Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Dacus Bait 100 μαζί με Deltamethrine για την αντιμετώπιση της Μύγας των Κερασιών με δολωματικούς ψεκασμούς

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Dacus Bait 100 μαζί με Deltamethrine για την αντιμετώπιση της Μύγας των Κερασιών με δολωματικούς ψεκασμούς

Στη διάρκεια του θέρους, πραγματοποιήθηκαν πειράματα υπαίθρου με στόχο τον προσδιορισμό της τοξικότητας – αποτελεσματικότητας του υδατικού διαλύματος του τροφικού ελκυστικού Dacus Bait 100 σε ανάμειξη με το εντομοκτόνο Deltamethrine για την αντιμετώπιση της μύγας των κερασιών Rhagoletis cerasi.

Τα πειράματα έγιναν σε ένα οπωρώνα με δέντρα κερασιάς, που ανήκει στον κ. Κ. Κελεσίδη, στην περιοχή Γιαννακοχώρι Ν. Ημαθίας.

Ο οπωρώνας χωρίστηκε σε ομάδες των 8 δέντρων κερασιάς. Σε κάθε ομάδα 8 δέντρων (πειραματικό τεμάχιο), γίνονταν δολωματικοί ψεκασμοί με ένα από τα αξιολογούμενα μίγματα τροφικού ελκυστικού και εντομοκτόνου.

Συγκεκριμένα, δοκιμάστηκαν τα μίγματα:

α. Dacus Bait 100 (3%) μαζί με Deltamethrine (Decis) (50ml Deltamethrine ανά 100lt διαλύματος).

β. Θειική αμμωνία (3%) μαζί με Deltamethrine (Decis) (50ml Deltamethrine ανά 100lt διαλύματος)

Υπήρξαν 4 επαναλήψεις των 8 δέντρων για κάθε μεταχείριση.

Για τις ανάγκες των πειραμάτων, ψεκαζόταν με περίπου 200ml ψεκαστικού διαλύματος, μέρος της κόμης κάθε δέντρου κερασιάς επί της σειράς φύτευσης, με επινώτιο ψεκαστήρα.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 ψεκασμοί, με κριτήριο τις συλλήψεις ενηλίκων στις παγίδες Rebel την 23/5/2012, 28/5/2012 και 4/6/2012.

Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν 2 ομάδες των 8 δέντρων τα οποία δεν δέχτηκαν ψεκασμούς. Σε ένα δέντρο στο μέσο περίπου κάθε πειραματικού τεμαχίου, αναρτήθηκε μία παγίδα τύπου Rebel για την παρακολούθηση του πληθυσμού των ενηλίκων. Συνεπώς, υπήρξαν 8 παγίδες, μία σε κάθε πειραματικό τεμάχιο.

Η ανάρτηση των παγίδων έγινε σε όλα τα πειραματικά τεμάχια στις 21/5/2012 και η καταμέτρηση των συλλαμβανόμενων ενήλικων ατόμων έγινε στις 28/5, 4/6 και 10/6.

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων γινόταν:

1. Με καταμέτρηση του αριθμού των συλλαμβανόμενων ατόμων ανά παγίδα και

2. Με δειγματοληψίες καρπών και προσδιορισμό του ποσοστού προσβολής στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και λίγο πριν τη συλλογή των καρπών.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι, στις 2 μεταχειρίσεις όπου έγιναν δολωματικοί ψεκασμοί με τα μίγματα Dacus Bait 100 με Deltamethrine και θειική αμμωνία με Deltamethrine, ο πληθυσμός του εντόμου παρουσίασε μία σημαντική μείωση, κάτι που δείχνει την αποτελεσματική δράση των σκευασμάτων που δοκιμάστηκαν, σε σχέση με το μάρτυρα (αψέκαστα δέντρα).

Όμως, η μείωση του πληθυσμού των ενηλίκων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην περίπτωση επεμβάσεων με Dacus Bait 100 και Deltamethrine σε σχέση με τις επεμβάσεις που έγιναν με θειική αμμωνία και Deltamethrine.

Η συνολική προσβολή των καρπών σε όλα τα πειραματικά τεμάχια όπου έγιναν δολωματικοί ψεκασμοί κυμάνθηκε από 2 – 5% και ήταν σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την προσβολή των αψέκαστων δέντρων (μάρτυρας) (9 – 12,5%).

Συμπερασματικά φαίνεται ότι, το μίγμα Dacus Bait 100 με Deltamethrine σε δολωματικούς ψεκασμούς σε δέντρα κερασιάς, μείωσε σημαντικά τον πληθυσμό της μύγας των κερασιών και το ποσοστό προσβολής των καρπών σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί εκτεταμένη περίληψη της πρωτότυπης έκθεσης της μελέτης.


DACUS BAIT100

Το Dacus Bait 100 ή Db 100 είναι εντομοελκυστικό για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς (Bactrocera Oleae), της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis Capitata) που συναντάται στα εσπεριδοειδή και της ραγολέτιδας της κερασιάς (Rhagoletis Cerasi).

H ΕΒΥΠ παράγει από το 1970 το Dacus Bait 100 με το οποίο και προμηθεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών στο πρόγραμμα Δακοκτονίας.

Το Dacus Bait 100 είναι αποτέλεσμα πολλών ετών συνεχούς έρευνας και πειραματισμού από την ομάδα R&D της εταιρείας σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Είναι ένα προϊόν, το οποίο έχει ως δραστική ουσία υδρολυμένες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον.

Είναι απολύτως ακίνδυνο για τα δέντρα, τα φυτά, καθώς και για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα ωφέλιμα έντομα.

Η χρήση του συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, καθώς χρησιμοποιείται επί 40 και πλέον έτη από το Υπουργείο Γεωργίας στο πρόγραμμα Δακοκτονίας.

Η δράση και η αποτελεσματικότητά του έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά από πάρα πολλές μελέτες του Tμήματος Εντομολογίας του Α.Π.Θ, του Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων και από εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα.

Είναι ιδιαίτερα ευδιάλυτο, δεν αφήνει υπολείμματα σε καρπούς και φύλλα, έχει υψηλή επιλεκτικότητα, είναι εύκολο στην χρήση και έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Το Dacus Bait 100 είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία (ΕΚ 889/2008).

Διαθέτει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Νότια Ζώνη (Αριθμός Αδείας: 9075). Έχει έγκριση κυκλοφορίας σε Αλβανία, Τουρκία, Συρία, Ιράν και Τυνησία, όπου και εξάγεται.

Χρησιμοποιείται είτε σε παγίδες είτε σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοκτόνο για τη διενέργεια δολωματικών ψεκασμών στην ελιά, στα εσπεριδοειδή και στην κερασιά. Καινοτόμες, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις, που μπορούν να απαλλάξουν τους Έλληνες αγρότες από το υψηλό κόστος παραγωγής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα προϊόντων, με σεβασμό προς το περιβάλλον.

DB SITEΤρόποι εφαρμογής - Δοσολογία

Με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού που παρέχει μείωση χρήσης εντομοκτόνων, δραστική μείωση υπολειμμάτων, προστασία (διασφάλιση) παραγωγής, οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, είναι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το χειριστή και τον καταναλωτή, είναι απολύτως ακίνδυνο για τα φυτά, τα ωφέλιμα έντομα και τα ζώα, συνδυάζεται με όλα τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης που εξαλείφει την χρήση φυτοφαρμάκων, δεν ελκύει τα ωφέλιμα έντομα και τις μέλισσες, δίνει την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης παγίδας, παρέχει προστασία (διασφάλιση) παραγωγής και οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, το χειριστή και τον καταναλωτή.

Δοσολογίες ανά καλλιέργεια

✔  ΕΛΙΑ

α) Δολωματικός Ψεκασμός

2% – 3% Dacus Bait 100 σε δολωματικούς ψεκασμούς μικρού όγκου (LV) από το έδαφος και αναλόγως της προσβολής, σε ανάμειξη με εγκεκριμένο εντομοκτόνο σε δόση 3‰ ή στη δοσολογία που αναφέρει η έγκριση του εντομοκτόνου.

Ποσότητα: 3 lt δολώματος ανά στρέμμα, ψεκάζοντας ένα κλαδί στα τρία δέντρα.

β) Παγίδευση

25% Dacus Bait 100 + 75% νερό,

700 ml διαλύματος/ παγίδα χωρητικότητας 1,5 lt (κατά προτίμηση κίτρινη παγίδα ΕΒΥΠ).

Ποσότητα: Μια παγίδα ανά δέντρο σε δενδροκαλλιέργειες κανονικής πυκνότητας. Ελέγξτε τις παγίδες κάθε 3-4 εβδομάδες αναλόγως τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν και ξανά γεμίστε αν είναι απαραίτητο.

Εφαρμογή:

Δολωματικός Ψεκασμός: 5-6 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο

Παγίδευση: Η παγίδα τοποθετείται στα δένδρα στην ενδεδειγμένη ποσότητα στα τέλη Ιουνίου

✔  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

α) Δολωματικός Ψεκασμός

2% – 6% Dacus Bait 100® σε δολωματικούς ψεκασμούς μικρού όγκου (LV) από το έδαφος και αναλόγως της προσβολής , σε ανάμειξη με εγκεκριμένο εντομοκτόνο σε δόση 3‰ ή στη δοσολογία που αναφέρει η έγκριση του εντομοκτόνου.

Ποσότητα: 3 lt δολώματος ανά στρέμμα, ψεκάζοντας ένα κλαδί στα τρία δέντρα.

β) Παγίδευση

25% Dacus Bait 100 + 75% νερό, 700ml διαλύματος / παγίδα χωρητικότητας 1,5lt (κατά προτίμηση κίτρινη παγίδα ΕΒΥΠ).

Ποσότητα: Μια παγίδα ανά δέντρο σε δενδροκαλλιέργειες κανονικής πυκνότητας. Ελέγξτε τις παγίδες κάθε 3-4 εβδομάδες αναλόγως τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν και συμπληρώστε ξανά αν είναι απαραίτητο.

Εφαρμογή: Δολωματικός Ψεκασμός: 2-3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο Παγίδευση: Η παγίδα τοποθετείται στα δένδρα στην ενδεδειγμένη ποσότητα τον Σεπτέμβριο

✔  ΚΕΡΑΣΙΑ

α) Δολωματικός Ψεκασμός

3% – 6% Dacus Bait 100 σε δολωματικούς ψεκασμούς μικρού όγκου (LV) από το έδαφος και αναλόγως της προσβολής , σε ανάμειξη με εγκεκριμένο εντομοκτόνο σε δόση 3‰ ή στη δοσολογία που αναφέρει η έγκριση του εντομοκτόνου.

Ποσότητα: 3 lt δολώματος ανά στρέμμα, ψεκάζοντας ένα κλαδί στα τρία δέντρα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη εντομοκτόνα

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα

Οι δοσολογίες είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από την πυκνότητα φύτευσης και το μέγεθος της προσβολής. Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε το γεωπόνο σας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανακινήσατε καλά πριν από τη χρήση.


  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους γεωπόνους της εταιρείας ΕΒΥΠ Ε.Ε.

evyp logo grCMYK whitebgrnd

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας