Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Αυτές είναι οι γεωργικές & κτηνοτροφικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Αυτές είναι οι γεωργικές & κτηνοτροφικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.), εκτός από τις μονοετείς καλλιέργειες, επιδοτούνται από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Νέος Επενδυτικός Νόμος 4399/2016).

Όσον αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ένας επενδυτής μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την ίδρυση και των εκσυγχρονισμό όλων των ειδών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αλλά όχι για την αγορά ζώων.

Συγκεκριμένα υπάγονται στο Νέο Επενδυτικό Νόμο επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής που αφορούν:

1) Βοοτροφικές μονάδες.

2) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

3) Χοιροτροφικές μονάδες.

4) Μονάδες μονόπλων.

5) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

6) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).

7) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

8) Σηροτροφικές μονάδες.

9) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

10) Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.

11) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

α) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,

β) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,

γ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,

δ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να μπορέσουν να καταθέτουν αιτήσεις χρηματοδότησης και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται μόλις «ανοίξει» η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για επενδύσεις προϋπολογισμού έως 500.000 ευρώ.

Με την κ.υ.α. 108621/17.10.16 καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

agricultural investments

 

Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της K.Y.A., δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016:

α) σε περιπτώσεις που αφορούν στην μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται με την οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την παραγωγή ζωοτροφών, και

β) σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

 

Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

1. Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).

2. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).

4. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι - Σηροτροφία - σαλιγκάρια). 

5. Ζωοτροφές.

6. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).

7. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).

8. Οίνος.

9. Οπωροκηπευτικά. 

10. Ακρόδρυα - καρποί με κέλυφος. 

11. Κτηνοτροφικά φυτά 

12. Όσπρια.

13. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 

14. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό. 

15. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

16. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.

17. Επεξεργασία νέων - εναλλακτικών - καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.). 

18. επεξεργασία ακατέργαστου καπνού. 

19. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. 

20. επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης. 

21. επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

 

Συνοδευτικά αρχεία

 

ΠΗΓEΣ:

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας