Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Απαραίτητες επεμβάσεις σε Μηλοειδή, για την έγκαιρη αντιμετώπιση εχθρών & ασθενειών

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου
Απαραίτητες επεμβάσεις σε Μηλοειδή, για την έγκαιρη αντιμετώπιση εχθρών & ασθενειών

Οι επεμβάσεις για να είναι αποτελεσµατικές, πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε µέρα ηλιόλουστη, χωρίς άνεµο και µε την θερµοκρασία να ξεπερνά τους 10 oC, προκειµένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα.

1. Βακτηριακό κάψιµο

Οδηγίες:

Για την αντιµετώπιση του βακτηρίου συστήνονται τα παρακάτω µέτρα:

► Ξερίζωµα και κάψιµο όλων των έντονα προσβεβληµένων δένδρων (προσβολή του κορµού ή των βραχιόνων σε απόσταση µικρότερη από 50 εκατ. από τον κορµό).

► Αυστηρό κλάδεµα των προσβεβληµένων δένδρων µε αφαίρεση όλων των προσβεβληµένων τµηµάτων µαζί µε αρκετό τµήµα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την αποµάκρυνση του µολύσµατος. Τα προσβεβληµένα τµήµατα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουµε διασπορά του βακτηρίου.

► Κατά το κλάδεµα ή καθαρισµό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυµαίνονται συνεχώς µε εµβάπτιση σε καθαρό οινόπνευµα ή διάλυµα φορµόλης 5% ή διάλυµα χλωρίνης.

► Τα προσβεβληµένα δένδρα να κλαδεύονται χωριστά.

► Αποφυγή λήψης εµβολίων από µολυσµένους οπωρώνες.

► Επέµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα ή Φοσετύλ–Αλ. Στους οπωρώνες µηλοειδών που πέρσι υπήρχαν προσβολές, η ανωτέρω επέµβαση είναι επιβεβληµένη.

2.Φουζικλάδιο – Εξέλκωση

Οδηγίες:

► Κλάδεµα και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων κλάδων. Η εργασία του κλαδέµατος να γίνεται µε ξηρό καιρό (είναι καλό για όλους τους µύκητες που προσβάλουν τα µηλοειδή).

► Κατάλληλη διαµόρφωση της κόµης µε το κλάδεµα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισµός και να µειώνεται η υγρασία.

► Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση . • Ισορροπηµένη λίπανση ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο.

3. Κόκκινος Τετράνυχος

Οδηγίες:

Η επέµβαση είναι απαραίτητη σε δένδρα που υπάρχουν περισσότερα από 1000 χειµερινά αυγά τετρανύχου ανά µέτρο καρποφόρου ξύλου.

Ο ψεκασµός για να είναι αποτελεσµατικός, απαιτείται καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αυγά του κόκκινου τετρανύχου εναποτίθενται σε προφυλαγµένες θέσεις στα κλαδιά των δένδρων, προς τη νότια κυρίως πλευρά.

Φυτ/τικά προϊόντα:

Κλοφεντεζίν (δρα στα χειµερινά αυγά), παραφινικό λάδι ή συνδυασµός των δυο. Στις πρώιµες περιοχές αυτήν την εποχή να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός επειδή έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη των χειµερινών αυγών. Με τα παραφινέλαια αντιµετωπίζονται, οι διαχειµάζουσες µορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειµάζοντα έντοµα. Απαιτείται καλό λούσιµο της κόµης και της βάσης του κορµού.

4. Ψύλλα Αχλαδιάς

Οδηγίες - Φυτ/τικά προϊόντα:

Σε οπωρώνες που υπήρχαν προσβολές από το έντοµο την περασµένη χρονιά, να γίνει ψεκασµός ως εξής:

1. Στις πρώιµες περιοχές επειδή υπάρχουν εναποθέσεις αυγών να χρησιµοποιηθεί άµεσα συνδυασµός παραφινέλαιου µε ένα ακµαιοκτόνο για τον περιορισµό των αυγών που εναποθέτουν τα ακµαία που διαχείµασαν.

2. Στις όψιµες περιοχές µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα σκεύασµα µε δράση στα ακµαία ή χρήση καολίνη που αποτρέπει την εναπόθεση των αυγών.

ή

Λίγο αργότερα - και οπωσδήποτε πριν το φούσκωµα των µατιών βλαστικό στάδιο Γ - χρησιµοποιώντας παραφινέλαια σε συνδυασµό µε ακµαιοκτόνο.

Η επέµβαση για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε µέρα ηλιόλουστη, χωρίς άνεµο και µε την θερµοκρασία να ξεπερνά τους 10oC, προκειµένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα.


Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας