Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεµα της Ελιάς

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου
Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεµα της Ελιάς

Μετά από την δηµιουργία τραυµάτων (κλάδεµα ή καθάρισµα των δένδρων, παγετό, συγκοµιδή) να γίνεται αµέσως επέµβαση µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα για την προστασία από το βακτήριο. 

Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεµα:

1. Το κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό καιρό .

2. Αφαίρεση και καταστροφή προσβεβληµένων κλάδων από διάφορα παθογόνα.

3. Απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων

4. Αποµάκρυνση των κλαδιών από τον ελαιώνα και την περίµετρό του (είναι εστίες µόλυνσης και εκτροφείο των ξυλοφάγων εντόµων).

5. Επάλειψη των µεγάλων τοµών κλαδέµατος µε κατάλληλο υλικό (πάστα).

1. ΒΑΚΤΗΡΙΟ

Οδηγίες:

Μετά από την δηµιουργία τραυµάτων ( κλάδεµα ή καθάρισµα των δένδρων, παγετό , συγκοµιδή) να γίνεται αµέσως επέµβαση µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα για την προστασία από το βακτήριο.

2. ΒΕΡΤΙΣΙΛΙΩΣΗ (Verticillium dahliae)

Το βερτισίλιο προκαλεί σοβαρές ζηµιές κυρίως σε αρδευόµενους ελαιώνες σε µικρής και κυρίως µέσης ηλικίας σπάνια δε σε µεγάλης ηλικίας δένδρα. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται µε την µορφή του απότοµου µαρασµού (αποπληξία) ή µε σταδιακή αποξήρανση των κλάδων και ως ηµιπληγία. Ο µύκητας δραστηριοποιείται όταν οι θερµοκρασίες του εδάφους είναι χαµηλές (>8 0 C, αργά τον χειµώνα). Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξής του είναι 230 C ενώ πάνω από τους 300 C επιβραδύνεται σηµαντικά. Επιβιώνει στο έδαφος για πολλά χρόνια σχηµατίζοντας µικροσκληρώτια.

Οδηγίες- Καλλιεργητικά µέτρα

 Σε ελαιώνες που υπάρχει διαπιστωµένη προσβολή από τον µύκητα:

► Στα προσβεβληµένα τµήµατα του ελαιώνα να εφαρµόζεται ακαλλιέργεια και χηµική ζιζανιοκτονία.

► Το κλάδεµα των ασθενών δένδρων να γίνεται ξεχωριστά και οι προσβεβληµένοι κλάδοι του δένδρου να αποµακρύνονται από τον ελαιώνα και να καίγονται (όχι χρήση καταστροφέα).

► Εφαρµογή της ηλιοαπολύµανσης

► Η άρδευση να γίνεται µε σταγόνες και όχι µε κατάκλιση ή αυλάκια για την αποφυγή διασποράς µολυσµάτων.

► Τα µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους να καθαρίζονται καλά πριν την χρήση τους σε νέο αγρό.

► Προµήθεια υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για εγκατάσταση νέων ελαιώνων και χρήση ανεκτικών ποικιλιών.

3. ΙΣΚΑ (Fomitiporia mediterranea)

Προκαλεί ξηράνσεις κλάδων και δένδρων. Το παθογόνο µολύνει τα ελαιόδενδρα κυρίως δια των πληγών κλαδεύµατος. H προσβολή εντοπίζεται στην περιοχή του ξύλου του κορµού και των κυρίων βραχιόνων. Παρατηρείται καστανός µεταχρωµατισµός και σήψη του ξύλου, καθώς και νέκρωση του φλοιού, συνήθως προς τη µία πλευρά του κορµού, δηµιουργώντας συχνά έλκη. Το πιο χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι το εύθρυπτο ξύλο στα σηµεία προσβολής (βραχιόνων, κορµού) στις µεγάλες τοµές.

Οδηγίες - Καλλιεργητικά µέτρα

► Εφαρµογή των γενικών αρχών κλαδέµατος

► Συλλογή και καταστροφή µε φωτιά των καρποσωµάτων (καρποφορίες του µύκητα).

► Ισορροπηµένη θρέψη (αύξηση του pH του εδάφους µε ασβέστωση για την δηµιουργία αντίξοων συνθηκών για τον µύκητα).

► Αντικατάσταση των προσβεβληµένων ελαιοδένδρων µε παραφυάδες, που φύονται από το λαιµό του δένδρου και όχι από το ξύλο του κορµού.

4. ΚΑΠΝΙΑ

Οφείλεται σε µύκητες που αναπτύσσονται στα µελιτώδη εκκρίµατα διαφόρων κοκκοειδών(κυρίως του Λεκανίου)

Οδηγίες:

Ο ψεκασµός µε χαλκούχο σκεύασµα, βοηθά στο καθάρισµα των δένδρων από την καπνιά και τις λειχήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

► Η εξασφάλιση µε το κλάδεµα, καλών συνθηκών αερισµού και φωτισµού των ελαιοδένδρων µειώνει τις προσβολές από το Λεκάνιο και άλλα κοκκοειδή.

► Να διαβάζετε και να εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας