Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Η Φυτοπροστασία του μέλλοντος στο σήμερα

Η Φυτοπροστασία του μέλλοντος στο σήμερα

Η Anthesis ΕΠΕ σταθερά προσηλωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων και στην εισαγώγη στη γεωργική πρακτική καινοτόμων μεθόδων φυτοπροστασίας, διαθέτει στην Ελληνική αγορά δυο πρωτοποριακά προϊόντα για την καταπολέμηση εχθρών λεπιδοπτέρων για τη Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά και το Αμπέλι.

Πρόκειται για τα προϊόντα Isomate® CTT & Isonet® L, για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας (Cydia pomonella) στα Μήλα, Αχλάδια, Καρύδια και Ευδεμίδας (Lobesia botrana) σε επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο αμπέλι, αντιστοίχως. Και τα δυο προϊόντα βασίζονται στη καινοτόμο Μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να έχουμε υψηλό επίπεδο ελέγχου των εχθρών, με ελάχιστη χρήση χημικών σκευασμάτων και ελάχιστα ποσοστά ζημιάς για τον παραγωγό.

 

Μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης

Η Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης (Mating Disruption), είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία διαμέσου της χρήσης συνθετικών σεξουαλικών φερομονών, η λανθάνουσα οσμή φερομόνης αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του πληθυσμού και κατ' επέκταση:

- τη μείωση του πληθυσμού και
- την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους καρπούς

anthesis1Η διαδικασία σύζευξης στα λεπιδόπτερα, που έχει μελετηθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, ξεκινά με την απελευθέρωση φερομονών απο το θηλυκό άτομο προκειμένου να θέλξει το αρσενικό.

Όταν τα αισθητήρια όργανα του αρσενικού λάβουν την επίδραση των ουσιών αυτών, τότε το αρσενικό κινείται σε τροχιά ζιγκ-ζαγκ προς την πηγή εκπομπης της φερομόνης.

Η εκπομπή συνθετικής φερομόνης σε σταθερή συγκέντρωση, είναι σε θέση να αποπροσανατολίσει το αρσενικό με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να εντοπίσει τη θέση του θηλυκού και να μη συμβεί η σύζευξη.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε είδους λεπιδοπτέρου, υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου γενετήσιας σύγχυσης:

• Τα χαρακτηριστικά των διαχυτήρων (dispensers): υλικό, καμπύλες ελευθέρωσης κλπ
• Συγκέντρωση της φερομόνης στον αγρό
Χαρακτηριστικά αγρού: μέγεθος, διάταξη δέντρων, επικρατούντες άνεμοι κλπ.

 

ISOMATE® CTT

Τo ISOMATE® CTT αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών, οι οποίες από άποψη δομής χημικού μορίου είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές φερομόνες που παράγουν τα θηλυκά της Καρπόκαψας (Cydia pomonella).

anthesis2Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι χαμηλός η λανθάνουσα οσμή φερομόνης που παράγεται από τη συνθετική φερομόνη, αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού δε λαμβάνει χώρα η σύζευξη και ο αριθμός των γόνιμοποιημένων αυγών που εναποτίθενται μειώνεται δραματικά.

Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι υψηλός, τότε μερικά αρσενικά είναι δυνατόν να συναντήσουν θηλυκά, αλλά η σύζευξη καθυστερεί αρκετά. Γιαυτό το λόγο, λιγότερα γονιμοποιημένα αυγά εναποτίθενται και οι πιθανότητες επιτυχούς καταπολέμησης αυξάνονται.

Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι τεράστιος, υπάρχουν επαρκείς συζεύξεις ώστε να προκαλέσουν αρκετά σημαντική ζημιά.

Οι διαχυτήρες του Isomate® CTT αποτελούνται από 2 παράλληλους σωληνίσκους καφέ χρώματος οι οποίοι είναι γεμάτοι με φερομόνη και οι οποίοι ενώνονται στα άκρα μεταξύ τους.

 anthesis3

Ο συγκεκριμένος διαχυτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το μοναδικό μέσο ελέγχου της καρπόκαψας με την προϋπόθεση οτι οι πληθυσμοί των εντόμων είναι χαμηλοί και δε λαμβάνει χώρα μετακίνηση συζευγμένων θηλυκών.
Εάν οι πληθυσμοί καρπόκαψας είναι πολύ υψηλοί, η χρήση των εξατμιστήρων πρέπει να συνδυαστει με συμπληρωματικές εφαρμογές χημικών προκειμένου να μειώσουμε τους πληθυσμούς των εντόμων.
Επομένως κρίνεται απαραίτητο να εκτιμάται πρώτα ο πληθυσμός των ακμαίων στον οπωρώνα, που εφαρμόζεται η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης, πριν την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής καταπολέμησης.

 

anthesis4Χρόνος τοποθέτησης

Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.

Τρόπος τοποθέτησης-εφαρμογής

Οι διαχυτήρες Isomate® CTT αφού ανοιχτούν, αναρτώνται – ομοιόμορφα κατανεμημένοι – στα πλαϊνά κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομόνων. Σε δέντρα ύψους μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων.

Δοσολογία

Αναρτώνται 50 διαχυτήρες ανά στρέμμα (τυπικό), ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής.
Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.

 

Δείτε τα φυλλάδια της Anthesis για το Isomate® CTT ΕΔΩ:

Isomate® CTT 1

Isomate® CTT 2

 

ISONET® L

Το προϊόν ISONET® L αποτελείται από εξατμιστήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών, οι οποίες από άποψη δομής χημικού μορίου είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές που παράγουν τα θηλυκά της Ευδεμίδας. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα του πληθυσμού, το μέγεθος και διαστάσεις του αγρού, την κατεύθυνση του επικρατούντα ανέμου και τη μέση θερμοκρασία.

anthesis5Εαν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών εντός του αμπελώνα είναι χαμηλός, ή η λανθάνουσα οσμή φερομόνης που παράγεται από τη συνθετική φερομόνη, αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού δε λαμβάνει χώρα η σύζευξη και ο αριθμός των γόνιμοποιημένων αυγών που εναποτίθενται μειώνεται δραματικά.

Εαν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών είναι μεγάλος, τότε απαιτούνται επιπλέον χημικές εφαρμογές, προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα του πληθυσμού εντός του αμπελώνα. Οι εφαρμογές αυτές στοχεύουν στην 1η γενιά.

Οι διαχυτήρες του ISONET® L αποτελούνται από 2 παράλληλους καφέ χρώματος σωληνίσκους. Ο ένας από αυτούς είναι γεμάτος με την ειδική φερομόνη, ενώ ο άλλος σωληνίσκος διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σύρμα και μπορεί να «τυλιχθεί/στηριχθεί» επάνω σε βλαστό αμπελιού.

anthesis6

Χρόνος τοποθέτησηςanthesis7

Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής του ISONET® L χρησιμοποιήστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμών (monitoring) και τοποθετήστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.

 

 

Τρόπος τοποθέτησης - εφαρμογής

Οι διαχυτήρες ISONET® L αναρτώνται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του αγρού, σε ύψος 1-2 μέτρα από το έδαφος, ανάλογα με τη δομή της καλλιέργειας, αποφεύγοντας την απ’ ευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φώς, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομονών. Οι διαχυτήρες πρέπει να τυλιχθούν απαλά επάνω στους βλαστούς χωρίς να σφιχθούν δυνατά. Μην τοποθετείτε τους διαχυτήρες στα σύρματα στήριξης, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη εξάτμιση της φερομόνης.

 anthesis8

Δοσολογία

50 διαχυτήρες ανά στρέμμα (τυπικό)*:

-Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας την πίεση της προσβολής.

-Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

1. Ελαχιστοποίηση χημικών υπολειμμάτων

2. Δεν απαιτείται χρονικό διάστημα πριν τη συγκομιδή

3. Φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον (Low risk)

4. Συμβατό με την ωφέλιμη πανίδα

5. Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)

6. Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από το έντομο εχθρό

7. Διάρκεια δράσης τουλάχιστον 150 ημέρες

8. Μία μόνο εφαρμογή κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η επιτυχία της μεθόδου Παρεμπόδισης Σύζευξης βασίζεται στη συχνή παρακολούθηση των πληθυσμών των λεπιδοπτέρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν απαιτηθεί να μπορούμε άμεσα να επέμβουμε με εγκεκριμένα χημικά προκειμένου να μειώσουμε τους πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλους τους αμπελώνες φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (και ειδικά στα όρια των αγρών) και να γίνεται τακτική μέτρηση και εκτίμηση των πληθυσμών, καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Ένδειξη της επιτυχούς εφαρμογής της μεθόδου είναι οι μηδενικές ή οι ελάχιστες συλλήψεις ακμαίων λεπιδοπτέρων στις παγίδες. Ο τακτικός έλεγχος των παγίδων παρακολούθησης είναι θεμελιώδης προκειμένου να προβούμε σε επιπλέον εφαρμογές με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά.     

Δείτε τα φυλλάδια της Anthesis για το ISONET® L ΕΔΩ:

ISONET® L 1

ISONET® L 2

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας