Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Αμπέλι - οι πρώτες επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αμπέλι - οι πρώτες επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες
Το δεκαπενθήμερο που πέρασε επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έτσι, παρά την όψιμη έκπτυξη της βλάστησης στη συνέχεια η εξέλιξη των βλαστικών σταδίων επιταχύνθηκε (Πιν.1) και σε σχέση με το 2021 εμφανίζεται καθυστέρηση περίπου κατά μια εβδομάδα.

Οι πρώτες επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες σχετίζονται με συγκεκριμένα βλαστικά στάδια (Πιν.2) και με τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει πρόβλεψη για καιρική αστάθεια στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας για αυτό συνιστάται να παρακολουθούνται τα αμπέλια και τα δελτία καιρού της ΕΜΥ.

Πιν.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

BLASTIKA STADIA AMPELI 15.04.2022

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

Στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές την εποχή αυτή θα εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα σε περιορισμένους βλαστούς του αμπελιού (βλαστοί–σημαίες). Τα σπόρια παράγονται στους βλαστούς αυτούς (δείχνουν σαν αλευρωμένοι) και ξεκινά η διασπορά τους μέσα στο αμπέλι δίνοντας διαδοχικές δευτερογενείς μολύνσεις.

Οδηγίες :

Αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία αντιμετώπιση συνιστάται να προστατευτούν. 

Υπενθυμίζεται ότι η προστασία ξεκινά προληπτικά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 – 6 εκ. (πρώτα φύλλα, στάδιο Ε).

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα

Η αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώτες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που σταδιακά διασπείρονται σε όλο το αμπέλι. Συνήθως γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί 3 - 4 εβδομάδες μετά την έκπτυξη (από το στάδιο F και μετά).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

Οι πρώτες μολύνσεις γίνονται με σπόρια που βρίσκονται στο έδαφος όταν υπάρχουν ταυτόχρονα : επιδεκτική για μόλυνση βλάστηση (δηλ. πράσινα μέρη), επαρκείς σε ύψος βροχοπτώσεις (τουλάχιστον 8-10 χιλ.) και επαρκή διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης (τουλάχιστον 6-8 ώρες στις θερμοκρασίες της εποχής).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ υπάρχει πρόβλεψη για καιρική αστάθεια στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του νησιού. Επειδή υπάρχουν αρκετά αμπέλια με επιδεκτική για μόλυνση βλάστηση, ιδιαίτερα στην πρώιμη και μεσοπρώιμη ζώνη, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τις πρώτες μολύνσεις από περονόσπορο.

Επισημαίνεται ότι πρώτες μολύνσεις γίνονται κάθε χρόνο, η εξέλιξή τους όμως εξαρτάται απόλυτα από επόμενες βροχοπτώσεις που με βάση το κλίμα της Κρήτης συχνά δεν είναι αρκετές για να δημιουργήσουν προβλήματα. Ωστόσο, η εγκατάστασή του σε αμπέλια που βρίσκονται σε υγρές τοποθεσίες όπου επικρατούν τακτικά νυχτερινές δροσιές μπορεί να προκαλέσει στη συνέχεια ζημιές σε αυτά τα αμπέλια ακόμα και με μειωμένες επόμενες βροχοπτώσεις.

Οδηγίες :

Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού της ΕΜΥ. Σε περίπτωση βροχής τα αμπέλια με επιδεκτική βλάστηση (δηλ. που έχουν εμφανιστεί πράσινα μέρη) που βρίσκονται σε τοποθεσίες που σημειώνονται συχνά δροσιές (λάκκοι, ποταμίδες) συνιστάται να προστατευτούν με σκευάσματα επαφής πριν από τη βροχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο εδώ

Φ Ο Μ Ο Ψ Η : (Phomopsis viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

Από την έκπτυξη της βλάστησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί βροχές. Έτσι, τα περισσότερα αμπέλια από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη, σταδιακά ξεπερνούν το ευαίσθητο βλαστικό στάδιο D.

Οι μολύνσεις γίνονται σε πολύ νεαρούς βλαστούς (στάδια D–Ε), μόνο με βροχοπτώσεις και μόνο σε αμπέλια με ιστορικό προσβολών από την ασθένεια.

Οδηγίες :

Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού της ΕΜΥ.

Στα αμπέλια με προσβολές που δεν έχουν ξεπεράσει το ευαίσθητο στάδιο D (κυρίως στις όψιμες περιοχές ή / και στις ποικιλίες που ανοίγουν πιο αργά τους οφθαλμούς) συνιστάται προστασία πριν από τη βροχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόμοψη πατήστε εδώ

Α Κ Α Ρ Ε Α : (Colomerus vitis)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακανόνιστο άνοιγμα οφθαλμών σε πολλές ποικιλίες αμπέλου. Σε ένα ποσοστό αυτό οφείλεται σε ακάρεα Colomerus vitis (φυλή των οφθαλμών). Τα ακάρεα της φυλής των οφθαλμών, ανάλογα με τον πληθυσμό που θα αναπτύξουν στους οφθαλμούς που θα προσβάλλουν είτε τους καταστρέφουν ολοκληρωτικά οπότε δεν ανοίγουν την επόμενη άνοιξη είτε τους ζημιώνουν εν μέρει με αποτέλεσμα αφού ανοίξουν να δίνουν ασθενική βλάστηση.

Οδηγίες :

Στα αμπέλια με ιστορικό προσβολών, συνιστάται ψεκασμός με καλή διαβροχή όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 10 εκ. (πρώτα φύλλα, στάδιο Ε). Οι επεμβάσεις είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται σε θερμές ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακάρεα πατήστε εδώ

Διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης των αμπελιών

Μην καταστρέφετε την ξινίθρα, δεν επιβαρύνει το αμπέλι. Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή), συγκρατεί τα νερά της βροχής, ανταγωνίζεται τα άλλα ζιζάνια και είναι μελισσοκομικό φυτό. Όπου απαιτηθεί διαχείριση ζιζανίων, συνιστάται να προτιμείται η χορτοκοπή.

Πιν.2. Βλαστικά στάδια αμπελιού και ενδεικτικοί χρόνοι αντιμετώπισης φυτοπαρασίτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

► Με εξαίρεση το σκεύασμα Polyversum WP (Pythium oligandrum strain m1) και το T34 BIOCONTROL (Trichoderma asperellum strain T34) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. 

► Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας