Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2022

Αναγκαίες επεμβάσεις που πρέπει να κάνουν αυτή την περίοδο οι Αμυγδαλοκαλλιεργητές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αναγκαίες επεμβάσεις που πρέπει να κάνουν αυτή την περίοδο οι Αμυγδαλοκαλλιεργητές
Οι αμυγδαλοκαλλιεργητές πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες επεμβάσεις που κρίνονται  αναγκαίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθογόνων που εμφανίζονται ή έχουν παρατηρηθεί την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, καθώς επίσης και καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα.

Καλλιεργητικά - Προληπτικά μέτρα

 1. Αφαίρεση και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων κλάδων και βλαστών, καθώς επίσης και των μουμιοποιημένων καρπών που βρίσκονται στα δένδρα ή στο έδαφος.
 2. Εφαρμογή του κλαδέματος με ξηρό καιρό.
 3. Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και η μείωση της υγρασίας.
 4. Προστασία των τομών κλαδέματος με κατάλληλο μυκητοκτόνο.
 5. Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με εμβάπτιση σε κάποιο απολυμαντικό (καθαρό διάλυμα φορμόλης 2% ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης).

ΜΟΝΙΛΙΑ

Ο μύκητας προκαλεί ζημιές στα άνθη και στους βλαστούς. Τα άνθη φαίνονται σαν καμένα  και οι βλαστοί φέρουν έλκη.

Με βροχερό καιρό εμφανίζονται τεφρόχροες εξανθήσεις στα προσβεβλημένα φυτικά μέρη και εκκρίνεται κόμμι από τα έλκη και τις νεκρές κορυφές.

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται κυρίως με την εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα στάδια της λευκής κορυφής, της πλήρους άνθησης και της πτώσης των πετάλων. Οι εφαρμογές μπορεί να συνεχιστούν και στο στάδιο του καρπιδίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις κλπ).

ΈΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ (ΦΟΥΖΙΚΟΚΟ ή ΦΟΜΟΨΗ)

Μικρά έλκη, νεκρώσεις οφθαλμών και κλαδίσκων και εν συνεχεία ξηράνσεις κλάδων αποτελούν συμπτώματα προσβολής από το μύκητα της φόμοψης. Η ζημιά ξεκινά συνήθως με τον σχηματισμό νεκρώσεων στη βάση ή γύρω από έναν οφθαλμό.

Η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε αρκετές περιοχές κυρίως στην ποικιλία Φυρανιά (Ferragnes) που είναι ιδιαίτερα ευπαθής στη συγκεκριμένη ασθένεια ενώ αντίθετα η ποικιλία Texas είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Η αντιμετώπισή της είναι δύσκολη καθώς ευνοείται όπως και οι άλλες μυκητολογικές ασθένειες από την ύπαρξη υγρασίας.

Συνιστάται καταπολέμηση κατά το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών και στη συνέχεια κάθε φορά που δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες (θερμ. 15-25 °C και βροχοπτώσεις). Τέλος το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πάχυνση του ελάσματος και διόγκωση του κεντρικού νεύρου με ταυτόχρονη παραμόρφωση και συστροφή προς τα μέσα. Τα φύλλα αποκτούν κόκκινο - ιώδες χρώμα και είναι εμφανή από απόσταση.

Συνιστάται καταπολέμηση στο στάδιο της διόγκωσης των ματιών και επανάληψη στην πτώση των πετάλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Η εξέλιξη της ασθένειας παύει με την άνοδο των θερμοκρασιών.

ΚΟΡΥΝΕΟ

Το παθογόνο προσβάλλει φύλλα, καρπούς και βλαστούς. Στα φύλλα προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες οι οποίες στη συνέχεια αποξηραίνονται και πέφτουν δίνοντας την εντύπωση ότι το φύλλο έχει βληθεί από σκάγια. Στους καρπούς δημιουργούνται κηλίδες ανυψωμένες σαν σπυριά και στους βλαστούς μικρά έλκη.

Συνιστάται καταπολέμηση στο στάδιο της διόγκωσης των ματιών και επανάληψη στην πτώση των πετάλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΑΤΩΣΗ

Η εμφάνιση κίτρινων - πορτοκαλοκόκκινων κηλίδων στα φύλλα αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας. Οι μολύνσεις των φύλλων διαρκούν μέχρι τα μέσα καλοκαιριού και σε έντονες προσβολές μπορεί να προκαλέσουν αποφύλλωση των δέντρων.

Συνιστάται καταπολέμηση μετά την έκπτυξη των φύλλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ

Οι εδαφογενείς μύκητες του γένους Phytophtora προσβάλλουν κυρίως τον λαιμό των δέντρων. Ο φλοιός εξωτερικά στο σημείο της προσβολής φαίνεται σκοτεινότερος, υδατώδης, σαν να είναι βρεγμένος. Τα ασθενή δέντρα εμφανίζουν αρχικά καχεκτική βλάστηση με φύλλα μικρά και κιτρινοπράσινα που πέφτουν στις αρχές του καλοκαιριού. Η ασθένεια ευνοείται από την υγρασία του εδάφους, ιδίως στην περιοχή του λαιμού ειδικά όταν η άρδευση γίνεται με κατάκλυση.

Συνιστάται :

 • τα νεαρά δεντρύλλια να εγκαθίστανται σε εδάφη καλά αποστραγγιζόμενα και το σημείο ένωσης υποκειμένου εμβολίου να μη βρίσκεται ποτέ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
 • να μη βρέχεται ο κορμός
 • καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης περί του κορμού για τη μείωση της εδαφικής υγρασίας.
 • αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών κοντά στον κορμό προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματισμοί του ξύλου.
 • απομάκρυνση του προσβεβλημένου τμήματος του κορμού και επάλειψη με πυκνό βορδιγάλειο πολτό εφόσον η έκταση της ζημιάς δεν είναι μεγάλη.

ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Αυτή την περίοδο οι καλλιεργητές που βρίσκονται σε περιοχές απομακρυσμένες από τα σημεία εγκατάστασης των κλωβών της Υπηρεσίας μας για το ευρύτομο της αμυγδαλιάς, μπορούν να συλλέξουν μουμιοποιημένα αμύγδαλα με προνύμφες του εντόμου και να τα τοποθετήσουν σε δοχεία καλώς αεριζόμενα (κατά προτίμηση ξύλινα για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών).

Τα δοχεία αυτά θα τα αναρτήσουν στα δέντρα τους (ένας κλωβός / αμυγδαλεώνα) και θα τα παρακολουθούν τους επόμενους μήνες μέχρι την έξοδο του ενηλίκου του εντόμου ώστε να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον κατάλληλο χρόνο ψεκασμού.

Πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές μυκητολογικές ασθένειες μπορεί να συνυπάρχουν στα δέντρα. Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η φροντίδα του αμυγδαλεώνα αποτελεί πρωταρχικής σημασίας εργασία με τις κατάλληλες και ελεγχόμενες λιπάνσεις, άμεση απομάκρυνση προσβεβλημένων τμημάτων και σωστή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.

Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.


 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

Σχετικά Άρθρα

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας