Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Acramite - Ακαρεοκτόνο επαφής | Στόχευσε σωστά & υπεύθυνα

UPL
Acramite - Ακαρεοκτόνο επαφής | Στόχευσε σωστά & υπεύθυνα

Το Acramite είναι Ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων.


Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των ακάρεων λόγου του μοναδικού τρόπου δράσης του.

Δραστική Ουσία: bifenazate 48% β/ο

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

 Μοναδικός τρόπος δράσης 

Δράση σε όλες τις κινητές μορφές των ακάρεων με μέτρια ωοκτόνο δράση

Εκλεκτικό στα αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα

Χρήση πολύ κοντά στη συγκομιδή

Acramite & Ωφέλιμα

Παρά το γεγονός ότι τα λειτουργικά συστήματα των εντόμων και ακάρεων παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, το Acramite έχει αμελητέα επίδραση σε ωφέλιμα έντομα που έχουν δοκιμαστεί στις εγκεκριμένες δόσεις του σκευάσματος. Για το λόγο αυτό, το Acramite αποτελεί πολύτιμο εργαλείο σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Το Acramite δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των γεωσκωλήκων (Eisenia fetida).

Το προϊόν παρουσιάζει χαμηλή ή καθόλου τοξικότητα στους ακόλουθους φυσικούς εχθρούς που χρησιμοποιούνται για βιολογική διαχείριση.

Acramite 480 SC wfelima

Τρόπος Δράσης

Ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων με μέτρια ωοκτόνο δράση. Χαρακτηρίζεται ως ακαρεοκτόνο MET III, αναστέλλοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων, και σύμφωνα με την IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) ταξινόμηση, ανήκει στην ομάδα 20. Μπλοκάρει την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μονοπάτι της μιτοχονδριακής ενέργειας, εμποδίζοντας την παραγωγή της ATP. Δρα είτε παρεμποδίζοντας τους νευροδιαβιβαστές είτε παρεμποδίζοντας τους διαβιβαστές ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια.

Φάσμα Δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ σε κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (κ. εκ./στρ.) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

✔ Φράουλα

Φράουλα (υπαίθρου): Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus), 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (20-25 κ. εκ./στρ.), ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Φράουλα (θερμοκηπίου): Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus), 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (20-30 κ.εκ./στρ.), ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.: Φράουλα (υπαίθρου) 100 λτρ./στρ., Φράουλα (θερμοκηπίου) 100-120 λτρ./στρ.,

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα.

✔ Σολανώδη:

Τομάτα (θερμοκηπίου), Πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου): Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus), 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (20-37,5 κ.εκ./στρ.), ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/ στρ.: Τομάτα (θερμοκηπίου), Πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 100-150 λτρ/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα.

✔ Κολοκυνθοειδή:

Αγγούρι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Κολοκύθι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Πεπόνι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου): Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus), 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (20-37,5 κ.εκ./στρ.), ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.: Αγγούρι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Κολοκύθι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Πεπόνι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 100-150 λτρ./στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα.

✔ Δένδρα:

Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ: Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Panonychus citri), 50-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (120-150 κ.εκ./στρ.), ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Μηλιά: Τετράνυχοι (Panonychus ulmi), 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (75-100 κ.εκ./στρ.), ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.: Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ 200-250 λτρ./στρ., Μηλιά 100 λτρ./στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Μία (1) εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 14 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το εύρος της δόσης για όλες τις καλλιέργειες είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των ακάρεων.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

► Συνιστάται να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της καλλιέργειας.

► Να πραγματοποιούνται εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα όρια οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα εντός της καλλιέργειας. Η επέμβαση να πραγματοποιείται πριν την εγκατάσταση υψηλού πληθυσμού ακάρεων.

►Όταν το σκεύασμα ψεκάζεται, να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

► Μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθυσμούς οι οποίοι έχουν ανθεκτικότητα σε άλλες δραστικές ουσίες.

► Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με ACRAMITE.

► Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα άλλης ομάδας, διαφορετικού τρόπου δράσης.

► Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

► Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και να τηρούνται τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των επεμβάσεων.

► Η χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.

Αποτελεσματικότητα στον Εχθρό-Στόχο 

Acramite 480 SC efarmoges

Κατά κύριο λόγο ελέγχονται κινητά στάδια των ακάρεων, ως εκ τούτου δηλαδή τα προνυμφικά στάδια που εκκολάπτονται μετά την εφαρμογή. Νεαρά αυγά του είδους Tetranychus ελέγχονται επίσης από το προϊόν. Αυγά των ειδών Tetranychus spp., μικρότερα από 24 ώρες δεν θα εξελιχθούν σε προνύμφες. Αυγά μεγαλύτερης ηλικίας ίσως εξελιχθούν σε προνύμφες αλλά θα δεχτούν την επίδραση του bifenazate μόλις εκκολαφθούν και θα θανατωθούν.

Γνωρίζετε ότι το ACRAMITE:

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των ακάρεων λόγω του μοναδικού τρόπου δράσης του.

Ελέγχει τα κινητά στάδια των ακάρεων παρέχοντας ωοκτόνο δράση. 

Εξασφαλίζει πολύ καλό έλεγχο στα αρχικά στάδια προσβολής της καλλιέργειας όταν οι πληθυσμοί των ακάρεων είναι χαμηλοί. Οι πρωταρχικοί στόχοι είναι κυρίως ενήλικα και νύμφες. 

Εμφανίζει μακρά υπολειμματική δράση στα φύλλα.

Όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στη φυλλική επιφάνεια, στον καρπό ή στο άνθος δεν αφήνει κανένα ίχνος/κηλίδα.

Δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, τις υγρές ή τις ξηρές συνθήκες.

Δεν έχει παρατηρηθεί διασταυρωτή ανθεκτικότητα του bifenazate και άλλων εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

Δεν ξεπλένεται από τη φυλλική επιφάνεια και διατηρεί την αποτελεσματικότητά του όταν ακολουθήσει βροχόπτωση ή άρδευση έξι (6) ώρες μετά το ψεκασμό του σκευάσματος.

Υπάρχουν καθορισμένα ευρωπαϊκά MRLs για τη δραστική.

Εντάσσεται σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM), καθώς δεν έχει δράση σε αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα.

LINE

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της UPL,  EΔΩ
UPL OpenAg Brand Mark ColourBlack logotype RGB

  Η Arysta LifeScience είναι πλέον μέρος της UPL, δημιουργώντας έναν νέο Hγέτη στην Παγκόσμια Γεωργία

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας