Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Ροδακινιά: Ανάρσια, Φυλλοδέτης, Πράσινη αφίδα, Βαμβακάδα

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης
Ροδακινιά: Ανάρσια, Φυλλοδέτης, Πράσινη αφίδα, Βαμβακάδα

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και προληπτικές επεμβάσεις σε ροδακινιές για την αποφυγή προσβολών. Ιδιαίτερη προσοχή στις περιμέτρους των κτημάτων, στις κορυφές και στα χαμηλά των δέντρων.

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Ξεκίνησε η 1η πτήση που θα δώσει την 1η γενιά.

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

   

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών

ανά καλλιεργητική περίοδο)

Εφαρμογή

βιολογικών

σκευασμάτων

 22-24 Απριλίου 

Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2-10),

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (2-10)

Φυτοπροστατευτικά

προϊόντα

με εφαρμογή

κατά την εναπόθεση

των ωών

 16-19 Απριλίου

Abamectin + Chlorantraniliprole (2),

Chlorantraniliprole (2),

Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2)

Φυτοπροστατευτικά

προϊόντα

με εφαρμογή

κατά την εκκόλαψη

των ωών

 22-24 Απριλίου

Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (2),

Deltamethrin (2), Emamectin (3),

Indoxacarb (3), Phosmet (2),

Spinetoram (1), Spinosad (3)

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Η επέμβαση για την Ανάρσια καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).

Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.


ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Η πτήση του Φυλλοδέτη αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

• Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα.

• Η μέθοδος αυτή επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες. Εάν εφαρμοστεί σε μικρούς οπωρώνες είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.

• Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλους και απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντρα ομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους.

• Δώστε προσοχή στις άκρες (σύνορα), σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και αποφύγετε την εφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση από έντομα γειτονικών οπωρώνων.


Διαβάστε σχετικά άρθρα:

►Μέθοδος διαταραχής σύζευξης λεπιδοπτέρων: Ένα αποτελεσματικό μέτρο φυτοπροστασίας

►Εφαρμόστε τη μέθοδο «Κομφούζιο» σε συνεργασία με την Anthesis


 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΦΙΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Myzus persicae Sulzer, Homoptera: Aphididae)

prasinh afida rodakinias

prasinh afida rodakinias 2

prasinh afida rodakinias 3

• Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.

• Οι αφίδες έχουν εκατοντάδες φυσικούς εχθρούς.

• Προσβάλλει κυρίως τις τρυφερές κορυφές των νεαρών βλαστών και τα τρυφερά φύλλα μυζώντας χυμούς και προκαλώντας συστροφή των φύλλων

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Acetamiprid (2), Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2), Chlorpyrifos-methyl (1), Clothianidin (1), Deltamethrin (1), Fatty acid potassium salt (4), Flonicamid (2), Imidacloprid (2), lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxam (2), Paraffin oil (4), Pirimicarb (1), Pymetrozine (1-2), Pyrethrins (2), Spirotetramat (2), Thiacloprid (1), Thiamethoxam (2).


ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Pseudaulacaspis pentagona Targioni, Homoptera: Diaspididae)

• Η πλήρης ωοτοκία παρατηρήθηκε στις 4 Απριλίου.

• Η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες) αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στους βλαστούς των δέντρων και :

 Εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό λιγότερο του 25%, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα το χρονικό διάστημα 21-24 Απριλίου (συμπίπτει με την επέμβαση για την Ανάρσια).

 Εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό περισσότερο του 25%, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα το χρονικό διάστημα 16-18 Απριλίου και επανάληψη 28-30 Απριλίου.

 Να δοθεί προσοχή κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των κοκκοειδών διότι παρατηρείται υψηλό ποσοστό παρασιτισμού (το σώμα του θηλυκού είναι μαύρο και όχι πορτοκαλί).

• Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, συνιστάται τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Chlorpyrifos-methyl (2), Fatty acid potassium salt (4), Paraffin oil (4), Spirotetramat (2).

• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Το έντομο προσβάλλει και την ακτινιδιά με την διαφορά ότι συμπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο πιο αργά (από δειγματοληψίες σε περιοχές της Πιερίας σε ακτινιδιές διαπιστώνεται μια οψίμηση 5-7 ημερών).

 

Προσβεβλημένο δέντρο

vamvakada rodakinias

 

Παρουσία ασπίδων βαμβακάδας στο 25%

vamvakada rodakinias 2

 

Ζωντανά θηλυκά, παρασιτισμένα θηλυκά, αυγά, έρπουσες

vamvakada rodakinias all

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της


Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων


 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας