Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε κατά το κρόκιασμα της Ελιάς και η πρόταση της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε κατά το κρόκιασμα της Ελιάς και η πρόταση της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Το κρόκιασμα είναι το τελευταίο πριν την έναρξη της άνθησης και κρίνεται σημαντικό για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών που δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα στα επόμενα στάδια της καλλιέργειας, ενώ παράλληλα είναι το κατάλληλο στάδιο εφαρμογής διαφυλλικής λίπανσης με Βόριο για την επίτευξη πλούσιας ανθοφορίας και επιτυχημένης καρπόδεσης.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας η Ελιά πλησιάζει στο φαινολογικό στάδιο του κροκιάσματος (Στάδιο Ε).   Το στάδιο αυτό είναι το τελευταίο πριν την έναρξη της άνθησης και κρίνεται σημαντικό για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών που δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα στα επόμενα στάδια της καλλιέργειας, ενώ παράλληλα είναι το κατάλληλο στάδιο εφαρμογής διαφυλλικής λίπανσης με Βόριο για την επίτευξη πλούσιας ανθοφορίας και επιτυχημένης καρπόδεσης.

 1 1

 

ΕΧΘΡΟΙ

Κατά το στάδιο του κροκιάσματος οι σημαντικότεροι πιθανοί εχθροί της Ελιάς είναι:

Ο Πυρηνοτρήτης

(Λεπιδόπτερα, Prays Oleae).

Ο Πυρηνοτρήτης είναι έντομο που έχει τρεις γενιές τον χρόνο.  Διαχειμάζει ως προνύμφη (κάμπια) της φυλλόβιας γενιάς (1η γενιά).  Κατά την περίοδο της Άνοιξης τα ακμαία που προέρχονται από τις κάμπιες αυτές ωοτοκούν στους ποδίσκους των κλειστών ανθέων στις ταξιανθίες και 10 σχεδόν ημέρες μετά, οι νέες προνύμφες (2η γενιά) που θα προέλθουν από τα αυγά εισχωρούν στα κλειστά άνθη και αρχίζουν να τρέφονται από τα μέρη αυτών.  Αν και συνήθως δεν προσβάλλονται αρκετά άνθη ώστε να υπάρξει πρόβλημα στο ύψος της παραγωγής, σε χρονιές που η ανθοφορία για διάφορους λόγους είναι μικρή, η ανάγκη για διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθέων είναι επιτακτική.  Επίσης, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των ακμαίων που θα προέλθουν από αυτές. Τα ακμαία αυτά θα ωοθετήσουν στους μικρούς ή μεγαλύτερους καρπούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και οι προνύμφες που θα προκύψουν θα εισχωρήσουν και θα τραφούν από τον πυρήνα αυτών καταστρέφοντάς τους.  Η καρπόβια γενιά (3η γενιά) μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση στην ποσότητα της παραγωγής οπότε κρίνεται αναγκαίο να έχει γίνει καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς στο στάδιο του κροκιάσματος ώστε να αποφευχθεί μετέπειτα προσβολή από την καρπόβια γενιά.

πυρηνοτρητη

2

 

Ο Ρυγχίτης

(Κολεόπτερα, Rynchites cribripennis)

O Ρυγχίτης είναι ένα έντομο που προσβάλει αποκλειστικά την Ελιά.  Διαχειμάζει ως ακμαίο ή προνύμφη στο έδαφος. Την άνοιξη οι προνύμφες νυμφώνονται και τα ακμαία που προκύπτουν τρέφονται από τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς.  Τον Ιούλιο ωοτοκούν στις οπές που ανοίγουν στους καρπούς και οι προνύμφες τρέφονται εσωτερικά από αυτούς.  Το τελικό αποτέλεσμα είναι η πτώση των καρπών.  Η καταπολέμηση του εντόμου στο στάδιο του κροκιάσματος προλαμβάνει τις καταστροφές των ανθέων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει και τις επόμενες προσβολές των καρπών κατά το καλοκαίρι λόγω μείωσης του πληθυσμού των ακμαίων.

3

4

 

Η Καλόκορη

(Ημίπτερα, Calocoris trivialis)

H Καλόκορη είναι έντομο με μια γενιά το χρόνο. Διαχειμάζει ως αυγό σε προστατευμένες θέσεις και η εκκόλαψη γίνεται την άνοιξη.  Οι προνύμφες που προκύπτουν τρέφονται συνήθως από ζιζάνια που υπάρχουν στα χωράφια.  Στη συνέχεια νυμφώνονται και τα ακμαία που εμφανίζονται μπορούν να τραφούν από πολλά φυτικά ήδη.  Σε αρκετές περιπτώσεις στην περιοχή της Μεσογείου τα ακμαία μεταναστεύουν την άνοιξη και στην Ελιά όπου τρέφονται απομυζώντας τους οφθαλμούς και τα άνθη.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανθόπτωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή, ειδικά σε χρονιές που η ανθοφορία είναι μικρή.  Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία της ανθοφορίας με ψεκασμό κατά το στάδιο του κροκιάσματος.

5

 

Η Μαργαρόνια

(Λεπιδόπτερα, Palpita unionalis)

Η Μαργαρόνια συμπληρώνει 5 γενιές το χρόνο και οι προνύμφες, που προκύπτουν από τα αυγά που γεννούν τα ακμαία κατά την άνοιξη, τρέφονται από τη νεαρή βλάστηση και τα άνθη.  Σε χρονιές με μειωμένη ανθοφορία η περαιτέρω μείωση των ανθέων από το έντομο μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής.  Μετέπειτα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς και τρέφονται από τη σάρκα τους.  Η κάθε προνύμφη μπορεί να τραφεί από παραπάνω από έναν καρπούς προκαλώντας έτσι αρκετά μεγάλη μείωση της ποσότητας αλλά και της ποιότητας της παραγωγής.  Σε περίπτωση διαπίστωσης της παρουσίας του εντόμου, με τη χρήση προσελκυστικών παγίδων κατά την περίοδο πριν την άνθηση, ενδείκνυται η καταπολέμησή του στο στάδιο του κροκιάσματος.

6

 

Η Βαμβακάδα

(Ημίπτερα, Euphyllura phillyreae)

Η Βαμβακάδα είναι ένα έντομο το οποίο διαχειμάζει ως ακμαίο σε προστατευμένες θέσεις πάνω στα δέντρα και την άνοιξη ωοτοκεί στις ταξιανθίες.  Οι προνύμφες που προκύπτουν σχηματίζουν αποικίες οι οποίες περιβάλλονται από κηρώδεις εκκρίσεις που δίνουν την εικόνα βαμβακιού.  Εκεί ολοκληρώνουν την ανάπτυξη και τη νύμφωσή τους.  Συνήθως έχει μια γενιά τον χρόνο και η ζημιά που προκαλεί είναι αμελητέα εκτός και αν η ανθοφορία είναι μικρή ή αν υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλα έντομα που προσβάλλουν την ταξιανθία.  Η εφαρμογή εντομοκτόνων για τους υπόλοιπους εχθρούς κατά το κρόκιασμα, καταπολεμά και τη βαμβακάδα.

7

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Οι ασθένειες που προσβάλλουν την Ελιά είναι πολλές και για την καταπολέμησή τους είναι αναγκαία η εκπόνηση προγράμματος ψεκασμών που διαρκεί όλο το χρόνο αφού υπάρχουν διάφορες χρονικές στιγμές στις οποίες οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι ευαίσθητοι στα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.  Το στάδιο του κροκιάσματος είναι ένα από αυτά στα οποία συστήνεται η εφαρμογή μυκητοκτονίας.  Οι δύο σημαντικότερες ασθένειες που καταπολεμούνται στο στάδιο αυτό είναι:

 

Το Γλοιοσπόριο

(Ασκομύκητες, Colletotrichum sp.)

To Γλοιοσπόριο προκαλεί στην Ελιά την ασθένεια Ανθράκωση ή Παστέλλα.  Υπάρχουν τρία κύρια είδη του γένους Colletotrichum που μπορούν να προκαλέσουν την ασθένεια και αυτά είναι τα: C. acutatum, C. Gloeosporioides και C.clavatum.  Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας στην οποία καλλιεργείται η Ελιά συνήθως υπερισχύει η παρουσία ενός από τα είδη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η παρουσία και άλλων ειδών.  Το Γλοιοσπόριο προσβάλλει και μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα της ασθένειας στα φύλλα, στα άνθη και στους καρπούς.  Η μεγαλύτερη ζημιά όμως για την ελαιοκαλλιέργεια προκαλείται από την προσβολή των καρπών αφού προσβεβλημένοι καρποί δίνουν περιορισμένη παραγωγή ελαιολάδου, η οποία μάλιστα είναι πολύ υποβαθμισμένη ποιοτικά.  Στις επιτραπέζιες ποικιλίες η ζημιά είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού η σήψη που προκαλεί στους καρπούς τους καθιστά μη εμπορικούς.  Το παθογόνο διαχειμάζει στους πεσμένους προσβεβλημένους καρπούς καθώς και στους μουμιοποιημένους καρπούς που παραμένουν στο δέντρο.  Την άνοιξη τα μολύσματα μεταφέρονται στα δέντρα μέσω του αέρα και λόγω της υψηλής υγρασίας και των κατάλληλων θερμοκρασιών και προσβάλλει τα φύλλα και τα άνθη (πρωτογενείς μολύνσεις).  Το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες είναι ξηροθερμικές, το παθογόνο μπαίνει σε λήθαργο και δεν εμφανίζονται συμπτώματα.  Το φθινόπωρο όμως επανενεργοποιείται και προκαλεί τη δευτερογενή μόλυνση η οποία γίνεται στους καρπούς τους οποίους, όπως προαναφέρθηκε, ζημιώνει σημαντικά.  Παρακολουθώντας το βιολογικό κύκλο του παθογόνου γίνεται αμέσως σαφές πως το πρώτο κατάλληλο στάδιο για την καταπολέμηση της ασθένειας είναι κατά τη διάρκεια της άνθησης.  Επειδή όμως η άνθηση είναι ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο στα φυτά και ο ψεκασμός μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα στοχεύει να λύσει, το καταλληλότερο στάδιο για καταπολέμηση του γλοιοσπορίου είναι αμέσως πριν την έναρξη της άνθησης, δηλαδή στο στάδιο του κροκιάσματος.  Η εφαρμογή κατάλληλου προστατευτικού μυκητοκτόνου σκευάσματος σε αυτό το στάδιο, πέρα από την προστασία των ανθέων, μειώνει και τα μολύσματα που θα μπορούσαν να μπουν σε λήθαργο το καλοκαίρι και που θα προκαλούσαν τις δευτερογενείς μολύνσεις το φθινόπωρο.  Σημειώνεται πως μια δεύτερη εφαρμογή το φθινόπωρο συντελεί στον πλήρη έλεγχο της ασθένειας.

8

 

Το Κυκλοκόνιο

(Ασκομύκητες, Cycloconium oleaginum)

Το Κυκλοκόνιο είναι μύκητας που προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και τους μίσχους καθώς επίσης και τους ποδίσκους των ανθέων.  Σπανιότερα μπορεί να προσβάλλει και τους καρπούς.  Διαχειμάζει ως κονίδιο ή μυκήλιο στα φύλλα και με ευνοϊκές συνθήκες την Άνοιξη (10-20 οC και υψηλή σχετική υγρασία) ο μύκητας μολύνει και προσβάλλει τα υγιή φυτικά μέρη.  Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα του Κυκλοκονίου είναι η εμφάνιση στρογγυλών κηλίδων στα φύλλα.  Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και στη συνέχεια πέφτουν.  Σε μεγάλες προσβολές είναι δυνατό να πέσουν σχεδόν όλα τα φύλλα του δέντρου καθώς και άνθη που έχουν μολυνθεί.  Η φυλλόπτωση εξασθενίζει πολύ το δέντρο με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής αλλά και την υποβάθμιση της ποιότητάς της. Η ενδεδειγμένη χρονική στιγμή για την καταπολέμηση του Κυκλοκονίου είναι το Φθινόπωρο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που έχει γίνει πλημμελής ψεκασμός το Φθινόπωρο και τους χειμερινούς μήνες, είναι πιθανό ο αριθμός των μολυσμάτων την Άνοιξη να είναι μεγάλος.  Για το λόγο αυτό συστήνεται η εφαρμογή μυκητοκτόνου σκευάσματος στο κρόκιασμα ώστε να προστατευτούν οι ποδίσκοι των ανθέων και να περιοριστεί η εξάπλωση των μολυσμάτων αν οι συνθήκες την ευνοούν.

9

 

ΘΡΕΨΗ

Η Ελιά είναι δέντρο που εμφανίζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας. Εμφανίζεται δηλαδή το φαινόμενο μια χρονιά υψηλής παραγωγής να ακολουθείται από μια χρονιά μειωμένης παραγωγής. Στην περίπτωση της Ελιάς, η παρενιαυτοφορία εικάζεται ότι οφείλεται στον ανταγωνισμό για θρεπτικά συστατικά ανάμεσα στα βλαστικά και τα καρποφόρα όργανα και κυρίως ανάμεσα στους αναπτυσσόμενους καρπούς και τους βλαστούς οι οποίοι θα φέρουν ανθοφορία την επόμενη χρονιά. Στόχος του καλλιεργητή είναι να επιτύχει κανονικότητα στην παραγωγή και αυτό επιτυγχάνεται με την σωστή λίπανση στα καίρια χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια του έτους.  Ειδικά στο κρόκιασμα, η Ελιά έχει μεγάλες ανάγκες από το ιχνοστοιχείο Βόριο.  Το Βόριο είναι ίσως το σημαντικότερο ιχνοστοιχείο για την Ελιά αφού συμμετέχει στη σταθερότητα των κυτταρικών μεμβρανών και των κυτταρικών τοιχωμάτων, στη σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων, των υδατανθράκων και των ορμονών. Επιδρά στον ρυθμό ανάπτυξης του γυρεοσωλήνα και κατά συνέπεια στη γονιμοποίηση και καρπόδεση, ενώ επηρεάζει τη μεταφορά των υδατανθράκων εντός του φυτού καθώς συμβάλλει και στην αύξηση του μεγέθους των καρπών. Ακόμα και μικρή έλλειψη Βορίου μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση της παραγωγής.  Για το λόγο αυτό, και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις η εφαρμογή Βορίου στο έδαφος κατά τις χειμερινές λιπάνσεις είναι πλημμελής, συστήνεται να πραγματοποιείται μια διαφυλλική εφαρμογή με Βόριο σε αυτό το στάδιο ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη καρπόδεση.

 KNE LOGO

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η Κ&Ν Ευθυμιάδης προτείνει την εφαρμογή τριών σκευασμάτων της κατά το στάδιο του κροκιάσματος της Ελιάς:

  1. KAISO SORBIE EG για την προστασία από τα έντομα
  2. CUPROXAT SC για την πρόληψη μόλυνσης από τις ασθένειες
  3. ΒΙΟΦΟΛ B PLUS για τη βελτίωση της γονιμοποίησης και την πλουσιότερη καρποφορία

Εκτός από αυτά και εναλλακτικά του KAISO SORBIE EG, δύναται να χρησιμοποιηθεί το εντομοκτόνο BULLDOCK SC.

KAISO Sorbie Logo

KAISO SORBIE EG

(lambda-cyhalothrin, 5% β/ο), με ΑΑΔΑ: 14463/12-9-2013

Το Kaiso Sorbie® 5 EG είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δια επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Αυτό που το διαφοροποιεί από τα άλλα σκευάσματα που εμπεριέχουν lambda-cyhalothrin είναι η πατενταρισμένη μορφή τυποποίησής του (Γαλακτωματοποιήσιμοι Κόκκοι - EG).  Αυτή προσδίδει στο προϊόν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Γαλακτωματοποιήσιμων Υγρών (EC) με την ευκολία χρήσης που έχουν οι Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG):

► Μειωμένη έκθεση του χρήστη κατά το άδειασμα της συσκευασίας στο βυτίο (απουσία σκόνης, δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα).

► Ευκολία κατά τον χειρισμό (εύκολη δοσομέτρηση με τη χρήση του ειδικού δοσομετρητή, ταχεία και 100% διάλυση στο νερό).

► Σταθερότητα σκευάσματος κατά την αποθήκευση.

► Δημιουργία ομοιογενούς και σταθερού ψεκαστικού διαλύματος χωρίς την επιπρόσθετη χρήση διαλυτών σε σύγκριση με τα κοινά γαλακτωματοποιήσιμα υγρά.

► Ταχεία απελευθέρωση της δραστικής ουσίας και άμεση δράση κατά των εντόμων-στόχων (knock-down effect).

► Υψηλή αποτελεσματικότητα σε χαμηλές δόσεις.

► Ευρύ φάσμα δράσης.

► Μεγάλη διάρκεια δράσης.

► Εντομοαπωθητική δράση.

logo Cuproxat

CUPROXAT SC

(Τριβασικός θειικός χαλκός 19% β/ο), με ΑΑΔΑ: 60811/28-12-2018

Το CUPROXAT SC είναι χαλκούχο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Το CUPROXAT εμπεριέχει τεχνολογία μικρονιζέ.  Τα σωματίδιά του έχουν μικροσκοπικό μέγεθος (πολύ μικρότερα από τα σωματίδια άλλων ειδών χαλκού) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πολύ καλή και ομοιόμορφη διασπορά του στις φυτικές επιφάνειες.  Επίσης, προέρχεται από το ορυκτό Βροχαντίτης. Ο τριβασικός θειικός χαλκός που εμπεριέχεται στον Βροχαντίτη είναι άνυδρος (δεν είναι συνδεδεμένος με μόρια νερού) και έτσι είναι υψηλότερης περιεκτικότητας και καθαρότητας έναντι τριβασικών θειικών χαλκών από άλλα ορυκτά (π.χ. από τον Λανγκίτη).  Ένα βασικό χαρακτηριστικό του τριβασικού θειικού χαλκού είναι ο ιδιαίτερος τρόπος μέσω του οποίου απελευθερώνεται ο ιοντικός χαλκός (ο κατεξοχήν μυκητοκτόνος παράγοντας των χαλκούχων σκευασμάτων) από το μόριο της δραστικής ουσίας.  Ο τριβασικός θεικός χαλκός απελευθερώνει τα ιόντα χαλκού σε δυο χρόνους:

► Το 75% των ιόντων απελευθερώνεται άμεσα

► Το 25% των ιόντων απελευθερώνεται βραδύτερα προσδίδοντας μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.

Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει στο CUPROXAT SC την ικανότητα να έχει άμεση αποτελεσματικότητα απέναντι στα μολύσματα κατά τη χρονική στιγμή του ψεκασμού, αλλά του επιτρέπει επίσης να παρέχει προστασία από πιθανή μόλυνση και σε μετέπειτα χρονική στιγμή.  Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που το κάνει να είναι ο καταλληλότερος χαλκός για το στάδιο του κροκιάσματος στην Ελιά, αφού παρέχει προστασία στα δέντρα και κατά το στάδιο της άνθησης χωρίς να χρειαστεί επαναληπτικός ψεκασμός.

Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τη μορφή τυποποίησής του (Συμπυκνωμένο Αιώρημα – SC) του προσδίδουν ορισμένα πλεονεκτήματα:

► Μεγάλη διάρκεια δράσης.

► Εξαιρετική κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.

► Ευκολία κατά την εφαρμογή (αποφεύγεται η δημιουργία νέφους σκόνης).

► Άριστη ικανότητα σχηματισμού εναιωρήματος (διαλύεται εύκολα και δε σχηματίζει ίζημα).

► Σταθερότητα κατά την αποθήκευση.

► Καλή συνδυαστικότητα (δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες).

Biofol logo

ΒΙΟΦΟΛ B PLUS

(5-13-0 + 7,7B + Ιχνοστοιχεία)

Το ΒΙΟΦΟΛ Β Plus είναι ένα εξειδικευμένο διαφυλλικό λίπασμα Βορίου σε μορφή αιωρήματος που εγγυάται την εξαιρετικά αποδοτική πρόσληψη του Βορίου από τα φύλλα και τα άνθη.  Λόγω της σύνθεσής του παρέχει στα φυτά τη δυνατότητα να ξεπερνούν το φυσιολογικό σοκ κατά την πρώιμη ανάπτυξή τους.  Το ΒΙΟΦΟΛ Β Plus είναι κατάλληλο για δέντρα και αμπέλι καθώς επίσης για λαχανικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας που είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα τροφοπενίας Βορίου.

Η άριστη αποτελεσματικότητα του ΒΙΟΦΟΛ οφείλεται στην υψηλού επιπέδου τεχνολογίας που ενσωματώνει.  Ειδικότερα:

► Διατίθεται στην τυποποιημένη μορφή υδατικού κρυσταλλικού αιωρήματος (suspension) υψηλής περιεκτικότητας σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία ανά μονάδα όγκου.

► Περιέχει βιολογικούς παράγοντες όπως βιταμίνη Β1 κ.ά. που το καθιστούν πιο αποτελεσματικό.

► Περιέχει ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες για αποφυγή πρόκλησης φυτοτοξικότητας και για άριστη συνδυαστικότητα με τα συνήθη φυτοφάρμακα στο βυτίο.

► Περιέχει χηλικούς παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τη σκληρότητα του ψεκαστικού διαλύματος και ρυθμίζουν το pH σε επιθυμητό βαθμό.

► Περιέχει ειδικούς διαβρέχτες που βοηθούν στην ομοιόμορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα και αποτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα, την εξάτμιση και το ξέπλυμά του από τη βροχή (Τεχνολογία XTRA UPTAKE).

► Περιέχει ιχνοστοιχεία σε πλήρη χηλική μορφή με αποτέλεσμα την άριστη απορρόφηση και αφομοίωση από τα φυτά.

Τα χαρακτηριστικά αυτά του ΒΙΟΦΟΛ B PLUS το καθιστούν ως το κατάλληλο διαφυλλικό λίπασμα για την εφαρμογή στο στάδιο του κροκιάσματος σε συνδυασμό με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται την ίδια περίοδο.

Nufarm Bulldock

BULLDOCK SC

(beta-cyfluthrin 2,5% β/ο), με ΑΑΔΑ: 14328/3-6-2009

Το BULLDOCK SC είναι μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Το beta-cyfluthrin ανήκει στην ομάδα των πυρεθρινοειδών και δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το BULLDOCK SC από άλλα πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα είναι η μεγάλη διάρκεια δράσης του λόγω της δραστικής ουσίας beta-cyfluthrin, η οποία παραμένει στις φυτικές επιφάνειες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι οι άλλες συνθετικές ή φυσικές πυρεθρίνες.

Λόγω του μεγάλου φάσματος δράσης που έχει το προϊόν στην καλλιέργεια της Ελιάς, η χρήση του προτείνεται αντί του KAISO SORBIE EG όταν είναι παρόντα στο στάδιο του κροκιάσματος έντομα όπως η Καλόκορη και ο Ρυγχίτης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους, πατήστε επάνω στα παρακάτω εικονίδια.

 KAISO Sorbie Logo

 

               logo Cuproxat

 

Biofol logo

 

Nufarm Bulldock


Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κατά τόπους γεωπονικά καταστήματα.

KNE LOGO

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας