Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στις δράσεις της νιτρορύπανσης

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στις δράσεις της νιτρορύπανσης

Τον χαρακτηρισμό «περιοχές και υδάτινοι πόροι που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» δίνει σε επιπλέον ζώνες κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία τίθενται και οι βάσεις για θέσπιση νέων σχετικών προγραμμάτων με την νέα ΚΑΠ.

fe
Πρόκειται για την ΚΥΑ με αριθμό 147070, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3224/Β/2.12.2014, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός αυτής της Απόφασης είναι η τροποποίηση των παραγράφων Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παράγραφοι Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1) Στην παράγραφο (Α) προστίθενται δύο (2) ακόμη εδάφια που αριθμούνται ως 9 και 10 τα οποία έχουν
ως ακολούθως:

«9. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά:
α. του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου
β. του ποταμού Σπερχειού Φθιώτιδας
10. Τα υπόγεια νερά των περιοχών:
α. Παμίσου Μεσσηνίας
β. Τροιζηνίας
γ. Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας
δ. Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής
ε. Αταλάντης Φθιώτιδας
στ. Αλμυρού Μαγνησίας
ζ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης
η. Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής
θ. Μοιρών Κρήτης
ι. Αρτάκης Εύβοιας

2) Στην παράγραφο (Β) στο εδάφιο 1:

α) προστίθενται δώδεκα (12) ακόμη περιοχές που αριθμούνται ως 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 και είναι οι ακόλουθες:
«19. Η περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου
20. Η περιοχή του Σπερχειού Φθιώτιδας
21. Η περιοχή Παμίσου Μεσσηνίας
22. Η περιοχή της Τροιζηνίας
23. Η περιοχή Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας
24. Η περιοχή Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής
25. Η περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας
26. Η περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας
27. Η περιοχή της Πτολεμαΐδας Κοζάνης
28. Η περιοχή Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής
29. Η περιοχή της υπολεκάνης Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης
30. Η περιοχή Αρτάκης Εύβοιας»
β) Μετά την αριθμημένη αναγραφή των ευπρόσβλητων ζωνών, οι οποίες με την παρούσα γίνονται 30, η πρόταση που ακολουθεί: «Οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στον πρωτότυπο χάρτη.....δημοσιεύεται με αυτήν.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166), αναλυτικοί ψηφιοποιημένοι χάρτες των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών ορίζονται από το θεματικό πεδίο χωρικής πληροφορίας «EGY_nitro_2014», της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είναι διαθέσιμοι στο κοινό. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

1. Στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2, εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ' αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρόσβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 nitrorypansh

Κατεβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ με το πλήρες κείμενο της απόφασης

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας