Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Συμπεράσματα Αξιολόγησης του Λιπάσματος τύπου SULFOGROW®

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Συμπεράσματα Αξιολόγησης του Λιπάσματος τύπου SULFOGROW®

Η αξιολόγηση των λιπασμάτων SULFOGROW® από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έδειξε ότι η χρήση τους εμποδίζει τη διάχυση του Αζώτου και τη δέσμευση Φωσφόρου και άλλων θρεπτικών που περιέχει το λίπασμα. Ακόμα, οι επεμβάσεις με SULFOGROW® βοηθούν στην αποδέσμευση των ιχνοστοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος όπως Σίδηρος (Fe), Ψευδάργυρος (Zn), Χαλκός (Ca) και Μαγγάνιο (Mn), αυξάνουν τη μικροβιακή δραστηριότητα και βελτιώνουν σημαντικά τους θρεπτικούς δείκτες των φυτών.

 • Το SULFOGROW® είναι καινοτόμο προϊόν, το οποίο συγκαταλέγεται στην κατηγορία της λίπανσης ακριβείας με θείο. Δίπλα στον κόκκο υπάρχει ποσότητα στοιχειακού θείου άμεσα διαθέσιμη στους μικροοργανισμούς.
 • Η αποσύνθεση του κόκκου SULFOGROW® καθυστερεί σε σχέση με τον συμβατικό λόγω της συγκολλητικής ύλης, η οποία προσδίδει ένα βαθμό αδιαβροχοποίησης στον συμβατικό κόκκο.
 • Η συγκολλητική ύλη μπορεί να καταναλωθεί επωφελώς από τους μικροοργανισμούς που θα καταναλώσουν θείο.
 • Το σύστημα των υλικών που συνθέτουν το SULFOGROW® λειτουργεί συνεργιστικά.
 • To SULFOGROW® είναι οικογένεια προϊόντων, διότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικιλία κόκκων λιπάσματος διαφορετικής σύνθεσης.
 • Η φύση του συμβατικού κόκκου χαρακτηρίζει το λίπασμα ως προς την εφαρμογή του.
 • H παρουσία του στοιχειακού θείου ενεργοποιεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που θα το καταναλώσουν χωρίς να απαιτείται εμβολιασμός με αυτούς.
 • Η κατανομή του πράσινου χρωματισμού των φύλλων κατά ύψος ενισχύθηκε στα υψηλότερα (νεώτερα) φύλλα.
 • Η κατανομή του αζώτου ενισχύθηκε με τρόπο ανάλογο της κατανομής του πράσινου χρωματισμού των φύλλων.
 • Τα θρεπτικά που βρίσκονται ακινητοποιημένα στο ασβεστούχο έδαφος, κινητοποιήθηκαν με το SULFOGROW® και εμφάνισαν μεταβολές των συγκεντρώσεων τους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της θρέψης.
 • Με τη χρήση SULFOGROW® η συγκέντρωση των θειικών ήταν υψηλότερη, παρά την επαρκή τροφοδοσία των φυτών με αυτά.
 • Το ασβέστιο αυξήθηκε συγχρόνως με τα θειικά.
 • Ακολούθησε αύξηση του σιδήρου, του ψευδαργύρου και του καλίου.
 • Ακολούθησε αύξηση του οργανικού θείου, το οποίο εμφάνισε την υψηλότερη συσσώρευση στη μονάδα βάρους της ξηρής ουσίας των φύλλων σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Παράλληλα αυξήθηκε ο χαλκός με τον φωσφόρο.
 • Ακολούθησε αύξηση του μαγνησίου.
 • Η αρχική μείωση του μαγγανίου αποκαταστάθηκε με την αύξηση του οργανικού θείου.
 • Η υψηλότερη μεταβολή ήταν αυτή του οργανικού θείου (+ 180%) με αμέσως επόμενη αυτή του σιδήρου (+121%) και του χαλκού (+116%) που είναι σε συγκρίσιμο επίπεδο με αυτή του σιδήρου.
 • Η μεταβολή του σιδήρου προηγήθηκε αυτής του οργανικού θείου και του χαλκού κατά 20 μέρες περίπου.
 • Όλα τα προηγούμενα αναδεικνύουν το SULFOGROW® σε εργαλείο θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών με θείο, λόγω του κεντρικού ρόλου που κατέχει το θείο στη θρέψη των φυτών.

Δείτε με ένα κλικ ΕΔΩ το φυλλάδιο της νέας σειράς λιπασμάτων SULFOGROW®

Είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος του θείου στην υγεία και τη θρέψη των φυτών. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο, αφού από τη μια με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες θείου αφαιρούνται από τα γεωργικά εδάφη ενώ από την άλλη ο εφοδιασμός των εδαφών βαίνει συνεχώς μειούμενος.Ο ανεπαρκής πλέον εφοδιασμός των εδαφών με θείο οφείλεται  α) στη xρήση πυκνών λιπασμάτων υψηλού τίτλου Αζώτου και Φωσφόρου (παραγωγή λιπασμάτων με βάση το νιτρικό και όχι το θειικό οξύ, παραγωγή σύμμεικτων λιμασμάτων με Ουρία , MAP, DAP, δηλαδή συνθετικά που δεν περιέχουν θείο), β) στη συνεχή στην Ελλάδα υποκατάσταση του Θειικού Καλίου με Χλωριούχο Κάλιο, γ) στη μειωμένη χρησιμοποίησή του κυρίως στα μυκητοκτόνα και δ) στην κατανάλωση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θειάφι με αποτέλεσμα μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) στην ατμόσφαιρα.

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι με τις όποιες συμπτωματικές εισροές θείου στη γεωργία, το θείο παρέχεται υπό μορφή διαλυτών θειικών αλάτων και επειδή το θειικό ανιόν (SO4) εκπλύνεται εύκολα, στις περισσότερες των περιπτώσεων δημιουργείται αρνητικό ισοζύγιο.  Αντίθετα, με τον βραδύ ρυθμό απελευθέρωσής του, το στοιχειακό θείο είναι παραδεκτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι πλεονεκτεί έναντι  όλων των  διαλυτών μορφών Θείου σαν φορέας διατροφικής κάλυψης των καλλιεργούμενων φυτών.

Στοιχειακό θείο χρησιμοποιείται κατά κόρον στις μέρες μας σαν εδαφοβελτιωτικό, για τη μείωση της εδαφικής αντίδρασης (pH) των αλκαλικών, υπεραλκαλικών και υπερασβεστωμένων εδαφών, όπως και για τη βελτίωση των αλκαλιωμένων-αλατούχων. Στον τομέα αυτό η ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ πρωτοστατεί στην Ελληνική αγορά με το προϊόν ΒΕΛΤΟ. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα παραπάνω και θέλοντας να προσφέρει στην Ελληνική γεωργία λιπάσματα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αγρονομικής αξίας, η εταιρεία δημιούργησε τη νέα σειρά λιπασμάτων SULFOGROW®.

Στη σειρά SULFOGROW στοιχειακό θειάφι υψηλής λεπτότητας επικαλύπτει τους κόκκους των λιπασμάτων, επικάλυψη που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την εφαρμογή τους στο έδαφος.  Έτσι εμποδίζεται η γρήγορη διάχυση του Αζώτου και παρεμποδίζεται η δέσμευση από πλευράς εδάφους κυρίως Φωσφόρου αλλά και άλλων θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται στο λίπασμα. Παράλληλα με την οξείδωση του θείου και τη μείωση της εδαφικής αντίδρασης (pH) γύρω από τους κόκκους, κινητοποιούνται και καθίστανται αφομοιώσιμα από τις ρίζες των φυτών σειρά θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται δεσμευμένα στο έδαφος όπως  Σίδηρος, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Χαλκός κ.λ.π.

Οι επεμβάσεις με SULFOGROW® επηρεάζουν θετικά τη μικροβιακή δραστηριότητα, τη χημεία εδάφους και την αναβάθμιση έστω και σε μικρό ποσοστό του οργανικού εδαφικού κλάσματος. Σε δοκιμαστικές εφαρμογές στον αγρό που διεξήχθησαν σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η λίπανση  με SULFOGROW® βελτίωσε στο σύνολο τους  τους θρεπτικούς δείκτες φυτών καλαμποκιού στα επίπεδα ακόμη και της πολυτελούς κατανάλωσης, ενώ διατήρησε για μεγαλύτερο χρόνο τη φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα. Τα επίπεδα Θείου, Ασβεστίου και Αζώτου, όπως και του συνόλου των ιχνοστοιχείων (Fe, Zn, Cu, Mn) παρουσίασαν υψηλότερες τιμές έναντι του μάρτυρα.

Με τη νέα σειρά SULFOGROW®, η ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ προσφέρει σήμερα στην Ελληνική γεωργία άκρως αναγκαία και με υψηλή ανταποδοτικότητα λιπάσματα.

 

Τάσος Βαρνάς , Γεωπόνος, Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας, ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ

 

 

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας