Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015

Κόστος παραγωγής και έλλειψη ρευστότητας πλήττουν τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών

Κόστος παραγωγής και έλλειψη ρευστότητας πλήττουν τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών

Το κόστος παραγωγής, που δεν καλύπτεται από τις τιμές της αγοράς, καθώς και η έλλειψη ρευστότητας πλήττουν άμεσα τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών και καταδεικνύουν την αποτυχία των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του ρωσικού εμπάργκο στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ε.Ε.

Οι παραπάνω επισημάνσεις περιέχονται σε επιστολή των κεντρικών αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων Copa και Cogeca προς τον Γενικό Διευθυντή της eyro broken whiteΓενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jerzy Bogdan Plewa, την οποία έστειλαν στις 20 Μαρτίου με θέμα την επέκταση των έκτακτων μέτρων στήριξης των παραγωγών οπωροκηπευτικών που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο.

Αναλυτικότερα, στην επιστολή τους οι δύο οργανώσεις διευκρινίζουν πως δεν συμμερίζονται την άποψη πως η χαμηλή απορροφητικότητα των μέτρων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1301/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 1371/2014, δείχνει βελτίωση της κατάστασης της αγοράς, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση της σχετικής Κοινωνικής Ομάδας Διαλόγου στις 27 Φεβρουαρίου, από την Γενική Διεύθυνση γεωργίας. Και αυτό διότι οι μέσες τιμές της περιόδου 2014/2015 για ορισμένα φρούτα και λαχανικά είναι σημαντικά χαμηλότερες από το μέσο όρο της τριετίας. Ιδιαιτέρως για τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, τα δαμάσκηνα, τα μήλα, τα αχλάδια, τα καρότα, τις ντομάτες, τα αγγούρια, κ.λ.π.

Όπως τονίζουν, οι τιμές της αγοράς δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής και η πλειοψηφία των παραγωγών οπωροκηπευτικών αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Επίσης, αναφέρουν πως λόγω δυσκολιών με τις αιτήσεις τους, δεν υπήρξε πάντοτε η βέλτιστη χρήση των μέτρων αυτών από όλα τα κράτη μέλη και για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των τιμών της αγοράς που παρέχει εισόδημα για τους αγρότες.

Για παράδειγμα:

 • οι μέγιστες ποσότητες για τα εσπεριδοειδή για τις χώρες παραγωγής ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς.
 • Στον τομέα των μήλων, το επίπεδο των αποθεμάτων της 01.02.2015 ήταν 11% υψηλότερο από ό, τι στις 02.01.2014 λόγω άφθονης συγκομιδής, η οποία ήταν 2,9% μεγαλύτερη από την προηγούμενη, και φοβούνται ότι το επίπεδο των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου εμπορίας, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην κατάσταση της αγοράς το 2015/2016.Σε ορισμένα κράτη μέλη και για ορισμένες ποικιλίες, η επεξεργασία του αυξημένου όγκου των μήλων σε χυμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες στις συμβατικές σχέσεις με τη βιομηχανία λόγω του προβλεπόμενου επιπέδου των αποθεμάτων συμπυκνωμένου χυμού. Εκτός από αυτό, οι αποσυρόμενες ποσότητες που προορίζονται για δωρεάν διανομή περιορίζονται από τις ανάγκες των ίδιων των φιλανθρωπικών οργανώσεων.Επιπλέον, σε ορισμένες περιοχές των παραγωγών καλοκαιρινών φρούτων μοιράζονται τις εγκαταστάσεις αποθήκευσής τους με τα μηλοειδή, οι οποίες πρέπει ως εκ τούτου να αδειάσουν.
 • Στον τομέα των καλοκαιρινών και μαλακών φρούτων, το έτος εμπορίας 2014/2015 ήταν καταστροφικό. Τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς που καθορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΕ) 913/2014 και 932/2014 ήρθαν πολύ αργά και δεν επιτεύχθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

poutin long

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Copa και Cogeca ζητούν από την Επιτροπή επανεξετάσει τα πρόσθετα μέτρα προσωρινής στήριξης για τον τομέα των φρούτων και λαχανικών, τα οποία θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 1371/2014, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την πρόληψη των διαταραχών της αγοράς, έτσι ώστε αυτά τα μέτρα εκπληρώσουν το ρόλο τους ως δίχτυ ασφαλείας.

Ζητούν κατά συνέπεια την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1301/2014, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 1371/2014, ως εξής:

 • Για τα μήλα, η αποζημίωση για χρήσεις άλλες από την κατανομή θα πρέπει να αυξηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τα τέλη μεταφοράς για αναερόβια χώνευση ή λιπασματοποίηση.
 • Αποτροπή περαιτέρω κρίσης στους τομείς των καλοκαιρινών και μαλακών φρούτων, συμπεριλαμβάνοντάς τα στο παράρτημα το οποίο καθορίζει το μέγιστο ποσό των προϊόντων που διατίθενται ανά κράτος μέλος πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας. Τα ποσά θα πρέπει να προστεθούν στις ομάδες προϊόντων όπου τα κράτη μέλη έχουν εξαντλήσει την ποσόστωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα παραγωγής και όχι μόνο τις άμεσες εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία.
 • Στα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγηθεί ένας εθνικός φάκελος των 5.000 τόνων για τον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων τα οποία μπορούν να καθορίζουν τα ίδια ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς τους.
 • Για όλα τα προϊόντα, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι αντισταθμιστικές πληρωμές ώστε να λάβουν υπόψη το κόστος παραγωγής, αποθήκευσης και αποσύρσης από την αγορά.
 • Επέκταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1371/2014, έως ότου αρθεί το εμπάργκο. Επιπλέον, ο τομέας των φρούτων και λαχανικών, ο οποίος επηρεάζεται κυρίως από το ρωσικό εμπάργκο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις επιχειρησιακές προτεραιότητες του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ε.Ε.σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1144/2014 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.

Τέλος, οι Copa και Cogeca ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλέξει περισσότερο τα κράτη μέλη σε διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, οι οποίες αφορούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις τους για τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από την ΕΕ.

Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διενεργούν αναλύσεις για φυτοϋγειονομικούς κινδύνους και να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θεωρείται ως μια ενιαία ζώνη έτσι ώστε να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη της να εξάγουν υπό παρόμοιες φυτοϋγειονομικές συνθήκες.
Όπως σημειώνουν οι δύο οργανώσεις, ο προϋπολογισμός των 165 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί δεν έχει χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για τα έκτακτα μέτρα προσωρινής υποστήριξης για τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η κατανομή τους στον τομέα για να στηριχθεί το εισόδημα αυτών των παραγωγών.
Καταλήγοντας αναφέρουν πως η οικονομική κρίση και η κατάρρευση του ρουβλίου επιβαρύνουν και τις εξαγωγές από τρίτες χώρες προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πλέον, οι χώρες αυτές στρέφονται προς την αγορά της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί άλλο ένα λόγο που δικαιολογεί τη διατήρηση των έκτακτων μέτρων στήριξης πέρα από το εμπάργκο.

Πηγή: Αγροτική Έκφραση

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας