Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022

Φυλλοδιαγνωστική, προϋπόθεση για σωστή θρέψη φυτών

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon
Φυλλοδιαγνωστική, προϋπόθεση για σωστή θρέψη φυτών

Τα γευστικά φρούτα και λαχανικά αποτελούν μία καλή ένδειξη της συγκέντρωσης των μικροστοιχείων του εδάφους. Τα μακροστοιχεία του εδάφους, άζωτο, φώσφορος και κάλιο, στην ουσία αλληλεπιδρούν με τα πολύτιμα μικροστοιχεία ώστε να αναπτυχθούν σωστά τα φυτά των οποίων η θρέψη θα πρέπει να είναι η κατάλληλη.

Το αποτέλεσμα είναι το έντονο άρωμα, η πλούσια γεύση τα καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ένας εύκολος τρόπος για να δούμε τι συμβαίνει υπογείως του εδάφους και μέσα στα φυτά είναι η φυλλοδιαγνωστική και η ανάλυση εδάφους.

Τα φυτά χρειάζονται δύο διαφορετικές κατηγορίες θρέψης.

Η πρώτη περίπτωση είναι η λίπανση των φυτών με τα μακροστοιχεία, N, P, K τα οποία και προσαρμόζονται ανάλογα με την εποχή εφαρμογής τους. Τα άζωτο και ο φώσφορος εφαρμόζονται για τη διέγερση της φυτικής ανάπτυξης και του ριζικού συστήματος αντίστοιχα και το κάλιο εφαρμόζεται για την ανάπτυξη πλανταναλυσισ1και ωρίμανση των καρπών.

Η δεύτερη κατηγορία θρέψης αφορά στην εφαρμογή των μικροστοιχείων των οποίων η χρησιμότητα είναι τις περισσότερες φορές ελάχιστα κατανοητή και αντιληπτή και είναι ως επί τω πλείστον τα παραμελημένα θρεπτικά συστατικά. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, διεγείρουν τη φωτοσύνθεση των φυτοχημικών θρεπτικών ουσιών μέσα στα χλωροπλαστικά κύτταρα στα πλαίσια ενός μικροσκοπικού μεγέθους και τα αποτελέσματά τους είναι λιγότερο εμφανή μέχρις ότου η συγκομιδή συλλεχθεί και μπορεί να δοκιμαστεί.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών θρέψης είναι ότι ο πρώτος τύπος παράγει το μέγεθος της τροφής ενώ ο δεύτερος τύπος φέρνει την καλή διατροφή, την ποιότητα της τροφής.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι σωστός ο τύπος και η ποσότητα των μακροστοιχείων που εφαρμόζονται.

Για παράδειγμα, το υπερβολικό άζωτο (N) μπορεί να οδηγήσει σε υπερμεγέθη, φτωχού χρώματος φρούτα χαμηλής διατηρισιμότητας. Εάν η ανάπτυξη του φυτού συνεχίζεται παρατεταμένα (εξαιτίας του υπερβολικού N), τα δένδρα αποτυγχάνουν να σκληρύνουν σωστά και υποβάλλονται περισσότερο σε χειμερινούς τραυματισμούς λόγω των τότε καλλιεργητικών εργασιών.

Ασθένειες όπως το Βακτηριακό Κάψιμο μπορεί να είναι πιο σοβαρές αν τα επίπεδα Ν είναι πολύ υψηλά. Το πολύ μικρό ποσοστό N προκαλεί επίσης προβλήματα όπως μια φτωχή καρπόδεση, μικρούς καρπούς, αχνό φύλλωμα και ακανόνιστη ανάπτυξη.

Ο έλεγχος του N είναι το πιο συνηθισμένο και σοβαρό θρεπτικό πρόβλημα στους οπωρώνες και τους αμπελώνες με τα υπερβολικά επίπεδα Ν να εμφανίζονται συχνότερα απ’ότι τα ανεπαρκή επίπεδα.

Το pH του εδάφους θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 2 - 3 χρόνια. Τα μικροστοιχεία είναι πολύ ευαίσθητα σε βασικές ή όξινες συνθήκες και μία λάθος τιμή του pH μπορεί να προκαλέσει μη διαθεσιμότητα ή τοξικότητα των στοιχείων.leafanalysis1

Οι υπερβολές ή οι ανεπάρκειες των θρεπτικών μικροστοιχείων μπορούν επίσης να προκαλέσουν σοβαρά μεταβολικά και λειτουργικά προβλήματα στις καλλιέργειες. Αυτός είναι ο λόγος που τα μικροστοιχεία είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση των βασικών μακροστοιχείων Ν, P και Κ.

Το υπερβολικό κάλιο μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια μαγνησίου. Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου ιδιαίτερα στους αμπελώνες και τους οπωρώνες μήλων γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα. Χωρίς την κατανόηση της περίπλοκης σχέσης μεταξύ των N, P, K και των μικροστοιχείων, οι ελλείψεις Zn, Mn και B δημιουργούνται σε οπωρώνες όταν δεν συμπληρώνονται με τα μικροστοιχεία. Όταν λοιπόν, τα βασικά στοιχεία της θρέψης, N, P, K χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο αλόγιστα και χωρίς έλεγχο της θρεπτικής κατάστασης του φυτού ή του εδάφους, τότε αναπόφευκτα τα μικροστοιχεία απλά αφαιρούνται.

Όλες οι διαταραχές, ωστόσο, μπορούν να εντοπιστούν άμεσα με ανάλυση φύλλων για να εκτιμηθεί τι λείπει στο έδαφος μέσω του εντοπισμού αυτών των στοιχείων που βρίσκονται στον ιστό των φύλλων.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι καλλιεργητές έχουν διαπιστώσει ότι το κόστος για κάθε δείγμα φύλλων έχει επιστραφεί πολλές φορές σε μειωμένο κόστος λιπασμάτων ή / και παραγωγή φρούτων υψηλότερης ποιότητας.

leafanalysis4

Φυλλοδιαγνωστική:

Η καλύτερη μέθοδος για τον προσδιορισμό του τύπου και της ποσότητας του λιπάσματος που εφαρμόζεται στα οπωροφόρα δένδρα είναι η ανάλυση φύλλων.

Μετράει αποτελεσματικά τα μικρο- και μακρο- θρεπτικά στοιχεία και υποδεικνύει την ανάγκη αλλαγών στα προγράμματα λίπανσης.

Οι αναλύσεις φύλλων ενσωματώνουν όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και δείχνουν την ισορροπία μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων. Για παράδειγμα, η ανεπάρκεια μαγνησίου (Mg) μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη Mg στο έδαφος ή σε υπερβολικά επίπεδα Κ ή και στις δύο αυτές καταστάσεις.

Οι αναλύσεις φύλλων μπορούν να υποδηλώνουν την ισορροπία μεταξύ K και Mg και να παρουσιάζουν κρυφές ή αρχικές ελλείψεις. Η προσθήκη Ν, για παράδειγμα, όταν το Κ είναι χαμηλό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη Κ, επειδή η αυξημένη ανάπτυξη απαιτεί περισσότερο Κ.

Environmental picture 2

Ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να ερμηνευτούν τα δεδομένα αναλύσεων φύλλων:

Από ένα δείγμα φύλλων μηλιάς ποικιλίας Fuji, το ποσοστό αζώτου είναι στο 2,30%. Το ποσοστό αυτό είναι το κατώτερο όριο για το στοιχείο του Ν όσον αφορά στο βέλτιστο εύρος του στοιχείου. Η τιμή αυτή σημαίνει πως θα έπρεπε να χορηγηθεί λίγο παραπάνω Ν.

Εάν τα δένδρα είχαν κλαδευτεί έντονα την προηγούμενη άνοιξη, λίγο ακόμη Ν θα μπορούσε να χορηγηθεί επειδή το αυστηρό κλάδεμα θα έχει αυξήσει τη συγκέντρωση Ν στα φύλλα.

Στην περίπτωση όμως που τα δένδρα πρόκειται να κλαδευτούν αυστηρά την επόμενη άνοιξη, τότε οι ίδιες ποσότητες λιπάσματος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και αυτήν την τρέχουσα χρονιά, αφού η ανάπτυξη και η πρόσληψη Ν θα διεγερθούν από το κλάδεμα που θα ακολουθήσει.

Εάν τώρα, το δένδρο βρίσκεται σε υποκείμενα M26 ή M9, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ακόμη παραπάνω Ν δεδομένου ότι η συγκέντρωση Ν στα φύλλα δεν είναι στο βέλτιστο εύρος της.

Εάν η συγκέντρωση Κ στα φύλλα είναι 1,4%, χρειάζεται ένας αυξημένος ρυθμός χορήγησης λιπάσματος Κ, δεδομένου ότι αυτό είναι η βάση της βέλτιστης συγκέντρωσης και μια αύξηση του ρυθμού χορήγησης αζωτούχων λιπασμάτων θα αυξήσει την ανάγκη για Κ. Ο αυξημένος ρυθμός χορήγησης Κ μπορεί να αυξήσει την ανάγκη για Mg εάν η συγκέντρωση Mg είναι κάτω από 25%.

Ο έλεγχος των φύλλων και των καρπών όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των στοιχείων τους είναι ένας εύκολος και ασφαλής τρόπος διερεύνησης της θρεπτικής τους κατάστασης έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το σωστό μέσο ανάπτυξης των φυτών, το έδαφος.

Τα θρεπτικά συστατικά δεν υφίστανται απλά. Αλληλεπιδρούν και αναπτύσσουν εξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ τους των οποίων η σωστή ερμηνεία μπορεί να μας εξασφαλίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας