Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018

Εφαρμόστε τη μέθοδο «Κομφούζιο» σε συνεργασία με την Anthesis

ANTHESIS
Εφαρμόστε τη μέθοδο «Κομφούζιο» σε συνεργασία με την Anthesis

Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι εντός Μαΐου 2018 προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής - κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). Το έτος 2018 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης.

Α. Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η μέθοδος.

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 του ΠΑΑ 2014-2020, «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων με τη χρήση φερομονών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των παρακάτω ακμαίων (εντόμων):

✔  καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella), φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών – στόχων των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά,

✔  καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού – στόχου των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Β. Επιλέξιμες καλλιέργειες και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της δράσης είναι οι καλλιέργειες:

ροδακινιά,

► νεκταρινιά,

► βερικοκιά,

► μηλιά,

► αχλαδιά,

► κυδωνιά.

Δείτε ΕΔΩ την Αναλυτική Προκήρυξη, τους Δικαιούχους τις Δεσμεύσεις και τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές καλλιέργειάς τους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Anthesis final logo 2017

Η εταιρεία Anthesis επικεντρώνεται στην προώθηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων στην προστασία και ανάπτυξη των καλλιεργειών, με γνώμονα τη φιλική προσέγγιση προς το περιβάλλον, τον αγρότη και τον καταναλωτή.

Όραμα της εταιρείας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της γεωργίας και η προστασία της βιοποικιλότητας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων προς όφελος του παραγωγού και του καταναλωτή.

Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προωθεί προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς.

Η Μέθοδος των Φερομονών Παρεμπόδισης Σύζευξης γνωρίζει παγκοσμίως μεγάλη αποδοχή, σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών – κυρίως δενδροκομικών & αμπέλου, με το σύνολο των εκτάσεων που εφαρμόζεται η μέθοδος να προσεγγίζει το εκπληκτικό νούμερο του 1 εκατομμυρίου εκταρίων.

Γενετήσια σύγχυση ή Παρεμπόδιση σύζευξης (Mating Disruption) ονομάζεται η μέθοδος σύμφωνα με την οποία διαμέσου της χρήσης τεχνητώς παραγόμενων σεξουαλικών φερομονών, δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του πληθυσμού και κατ’ επέκταση τη μείωση του πληθυσμού και την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους καρπούς.

Οι πιο διαδεδομένες χρήσεις στην Ελλάδα της μεθόδου κατά σειρά είναι :

✔  Ροδάκινο για το έλεγχο καρπόκαψας (Cydia molesta) και Ανάρσιας (Anarsia lineatella)

✔  Μήλο για τον έλεγχο της καρπόκαψας (Cydia pomonella)

✔  Αμπέλι για τον έλεγχο της ευδεμίδας (Lobesia botrana)

✔  Τομάτα Θερμοκηπίου για τον έλεγχο της Τούτα (Tuta absoluta)

Για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων στη ροδακινιά η Anthesis προτείνει το ISOMATE A/OFM

Το ISOMATE A/OFM αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης που περιέχουν συνθετική φερομόνη παρόμοια με τη φυσική φερομόνη που παράγουν τα λεπιδόπτερα Ανάρσια (Anarsia lineatella) και Καρπόκαψα (Grapholitha molesta).

Αποτελείται από 2 παράλληλους σωληνίσκους, γεμάτοι με φερομόνη, που ενώνονται στα άκρα τους. Οι σωληνίσκοι δε διαθέτουν ενσωματωμένο μεταλλικό σύρμα και χωρίζονται εύκολα για να τοποθετηθούν σε πλευρικούς βλαστούς.

Οι εξατμιστήρες διατίθενται σε ειδική, αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία σε μονάδες των 100, 200, 400 και 500 τεμαχίων.

Η ανάρτηση των διαχυτήρων του ISOMATE A/OFM στους κλάδους γίνετε νωρίς την άνοιξη, πριν την πτήση των ενηλίκων και ανάλογα με τις συλλήψεις αυτών στις παγίδες παρακολούθησης.

Οι διαχυτήρες ISOMATE A/OFM αφού ανοιχτούν, αναρτώνται – ομοιόμορφα κατανεμημένοι - σε κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομόνων. Σε δέντρα ύψους μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων.

Συμπληρωματικοί διαχυτήρες τοποθετούνται στα όρια των οπωρώνων κοντά στις κορυφές των δέντρων.

isomate a ofm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISOMATE A/OFM

1. Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στους καρπούς, διότι δεν έρχεται σε επαφή με αυτούς, αλλά ούτε και στα φύλλα

2. Η εφαρμογή του ISOMATE A/OFM συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών με τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, γεγονός που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των συνολικών υπολειμμάτων και αύξηση της εμπορικής αξίας τόσο των συμπύρυνων όσο και των επιτραπέζιων ροδάκινων. (πλεονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών)

3. Δεν απαιτείται περίοδος ασφαλείας μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, προστατεύοντας έτσι την παραγωγή μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

4. Το προϊόν είναι φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον

5. Η χρήση προϊόντων φερομόνης είναι συμβατή με την ωφέλιμη πανίδα και δεν δημιουργεί ανθεκτικότητα στους εχθρούς στόχους.

6. Είναι ιδανικό εργαλείο στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμβάλλει στην ορθολογική χρήση φ.π. όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009 ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία.

7. Είναι οικονομικό και λόγω της διάρκειας δράσης του (τουλάχιστον 150 ημέρες), μία εφαρμογή πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, καλύπτει επαρκώς όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Δείτε όλα τα προϊόντα Παρεμπόδισης Σύζευξης της εταιρείας Anthesis και επιλέξτε το ιδανικό για τη δική σας καλλιέργεια ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας