Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

LAUDIS® - Η Καινοτομία στα Ζιζανιοκτόνα Καλαμποκιού

BAYER
LAUDIS® - Η Καινοτομία στα Ζιζανιοκτόνα Καλαμποκιού

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τρικετονών για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο και στον γλυκό αραβόσιτο.

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τρικετονών για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο και στον γλυκό αραβόσιτο.

FARMACON 728x90Laudis

Παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου 4-HPPD (αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών) προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό (λεύκανση) των φύλλων των ζιζανίων. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα 3 με 4 ημέρες μετά την εφαρμογή με το Laudis 30 WG και στη συνέχεια σταδιακά εξαφανίζονται. Τελικά τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες.

Καλλιέργεια  Στόχος Δόση Τρόπος Εφαρμογής ΜΑΕ PHI
Αραβόσιτος, Γλυκός Αραβόσιτος, Αραβόσιτος για Ζωοτροφή Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, συμπεριλαμβανομένου και του βέλιουρα (Sorghum halepense): Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε συνδυασμό με 100 κ.εκ. Mero στο στρέμμα. 50 γρ. σκ./ στρέμμα με 10-40 λτ ψεκ. υγρό/ στρέμμα Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε συνδυασμό με 100 κ.εκ. Mero στο στρέμμα. Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν ο αραβόσιτος είναι στο στάδιο των 2-9 πραγματικών φύλλων. Εφαρμόζετε όταν τα ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων, τα ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων και τα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων. 1 Αραβόσιτος: 100 ημέρες. Αραβόσιτος για ζωοτροφή: 80 ημέρες. Γλυκός Αραβόσιτος: 47 ημέρες.

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

efarmogi

Συσκευασία:

Φιάλη 1 κιλού Χ 4 σε χ/βΤρόπος εφαρμογής:Καθολικός ψεκασμός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Παρατηρήσεις:

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Αμβρόσια (Ambrosia artemisifolia), Αρτεμισία (Artemisia vulgaris), Στριγγλόχορτο (Atriplex patula), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λουβουδιά (Chenopodium album), Chenopodium polyspermum L., Chenopodium hybridum L., Τάτουλας (Datura stramonium), Καλινσόγκα (Galinsoga parviflora, G. ciliate, G. quadriradiata), Ζωχός τραχύς (Sonchus asper), Πορφυρό λάμιο (Lamium purpureum), Αγριοντοματιά ή στύφνος (Solanum nigrum), Στελλάρια (Stellaria sp.), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis, Anagallis phoenica), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium), Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Θλάσπι (Thlaspi arvense), Αγριοβαμβακιά (2-4 φύλλα) (Abutilon theophrasti), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Καπνόχορτο (Matricaria sp.), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Πάνικο (Panicum miliaceum, Panicum capillare), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Λάπαθο μεγάλο (Rumex obtusifolius).

 

2. Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua), Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis), Αγριοβαμβακιά (6-8 φύλλα) (Abutilon theophrasti), Σετάρια πράσινη (Setaria viridis), Σπονδυλωτή σετάρια (Setaria verticilata), Σετάρια (Setaria glauca).

3. Το Laudis 30 WG χρησιμοποιείται τόσο σε αραβόσιτο που προορίζεται για ζωοτροφή (ενσίρωση) όσο και για αραβόσιτο που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου. Η ευαισθησία του αραβόσιτου για παραγωγή σπόρου στο Laudis 30 WG ποικίλει. Για το λόγο αυτό συμβουλευτείτε τον ειδικό γεωπόνο πριν από τη χρήση του Laudis 30 WG σε καλλιέργεια για παραγωγή σπόρου.

4. Να μην ακολουθήσει βροχή ή άρδευση 2 ώρες μετά την εφαρμογή του Laudis 30 WG.

Επιπλέον στοιχεία:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

► Εφαρμόζετε το Laudis 30 WG σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε φυτά αραβοσίτου που δεν έχουν φυτευτεί σωστά, δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας, υποφέρουν από κρύο, περίσσεια νερού, ξηρασία ή πρόκειται να υποστούν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας.

► Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 15-25°C.

► Να εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι πάνω από 60%.

► Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

- Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.

- Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε τη διασπορά του προϊόντος σε διπλανές καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες ζαχαρότευτλου, μπιζελιού, σόγιας, πατάτας, ηλίανθου και ελαιοκράμβης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Χρονικό Διάστημα Ασφάλειας μεταξύ Εφαρμογής και Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:

► Ηλίανθος, μηδική:

μετά από όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα 30 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis 30 WG και της νέας σποράς.

► Αραβόσιτος, ελαιοκράμβη:

χωρίς όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis 30 WG και της νέας σποράς .

► Δεν μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

σόργο, φασόλια και σόγια.

Χρονικό Διάστημα Ασφάλειας μεταξύ Εφαρμογής και Σποράς ή Φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 

Μετά την εφαρμογή του Laudis 30 WG, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες: φασόλια, ηλίανθος, σιτάρι, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, μπιζέλια, κριθάρι, λινάρι, σόγια, πατάτα, ζαχαρότευτλα, σόργο και αραβόσιτος.

Χρονικό Διάστημα Ασφάλειας μεταξύ Εφαρμογής και της Πρόσβασης του Ανθρώπου ή των Ζώων στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες.

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.


 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας