Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

7 συμβουλές για μια επιτυχημένη σπορά βαμβακιού

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon - Farmacon Team
7 συμβουλές για μια επιτυχημένη σπορά βαμβακιού

Ο καιρός για τη σπορά του βαμβακιού έχει έρθει. Το άγχος και οι ανησυχίες για πολλούς καλλιεργητές επίσης υφίστανται… έχει γίνει σωστά και έγκαιρα η σπορά; Η πιθανότητα της επαναφύτευσης υπάρχει πάντα…

Σε περιπτώσεις που έχει τύχει σπόροι βαμβακιού να έχουν σπαρθεί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι υγρές και κρύες, τότε σε όλους τους παραγωγούς έχει γίνει προφανές το πόσο εύθραυστο είναι το φυτό του βαμβακιού και το πόσο δύσκολο είναι να ευδοκιμήσει όταν η Μητέρα Φύση δε συνεργάζεται.

Παρόλα αυτά τα προβλήματα που μπορούν σε κάθε χρονιά να προκύψουν, υπάρχουν πρακτικές και συμβουλές οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν για μια όσο το δυνατό περισσότερο ομαλή εκκίνηση της καλλιέργειας.

Συμβουλή #1

Θα πρέπει να γνωρίζετε καλά το είδος και την ποιότητα του σπόρου που έχετε αγοράσει

Είναι μία παράμετρος που συνήθως παραβλέπεται, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ σημαντική. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε παρτίδα σπόρων που αγοράζουν μαζί με την επεξεργασία των σπόρων (λίστα όλων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην επεξεργασία σπόρων) και εάν οι σπόροι έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους επεξεργασία καθώς επίσης και το μέγεθος του σπόρου που είτε εκτυπώνεται σαφώς στον σάκο είτε μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας τον αριθμό σπόρων σε σάκο με το βάρος του σάκου.

seeds

Ο αριθμός παρτίδας και ο κωδικός επεξεργασίας σπόρων εκτυπώνονται σε κάθε σάκο και είναι ένα αρχείο που μπορεί να ανιχνευθεί σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις αργότερα ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με την βλάστηση των σπόρων. Η γνώση του είδους της επεξεργασίας των σπόρων σας ενημερώνει εάν οι συγκεκριμένοι σπόροι περιέχουν άλλα πρόσθετα, όπως μυκητοκτόνες ή εντομοκτόνες ουσίες.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, γνωρίζοντας τις ελάχιστες ή μέγιστες θερμοκρασίες αφύπνισης των σπόρων.

Τέλος, συνετό είναι ο κάθε παραγωγός να έχει κρατήσει ένα μικρό δείγμα από τους σπόρους ώστε σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, να μπορούν οι σπόροι να επανεκτιμηθούν για διάφορους παράγοντες.

Συμβουλή #2

Προσαρμόστε σωστά το βάθος σποράς

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η σπορά των σπόρων του βαμβακιού σε πολύ μεγάλο βάθος. Το βαμβάκι είναι ένα πολύ αδύναμο φυτό όταν είναι στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του. Γενικά προσπαθεί να βλαστήσει, να αναδυθεί και να αναπτυχθεί, μέχρι να φτάσει στο στάδιο των 4 έως 5 φύλλων.

Ωστόσο, οι άριστες συνθήκες φύτευσης είναι μια ουτοπική κατάσταση.

Μια πολύ βαθιά σπορά θα οδηγήσει σε κακή εμφάνιση των φυτών και σε μια γενικότερα κακή κατάσταση των φυτών, ειδικά όταν οι γενικότερες συνθήκες ανάπτυξης είναι μη ευνοϊκές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η σπορά πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο βάθος απ’ότι συνήθως προς αναζήτηση της απαιτούμενης υγρασίας. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως μια βαθύτερη σπορά σημαίνει και περισσότερος χρόνος και ενέργεια ότι θα πρέπει να δαπανηθούν από το σπόρο για να βλαστήσει και να αναδυθεί το φυτάριο. Αυτές οι συνθήκες από μόνες τους σημαίνουν μειωμένες πιθανότητες για επιτυχημένη βλάστηση, καθώς επίσης και μεγαλύτερες προκλήσεις από προκύπτοντες τραυματισμούς.  Επίσης, το νεαρό φυτό που τελικά θα προκύψει θα είναι αδύναμο αφού θα έχει εξαντλήσει πολλά από τα ενεργειακά του αποθέματα.

Το σύνηθες βάθος σποράς των σπόρων του βαμβακιού είναι τα 1.2-1.7 εκατοστά μετρώντας από την κορυφή του σπόρου έως την κορυφή του εδάφους.

cotton plants

Σε περιπτώσεις χωραφιών όπου υπάρχει έντονος σχηματισμός κρούστας στην επιφάνεια, οι σπόροι θα πρέπει να τοποθετούνται σε μικρότερα βάθη. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται κατεργασία του εδάφους, συνιστάται οι σπορές να γίνονται σε όσο το δυνατό μικρότερα βάθη και κατάλληλη κάλυψη των σπορών με ποσότητα εδάφους. Σε όλες τις περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η επαρκής ποσότητα εδαφικής υγρασίας.

Σε αναζήτηση της επιθυμητής υγρασίας η σπορά πραγματοποιείται σε μεγαλύτερα βάθη και εκεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η υγρασία είναι συνήθως οριακή.

Στην περίπτωση που η σπορά πραγματοποιείται σε εδάφη μαλακά, άνευ σχηματισμού κρούστας, αρκετά όψιμα και υπό εξαιρετικές θερμοκρασιακές συνθήκες, ίσως είναι προτιμότερη μια ρηχή φύτευση εν αναμονή βροχής.

Ιδανικά, οι σπόροι του βαμβακιού θα πρέπει να σπέρνονται σε συνθήκες επαρκούς υγρασίας για ικανοποιητική βλάστηση και αρχική ανάπτυξη ώστε να αποφευχθούν και πιθανές βλάβες από τα εφαρμοζόμενα ζιζανιοκτόνα.

Ωστόσο, τα ίδια αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν εάν η σπορά έχει πραγματοποιηθεί σε βαθύτερα στρώματα προς αναζήτηση της υγρασίας, η οποία όμως μπορεί να εκλείψει πριν την κατάλληλη στιγμή της βλάστησης των σπόρων.

Εάν είναι δυνατόν, είναι γενικά καλύτερα να καθυστερήσει η σπορά εν αναμονή της  βροχής, ώστε η σπορά να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες επαρκούς υγρασίας. Το θέμα όλων αυτών είναι να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχει βάθος φύτευσης ενιαίου μεγέθους και ότι θα πρέπει αυτό να προσαρμόζεται αναλόγως των επικρατούντων συνθηκών.

Συμβουλή #3

Διαχειριστείτε τη σπορά ανάλογα με την ευρωστία της κάθε ποικιλίας

Αυτή η συμβουλή στην ουσία αποτελεί τον συνδυασμό των δυο πρώτων συμβουλών. Η γνώση των συνθηκών βλάστησης μαζί με το μέγεθος των σπόρων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της σχετικής ευρωστίας του φυτού που θα προκύψει.

Ποικιλίες μεγαλύτερου μεγέθους σπόρων με χαμηλότερες απαιτούμενες θερμοκρασίες βλάστησης, μπορούν να ανεχθούν ελαφρώς βαθύτερη φύτευση και ελαφρώς ψυχρότερες καιρικές συνθήκες από ότι ποικιλίες μικρότερου μεγέθους σπόρων.

cotton fibres

Σε εξαιρετικές συνθήκες σποράς, όλα τα μεγέθη των σπόρων μπορούν να επιτύχουν την άριστη όψιμη βλάστηση και ανάπτυξη. Αλλά σε λιγότερο ιδανικές συνθήκες, το μέγεθος των σπόρων και οι θερμοκρασίες βλάστησης μπορεί να σημαίνουν τη διαφορά στην επίτευξη μιας βέλτιστης βλάστησης και περαιτέρω ανάπτυξης ανάλογα με το πόσο βαθιά σπέρνονται οι σπόροι σας.

Ωστόσο, η σύγκριση των ποικιλιών σε κάθε ένα από τα δύο έτη μπορεί να σας δώσει κάποια ιδέα σχετικά με ποιες ποικιλίες μπορεί να είναι πιο εύρωστες σε σχέση με άλλες (οι ποικιλίες μικρότερου μεγέθους σπόρων μπορεί να χρειάζεται να σπαρθούν πιο ρηχά και σε καλύτερες συνθήκες απ’ότι οι ποικιλίες μικρότερου μεγέθους σπόρων, ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες).

Συμβουλή #4

Διαχειριστείτε τον αριθμό των σπόρων/στρέμμα ανάλογα με την ημερομηνία σποράς, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τον εδαφικό τύπο κ.τ.λ.

Σε όχι τόσο ιδανικές συνθήκες, τα ποσοστά σποράς θα πρέπει να είναι υψηλότερα από ότι σε μη ιδανικές συνθήκες.

Εάν τα φυτά που θα προκύψουν είναι ασθενικά, τότε σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι αποδόσεις δε θα είναι οι επιθυμητές.

Σε ιδανικά εδάφη με μαλακά χώματα και χωρίς κρούστα, τα χαμηλότερα ποσοστά σπόρων θα πρέπει να εφαρμοσθούν. Σε μη ιδανικές συνθήκες, τα υψηλότερα.

Συμβουλή #5

Το δελτίο καιρού θα σας πει τι να κάνετε

Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες θα μπορούν να ορισθούν σωστά και αποτελεσματικά βάσει των καιρικών προβλέψεων.

weather

Συμβουλή #6

Λιπάσματα εκκίνησης της καλλιέργειας

Τα λιπάσματα εκκίνησης μπορούν δυνητικά και περιστασιακά να προσφέρουν κάποιο όφελος στους παραγωγούς βελτιώνοντας κάπως την ευρωστία των φυτών.

► Τα λιπάσματα εκκίνησης θα πρέπει να εφαρμόζονται με φειδώ και να μη γίνεται σπατάλη.

► Επίσης, δε συνιστάται αυτά να εφαρμόζονται σε αυλάκια διότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα σημαντικά, οπότε και θα είναι απαραίτητη η επαναφύτευση.

 Spraying Cotton

Συμβουλή #7

Βεβαιωθείτε πως τα εφαρμοζόμενα εντομοκτόνα έρχονται σε επαφή με το σπόρο.

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό τα εντομοκτόνα να έρχονται σε άμεση επαφή με τους σπόρους και να επιτυγχάνεται καλή κάλυψη αυτών.

Για την αποφυγή πιθανών λαθών καλό είναι να επιλέγονται σπόροι επεξεργασμένοι με εντομοκτόνο ή μυκητοκτόνο.

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας