Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Ανακοινώθηκε το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ανακοινώθηκε το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020

Μια σειρά νέων μέτρων αναπτυξιακών παρεμβάσεων δίνοντας βάση στην στήριξη των νέων αγροτών, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην εκκίνηση νέων επιχειρήσεων αλλά και στην ενθάρρυνση σύστασης ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, παρουσίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2014-2020, θέτει σαν κύριο στόχο την ανάκαμψη του αγροτικού τομέα, ώστε να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Με 72 εκ. για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 254 εκ. για στήριξη του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, και αύξηση επιδοτήσεων έως και 90% σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης των επενδύσεων, τίθενται οι βάσεις για την nea kapεπανεκκίνηση της αγροτικής ανάπτυξης. Οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχονται στα 20 δις ευρώ. Από αυτά όπως κατέθεσε ο Υπουργός τα 14 δις ευρώ αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις που αποτελούν τον πρώτο πυλώνα της νέας ΚΑΠ, ενώ τα 6 δις ευρώ θα διατεθούν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, δεύτερος πυλώνας ΚΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ο στρατηγικός στόχος που έθεσε ο Υπουργός, για την εκχώρηση του 100% στις Περιφέρειες του νέου Leader,με δυνατότητα παρέμβασης σε ορεινές –μειονεκτικές περιοχές και κατάργηση του πληθυσμιακού κριτηρίου έως 3.000 κατοίκους, ώστε να είναι πιο ευέλικτες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης τους. Εκχωρείται επίσης το 100% του προϋπολογισμού δράσεων στις Περιφέρειες για την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων, για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, της περιβαλλοντικής δράσης, καθώς και των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, με το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, , επιχειρούνται σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, αναλύοντας συνοπτικά τα νέα μέτρα:
• Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων με κοινοτικά κονδύλια 72 εκ. ευρώ που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.
• Στήριξη νέων αγροτών με ¨μπόνους¨ 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων, από τον εθνικό φάκελο της νέας ΚΑΠ, για μια πενταετία για τους κάτω των 40 ετών. Το Πρόγραμμα 2007-2013 προσέφερε περίπου 12.000 θέσεις αυτό-απασχόλησης νέων αγροτών ενώ, με την νέα πρόσκληση που ήδη δημοσιεύθηκε, στο Πρόγραμμα εντάσσονται συνολικά 11.116 με ενισχύσεις 194 εκ ευρώ. Στόχος: η πρώτη δόση, το 70% της πρώτης εγκατάστασης, ποσό δηλαδή 136 εκ. ευρώ, να δοθεί μέσα στο 2014. Μέσα από το νέο Πρόγραμμα, κατευθύνονται επιπλέον 240 εκ. ευρώ για νέους αγρότες, με την εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός αυτών που θα εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα θα είναι 16.000.
• Ενισχύεται η ίδρυση και εκσυγχρονισμός περίπου 2.100 νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και άλλων 4.500 επιχειρήσεων κυρίως αγροτουριστικών, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκ. ευρώ.
• Αξιοποιούνται 466 εκ ευρώ για την υλοποίηση 7.500 νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στηρίζεται επίσης η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με προϋπολογισμό 254 εκ ευρώ.
• Στα 78 μεγάλα δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού άνω των 630 εκατ. ευρώ που κατασκευάζονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και στα 487 μικρότερα αρδευτικά προϋπολογισμού 786 εκατ. Ευρώ, με το νέο πρόγραμμα κατευθύνονται επιπλέον 436 εκ. € για την ολοκλήρωση ή την κατασκευή νέων μικρών και μεγάλων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών.
• Προωθούνται δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης με κοινοτικούς πόρους 80 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργούνται συμβουλευτικά δίκτυα υποστήριξης των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους με πόρους 125 εκατ. ευρώ.
• Για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, κυρίως από συνεχείς και έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, διατίθενται 45 εκ. ευρώ για την αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προστασία. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί θα ενισχύονται σε ποσοστά, της τάξης του 80%, και με 100% οι μετέχοντες σε Ο.Π.
• Ισχυροποιείται περισσότερο ο ΕΛΓΑ, και ενισχύεται η ασφάλιση φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου προκειμένου να αντισταθμίζονται οι οικονομικές απώλειες γεωργών και κτηνοτρόφων από τις δυσμενείς κλιματικές αλλαγές, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ειδικό μέτρο για στήριξη της ασφάλισης της παραγωγής. Ξεκινά με προϋπολογισμό 10 εκ ευρώ και αναμένεται να ανέλθει μέχρι τα 200 εκ. ευρώ μετά την σύνταξη και κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπεριστατωμένης μελέτης.
• Ενισχύεται και ενθαρρύνεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών με κάλυψη του 100% των δαπανών τους.
• Το 1,8 δις ευρώ – 30% από το νέο Πρόγραμμα - προβλέπεται να εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως αυτές προέκυψαν από τις αντίστοιχες περιφερειακές μελέτες που εκπόνησαν και με παράλληλο στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στρατηγική επιλογή αποτελεί η εκχώρηση στις Περιφέρειες στο 100% του νέου LEADER, με ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας παρέμβασης και σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, ενώ καταργείται και το πληθυσμιακό κριτήριο έως 3.000 κατοίκους ανά δημοτικό διαμέρισμα. Εκχωρείται επίσης στις Περιφέρειες το 100% του προϋπολογισμού δράσεων για την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων, για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, της περιβαλλοντικής δράσης που αφορά στην αναχλόαση των βοσκοτόπων, καθώς και των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας.
• Επιταχύνονται οι ρυθμοί υλοποίησης των επενδύσεων. Πρώτον αυξάνοντας την επιδότηση μέχρι 90%, για συγκεκριμένες κατηγορίες (νέους γεωργούς, επενδύσεις που συνδέονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία κλπ). Δεύτερον με διάθεση κοινοτικών πόρων 170 εκ. ευρώ για δανειοδότηση των επενδυτών με χαμηλά επιτόκια.
• Αξιοποίηση 388 εκ. ευρώ με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αλιεία (σχεδόν διπλάσια από την τρέχουσα περίοδο 2007-2013), ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση με νέες επενδύσεις στη μεταποίηση, στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και στον Αλιευτικό Τουρισμό.


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, καθώς και ο αναπληρωτής Υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος εξέφρασαν από κοινού την αισιοδοξία τους και την πεποίθηση τους, πως με την έναρξη της νέας χρονιάς, τα πάντα θα είναι έτοιμα για όσους στοχεύουν να επενδύσουν στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και για όσους ήδη δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγροτική οικονομία, λόγω της καλής προεργασίας και της σε βάθος δουλειάς που έχει γίνει.

 

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας