Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

Φακή - Ένα φυτό με προσαρμοστικότητα και αντοχή στη ξηρασία

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon - Farmacon Team
Φακή - Ένα φυτό με προσαρμοστικότητα και αντοχή στη ξηρασία

Η φακή (Lens culinaris Medik.) είναι ένα από τα σημαντικότερα όσπρια στη διατροφή του ανθρώπου. Έχει υψηλή διατροφική αξία και αποτελεί πλούσια πηγή φυτικών πρωτεϊνών σιδήρου και φυτικών ινών. Η καλλιέργεια της χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στη ξηρασία και τα φυτά για την ανάπτυξη τους  βασίζονται στις βροχοπτώσεις.

Οι ποικιλίες της φακής

Η φακή ανάλογα με το μέγεθος του σπόρου διακρίνεται στις εξής ποικιλίες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Μικρόκαρπες ποικιλίες.Γενικά μικρά φυτά.

- Διάμετρο σπόρου 2-6 χιλ.

- Βάρος 1000σπ.<40-45γρ.

- Χρώμα κοτυληδόνων (κίτρινο, πορτοκαλί έως κόκκινο, πράσινο).

- Χρώμα περιβλήματος (κίτρινο έως μαύρο).

- Μικρού ύψους φυτά.

- Μικρός βιολογικός κύκλος.

  1. Μεγαλόκαρπες ποικιλίες.

- Διάμετρο σπόρου 6-9 χιλ.

- Βάρος 1000σπ. 46-50γρ.

- Χρώμα κοτυληδόνων (συνήθως κίτρινο κ.α.).

- Χρώμα περιβλήματος (αποχρώσεις του πράσινου συχνά με κηλιδώσεις).

- Μεγάλου ύψους φυτά.

- Μακρύς βιολογικός κύκλος.

Εμπορικά, οι ομάδες αυτές κατηγοριοποιούνται:

- Οι μικρόσπερμες σε πολύ μικρές (extra small), μικρές (small), μεσαίες (medium).

- Οι μεγαλόσπερμες σε πολύ μεγάλες (extra large), μεγάλες (large), μεσαίες (medium).

sporoi fakis

Ποιες οι ιδανικές θερμοκρασίες για τη καλλιέργεια;

Οι μικρόσπερμες ποικιλίες θεωρούνται πιο ανθεκτικές από τις μεγαλόσπερμες. Αν και είναι αρκετά ανθεκτική στο ψύχος η φακή δεν μπορεί να αντέξει τους δριμύς χειμώνες. Οι άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του φυτού κυμαίνονται από 18 έως 30°C.

Ποιες οι υδατικές ανάγκες της καλλιέργειας;

Στη χώρα μας, η καλλιέργεια της φακής αναπτύσσεται χωρίς άρδευση, αντιθέτως εκμεταλλεύεται το νερό που αποθηκεύεται στο έδαφος κατά τη περίοδο των βροχών. Χρειάζεται περίπου 15-25εκ νερού/στρ. για να δώσει μια ικανοποιητική παραγωγή.

Τι να προσέξουμε για την άριστη κατανομή της υγρασίας;

1. Η επαρκής υγρασία είναι απαραίτητη καθ΄ όλη την περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών.

2. Ωστόσο, η πολύ υψηλή υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη ασθενειών και επιπλέον την περίοδο πριν την άνθιση μειώνει τον αριθμό των σπόρων που σχηματίζονται. 

3. Έτσι, η υγρασία πρέπει να μειώνεται καθώς προχωρούμε κατά την άνθιση γιατί αρχίζει ο σχηματισμός σπόρων και επιπλέον επισπεύδεται η ωρίμανση της παραγωγής.

Ποιος είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της κατά την ανθοφορία;

Ο Βρούχος της Φακής (Bruchus sp.) αποτελεί ένα από τα έντομα που προσβάλλει τους σπόρους της φακής στον αγρό. Διαχειμάζει με την μορφή τέλειου εντόμου, εμφανίζεται στους αγρούς την άνοιξη (αρχές Απριλίου) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα άνθη και τρέφεται με γυρεόκοκκους και νέκταρ. Μετά την σύζευξη, αφήνουν τα αυγά τους στους λοβούς. Οι μικρές κάμπιες τρυπούν το λοβό και μπαίνουν στο σπόρο, τρώνε το εσωτερικό και εξελίσσονται σε τέλεια άτομα τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου. Προσβάλλει μόνο ένα είδος οσπρίου και προκαλεί ζημιές ανοίγοντας οπές στους λοβούς και στους σπόρους των οσπρίων. Αποτέλεσμα της προσβολής αυτής είναι η μείωση στη βλαστικότητα του σπόρου και στην εμπορική τους αξία.

Bruchus sppng

Η καταπολέμηση κρίνεται απαραίτητη από τις αρχές Απριλίου μόνον όταν και αν εμφανιστούν τα έντομα στον αγρό και πραγματοποιείται με την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων με δραστική ουσία Deltamethrin κ.α.

Πόσο σοβαρός είναι ο Περονόσπορος για τη καλλιέργεια της φακής;

Ο περονόσπορος είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια των ψυχανθών. Ο μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα φυτικά υπολείμματα και στον προσβεβλημένο σπόρο. Η μετάδοση του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με το σπόρο. Η διασπορά των σπορίων του μύκητα γίνεται με τη βροχή και τον άνεμο.

Συμπτώματα προσβολής περονόσπορου

Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται λευκές βαμβακώδεις εξανθήσεις, ενώ στην άνω επιφάνεια κίτρινες και τελικά καστανές γωνιώδεις κηλίδες. Η ασθένεια εμφανίζεται με παρόμοια συμπτώματα και στους λοβούς. Ακόμη προσβάλλονται οι σπόροι, στην επιφάνεια των οποίων σχηματίζονται καστανές βυθισμένες κηλίδες.

PERONOSPOROS

Καταπολέμηση περονόσπορου

Η καταπολέμηση του περονόσπορου γίνεται με στοχευμένους ψεκασμούς. Οι  ψεκασμοί των φυτών εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες φακής και βίκου με εκλεκτικά για τον περονόσπορο και επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Πώς να καταπολεμήσω τα ζιζάνια στη καλλιέργεια;

Η φακή έχει λεπτούς βλαστούς και φύλλα και δεν αναπτύσσει αρκετή φυτική μάζα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η καταπολέμηση των ζιζανίων. Στόχος στην αντιμετώπιση των ζιζανίων στη φακή είναι να περιοριστεί ο πληθυσμού τους σε τέτοια επίπεδα που να μην προκαλούν οικονομική ζημία και όχι η εξολόθρευση τους.

Μέτρα Καταπολέμησης

Το σκάλισμα και το βοτάνισμα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στη βιολογική γεωργία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική είναι κατάλληλη για μικρούς κλήρους. Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μη προκαλέσουν βλάβες στα στελέχη και στις ρίζες του φυτού.

Καλλιεργητικά: Η αμειψισπορά είναι το ισχυρότερο εργαλείο και μπορεί να εφαρμοστεί στη βιολογική γεωργία. Η αύξηση της πυκνότητας σποράς δίνει προβάδισμα έναντι των ζιζανίων. Όμως αυτό μπορεί να γίνει εντός ορίου γιατί τα φυτά γίνονται ψηλά, πλαγιάζουν και υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών.

Χημική Καταπολέμηση: Η χρήση ζιζανιοκτόνων πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για να μη γίνεται κατάχρηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα υπολείμματα των ζιζανιοκτόνων που μένουν στο έδαφος γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι τοξικά στα φυτά.

Φυτά τα οποία έχουν δεχθεί σωστές καλλιεργητικές φροντίδες, δεν καταπονούνται και βρίσκονται σε άριση θρεπτική κατάσταση έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ανθεκτικά στους εχθρούς και τις ασθένειες.

ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

http://www.opengov.gr/ypaat/wp-content/uploads/downloads/2013/05/fakh.pdf


  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας