Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Ακτινίδιο: Ανάγκες Λίπανσης

FARMALEARN - Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Farmacon
Ακτινίδιο: Ανάγκες Λίπανσης

Πίνακας αναγκών Θρέψης στη διάρκεια της καλλιέργειας (χορήγηση με βασική, υδρολίπανση και διαφυλλικά).

Κρίσιμα θρεπτικά στοιχεία

► Μακροθρεπτικά: K, N, Ca, Cl, S, Mg, P.                                                    

► Ιχνοστοιχεία: Fe, Mn, B, Zn, Cu.

► Ιδιαιτερότητα: Σχετικά υψηλές απαιτήσεις Cl, S, Fe, Mn, Cu, Κ, Ca.

► Συνηθέστερες τροφοπενίες στη χώρα μας: Fe, Mn, Ca, K και συνηθέστερη τοξικότητα: Β.

Αναμενόμενη παραγωγή ανά στρέμμα (1000 m2)

2-7 τόνοι (ton, συνήθως 3-6) από φυτεία ποικιλίας Hayward πυκνότητας 62-100 δένδρων ανά στρέμμα (4x2,5-4 m).

Προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια να βρίσκεται σε περιοχή:

► με 850-1100 ώρες χειμερινών θερμοκρασιών,  

► 4-100oC (όχι κάτω των -12oC) για διακοπή ληθάργου οφθαλμών,

► 255 ημέρες ελεύθερες παγετού και

► πολύ μικρή πιθανότητα όψιμων παγετών άνοιξης ή πρώιμων φθινοπώρου στους οποίους το δένδρο είναι πολύ ευαίσθητο (θέση φύτευσης όχι θύλακας παγετού και δυνατότητα αντιπαγετικής προστασίας).

Επίσης, η καλή επικονίαση και γονιμοποίηση για να έχουμε καρπούς με πάνω από 600 σπέρματα ώστε να είναι τουλάχιστον εμπορεύσιμοι (άνω των 60g) ή καλύτερα με 800-1400 σπέρματα ώστε να έχουμε καλό μέγεθος, βάρος (80-100g ή μεγαλύτερο ανάλογα με τη ποικιλία) και ποιότητα.

Ακόμη, επειδή η ακτινιδιά είναι επιπολαιόριζο δένδρο-πρέμνο με έντονη διαπνευστική δραστηριότητα παράλληλα με τη σωστή θρέψη, απαιτεί τακτική και συχνή άρδευση, αν είναι δυνατόν με παρακολούθηση τοπικά της εξατμισοδιαπνοής και της υγρασίας του σχετικά ρηχού ριζοστρώματος.

Άρδευση με μικροεκτοξευτήρες είναι προτιμότερη μέθοδος ιδιαίτερα σε ελαφρά εδάφη για καλή κάλυψη του εκτεταμένου και επιφανειακού ριζικού συστήματος της ακτινιδιάς, αλλά και λόγω της ανάγκης της για όχι χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Η ποικιλία Hayward που καλλιεργείται ευρέως έχει έκπτυξη οφθαλμών περί τα μέσα Μαρτίου, άνθηση αργά στο Μάιο, κυτταροδιαίρεση καρπού τέλη Μαϊου και Ιούνιο, δύο κύματα αύξησης καρπού μέχρι και το Σεπτέμβριο και συγκομιδή αργά τον Οκτώβριο έως αρχές Νοεμβρίου (20-21 εβδομάδες από τη γονιμοποίηση), ενώ η ποικιλία Tselechidis (Τσεχελίδης) είναι λίγο πιο πρώιμη.

Η συγκομιδή δεν πρέπει να γίνεται πρόωρα, αλλά όταν τα διαλυτά στερεά του καρπού είναι αυξημένα (κοντά στο 7%) ώστε να έχουμε καλή συντηρησιμότητα.

kiwi 1402832 960 720

Ευνοϊκές εδαφικές συνθήκες

Εδάφη πολύ στραγγερά, μέσα έως ελαφρά, με καλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (1-1,5% ή περισσότερο σε ελαφρά εδάφη έως 2,5-3% σε βαριά εδάφη), καλή παρουσία χουμικών-φουλβικών οξέων.

Δεν προτιμά ασβεστούχα, αλκαλικά ούτε πολύ όξινα.

Ιδανική οξύτητα (αντίδραση, pH) εδαφικού διαλύματος 6,0-6,5, αν και μπορεί να καλλιεργείται επιτυχώς και με pH έως 7,0 ή και έως 7,4 φροντίζοντας τη διαθεσιμότητα Fe.

Αλκαλικά εδάφη μπορεί να βελτιωθούν ως ένα βαθμό πριν την εγκατάσταση του οπωρώνα με προσθήκη τύρφης ή γύψου (CaSO4.2H2O) ή θείου 99% (91kg/στρ. σε πηλώδες έδαφος βάθους 20 cm για μεταβολή pH 7,5-6,5).Το ενεργό ανθρακικό ασβέστιο που επηρεάζει τις τιμές του εδαφικού pH πρέπει να είναι κάτω από 7%, κατά προτίμηση 4% και κάτω (αν είναι 15% και πάνω δεν συμφέρει η καλλιέργεια ακτινιδιάς). Η Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων να είναι από 10 έως 20 με διαθέσιμο Κ 100-200 ppm, διαθέσιμο Ca 1500-3500 ppm και διαθέσιμο Mg 100-180 ppm, ενώ συγκέντρωση 0,5 ppm B είναι ικανοποιητική.

Ποσότητες μακροθρεπτικών σε kg/τόνο παραγωγής δένδρων ηλικίας 10 ετών ποικιλίας Hayward*

Μακροθρεπτικά

Προσλαμβανόμενες ποσότητες

Απομακρυνόμενες ποσότητες με τη συγκομιδή καρπών

Απομακρυνόμενες ποσότητες με συγκομιδή & κλάδεμα

K2Ο

5,8-7,8

2,91-4,0

5,94-6,0

Ν

4,1-4,9

1,3-2,86

4,73-5,0

CaΟ

4,0-4,7

0,28-0,86

2,48-3,0

Cl

1,9-2,1

_

_

SΟ3

0,7-0,8

_

_

MgΟ

0,65-0,75

0,12-0,57

0,63-0,8

P2Ο5

0,5-0,8

0,21-0,5

0,59-0,8

* ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε έτους και περιοχής.

Επιδιωκτέα ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού άρδευσης

pH      

6,0-7,0

Θειώδη

< 2200 meq/l

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

< 1,5-2,0 mS/cm (250C)

Νιτρικά

120 ppm

Αλατότητα

< 1,5 g/l

SAR (Sodium Absorption Ratio-Αναλογία Προσρόφησης-συγκέντρωσης ιόντων Νατρίου σε σχέση με Ca & Mg για προστασία της διηθητικότητας του εδάφους)

< 8

B

< 0,5 mg/l

Επίπεδα επάρκειας φυλλοδιαγνωστικής

Ανάλυση φύλλων συνιστάται να γίνεται κάθε 2-3 χρόνια κατά την παραγωγική ζωή των δένδρων.

Προς τούτο 18-20 εβδομάδες μετά την έκπτυξη των οφθαλμών όταν τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος αργά στην καλλιεργητική περίοδο (Αύγουστο), λαμβάνονται 50 ανεπτυγμένα, υγιή φύλλα μαζί με το μίσχο τους, ίδιας ηλικίας από το μέσο των ετήσιων βλαστών από διάφορα σημεία της κόμης των δένδρων.

Επιδιώκονται τα ακόλουθα επίπεδα επάρκειας:

 

Μακροθρεπτικά (% ξηράς ουσίας)

18 εβδ.

Ν

P

K

Ca

Mg

S

Cl

Na

Επαρκές επίπεδο

2.2-2,8

0.18-0.22

1.8-2.5

3.0-3.5

0.3-0.4

0.25-0.45

1.0-2.0

0.01-0.05

20 εβδ.

Ν

P

K

Ca

Mg

S

Cl

Na

Επαρκές επίπεδο

2.2-2,95

0.2-0.6

2.0-3.7

2.1-5.0

0.55-0.82

_

_

_

 

Ιχνοστοιχεία (ppm-mg/ kg)

18 εβδ.

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Επαρκές επίπεδο

80-200

50-100

40-50

15-30

10-15

20 εβδ.

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Επαρκές επίπεδο

48-190

22-242

24-60

12-26

5-13

Ανάλυση φύλλων στις 6 εβδομάδες μετά την έκπτυξη των οφθαλμών, όταν είναι δυνατή άμεση διορθωτική παρέμβαση, έχει τα ακόλουθα επίπεδα αναφοράς:

 

Μακροθρεπτικά (% ξηράς ουσίας)

 

Ν

P

K

Ca

Mg

S

Cl

Na

Κανονικό επίπεδο

4.2

0.6

3.0

1.5

0.3

0.45

0,8

0.01

Επίπεδο τροφοπενίας

1,5

0,12

1,5

0,2

0,1

0,18

0,2

_

Επίπεδο τοξικότητας

5,5

1,2

_

_

_

_

2,5

100-120 ppm

 

Ιχνοστοιχεία (ppm-mg/ kg)

 

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Κανονικό επίπεδο

100

100

40

40

15

0,2

Επίπεδο τροφοπενίας

60

30

20

12

3

0,05

Επίπεδο τοξικότητας

_

1200

80

1100

_

_

Αναγκαία περιεκτικότητα καρπών σε θρεπτικά στοιχεία για υψηλό ποσοστό ξηράς ουσίας (>15%)

 

Μακροθρεπτικά (% ξηράς ουσίας)

 

Ν

P

K

Ca

Mg

Επαρκές επίπεδο

0.88-1,51

0.14-0.34

1.5-2.6

0.2-0.39

0.12-0.34

 

Ιχνοστοιχεία (ppm-mg/ kg)

 

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Επαρκές επίπεδο

5-88

0,5-10

10,8-17,5

2,5-3

4,5-15,5

Ετήσιες εισροές θρεπτικών στοιχείων

Οι εισροές γίνονται βάσει ανάλυσης εδάφους (πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 5 έτη), ηλικίας, μεγέθους, κατάστασης και πυκνότητας φύτευσης των δένδρων, καθώς και του ύψους παραγωγής που πήραμε αλλά και αυτής που αναμένεται.

Επειδή η ακτινιδιά είναι επιπολαιόριζο φυτό θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της, στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, όλα τα θρεπτικά στοιχεία που της χρειάζονται.

Έτσι η χορήγηση των λιπασμάτων και ιδιαίτερα του αζώτου πρέπει να γίνεται σε δόσεις όχι μεγάλες ώστε να μειώνονται οι απώλειες, για να μη ζημιωθεί το ευαίσθητο επιφανειακό ριζικό σύστημα των δένδρων και για αποφυγή υψηλής εδαφικής αγωγιμότητας καθώς και ανταγωνισμών απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων όπως π.χ. του P με τα Fe, Zn ή του Κ με τα Mg, Ca. Το δέντρο στα πρώτα έτη της ζωής του είναι ευαίσθητο σε τοξικότητα από αμμωνία.

Σημαντική ποσότητα του δυσκίνητου στο έδαφος Ρ ενσωματώνεται βασικά κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα ώστε να φθάσει σε επίπεδα πάνω από 40 ppm, καθώς και Κ ώστε με το Ca που θα χορηγηθεί από το 1ο έτος να ευνοηθεί η ανάπτυξη της ρίζας. Μετά το 5ο έτος τα δένδρα εισέρχονται σε κανονική καρποφορία και μετά το 7ο έχουν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων, οπότε ανάλογα με τη παραγωγή οι ετήσιες εισροές θρεπτικών σταθεροποιούνται, με εξαίρεση βέβαια χρονιές που μπορεί να έχουμε μειωμένη παραγωγή (π.χ. λόγω ανοιξιάτικου παγετού) οπότε την επομένη χρονιά οι απαιτήσεις είναι αναλογικά μειωμένες.

Οι συνολικές ετήσιες εισροές με τη βασική λίπανση και την υδρολίπανση σε μακροθρεπτικά ενδεικτικά μπορεί να έχει ως ακολούθως:

Εισροές ανά στρέμμα με 62-100 δένδρα

Ν (σε 3 δόσεις)

Ρ2Ο5 (σε 1-3 δόσεις)

Κ2Ο (σε 1-3 δόσεις)

CaΟ (σε 2-4 δόσεις)

MgΟ (σε 1-2 δόσεις)

SΟ3(σε 1-2 δόσεις)

Χωνεμένη & απολυμασμένη κοπριά*

Πριν την εγκατάσταση

_

30 -40 kg (ενσωματ.)

25 -30 kg (ενσωματ.)

_

_

_

7-10 τόνοι

Το 1ο έτος (επί της σειράς)

1-2 kg

_

_

2-3 kg

_

_

 _

Το 2ο έτος (επί της σειράς)

2,5-4 kg

2 kg

2-3 kg

4-5 kg

0,7-1 kg

3-4 kg

 _

Το 3ο έτος

5-7 kg

3 kg

4-4,5 kg

6-7 kg

2 kg

4 kg

 _

Το 4ο έτος

10-13 kg

4-5 kg

7-8 kg

7-8 kg

3 kg

5 kg

3-5 τόνοι

Το 5ο έτος

13-16 kg

6-7 kg

10-16 kg

8-10 kg

3-4 kg

5-6 kg

 _

Το 6ο έτος

16-19 kg

7-9 kg

16-21 kg

10-14 kg

4-5 kg

6-7 kg

2-4 τόνοι ανά 2-3 έτη **

Το 7ο έτος

18-24 kg

8-13 kg

20-32 kg

11-17 kg

5-7 kg

7-8 kg

 _

* Αν χρειάζεται για προσθήκη οργανικής ουσίας, ενώ περιέχει συνήθως και περίπου και 5:2,5:5 μέρη % Ν, P2Ο5, Κ2Ο **ή ετήσια χρήση οργανοχημικών λιπασμάτων

Συνήθως οι βλαστοί που κλαδεύονται δεν απομακρύνονται από τον οπωρώνα, αλλά αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει οι εισροές σε Ν να αυξηθούν σε επίπεδα παραπλήσια του Κ.

Στους οπωρώνες με ποικιλία Τσεχελίδη οι εισροές σε Ν δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 16-18 kg/στρ, ενώ σε αυτούς με ποικιλία Hayward μπορεί να φθάνουν τα 24-25 kg/στρ.

Το 65% της συνολικής συσσώρευσης θρεπτικών γίνεται στις 10 πρώτες εβδομάδες από την έκπτυξη των οφθαλμών και ιδιαίτερα στον 1ο μήνα έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μακροθρεπτικών στα φύλλα.

Στις 56 πρώτες ημέρες μετά την άνθηση το μέγεθος και βάρος του καρπού αυξάνεται έντονα (εκθετικά), ενώ το ποσοστό ξηράς ουσίας αρχίζει και αυξάνεται από τη 42η ημέρα μέχρι και τη 140η.

Επομένως η τροφοδοσία των δένδρων από την άνθηση και για 2 μήνες μετά είναι πολύ κρίσιμη και τότε απορροφά το 50% της ποσότητας Κ που χρειάζεται.

Η έγκαιρη συνδυασμένη χορήγηση Κ, Ν έχει πολύ ωφέλιμη συνεργιστική δράση για υψηλές αποδόσεις και τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα στην περίοδο από την άνθηση έως και την πρώτη περίοδο αύξησης του καρπού. Παράλληλα χορηγούνται Ca, Mg, S.

Πρέπει όμως να αποφεύγεται όψιμη (μετά τον Ιούλιο) ή και υπερβολική χορήγηση Ν για καλή ποιότητα και συντηρησιμότητα καρπού, και αποφυγή όψιμης βλάστησης που συνεπάγεται μείωση ύψους παραγωγής και ευπάθεια στους παγετούς αλλά και για αποφυγή τοξικότητας.

kiwi 1565847 960 720

Έτσι με βάσει τις απομακρυνόμενες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων με τη συγκομιδή και εφόσον γίνεται μικρής έντασης (συχνή με μικρές δόσεις) εντοπισμένη άρδευση και τμηματική χορήγηση κυρίως Ν με υδρολίπανση ώστε να περιορίζονται οι απώλειες του, η αναλογία των μακροθρεπτικών μετά το 5ο έτος της καλλιέργειας πρέπει να είναι 5:2,5:7:2,5:2:2 μέρη % Ν, P2Ο5, Κ2Ο, CaΟ ,MgΟ ,SΟ3.

Συνήθως με τη βασική λίπανση (κοκκώδη λιπάσματα σε όλη την έκταση του οπωρώνα από το 3ο έτος της καλλιέργειας) χορηγούνται τμηματικά σε 2-3 δόσεις ανά 20-30 ημέρες στην περίοδο από αρχές Μαρτίου (κοντά στο φούσκωμα των οφθαλμών-«δάκρυσμα» των τομών) έως αρχές Ιουνίου σε υγρό έδαφος το 30-50% του συνολικού Ν που θα χορηγηθεί. Το υπόλοιπο χορηγείται με 6-10 υδρολιπάνσεις εφαρμόζοντας (συνήθως μαζί με χουμικά εκχυλίσματα) ανά 10-14 ημέρες Νιτρική αμμωνία, Νιτρικό κάλι, Νιτρικό μαγνήσιο και Νιτρικό ασβέστιο στην περίοδο Μαίου-Σεπτεμβρίου.

Χορηγείται όλη η ποσότητα Ρ, το 40-50% της ποσότητας του συνολικού Κ και συνολικού Mg που θα χορηγηθεί και το 80% της ποσότητας του συνολικού S.

Οι υπόλοιπες μονάδες Κ, Mg, S συμπληρώνονται με εφαρμογή Θειϊκού Καλιομαγνησίου, Θειικού ή Νιτρικού καλίου και Νιτρικού μαγνησίου στην περίοδο Μαίου-Ιουλίου. Η απαιτούμενη ποσότητα Ca χορηγείται με εφαρμογή μέσω υδρολίπανσης με Νιτρικό ή Χλωριούχο ασβέστιο σκέτο ή μίγμα με Αμιδικό ασβέστιο. Μπορεί να εφαρμόζονται NPK κρυσταλλικά λιπάσματα με Ca, Mg, S, με ιχνοστοιχεία. Η χορήγηση ασβεστίου με υδρολίπανση είναι κρίσιμη στη περίοδο από τέλη Μαίου έως και τον Ιούνιο, καθώς και στη περίοδο τέλη Αυγούστου–μέσα Σεπτέμβρη, στην αρχή δηλαδή του δεύτερου κύματος αύξησης του καρπού για καλή συντηρησιμότητα των καρπών. Μπορεί εναλλακτικά και να εφαρμόζονται NPK κρυσταλλικά λιπάσματα με Ca, Mg, S, με ιχνοστοιχεία.

Όξινα λιπάσματα όπως η Θειϊκή αμμωνία δεν προτείνονται μετά την άνθηση γιατί δυσχεραίνουν την πρόσληψη Ca. Σημειώνεται ότι το S προσλαμβάνεται και από την ατμόσφαιρα. Ο απαιτούμενος Fe σε κατάλληλη χηλική μορφή (ανάλογα με το εδαφικό pH) χορηγείται με υδρολίπανση αρκετά πριν την άνθιση (περίπου 7-10 kg/στρ. αρχές Μαϊου) με επανάληψη τον Ιούνιο, ενδεχομένως σε μίγμα με FeSO4 για μεγαλύτερη διάρκεια διαθεσιμότητας.

kiwiflower 2369637 960 720

Προσοχή χρειάζεται γιατί αν και η ακτινιδιά έχει σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε Cl παράλληλα είναι πολύ ευαίσθητη σε υψηλά επίπεδα Cl & Β και η απόσταση μεταξύ αναγκαίας επάρκειας και τοξικότητας για τα στοιχεία αυτά είναι πολύ μικρή. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται με προσοχή χρήση λιπασμάτων που περιέχουν Cl (μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση Cl στο έδαφος 2-6 g/kg), και η χορήγηση Β γίνεται με πολύ προσοχή, συνήθως μόνο διαφυλλικά (μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση Β στο έδαφος 0,5 ppm). Ακόμα χρειάζεται και έλεγχος του νερού άρδευσης που πρέπει να περιέχει λιγότερο από 0,5 mg/l B. Η χορήγηση KCl (χλωριούχου καλίου) με υδρολίπανση μπορεί να δίνει πολύ αποτελεσματική θρέψη (μειώνοντας παράλληλα την απορρόφηση τοξικών ποσοτήτων Β), αλλά είναι ασφαλής μόνο αν το έδαφος περιέχει κάτω από 150 ppm Cl και δεν είναι φτωχό σε Ν. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται εδάφη με υψηλά επίπεδα Na.

Με διαφυλλικές εφαρμογές χορηγούνται τα ιχνοστοιχεία Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu, συχνά μαζί με Mg, Κ, Ρ και μαζί με αμινοξέα ώστε τα θρεπτικά να απορροφηθούν μέσα από τη παχιά εφυμενίδα των φύλλων, από πριν την ανθοφορία για εξασφάλιση καλής βλάστησης, άνθισης, γονιμοποίησης, αύξησης και χρωματισμού του καρπού.

Κρίσιμη είναι (ιδιαίτερα για τη ποικιλία Tselechidis) η χορήγηση διαφυλλικά Ca με τακτικούς ψεκασμούς από την άνθηση μέχρι και το Σεπτέμβριο ώστε να χορηγηθεί κατ’ ευθείαν στο καρπό για καλό μέγεθος καρπού, αντιμετώπιση συνεπειών καταπόνησης και καλή συντηρησιμότητα χωρίς μαλακώματα και μετασυλλεκτικές σήψεις. Χρήση σκευασμάτων διεισδυτικού Cu εξασφαλίζει τόσο θρέψη με Cu όσο και ενίσχυση της άμυνας ήδη από τη προανθική περίοδο, αφού είναι γνωστό ότι τα στοιχεία Ca, Cu και Cl βοηθούν και την άμυνα των δένδρων στις ασθένειες. Η διαφυλλική χρήση του CαCl2 το φθινόπωρο, προσυλλεκτικά, είναι ευεργετική στη συνεκτικότητα των καρπών και στην καλύτερη αντιμετώπιση του βοτρύτη. Στα ακτινίδια της ποικιλίας “Τσεχελίδης” με τα λεπτότερα φύλλα οι συγκεντρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το 5 ο/οο, ενώ στη ποικιλία Hayward μπορεί να εφαρμοσθούν και λίγο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Αμέσως μετά τη συγκομιδή και πριν την έναρξη πτώσης των φύλλων μπορούν να χορηγηθούν διαφυλλικά μαζί με ουρικό Ν ή αμινοξέα Mg, Zn και B και ενδεχομένως και 0,3 kg/δένδρο βασικό λίπασμα στο έδαφος για τη φθινοπωρινή ανάπτυξη των ριζών και για αποθησαύριση θρεπτικών στοιχείων για την επόμενη χρονιά.

Πίνακας αναγκών Θρέψης στη διάρκεια της καλλιέργειας (χορήγηση με βασική, υδρολίπανση και διαφυλλικά)

Από την έκπτυξη οφθαλμών έως πριν την άνθηση

Λίγο πριν ή στην έναρξη της άνθισης

Πτώση πετάλων- Ανάπτυξη καρπιδίου

Αύξηση καρπού

Ωρίμανση καρπού

Μετά τη συγκομιδή και πριν τη πτώση των φύλλων

Ν, Κ: για έντονη πρώτη βλαστική ανάπτυξη

P, Κ, Β: για διαθέσιμη ενέργεια (ΑΤΡ) και καλή άνθηση και γονιμοποίηση

Ca: κρίσιμo τότε για καλή κυτταροδιαίρεση, γερά κυτταρικά τοιχώματα και συνεκτικότητα σάρκας καρπιδίου

B: για την ανάπτυξη των σπερμάτων, την ακεραιότητα κυττ. μεμβρανών & τοιχωμάτων και την ποιότητα-ελαστικότητα του φλοιού. Επίσης για κινητικότητα του Ca και μεταβολισμό αυξινών

Ca, Zn: για καλή ποιότητα & μέγεθος καρπού, και αποφυγή σκισιμάτων φλοιού.

Επίσης για αντιμετώπιση συνεπειών καταπόνησης από καύσωνες.

Ca, Zn: για καλό χρωματισμό και αντιμετώπιση των συνεπειών οξειδώσεων-καταπόνησης από καύσωνες, αλλά και για καλή συντηρησιμότητα & περιορισμό μετασυλεκτικών σήψεων καρπού

Ν (ουρικό):για αποθησαύριση ώστε να είναι διαθέσιμο στους οφθαλμούς από νωρίς την επόμενη άνοιξη

P, Ca, B + χουμικά εκχυλίσματα:για την ανάπτυξη της ρίζας και των μεριστωμάτων του φυτού, ιδίως σε νεόφυτα δένδρα

Fe, Zn, Mg, Cu: για καλή & υγιή ανάπτυξη βλαστών και φύλλων. Για καλή ζωτικότητα γύρης και σχηματισμό σπερμάτων

Κ, Mg: μέγιστες απαιτήσεις τότε για καλή ποιότητα καρπού

Κ, P: για καλό μέγεθος, βάρος, χρώμα & ποιότητα καρπού αλλά και για την ανάπτυξη- διαφοροποίηση των οφθαλμών για το επόμενο έτος

 

Mg, Zn, Β: για αποθησαύριση ώστε να είναι διαθέσιμα στους οφθαλμούς από νωρίς την επόμενη άνοιξη

Fe, Zn, Μn, Cu: για ζωηρή και υγιή ανάπτυξη φύλλων με καλό σχηματισμό χλωροφύλλης- φωτοσύνθεση

Mo: για ταχύ μεταβολισμό του Ν και σχηματισμό γύρης.

Fe, Μn, Zn, S, Cu, Cl: μέγιστες απαιτήσεις τότε για καλή παραγωγή χλωροφύλλης και καλή ανάπτυξη φυλλώματος (αποφυγή χλώρωσης)

Mg, Fe, Μn, S, Cl, Μο: για καλή ανάπτυξη φυλλώματος (αντιμετώπιση χλώρωσης), ανάπτυξη καρπών και παραγωγή χρωστικών

 

P: για την ανάπτυξη της ρίζας

Mo: για ταχύ μεταβολισμό του Ν (σύνθεση πρωτεϊνών) και σχηματισμό γύρης

 

Ν : χωρίς υπερβολές για την αύξηση φυτού και καρπού

Ν : χωρίς υπερβολές για την αύξηση φυτού και καρπού

   

Αμινοξέα:οικονομία ενέργειας και διέγερση μεταβολισμού για καλή βλαστική ανάπτυξη και καλή άνθηση

Εκχυλίσματα φυκιών & αμινοξέα: για οικονομία ενέργειας, καλή βλάστηση-γονιμότητα της γύρης και διέγερση μεταβολισμού για πλούσια καρπόδεση

Αμινοξέα: για οικονομία ενέργειας, αντιμετώπιση καταπονήσεων και διέγερση της κυτταροδιαίρεσης στον καρπό ως πρόδρομοι ενζύμων & ορμονών

Αμινοξέα: για οικονομία ενέργειας, , αντιμετώπιση καταπονήσεων και αύξηση των καρπών ως πρόδρομοι ενζύμων & ορμονών

   

Βιβλιογραφία

Στυλιανίδης Δ.Κ., Σιμώνης Α.Δ., Συργιαννίδης Γ.Δ., 2002. «Θρέψη- Λίπανση Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων», εκδ. Σταμούλης, 675 pp.

Bergmann Werner, 1986. ‘Farbatlas, Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen’, VEB Gustav Fischer Verlag Jena - D.D.R., 306 pp.

Bravdo B.A., 2009. “Advanced Approaches of Irrigation and Fertilization of Fruit Trees”, 1st Balkan Symp. on Fruit Growing, Acta Hort. 825, ISHS.

Ferguson A. R.& Eiseman J. A. (1983). “Estimated annual removal of macronutrients in fruit and prunings from a kiwifruit orchard” New Zealand Journal of Agricultural Research, Vol. 26, pp. 115-117.

KALI-K+S Italia Srl, “Frutta di qualita, Consigli di concimazione”, 27 pp.

Pelliconi Fabio & Spada Gianluigi,


 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια του Ακτινιδίου αλλά και άλλες καλλιέργειες επισκεφθείτε το FarmaLearn, την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Farmacon.

Με κείμενα φυτοπροστασίας, θρέψης/λίπανσης, ψηφιακές φωτογραφίες και οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης καλλιεργειών βήμα-βήμα.

FARMALEARN icon

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας