Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Καιρικές συνθήκες και αμπέλια

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου
Καιρικές συνθήκες και αμπέλια

Σημαντικές ήταν οι βροχές και μεγάλη η διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης το τετραήμερο 5 - 8 Απριλίου. Η καιρική αστάθεια και η πρόβλεψη βροχών από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αυξάνει τον κίνδυνο πιθανών μολύνσεων από περονόσπορο, κυρίως σε αμπέλια από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξη του ωιδίου ενώ όσον αφορά τη φόμοψη τα αμπέλια σταδιακά ξεπερνούν τα ευαίσθητα στις προσβολές βλαστικά στάδια.

Περονόσπορος: Αναμένεται κατά θέσεις από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη η εμφάνιση συμπτωμάτων μετά τα μέσα του μήνα.

Ωίδιο: Διαπίστωση πρώτων μολυσμένων βλαστών στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

PINAKAS

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ :

(Plasmopara viticola)

peronosporos khlides ladiou

Κηλίδες λαδιού

peronosporos xionodeis eksanthiseis

Χιονώδεις εξανθήσεις

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

► Οι γενικευμένες βροχοπτώσεις στο νησί το τετραήμερο 5 - 8 Απριλίου με ενδεικτικό ύψος 26 – 124 χιλ. (Πιν.1), συνοδεύτηκαν από μεγάλη διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης σε θερμοκρασίες 10 – 15 οC.

► Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις σε αμπέλια που είχαν επιδεκτική βλάστηση (στάδιο πρώτα φύλλα που βρίσκονται κοντά στο έδαφος). Εκτιμάται εμφάνιση της ασθένειας σε αρκετές αρχικές θέσεις από την πρώιμη μέχρι και τη μεσοπρώιμη ζώνη.

► Τα πρώτα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) αναμένεται να εμφανιστούν από 16 – 20 Απριλίου (ανάλογα με τη ζώνη πρωιμότητας). Η καιρική αστάθεια που προβλέπεται από αρχές της εβδομάδας αυξάνει τον κίνδυνο μολύνσεων της ασθένειας σε αμπέλια από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη.

Οδηγίες :

1. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις).

2. Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας να γίνεται άμεσα ψεκασμός και παρακαλούμε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας.

3. Σε αμπέλια από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη που βρίσκονται σε τοποθεσίες με ιστορικό και επειδή προβλέπονται βροχές, συνιστάται μια προληπτική εφαρμογή στις 14 – 15 Απριλίου.

4. Στις όψιμες – ορεινές περιοχές η πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας προς το παρόν είναι πολύ περιορισμένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

Ω Ι Δ Ι Ο :

(Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

widio prwimh prosvolh

Πρώιμη προβολή (βλαστοί-σημαίες)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

► Στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές εμφανίστηκαν οι πρώιμες προσβολές.

► Η άνοδος των θερμοκρασιών ευνοεί την ανάπτυξη του μύκητα.

Οδηγίες :

✔ Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα

Η αφαίρεση και καταστροφή των πρώτων μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της ασθένειας. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι. Συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί 3 - 4 εβδομάδες μετά την έκπτυξη (από το στάδιο F και μετά).

► Αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση συνιστάται να προστατευτούν το συντομότερο.

► Υπενθυμίζεται ότι η προστασία ξεκινά προληπτικά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 – 6 εκ. (πρώτα φύλλα, στάδιο Ε) και συνεχίζεται συστηματικά εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

► Ο ψεκασμός για το ωίδιο στα πρώτα φύλλα με βρέξιμο θειάφι και επανάληψη μετά από 10 - 14 ημ. αντιμετωπίζει ικανοποιητικά και τα ακάρεα της φυλής των ματιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακάρεα πατήστε εδώ

Προσοχή :

► Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό.

► Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Ξινίθρα :

Αποτελεί την κύρια αυτοφυή βλάστηση των αμπελιών. Ήρθε στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια και προσαρμόστηκε άριστα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού. Πρόκειται για ένα χρήσιμο «ζιζάνιο» και η διατήρησή της για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ευεργετική. Σε παλαιότερες εποχές οι αμπελουργοί φρόντιζαν για την επέκτασή της.

Ksinithra

Μην καταστρέφετε την ξινίθρα:

Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, ιδιαίτερα τα λοφώδη και επικλινή. Συγκρατεί το νερό της βροχής. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους. Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια σε νερό και θρεπτικά. Χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της αλληλοπάθειας, επικρατεί στο χώρο της και αναστέλλει την παρουσία άλλων ζιζανίων.

Είναι μελισσοκομικό φυτό. Διατηρεί την οικολογική ισορροπία και τονίζει την αισθητική του μεσογειακού τοπίου.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ*

Φωτό: Σ. Μαρνασίδης ΔΑΟΚ Πέλλας

Οι μέλισσες είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών και με τη μεγαλύτερη οικονομική αξία. Δρουν στη διάρκεια της ανθοφορίας, έτσι εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους (γύρη, νέκταρ) ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουν μία από τις κορυφαίες φυσικές διεργασίες, την επικονίαση που εξασφαλίζει την καρποφορία και τη διαιώνιση των ειδών. Είναι μια υψηλού βαθμού εξειδίκευση μεταξύ φυτών – εντόμων και ο σημαντικότερος συντελεστής της φυτικής παραγωγής.

Ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση δεν δικαιολογούνται :

Είναι αναποτελεσματικοί, προκλητικά αχρείαστοι, οικολογικά ζημιογόνοι και αφανίζουν τα μελισσοσμήνη. Η κυκλοφορία των μελισσών σε ένα περιβάλλον είναι βιοδείκτης οικολογικής σταθερότητας, αρμονικής συμβίωσης και υγιούς λειτουργίας της βιοκοινότητας.

Η αποφυγή – κατάργηση των ψεκασμών στην άνθηση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και αφορά όλους όσους ασχολούνται με τη γεωργία (επαγγελματίες – ερασιτέχνες).

*Οι οδηγίες για τη διαχείριση της βλάστησης και την προστασία των μελισσοσμηνών εκδόθηκαν με τη συνεργασία του γεωπόνου Μανόλη Αγγελάκη.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας