Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016

Εχθροί - Ασθένειες Αμπελιού

Εχθροί - Ασθένειες Αμπελιού

Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσαν τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ανά την Ελλάδα, για την σωστή και άμεση αντιμετώπιση όλων των των εχθρών και ασθενειών που απειλούν την Καλλιέργεια της Αμπέλου.

Ευδεμίδα - Ωίδιο - Τζιτζικάκι -  Βοτρύτης -  Ακάρεα - Περονόσπορος

 • ΕΥΔΕΜΙΔΑ : (Lobesia botrana)

Ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου στις 28-30 Μαΐου στις πεδινές περιοχές. Τα πρώτα αυγά εντοπίστηκαν στις 30 Μαΐου. Το 50% των ωοτοκιών αναμένεται στις 15-20 Ιουνίου.

∆ιαπιστώσεις:

- Στην πρώιμη ζώνη η γενιά του εντόµου βρίσκεται στο τέλος της, λίγο µετά το µέσο στην µεσοπρώιµη και στο πρώτο µισό στην όψιµη ζώνη.

- Στις πρώιµες περιοχές οι ωοτοκίες σταδιακά µειώνονται, στις µεσοπρώιµες εµφανίζονται σταθερές και στις όψιµες πυκνώνουν.

- Ενδεικτικές παρατηρήσεις ζωντανών αυγών σε αµπέλια στις 6 Ιουνίου*: (πρώιµη ζώνη 28 αυγά, µεσοπρώιµη ζώνη 33 αυγά και όψιµη ζώνη 44 αυγά ανά 100 σταφύλια)

*Οι παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και περιγράφουν την γενική τάση των πληθυσµών του εντόµου στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

 

Οδηγίες για επιτραπέζια:

Στα επιτραπέζια σταφύλια συνιστάται επαναληπτικός ψεκασµός σε όλες τις περιοχές στις παρακάτω ηµεροµηνίες:

• Πρώιµες - παραλιακές περιοχές: 8 - 9 Ιουνίου

• Ενδιάµεση ζώνη – Κάτω Μεσσαρά: 9 - 10 Ιουνίου

• Όψιµες περιοχές: 11 - 12 Ιουνίου

 

Οδηγίες για οινάµπελα, σουλτανίνα:

Στα οινοποιήσιµα και στη σουλτανίνα να γίνει επαναληπτικός ψεκασµός µόνο στις όψιµες περιοχές το διάστηµα: 13 - 14 Ιουνίου.

 

Συστάσεις:

 • Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 6-10 Ιουνίου.
 • Σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 13-17 Ιουνίου.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ενός ελέγχου προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο επανάληψης της επέμβασης, εξαρτάται από τον επανέλεγχο του ύψος της προσβολής, την παραγωγική κατεύθυνση, την ευαισθησία της ποικιλίας, το ιστορικό του αμπελώνα και το φυτοπροστατευτικό (βλ. ετικέτα).

Σηµείωση: Το φάρµακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυµµένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

eydemida ampeli

Εικόνα 1: Τέλειο έντομο  - Πεταλούδα περίπου 1 εκ.

Εικόνα 2: Προνύμφη πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ. μήκος.

Εικόνα 3: Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα με γυμνό μάτι (μέγεθος κεφαλής καρφίτσας), και αυγά σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκοαλφθελι -  ορατή η κουλουριασμέν προνύμφη με καστανό κεφάλι).

 

 • ΩΙΔΙΟ : (Erysiphe necator)

Να συνεχιστεί η προστασία µε προληπτική εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας.

Συστάσεις:

Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Τυχόν προσβολή των ραγών από την ασθένεια στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους, είναι καταστροφική για την παραγωγή. Όπου απαιτείται καταπολέμηση της ευδεμίδας, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση. Η συχνότητα των επεμβάσεων για τις δευτερογενείς προσβολές του παθογόνου εξαρτάται από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσματος.

widio ampeli

Εικόνα 1: Ωίδιο - Μολύνσεις στο φύλλωμα

Εικόνα 2: Ωίδιο - Μολύνσεις στο φύλλωμα

Εικόνα 3: Ωίδιο - Σε νεαρές ράγες

 

 • TZITZIKAKI : (Empoasca spp)

Σε αµπέλια που εντοπίζονται προνύµφες (άπτερα άτοµα) στην κάτω πλευρά των φύλλων µπορεί να γίνεται συνδυασµένη αντιµετώπιση µε την ευδεµίδα.

 tzitzikaki ampeli

Εικόνα 1: Τζιτζικάκι - Ενήλικο (πτερωτό) έντομο. - Είναι τα μεταναστευτικά έτομα του είδους

Εικόνα 2: Τζιτζικάκι - Προνύμφη του εντόμου. Δεν πετά, είναι στην κάτω πλευρά του φύλλου, βαδίζει με πλάγια κίνηση

Εικόνα 3: Τζιτζικάκι - Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα σουλτανί. Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός είναι κοκκινωπός.

 

 • ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Ο Βοτρύτης στο αμπέλι προσβάλλει όλα τα υπέργεια πράσινα μέρη του φυτού. Φύλλα, κορυφές βλαστών, ταξιανθίες και σταφύλια, με τις σοβαρότερες ζημιές να παρατηρούνται στα σταφύλια.

Ο μύκητας διαχειμάζει σαπροφυτικά ως σκληρώτιο ή ως μυκήλιο σε νεκρούς φυτικούς σιτούς, στο φλοιό ή σε κοιμώμενους οφθαλμούς.

Την άνοιξη οι πρώτες μολύνσεις στη νεαρή βλάστηση γίνονται με τα κονίδια ή το μυκήλιο που παράγονται από τα σκληρώτια. Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή υγρασία και ένα εύρος θερμοκρασιών μεταξύ 10-30οC. Κάτω από αυτ΄'ες τις συνθήκες παράγονται νέα κονίδια που με τον αέρα εξαπλώνονται στον αμπελώνα.

Πληροφορίες για το παθογόνο:

Προσβολές κατά τη διάρκεια της άνθισης μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγής λόγω της μείωσης του αριθμού των σχηματιζόμενων ραγών, ενώ είναι πιθανή η μερική ή ολική ξήρανση των ταξιανθιών.Επιπλέον, ο μύκητας παραμένει σε λνθάνουσα κατάσταση στις νεαρές ράγες μέχρι το γυάλισμα και μετά, όπου η περιεκτικότητα των σκχάρων αρχίζει να αυξάνεται και των οξέων να μειώνεται, μορεί να προσβάλλει τις ράγες απευθείας από τιην επιδερμίδα ή έμμεσα από τις πληγές. 

Σε ευνοϊκές συνθήκες για το παθογόνο, η ασθένεια εξαπλώνεται ταχύτατα στις γειτονικές ράγες και καταστρέφεται μέρος των σταφυλιών ή και ολόκληρα τα σταφύλια.

Συστάσεις:

Οι βότρυες σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε προσβολές από τον μύκητα, όταν επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες και όταν υπάρχουν αίτια που προκαλούν τραυματισμούς των ιστών. Η αποτελεσματική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών (ευδεμίδα, ωίδιο) συντελεί στην καταπολέμηση της ασθένειας.

botrytis ampeli all

 

 •  ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni)

 Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.

 Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα μολύνσεων διαπιστώθηκαν κατά τόπους. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία συμπτωμάτων, δηλαδή κηλίδες λαδιού ή επάνθιση.

 Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

peronosporos all

 

 • ΑΚΑΡΕΑ : (Erιοphyes vitis)

Παρατηρούνται αποικίες σε νεαρά φύλλα. Όπου εντοπίζονται µπορεί να γίνεται συνδασµένη αντιµετώπιση µε το ωίδιο.

akarea ampeli all

 

* ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεµβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αµπελιού να γίνονται µε την επιλογή κατάλληλων σκευασµάτων από τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών 

 

Δείτε εδώ όλα τα

Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Δείτε Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας Αμπέλου από την Κ+Ν Ευθυμιάδης

programma fytoprostasias ampeliou

Σχετικά Άρθρα

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας