Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021

Η Farmacon συντονιστής του έργου ΕRASMUS+ : "New Skills Development in Precision Agriculture" για την Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην γεωργία ακριβείας

FARMACON
Η Farmacon συντονιστής του έργου ΕRASMUS+ : "New Skills Development in Precision Agriculture" για την Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην γεωργία ακριβείας

Η Farmacon έχει την τιμή να συμμετέχει ως συντονιστής στην υλοποίηση ενός μεγάλου έργου Erasmus+ για την Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην γεωργία ακριβείας. 

Το έργο με τίτλο "New Skills Development in Precision Agriculture" και Ακρωνύμιο: PreAgri, κωδικός έργου (2020-1-EL01 KA202-078806) είναι μια διεθνική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, της Σλοβενίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας και της Ισπανίας.


New Skills Development in Precision Agriculture”

 PREAGRI PROJECT (2020-1-EL01-KA202-078806)

PREAGRI Black logo no background


Το τρέχον έργο απευθύνεται κυρίως σε:

1. Αγρότες

2. Τεχνικό προσωπικό στην αγροτική παραγωγή

3. Γεωργικούς συμβούλους / Γεωπόνους

Σκοπός του έργου

Ο σκοπός του έργου είναι η διακρατική συνεργασία μεταξύ των 5 εταίρων (Ελλάδας, Σλοβενίας, Ουγγαρίας, Κροατίας και Ισπανίας), χώρες με τις ίδιες περίπου ανάγκες σχετικά με την ανάπτυξη της γεωργία τους. ΤΟ συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη της γεωργίας, με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας e-Learning.

Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει ψηφιακό εργαλείο για την εκπαίδευση και την κατάρτισή όσων εμπλέκονται στην γεωργική παραγωγή. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει το αγροτικό δυναμικό των συμμετεχόντων χωρών στο να εισάγουν νέες εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στις εκμεταλλεύσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι κύριοι στόχοι του PreAgri είναι οι ακόλουθοι:

ΣΤΟΧΟΣ 1

Τόνωση των αγροτών και του τεχνικού προσωπικού που εργάζονται στην αγροτική παραγωγή.

Σκοπός: Η εκπαίδευση τους στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες που αφορούν την ψηφιακή γεωργία και ειδικότερα τη γεωργία ακριβείας.

ΣΤΟΧΟΣ 2

Δημιουργία εγχειριδίου για τη γεωργία ακριβείας, για αρχάριους.

Σκοπός:  Να παρουσιάσει τον κόσμο της γεωργίας ακριβείας σε αγρότες, γεωργικούς συμβούλους και όσους εργάζονται στον γεωργικό τομέα, οι οποίοι δεν διαθέτουν προηγούμενη γνώση ή ειδική κατάρτιση.

ΣΤΟΧΟΣ 3

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών.

Σκοπός: Η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και του απαραίτητου υλικού σε εκπαιδευτές και γεωργικούς συμβούλους, για τη διάχυση της γεωργίας ακριβείας στον αγροτικό τομέα.

ΣΤΟΧΟΣ 4

Εισαγωγή των αγροτών στη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και εφαρμογών.

Σκοπός: Οι καινοτόμες μεθοδολογίες και εφαρμογές θα είναι σύμφωνες με την σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις διεθνείς προτάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ 5

Δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για τη γεωργία ακριβείας.

Σκοπός:  Η εφαρμογή θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτές στη διδασκαλία, την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου PRE-AGRI στις συνεδρίες τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του έργου

► Εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων των αγροτών και του λοιπού προσωπικού που απασχολείται στον αγρό, σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στη γεωργία.

► Υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας στις γεωργικές πρακτικές τους, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής τους, ώστε να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα εκροών (τελικά προϊόντα καλλιέργειας) με λιγότερες εισροές (άρδευση, σπόροι, φυτοφάρμακα κ.λπ.)

► Οι εκπαιδευτές κάθε εταίρου να αποκτήσουν ιδιαίτερες γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες για την κατάρτιση των αγροτών και άλλου προσωπικού, χρησιμοποιώντας τη γνώση μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

► Οι εκπαιδευτές  θα ενημερωθούν για τις πιο σύγχρονες γεωργικές μεθοδολογία, αλλά και για θα βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους.

Οφέλη

► Η κατασκευή της Πλατφόρμας e-Learning για τη Γεωργία Ακριβείας θα είναι ένα σημαντικό ανοιχτό ψηφιακό εργαλείο, ΔΩΡΕΑΝ για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

► Θα προσφέρει υψηλή αξία στο έργο καθώς η κοινοπραξία θα το παράσχει σε αρμόδιους φορείς γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους, για να το χρησιμοποιήσει.

► Με την ολοκλήρωση του έργου, οι εκπαιδευτές κάθε χώρας εταίρου (Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία, Σλοβενία ​​και Κροατία) θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να εκπαιδεύσουν και να εξειδικεύσουν το εργατικό δυναμικό για μια πιο βιώσιμη γεωργία.

Η υιοθέτηση της Γεωργίας Ακριβείας και η ικανότητα των αγροτών στο να επενδύουν και να αναβαθμίζουν τις πρακτικές παραγωγής τους, αποτελεί τώρα - περισσότερο από ποτέ - την πιο επιτακτική ανάγκη και ουσιαστική πρόκληση. 


 


PREAGRI Black logo no background


 LOGO ERASMUS

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας