Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018

Επίδραση της εφαρμογής του Amino16®, σε Χονδρολιά Χαλκιδικής και Καλαμών

EΒΥΠ - Ελληνική Βιομηχανία Υδρολιμένης Πρωτεϊνης
Επίδραση της εφαρμογής του Amino16®, σε Χονδρολιά Χαλκιδικής και Καλαμών

Μελέτη Εφαρμογής Amino16® στην Ελιά από τον Δρ. Ηλία Κάλφα, σχετικά με την επίδραση του στη διαφόροποίηση οφθαλμών και στo μέγεθος ελαιοκάρπου.

Το Amino16®  συγκεντρώνει πλήθος χαρακτηριστικών τα οποία του προσδίδουν ιδιότητες επιθυμητές από τους καλλιεργητές.

Κατ’ αρχήν μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών χωρίς κανένα περιορισμό. Επίσης λόγω της φύσης του προϊόντος μπορεί να γίνει εφαρμογή στο έδαφος είτε απευθείας είτε μέσω του δικτύου άρδευσης. Τέλος μπορεί να γίνει διαφυλλική εφαρμογή του ψεκάζοντάς το σε υδατικό διάλυμα απευθείας πάνω στο φύλλωμα του φυτού. Λόγω σύνθεσης (16 L αμινοξέα φυτικής προέλευσης) είναι άμεσα απορροφήσιμο από τα φυτά.

Η ελιά είναι δέντρο αειθαλές το οποίο καρποφορεί κάθε χρόνο. Οι καρποί σχηματίζονται σε κλάδους ηλικίας ενός έτους. Εμφανίζει έντονα το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας σύμφωνα με το οποίο τη μία χρονιά καρποφορεί ικανοποιητικά και την επόμενη η καρποφορία είναι μειωμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αυτός ο διετής κύκλος καρποφορίας της ελιάς τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται από τους ερευνητές και γίνονται μεγάλες προσπάθειες να ρυθμιστεί η φυσιολογία του φυτού έτσι ώστε αν δεν εξαλειφθεί εντελώς τουλάχιστο να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Η μέχρι τώρα συμβατική γνώση μας για τις θρεπτικές ανάγκες του δέντρου μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την κατάστασή του με την εφαρμογή φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΕΛΙΑ

Επίσης είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο το ελαιόδεντρο διαφοροποιεί τους οφθαλμούς του από βλαστοφόρους σε ανθοφόρους. Τα χημικά του ερεθίσματα σε κυτταρικό επίπεδο καθώς επίσης και η συνολική του θρεπτική κατάσταση θα καθορίσει την καρποφορία του κατά την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο μέσω της διαφοροποίησης επαρκούς αριθμού ανθοφόρων οφθαλμών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία τέσσερις είναι οι βασικότεροι συντελεστές που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση αυτή, τα επίπεδο αζώτου, οι επαρκείς ώρες ψύξης, το βόριο και η ύπαρξη νερού κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε πειραματική εφαρμογή του σε ελαιώνες στην περιοχή του Αγ. Μάμμαντος Χαλκιδικής, μια περιοχή όπου η καλλιέργεια της ελιάς ασκείται παραδοσιακά για αιώνες.

Οι ποικιλίες που επιλέχθηκαν είναι η Χοντρολιά Χαλκιδικής και η Καλαμών, εξαιτίας των διαφορετικών κλιματικών απαιτήσεων που έχει η καθεμιά τους και επειδή δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τις καιρικές συνθήκες σε επίπεδο χρονιάς η ύπαρξή τους μέσα στο ίδιο πείραμα αύξησε το εύρος των καιρικών συνθηκών που θα μπορούσαν να επικρατήσουν και επομένως μείωσαν το ρίσκο και αύξησαν τις πιθανότητες λήψης αξιόπιστων πειραματικών αποτελεσμάτων.

Μέθοδοι και Υλικά

✔  Ελαιώνες

Μετά από επισκέψεις στην περιοχή και συνομιλίες με παραγωγούς και ιδιώτες γεωπόνους αλλά και με τους γεωπόνους της Διεύθυνσης Γεωργίας της ΠΕ Χαλκιδικής, επιλέχθηκαν δύο ελαιοκτήματα στην περιοχή του Αγίου Μάμμαντος.

Αυτά τα ελαιοκτήματα συγκέντρωναν μερικά χαρακτηριστικά τα οποία και τα καθιστούσαν κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Τα δέντρα ήταν υγιή χωρίς συμπτώματα από προσβολές (με ιδιαίτερη έμφαση στο βερτιτσίλιο το οποίο καταστρέφει πολλά δέντρα στην ευρύτερη περιοχή κάθε χρόνο αλλά και στο κυκλοκόνιο), ήταν καλοκλαδεμένα και διαμορφωμένα σωστά, με υψηλές αποδόσεις την προηγούμενη χρονιά ενώ και ο παραγωγός είχε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην γεωργική εφαρμογή και έρευνα. Η θρεπτική κατάσταση των δέντρων φαινόταν ικανοποιητική χωρίς καμία εμφανή τροφοπενία ή τοξικότητα.

Ο πρώτος ελαιώνας είναι φυτεμένος με ελαιόδεντρα της ποικιλίας Χοντρολιά Χαλκιδικής. Βρίσκεται στην τοποθεσία Τσατάλι και αποτελείται από 150 δέντρα ηλικίας 11 ετών φυτεμένα σε 20 σειρές των 8 δέντρων. Το μέσο ύψος της κόμης τους κυμαίνεται περί τα 4 μέτρα. Ο δεύτερος ελαιώνας είναι φυτεμένος με ελαιόδεντρα της ποικιλίας Καλαμών. Βρίσκεται στην τοποθεσία Ανοιξά Πέτρα και αποτελείται από 150 δέντρα ηλικίας 40 ετών φυτεμένα σε 26 σειρές των 6 δέντρων. Το μέσο ύψος της κόμης τους κυμαίνεται περί τα 4 μέτρα. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στα ελαιοκτήματα λήφθηκαν φύλλα από τα δέντρα με σκοπό την ανάλυσή τους με τη μέθοδο της φυλλοδιαγνωστικής. Επίσης σε κάθε ένα από τα δύο κτήματα λήφθηκε δείγμα εδάφους σε δύο διαφορετικά βάθη (0-30 και 30-60 cm) με σκοπό την ανάλυσή του ως προς τα περιεχόμενα θρεπτικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόκειται για περιποιημένα κτήματα τα οποία δεν αντιμετώπιζαν καμία σοβαρή έλλειψη σε θρεπτικά στοιχεία, γεγονός που θα μπορούσε να αλλοιώσει τα συμπεράσματα της μελέτης.

✔  Πειραματικό σχέδιο

1η Εφαρμογή

Για την ποικιλία Χονδρολιά Χαλκιδικής επιλέχθηκαν τρεις διαφορετικές δοσολογίες εφαρμογής της ελιάς. 10, 30 και 50 cc Amino16®  εφαρμόστηκε σε 8 ελαιόδεντρα για κάθε διαφορετική συγκέντρωση αντίστοιχα.

Για την ποικιλία Καλαμών της οποίας τα δέντρα ήταν μεγαλύτερα σε ηλικία επιλέχθηκε να εφαρμοστεί δόση 100 cc σε κάθε δέντρο.

Η πρώτη ημερομηνία ψεκασμού ήταν η 23/01. Ειδικά για την Καλαμών διεξήχθη μία ακόμη δοκιμή λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7/2.

Αντικειμενικός σκοπός των εφαρμογών αυτών ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του σκευάσματος στα επίπεδα διαφοροποίησης των βλαστοφόρων οφθαλμών αφού σε εκείνη την περίοδο συμβαίνει η διαφοροποίηση αυτή.

2η Εφαρμογή

Η δεύτερη εφαρμογή του σκευάσματος επιλέχθηκε να γίνει πριν την άνθιση των ελαιόδεντρων.

Εφαρμόστηκαν οι ίδιες δοσολογίες στα ίδια δέντρα. Αντικειμενικός σκοπός της εφαρμογής αυτής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του σκευάσματος στα επίπεδα γονιμότητας των ανθέων σε σύγκριση με το μάρτυρα και με τα δέντρα που δέχθηκαν μόνο την χειμερινή εφαρμογή.

3η Εφαρμογή

Η τρίτη εφαρμογή έγινε στις 26/06 αφού ολοκληρώθηκε η άνθιση και η καρπόδεση και είχε πλέον σχηματιστεί το καρπίδιο. Αντικειμενικός σκοπός της εφαρμογής αυτής ήταν η διερεύνηση τυχόν επίδρασης του σκευάσματος στο μέγεθος (βάρος) των σχηματισμένων καρπών και η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα επίπεδα του μάρτυρα και των άλλων συνδυασμένων εφαρμογών.

Αποτελέσματα - Συζήτηση - Συμπεράσματα

Επίδραση της εφαρμογής Amino16®  σε ελιά στη διαφοροποίηση οφθαλμών

Από κάθε δέντρο του πειράματος λήφθηκαν δέκα δείγματα περιμετρικά στο ύψος του ανθρώπου. Κάθε δείγμα αποτελούνταν από βλαστό της προηγούμενης χρονιάς και περιελάμβανε την μέτρηση του μήκους της ετήσιας βλάστησης και του αριθμού των καρπών που σχηματίστηκαν.

Δεν παρατηρήθηκαν τυχόν παραμορφωμένοι και κακοσχηματισμένοι καρποί (σχοινοκαρπία).

Χονδρολιά Χαλκιδικής

Τα αποτελέσματα που αφορούν στην συνολική καρπόδεση φαίνονται στο Σχήμα 1.

SXHMA1

Σχήμα 1. Επίδραση της εφαρμογής Amino16®  σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής με χειμερινή και ανοιξιάτικη διαφυλλική λίπανση (Σύγκριση επιδόσεων μεταξύ μάρτυρα, δόσης 10cc, 10cc+10cc, 30cc, 30cc+30cc, 50cc και 50cc+50cc)

Καλαμών

Τα αποτελέσματα που αφορούν στην συνολική καρπόδεση φαίνονται στο Σχήμα 2.

SXHMA2

Σχήμα 2. Επίδραση της εφαρμογής Amino16®  σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Καλαμών με χειμερινή διαφυλλική λίπανση (Σύγκριση επιδόσεων μεταξύ μάρτυρα, και δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων εφαρμογής δόσης 100cc/δέντρο).

Διαπιστώνουμε ότι ελαιόδεντρα που δέχθηκαν εφαρμογή Amino16®  κατά την 23η Ιανουαρίου δείχνουν να αντιδρούν πολύ θετικά σε αυτή γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένη διαφοροποίηση οφθαλμών σε καρποφόρους με μεγαλύτερη γονιμότητα και επομένως καρπόδεση από το μάρτυρα. Σημειώνουμε δε, ότι η δεύτερη εφαρμογή η οποία διεξήχθη στις 7 Φεβρουαρίου δεν παρουσιάζει καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά από τον μάρτυρα που δεν δέχθηκε εφαρμογή του προϊόντος διότι την ημέρα της εφαρμογής οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές, κάτω από τους 9°C.

Οι λόγοι που εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό ποικίλουν. Μπορεί να οφείλεται στην έλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο συντελείται η εαρινοποίηση των οφθαλμών δηλαδή η επιλογή εκ μέρους του ελαιόδεντρου των βλαστοφόρων και ανθοφόρων οφθαλμών. Επίσης η 23η Ιανουαρίου ήταν περίοδος κατά την οποία προηγήθηκαν αλλά και επικρατούσαν ευνοϊκές συνθήκες στην περιοχή πειραματισμού (Αλκυονίδες μέρες) αποτέλεσμα των οποίων ήταν η θετική ανταπόκριση του δέντρου με άμεση απορρόφηση του Amino16® .

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα που είναι παρόμοια και για την Χονδρολιά και για την Καλαμών μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η κρισιμότερη περίοδος εφαρμογής του Amino16®  όσον αφορά στην επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών ανθοφορίας και επομένως και καρποφορίας είναι η χειμερινή περίοδος κατά την οποία γίνεται η εαρινοποίηση των οφθαλμών.

Από ότι φαίνεται με τον παρόντα πειραματισμό κύριο ρόλο παίζει όχι μόνο η δοσολογία εφαρμογής του η οποία επιφέρει την αύξηση των επιπέδων αζώτου στην κρίσιμη περίοδο διαφοροποίησης οφθαλμών αλλά και η πραγματοποίησή της σε χρόνο τέτοιο που να είναι ο βέλτιστος για την όσο το δυνατό άμεση και πλήρη απορρόφησή του.

Επίδραση της εφαρμογής Amino16®  σε ελιά στο μέγεθος των καρπών

Από κάθε δέντρο της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής λήφθηκαν 10 καρποί περιμετρικά με τυχαία δειγματοληψία.

Για κάθε καρπό μετρήθηκαν οι διαστάσεις του με παχύμετρο και ζυγίστηκε στο εργαστήριο του τμήματος τροφίμων του ΑΤΕΙΘ το βάρος του με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Για την ποικιλία Καλαμών λήφθηκαν 15 καρποί ανά δέντρο αντίστοιχα.

Δεδομένων και των προηγούμενων μετρήσεων (καρποφορία ανά βλαστό) μπορεί να εκτιμηθεί η συνολική σε βάρος απόδοση των ελαιόδεντρων όχι σε απόλυτη τιμή αλλά σε σχετική με έναν δείκτη απόδοσης ο οποίος ισούται με το γινόμενο μέση καρποφορία x μέσο βάρος καρπών.

Χοντρολιά Χαλκιδικής – Μέγεθος Ελαιοκάρπου

SXHMA3

Σχήμα 3. Παρουσίαση μήκους και διαμέτρου ελαιόκαρπου (mm) σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Χοντρολιά Χαλκιδικής. με χειμερινή και ανοιξιάτικη διαφυλλική λίπανση (Σύγκριση επιδόσεων μεταξύ μάρτυρα, δόσης 10cc, 10cc+10cc, 30cc, 30cc+30cc, 50cc και 50cc+50cc).

Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

► Σχετικά με το μήκος του ελαιόκαρπου αν και παρουσιάζει κάποιες διαφορές ανάλογα με το πρωτόκολλο εφαρμογής, εντούτοις αυτές δεν έχουν πρακτική σημασία αφού τα επιτυγχανόμενα μέσα μήκη κυμαίνονται από 30 μέχρι 33 χιλιοστά.

► Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα για τη διάμετρο των καρπών η οποία παρουσιάζει πολύ μικρότερη διακύμανση στις τιμές που επιτυγχάνονται.

► Τέλος ο δείκτης μεγέθους των καρπών (όγκος) αν και δείχνει να έχει κάποια διακύμανση εντούτοις πρακτικά δεν έχει μεγάλη σημασία.

Για την απλοποίηση των συμπερασμάτων λαμβάνοντας υπόψη το δείκτη απόδοσης όπως αυτός ορίστηκε παραπάνω δημιουργήθηκε το ακόλουθο διάγραμμα στο οποίο ενσωματώνονται με απλό και παραστατικό τρόπο οι επιμέρους τεχνικές πληροφορίες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία απόδοσης για την ποικιλία Χοντρολιά Χαλκιδικής παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.

SXHMA4

Σχήμα 4. Επίδραση της εφαρμογής Amino16®  σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Χοντρολιά Χαλκιδικής. με χειμερινή και ανοιξιάτικη διαφυλλική λίπανση (Σύγκριση επιδόσεων μεταξύ μάρτυρα, δόσης 10cc, 10cc+10cc, 30cc, 30cc+30cc, 50cc και 50cc+50cc)

Από το παραπάνω διάγραμμα και τη στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε εξάγονται μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα

► Ο μάρτυρας έχει μειωμένο δείκτη απόδοσης σε σύγκριση με όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου έχει γίνει χρήση του Amino16® 

► Αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές στο μέσο βάρος του καρπού ανάλογα με το πρωτόκολλο λίπανσης που ακολουθήθηκε, αυτές δεν φαίνεται να επηρεάζουν πρακτικά την απόδοση της καλλιέργειας, ενώ το μέσο βάρος του ελαιόκαρπου κυμαίνεται σε μία μέση τιμή περίπου 9 γραμμάρια.

► Η απόδοση της καλλιέργειας φαίνεται να επηρεάζεται πρωτίστως από τον αριθμό των καρπών που σχηματίστηκαν στο ελαιόδεντρο και δευτερευόντως από το μέσο βάρος καρπού που επιτεύχθηκε. Επομένως επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι η σημαντικότερη επίδραση του Amino16® είναι η επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών καρπόδεσης (γόνιμων ανθέων) εφ’ όσον εφαρμοστεί κατά την εποχή της εαρινοποίησης.

Καλαμών

Για την απλοποίηση των συμπερασμάτων λαμβάνοντας υπόψη το δείκτη απόδοσης όπως αυτός ορίστηκε παραπάνω δημιουργήθηκε το ακόλουθο διάγραμμα στο οποίο ενσωματώνονται με απλό και παραστατικό τρόπο οι επιμέρους τεχνικές πληροφορίες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία απόδοσης για την ποικιλία Καλαμών παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.

SXHMA5

Σχήμα 5. Επίδραση της εφαρμογής Amino16® σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Καλαμών με χειμερινή διαφυλλική λίπανση (Σύγκριση επιδόσεων μεταξύ μάρτυρα, και δόσης 100cc/δέντρο). Η δεύτερη εφαρμογή (7/2/2013) δεν αποτυπώθηκε στο παρόν διάγραμμα αφού δεν διαφέρει από το μάρτυρα.

Από την παραπάνω γραφική απεικόνιση προκύπτουν θεαματικά συμπεράσματα όσον αφορά στην απόδοση των ελαιόδεντρων ποικιλίας Καλαμών:

► Τα ελαιόδεντρα στα οποία έχει γίνει χρήση του Amino16®  έχουν εξαιρετικά αυξημένο δείκτη απόδοσης σε σύγκριση με τα ελαιόδεντρα του μάρτυρα.

► Η εφαρμογή του Amino16®  στις δοσολογίες και περιόδους όπου πραγματοποιήθηκε δεν επέφερε σημαντικές διαφορές στο μέσο βάρος του καρπού, το οποίο κυμαίνεται σε μία μέση τιμή περίπου 6,5 γραμμάρια.

► Η απόδοση της καλλιέργειας φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των καρπών που σχηματίστηκαν και καθόλου από το μέσο βάρος καρπού που επιτεύχθηκε. Επομένως και από τα αποτελέσματα της ποικιλίας Καλαμών επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση ότι η σημαντικότερη επίδραση του Amino 16® είναι η επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών καρπόδεσης (γόνιμων ανθέων) εφ’ όσον εφαρμοστεί κατά την εποχή της εαρινοποίησης.

Γενικά Συμπεράσματα

Με την ολοκλήρωση του παρόντος πειραματισμού προκύπτουν μερικά γενικά συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Amino16®  στην ελιά.

Η εφαρμογή Amino16®  συμβάλλει αναμφισβήτητα στη δημιουργία μεγαλύτερων ποσοστών γόνιμων ανθέων στα ελαιόδεντρα.

✔ Η κρίσιμη εφαρμογή είναι η χειμερινή (περίοδος εαρινοποίησης) γιατί αν και η ανοιξιάτικη (πριν την άνθιση) πιθανό να αυξάνει τα ποσοστά καρπόδεσης εντούτοις δεν παράγει στατιστικώς και πρακτικώς σημαντικές διαφορές.

✔ Κατά την κρίσιμη εφαρμογή (χειμερινή) σημαντικότατο ρόλο παίζει η στιγμή της πραγματοποίησής της. Πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή που οι συνθήκες θα είναι οι βέλτιστες ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά επίπεδα απορρόφησης. Θα μπορούσαμε να συστήσουμε με ασφάλεια ότι η εφαρμογή του Amino16®  στην μεν Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να γίνεται κατά την περίοδο των Αλκυονίδων ημερών στην δε Νότια και στην Κρήτη κατά την περίοδο της εαρινοποίησης.

✔ Η συνολική παραγωγή σχετίζεται και με τον αριθμό των καρπών και με το βάρος τους, αλλά ο σημαντικός παράγοντας που την καθορίζει είναι ο αριθμός των καρπών, δηλαδή το ποσοστό γονιμότητας των ανθέων. Η παραγωγή των ελαιόδεντρων αυξάνεται ανάλογα με τη δοσολογία χρήσης του Amino16® . Αυτό συμβαίνει εξ’ αιτίας της μεγαλύτερης καρπόδεσης των ελαιόδεντρων.

✔ Οι δοκιμές που έγιναν στην ποικιλία Χονδρολιά Χαλκιδικής έδειξαν ότι η δοσολογία των 50 ml έδωσε υψηλά ποσοστά καρπόδεσης σε σχέση με τις άλλες δοσολογίες και φυσικά με το μάρτυρα. Αναλογικά τα ελαιόδεντρα Καλαμών τα οποία δέχθηκαν πολύ μεγαλύτερη δοσολογία από τα Χαλκιδικής έδωσαν μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης συγκρινόμενα με το μάρτυρα σε σχέση με τα Χαλκιδικής. Εντούτοις δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια ποια θα ήταν η ιδανική δοσολογία αφού αυτή θα είναι συνάρτηση της ποικιλίας, της ηλικίας και του μεγέθους των δέντρων αλλά και άλλων χαρακτηριστικών (εδαφικών, κλιματικών κλπ). Τελείως εμπειρικά με βάση τη γνώση που αποκομίστηκε από τον παρόντα πειραματισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια δοσολογία 1 cc ανά έτος ηλικίας ανά δέντρο είναι μια πιθανή προτεινόμενη δοσολογία.

✔ Το Amino16®  λόγω σύνθεσης και τρόπου παρασκευής αποτελεί αναμφισβήτητα ένα αποτελεσματικό οργανικό λίπασμα υψηλής τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την μέθοδο εφαρμογής αφού είναι κατάλληλο για όλες. Επίσης λόγω της φύσης του μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με άλλες ουσίες (λίπανσης και φυτοπροστατευτικές) γεγονός που μειώνει το κόστος χρήσης του.

✔ Το σημαντικότερο όμως συμπέρασμα που προκύπτει από τη μέχρι τώρα εμπειρία και τον πειραματισμό είναι το εξής: Εκτός από τη συμβατική του δράση ως προϊόν θρέψης, δρα επίσης στον μηχανισμό σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών στην ελιά ως χημικό ερέθισμα στο φυτό ή αλλιώς ως βιοδιεγέρτης ή βιοενεργοποιητής (bio-stimulator, bioactivator) σε κυτταρικό επίπεδο.


 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους γεωπόνους της εταιρείας ΕΒΥΠ Ε.Ε.

evyp logo grCMYK whitebgrnd

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας