Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023

Πώς θα αποκατασταθούν τα εδάφη που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες

Χρήστος Τσαντήλας, Γεωπόνος, δρ Εδαφολογίας, πρ. διευθυντής Ινστιτούτου Χαρτογράφησης Εδαφών του πρ. Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας
Πώς θα αποκατασταθούν τα εδάφη που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες

Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούν οι επιπτώσεις των πλημμυρών στα επίπεδα εδάφη, στα οποία η επίδραση και οι μηχανισμοί που κυριαρχούν είναι τελείως διαφορετικοί σε σύγκριση με τα επικλινή εδάφη. 

Στα επίπεδα εδάφη απουσιάζει ο βασικός παράγοντας κλίση του εδάφους που μαζί με την ένταση της βροχής προκαλούν το φαινόμενο της διάβρωσης. Έτσι, στην περίπτωση των επίπεδων εδαφών οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος της υποβάθμισης είναι το είδος και το πάχος των αποθέσεων σε συνδυασμό με τη διάρκεια της κατάκλισης των εδαφών με νερό.

Οι αποθέσεις στα επίπεδα εδάφη μπορεί να περιλαμβάνουν μη εδαφικά υλικά, αλλά (κυρίως) εδαφικά που προέρχονται από διάβρωση εδαφών σε υπερκείμενες περιοχές.

Οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες είναι ορατές, υπάρχουν και οι μη ορατές με το μάτι, αλλά εξίσου σοβαρές που επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγικότητα των εδαφών. Η αρνητική επίδραση των πλημμυρών δρα αθροιστικά στις επιπτώσεις των ξηρασιών, πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα μέσω της εναλλαγής τους με αυτές, ένα φαινόμενο που είναι πλέον σύνηθες και στη χώρα μας, όπου βιώνουμε έντονες ξηρασίες το καλοκαίρι ακολουθούμενες από πλημμύρες. Για να γίνει κατανοητή η έκταση των φαινομένων αυτών αναφέρεται ότι στην Ευρώπη τα τελευταία τριάντα χρόνια τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα αυξήθηκαν κατά 60%, επηρεάζοντας άμεσα τη γεωργία, ενώ το 2011 μόνο η παραγωγή σιτηρών στην Αμερική μειώθηκε περισσότερο από 70% εξαιτίας αυτών.

Πώς λοιπόν επιδρούν οι πλημμύρες;

Η παραγωγικότητα των εδαφών εξαρτάται πρώτιστα από την εδαφική υγρασία. Όλες οι φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες εξελίσσονται παρουσία νερού, η οποία τις επηρεάζει καθοριστικά. Η συνεχής παρουσία νερού που συμβαίνει στα πλημμυρισμένα εδάφη, σχετίζεται άμεσα με την παρουσία οξυγόνου, το οποίο μειώνεται απότομα πολύ σύντομα, εντός 24 ωρών. Όταν η συγκέντρωση του οξυγόνου μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 1%, οι συνθήκες γίνονται αρχικά υποξικές και στη συνέχεια πλήρως αναερόβιες.

Όταν η διάρκεια αυτών των συνθηκών είναι μεγάλη, αλλάζουν πλήρως οι φυσικοχημικές και βιολογικές λειτουργίες του εδάφους. Οι επιπτώσεις που σχετίζονται με την παραγωγικότητα των εδαφών είναι η μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων (μειώνεται τουλάχιστο κατά δύο έως τέσσερις φορές), επικρατούν οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι μεταβάλλουν τη συμπεριφορά βασικών στοιχείων όπως ο άνθρακας, το άζωτο, ο φωσφόρος και τα μεταλλικά θρεπτικά στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά το άζωτο ευνοείται ο σχηματισμός αμμωνίας που εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα, απελευθερώνεται ο φωσφόρος και τα μεταλλικά θρεπτικά στοιχεία που απομακρύνονται με το νερό, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της γονιμότητας του εδάφους. Παράλληλα αυξάνεται σημαντικά η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις συνεχίζονται στην περίοδο της ξηρασίας που ακολουθεί, η οποία μειώνει την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών, τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου και των μεταλλικών θρεπτικών στοιχείων και προκαλεί πληθώρα άλλων μεταβολών που τελικά προκαλούν σημαντική μείωση της γονιμότητας του εδάφους.

Μετά από όλα αυτά, η μετέπειτα πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αποκατάσταση των πλημμυρισμένων εδαφών στις επίπεδες περιοχές περιλαμβάνουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν μόνο από την πολιτεία και ενέργειες των ίδιων των παραγωγών.

Σε ό,τι αφορά την πολιτεία τα άμεσα κατ’ ελάχιστο που πρέπει να γίνουν είναι:

α) υποστήριξη των ανθρώπων που έχασαν τις κατοικίες τους χωρίς τέτοια να θεωρείται «απαραίτητος» ο εγκλεισμός τους στις προσφυγικές δομές,

β) καταγραφή των ζημιών στη φετινή παραγωγή (προκειμένου για βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα, μηδική) και στις υποδομές (αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός και γρήγορη ικανή οικονομική βοήθεια,

γ) έγκαιρη αποκατάσταση των βασικών υποδομών, οδικό δίκτυο πρώτα και αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια στη συνέχεια, ώστε να καταστεί δυνατή η επόμενη καλλιέργεια.

Οι παραγωγοί για την επαναφορά των εδαφών σε κατάσταση που να μπορούν να επανακαλλιεργηθούν πρέπει να πραγματοποιήσουν τα παρακάτω:

α) σε όσες περιοχές που θα μπορέσουν να εργασθούν, κάτι που φαίνεται στα πλημμυρισμένα επί μακρόν επίπεδα εδάφη δεν φαίνεται πιθανόν να γίνει γρήγορα, ύστερα από τον καθορισμό από τα ξένα υλικά, πρέπει να ελεγχθεί το βάθος των εδαφικών αποθέσεων. Όπου αυτές είναι ρηχές, μπορούν να γίνουν οι εργασίες προετοιμασίας για την επόμενη καλλιέργεια. Όπου οι αποθέσεις είναι βαθύτερες, οι εργασίες ενσωμάτωσης θα είναι πιο δύσκολες, δεδομένου ότι οι αποθέσεις αυτές όταν ξηραθούν σκληραίνουν πολύ και είναι δύσκολη η κατεργασία τους. Σημειώνεται ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν στην κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία (στο ρώγο),

β) σε περιοχές με βάθος αποθέσεων μεγάλο (>30 cm οι εργασίες αποκατάστασης είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνουν από τον ίδιο τον παραγωγό, τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική πλευρά. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προηγηθεί έλεγχος των αποθέσεων με κατάλληλες εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ στην αποκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά κάλυψης με προτίμηση στα ψυχανθή και υλικά με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (π.χ. ιλύς βιολογικού καθαρισμού, φυτικά υπολείμματα κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η πλήρης αποκατάσταση θα είναι από πολύ δύσκολη έως αδύνατη.

Τέλος, πρέπει να μπει στη συζήτηση και η αποζημίωση της μείωσης της γονιμότητας των εδαφών, η οποία μπορεί να μην εκδηλώνεται με πολύ οξύ τρόπο, αλλά μειώνει σημαντικά την παραγωγικότητα προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους παραγωγούς.

Αναφορές: 1. Furtak, K. And A. Wolinska. 2023. The impact of extreme weather events as a consequence of climate change on the soil moisture and on the quality of the soil environment and agriculture-A review. Catena 231:107378.

Πηγή : απόσπασμα από elefteria.gr

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας