Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

Ποια είναι τα έξοδα που καταχωρούνται στα βιβλία των αγροτών

Ποια είναι τα έξοδα που καταχωρούνται στα βιβλία των αγροτών

Όπως όλες οι επιχειρήσεις έτσι και οι αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες πλέον αντιμετωπίζονται από όλους ως επιχείρηση, είτε έχουν βιβλία είτε όχι, θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε τι που αγοράζουν και ξοδεύουν χρήματα με το αντίστοιχο παραστατικό(τιμολόγιο / απόδειξη).

tax

Φτάνοντας στο τέλος του έτους διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη μπερδεμένα και επικρατεί προβληματισμός για το ποιοι τελικά είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων, ποια από τα έξοδα καταχωρούνται σε αυτά, πια καταχωρούνται αλλά υπολογίζονται και στους μη έχοντες βιβλία.
Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση στα έξοδα, τουλάχιστον στα πιο συνηθισμένα από αυτά, ώστε να μπορέσει ο κάθε αγρότης να συγκεντρώσει τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που απαιτούνται και σε συνεννόηση με τον φοροτεχνικό του, να προγραμματίσει την ενημέρωση του.

Κατηγοριοποίηση εξόδων

Ενοίκια χωραφιών
Η πληρωμή τους μπορεί να γίνει είτε με τραπεζική κατάθεση, οπότε θα έχει και το αντίστοιχό αποδεικτικό πληρωμής, είτε στο «χέρι», οπότε σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόδειξη, θα πρέπει όσοι πληρώνουν να φτιάξουν ένα μπλοκ αποδείξεων πληρωμής, ώστε κάθε φορά που θα δίνουν χρήματα ακόμη και σε όσους δεν κρατάνε βιβλία, να μπορούν να εκδίδουν μια απόδειξη στην οποία να καταγράφουν το ποσό που πλήρωσαν και για ποιο λόγο το πλήρωσαν. Σε κάθε περίπτωση, να τονίσουμε πως η απόδειξη πληρωμής είναι αυτή που καθορίζει τη δαπάνη.

Kαύσιμα
Για κάθε αγροτική χρήση μηχανήματος που ξοδεύει καύσιμα, όπως για το όργωμα, τη λίπανση, πότισμα, σπορά, σβάρνισμα, το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποτελεί έξοδο, και εκπίπτει 100%.

Αρδευτικά
Όπως προαναφέραμε, τα καύσιμα που καταναλώνουμε στα μηχανήματα αγροτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των αρδευτικών, καταχωρούνται 100%. Στις περιπτώσεις που ποτίζουν από ένα αρδευτικό περισσότεροι από έναν αγρότες, τότε βγάζουμε φωτοτυπία τον λογαριασμό της ΔΕΗ και καταχωρούμε το ποσό που πλήρωσε ο καθένας.

Φ.Ι.Χ. (Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης)
Τα καύσιμα του ονομαζόμενου «αγροτικού», εφόσον η άδεια του το κατατάσσει στην κατηγορία των Φ.Ι.Χ., ανεξάρτητα αν καταναλώνει βενζίνη ή πετρέλαιο, θα καταχωρούνται και αυτά εκπιπτόμενα 100%.

Ασφάλειες μηχανημάτων
Αν τα μηχανήματα της γεωργικής επιχείρησης έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων στοιχείων, και φυσικά η άδεια τους βρίσκεται στο όνομα του ίδιου του αγρότη που κάνει τη δήλωση και όχι σε κάποιον συγγενή ή τρίτο πρόσωπο, τότε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους θεωρούνται έξοδα και εκπίπτουν και αυτά 100%.

Τιμολόγια εκκοκκιστηρίων
Τα εκκοκκιστήρια, όπως προβλέπεται από τον νόμο εκδίδουν αυτά τα τιμολόγια πώλησης για λογαριασμό των αγροτών. Μένει λοιπόν να συλλέξουν τα τιμολόγια αυτά από τα εκκοκκιστήρια. Προσοχή, επειδή όμως τα τιμολόγια αυτά εκδίδονται σε λευκό χαρτί, είναι ίδια με τα δελτία αποστολής, αλλά και με την απόδειξη είσπραξης. Άλλο ένα συχνό λάθος που συμβαίνει είναι πως πολλοί θεωρούν την καρτέλα αναγραφής της ποσότητας και του πωλητή που τους δίνεται, ως τιμολόγιο. Οπότε μαζεύουμε με προσοχή τα τιμολόγια, και ειδικότερα όσοι έχουν παραδώσει βαμβάκια να συλλέξουν τα τιμολόγια αυτά γιατί αποτελούν τα παραστατικά πώλησης του εμπορεύματος. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή είναι πως τα περισσότερα τιμολόγια από τα εκκοκκιστήρια έχουν επάνω την σφραγίδα «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ». Αν όμως δεν προσκομίσουν μαζί το πρωτότυπο απαλλακτικό έγγραφο ΦΠΑ, δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η παραλαβή του παραστατικού αυτοτιμολόγησης, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κόψουν τιμολόγιο πώλησης με ΦΠΑ.

ΕΛΓΑlogistika vivlia
Θα πρέπει να εκτυπωθούν : η καρτέλα με τη συνολική επιβάρυνση και η καρτέλα πληρωμών που θα χρησιμοποιηθεί ως έξοδο. Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς του taxisnet, στο σύστημα (www.elga.gr) και επιλέγοντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες – αιτήσεις. Ακόμη, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές του 2014, για τον λόγο αυτό δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη. Αναμένεται να αναρτηθούν μόλις ολοκληρωθεί η καταβολή του τσεκ για το υπόλοιπου 50%.

Ο.Γ.Α.
Καταχωρούνται στα έξοδα, όλες οι πληρωμές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους. Προσοχή, όχι το σύνολο των πληρωμών αν έχει κάνει κάποιος ρύθμιση, ούτε το ποσό των εξαμήνων που έρχεται με ειδοποιητήριο. Γίνονται αποδεκτά μόνο όσα έχουν πληρωθεί μέσα στο έτος μέχρι εκείνη την στιγμή.

ΤΟΕΒ
Η απόδειξη πληρωμής των οφειλών τους, αποτελεί το παραστατικό δαπάνης για όσες οφειλές κατεβλήθησαν για το συγκεκριμένο έτος. Ακόμη και αν πληρώθηκαν μαζεμένες οφειλές και προηγούμενων ετών, ως έξοδα για το οικονομικό έτος του 2014, θα καταχωρηθούν μόνο τα ποσά που αφορούν το 2014.

Επιδοτήσεις
Θα πρέπει να εκδοθούν τιμολόγια από τον αγρότη που έλαβε την επιδότηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συμπληρωθούν σωστά και με ακρίβεια τα ποσά για τις πληρωμές που έγιναν αλλά και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν, κάνουμε είσοδο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), επιλέγουμε τις πληρωμές και πληκτρολογώντας ΑΦΜ και 4 τελευταία ψηφία της ταυτότητας, εμφανίζονται οι πληρωμές που έγιναν εντός τους έτους. Αν δεν αλλάξει κάτι ως προς την απόφαση φορολόγησης των επιδοτήσεων από το Υπουργείο, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα τα ποσά αυτά θα θεωρηθούν εισόδημα και θα προστεθούν στις πωλήσεις των προϊόντων των παραγωγών.

Εργόσημα
Έξοδο για τους παραγωγούς είναι η απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι οι αλλοδαποί εργάτες γης είτε έχουν φύγει είτε δεν έχουν χαρτιά. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι οι αγρότες να έχουν πληρώσει πολλά χρήματα από τις αρχές του καλοκαιριού, πιεσμένοι και από την ανάγκη άμεσης ύπαρξης εργατικών χεριών για τη συλλογή, και να μην έχουν 30 μέρες πριν από το τέλος του έτους, κανένα δικαιολογητικό για τα έξοδα αυτά. Μία συμβουλή: μην κάνετε το λάθος να βάλετε μεγάλα ποσά σε ένα άτομο, μόνον και μόνο για να δικαιολογήσετε έξοδα.
Εργόσημα μπορούν να μπουν και στα μέλη της οικογένειας του παραγωγού.
Στην περίπτωση αυτή βέβαια, για τον αγρότη τα εργόσημα της οικογένειάς του είναι έξοδα, για τα μέλη από την άλλη είναι μισθοί και θα φορολογηθούν με τις διατάξεις φορολόγησης των μισθωτών.

Παρατηρήσεις
• Η φετινή χρονιά θα είναι η πρώτη φορά που φορολογηθούν τα αγροτικά εισοδήματα με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι όποιος «φέρει» τα έσοδα μείον έξοδα στο μηδέν, θα φορολογηθεί με τα τεκμήρια ή αλλιώς τις λεγόμενες αντικειμενικές δαπάνες.
• Λόγω του νέου Νόμου 4305/2014, που ψηφίστηκε στις 31.10.2014 και οριστικοποιεί τη φορολογία των τεκμηρίων των αγροτών με 13%. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν μεταφέρεται η ζημιά στην επόμενη χρονιά. Στις περιπτώσεις όμως που πρόκειται να πουληθεί η παραγωγή την επόμενη χρονιά, και σε συνδυασμό με πιθανή πώληση της παραγωγής του 2015 εντός του ίδιου έτους, τότε δημιουργείται το θέμα του διπλασιασμού πωλήσεων για το 2015, χωρίς όμως τα έξοδα του 2014. Για τον λόγο αυτό καλό είναι ο καθένας να επικοινωνήσει με τον Φοροτεχνικό του.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τονίσουμε πως φέτος ο τρόπος σύνταξης της φορολογικής δήλωσης των αγροτών θα είναι πολύ διαφορετικός από τα προηγούμενα χρόνια. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την συγκέντρωση όλων αυτών των απαιτούμενων παραστατικών, γι αυτό η λύση είναι μόνο οργάνωση και προγραμματισμός εκ των προτέρων.

logistika vivlia agrotes

Πηγή: taxheaven.gr

 

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας