Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021

Αμπέλι: Τα βλαστικά στάδια μούρο – άνθηση – καρπόδεση - ανάπτυξη ραγών, πρέπει να είναι προστατευμένα!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αμπέλι: Τα βλαστικά στάδια μούρο – άνθηση – καρπόδεση - ανάπτυξη ραγών, πρέπει να είναι προστατευμένα!

Οι καιρικές συνθήκες της εποχής (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, μελτέμια) ευνοούν εχθρούς και ασθένειες. Ταυτόχρονα τα βλαστικά στάδια που επικρατούν σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες είναι πολύ ευαίσθητα.

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι – Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  Τ Ο Υ  Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ

Ευδεμίδα: Η 2η πτήση (1η καρπόβια γενιά) ξεκίνησε στις πιο πρώιμες περιοχές του νησιού.

Ωίδιο: Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κρίσιμα βλαστικά στάδια → θέλει προσοχή.

Περονόσπορος : Η ανομβρία δεν ευνοεί την εξέλιξή του → δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.

Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στη βλάστηση.

Βλάστηση και φαινολογία

Την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκε αύξηση της βλάστησης στην ποικιλία σουλτανίνα κατά 16 – 20 εκ.. Η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι περίπου 7 ημέρες.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες  - Διαπιστώσεις :

► Στις πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου η 2η πτήση έχει ξεκινήσει.

► Διαπιστώνονται οι πρώτες αραιές ωοτοκίες που στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν

Οδηγίες :

► Συνιστάται να ξεκινήσει αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: 

Πρώιμη – παραλιακή ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

  •  Επιτραπέζια : 22 - 23 Μαΐου.
  •  Σουλτανίνα – οινάμπελα : 25 - 27 Μαΐου.

Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → θα πρέπει τα σταφύλια να μην είναι κρυμμένα και να καλύπτονται καλά κατά την εφαρμογή.

Σημείωση

Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενα δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

 Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

 Οι καιρικές συνθήκες της εποχής (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, μελτέμια) ευνοούν την ασθένεια. Ταυτόχρονα τα βλαστικά στάδια που επικρατούν σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες του νησιού είναι πολύ ευαίσθητα στον μύκητα.

 Επισημαίνεται ότι οι σοβαρές και πολλές φορές ανεξέλεγκτες προσβολές του καλοκαιριού κατά κανόνα οφείλονται στις μολύνσεις που γίνονται την περίοδο αυτή.

 Οδηγίες :

Τα βλαστικά στάδια μούρο – άνθηση – καρπόδεση - ανάπτυξη ραγών πρέπει να είναι προστατευμένα.

1. Στα αμπέλια που ξεκινά αντιμετώπιση για την ευδεμίδα να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή.

2. Στα υπόλοιπα αμπέλια να συνεχιστεί η προστασία με μεσοδιαστήματα εφαρμογής ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.

3. Στα αμπέλια που βρίσκονται στα βλαστικά στάδια άνθησης-καρπόδεσης να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : 

Η παρατεταμένη ανομβρία της φετινής άνοιξης δεν έχει ευνοήσει τον μύκητα.

 Τις τελευταίες πέντε εβδομάδες παραμένει περιορισμένος σε ακτίνα μόλις 1-2 μ από τις αρχικές θέσεις εμφάνισης.

 Χωρίς βροχοπτώσεις δεν υπάρχει κίνδυνος ευρείας εμφάνισης και διασποράς σε νέες θέσεις.

Οδηγίες :

 Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.

Οι προληπτικοί ψεκασμοί την περίοδο αυτή είναι άστοχοι και δεν εξασφαλίζουν προστασία λόγω της ταχύτατης αύξησης της βλάστησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

T Z I T Z I K A K I Α : (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

 Υπάρχουν αμπέλια (κυρίως στη Μεσσαρά και στις πρώιμες περιοχές) όπου έχουν εμφανιστεί οι ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).

 Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπισή τους στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).

Οδηγίες :

Συνιστάται να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης : τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.

 Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο - τρία φύλλα πριν την κορυφή του. Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

 Όπου απαιτηθεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.

Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκια πατήστε εδώ


Καλλιεργητικά μέτρα:

Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό ή την ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα. 


Προσοχή στις μέλισσες !!!

Είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών !!!

Οι μέλισσες αναζητούν τροφή, προστατέψτε τις!

Σεβόμαστε τις μέλισσες!


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Με εξαίρεση το σκεύασμα Polyversum WP (Pythium oligandrum strain m1) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.


 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας