Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Λήγει η προθεσμία αιτήσεων χρήσης Αγροτικού Τιμολογίου της ΔΕΗ

Λήγει η προθεσμία αιτήσεων χρήσης Αγροτικού Τιμολογίου της ΔΕΗ

Όσοι καταναλωτές θέλουν να κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου, θα πρέπει να προσκομίσουν στα καταστήματα της ΔΕΗ, τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η ΔΕΗ θα συνεχίσει την παροχή ρεύματος όμως η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση το προσήκον για τη χρήση των εγκαταστάσεων τιμολόγιο και όχι βάσει του αγροτικού Τιμολογίου.

Συγκεκριμένα, όσοι καταναλωτές θέλουν να υποβάλουν αίτηση στη ΔΕΗ για έγκριση χρήσης Αγροτικού Τιμολογίου για άρδευση, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 145893/12.05.2014 υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:agrotiko timologio deh

  1. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), ή
  2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού,ή
  3. Τον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή
  4. Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωσή τους, με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1). Η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2016.

Όσοι πάλι καταναλωτές θέλουν να κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου λοιπών χρήσεων θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στις περιπτώσεις:


Φυσικού προσώπου:
•  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
•  Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ.
•  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης.

Νομικού προσώπου:

•  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.αναγράφεται το ΑΦΜ.
•  Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ της εταιρείας.
•  Αντίγραφο του πιο πρόσφατου καταστατικού της εταιρείας, με τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τόπο, Πρωτοδικείου.
Τέλος, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων σε περίπτωση που θέλουν να πάρουν άδεια χρήσης Αγροτικού Τιμολογίου αλλά σε διαφορετικό όνομα από αυτό του μέχρι σήμερα συμβεβλημένου πελάτη θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον
- Νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1)
- και να συνάψουν Νέα Σύμβαση Προμήθειας.
Όπως και στις ανωτέρω περιπτώσεις, η προθεσμία υποβολής του Δελτίου Νο1, δεν θα ξεπερνάει την 31η Μαΐου 2016.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης, 11 770 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα).

ΠΗΓΗ: ΔΕΗ

 

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας