Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Περιγραφή κυριότερων ποικιλιών κερασιάς στη χώρα μας

Κωνσταντίνος Καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. "Δήμητρα" - Γεν. Δ/νση Αγροτικής Έρευνας
Περιγραφή κυριότερων ποικιλιών κερασιάς στη χώρα μας

Η κερασιά καλλιεργείται σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας μας, ακόμη και στα νησιά, σε εκτάσεις κανονικών δενδρώνων που πλησιάζουν τις 100.000 στρέμματα, βάσει στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα εμφανίζει σταθερές τάσεις ελαφράς ανόδου την τελευταία δεκαετία.

Από αυτές τις εκτάσεις το 75% περίπου βρίσκεται στη Μακεδονία, με επίκεντρο τους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας, όπου βρίσκεται το 65% περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Το μωσαϊκό των καλλιεργούμενων ποικιλιών κερασιάς είναι πολύπλοκο και ο αριθμός αυτών τεράστιος, για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις της χώρας μας, μιας και η εισαγωγή ποικιλιών από φυτωριούχους-εισαγωγείς ή από ιδιώτες παραγωγούς (μέσω Ιταλίας συνήθως), γίνεται με εντατικούς και ανεξέλεγκτους πολλές φορές ρυθμούς. Θα πρέπει να σημειωθεί σ' αυτό το σημείο, ότι οι προδιαγραφές που συνοδεύουν τις εισαγόμενες ποικιλίες, σύμφωνα με τα στοιχεία των χωρών καταγωγής τους, σε πολλές περιπτώσεις δεν εμφανίζουν την ίδια συμπεριφορά στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, δεν εγκλιματίζονται καθόλου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή οικονομική ζημία και απώλεια εισοδήματος των παραγωγών, από ενδεχόμενες εκριζώσεις δένδρων. Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας διενεργεί αξιολόγηση των νέων ποικιλιών κερασιάς στα αγροκτήματά του και διαδίδει τα στοιχεία που προκύπτουν, μέσω του τύπου, στους έλληνες κερασοπαραγωγούς, (Γράφημα 1), αλλά πολλές φορές καθυστερημένα, μιας και πρόκειται περί μακροχρόνιας διαδικασίας και οι φυτεύσεις νέων ποικιλιών σε εμπορικούς οπωρώνες προηγούνται χρονικά από τις αξιολογήσεις, λόγω της έντονης και αθρόας εισαγωγής και διάδοσης ποικιλιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Πολλές από τις νέες ποικιλίες κερασιάς προστατεύονται από πατέντα και διατίθενται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δεδομένης της απουσίας στην ουσία, ελεγκτικών μηχανισμών της διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού, συν τις χωρίς έλεγχο εισαγωγές δενδρυλλίων από ιδιώτες, πολλές φορές καταστρατηγείται η πατέντα, με συνέπειες την απώλεια εισοδήματος σοβαρών φυτωριακών επιχειρήσεων και τον κίνδυνο χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού άγνωστης ταυτότητας και αμφιλεγόμενης ποιότητας ή μολυσμένου με επικίνδυνα παθογόνα, όπως είναι οι ιώσεις, που δεν υπάρχουν στη χώρα μας.

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες κερασιάς στη χώρα μας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:

α) Στις κλασικές ποικιλίες, οι οποίες ακόμη καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση, όπως η Bigarreau Burlat, η Larian, η Lapins, η B.S. Hardy Giant, η Ferrovia, η Van, η Germersdorfer, η Τραγανά Εδέσσης και τα Μπακιρτσέικα.
β) Στις νέες, υποσχόμενες, μεγαλόκαρπες και πολλές από αυτές αυτογόνιμες ποικιλίες, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική φυτεύσεων τελευταία, όπως η Sweet Early, η Early BiGi, η Early Lory, η Early Star, η Giorgia, η Canada Giant, η Grace Star, η Blaze Star, η Kordia, η Regina, η Samba, η Black Star, η Sabrina, η Satin, η Big Star, η Skeena, η Sweetheart, η νέα σειρά Sweet κ.ά.
γ) Στις τοπικές, μικρού ενδιαφέροντος αλλά καλά εγκλιματισμένες στις περιοχές όπου καλλιεργούνται, όπως τα Κόκκινα Αναστασιάς, το Τραγανό Κομοτηνής, το Μαύρο Τριπόλεως, η Φράουλα Βόλου, η Καραμέλα Τριπόλεως, το Πετροκέρασο Αχαΐας, το Μοσχάτο Ευβοίας κ.ά., που καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις για την κάλυψη τοπικών κυρίως αναγκών.

Γράφημα 1
Μέση περίοδος ωρίμανσης του καρπού νεοδιαδιδόμενων και δοκιμασμένων από το Ι.Φ.Δ. ποικιλιών κερασιάς.

grafima

 

Συνοπτική περιγραφή κλασικών ποικιλιών, που αποτελούν τον κύριο κορμό της κερασοκαλλιέργειας και νεότερων, με δυναμική τάση φυτεύσεων.

Παρακάτω παρουσιάζεται η συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών, κλασικών και νεότερων ποικιλιών κερασιάς, που αξιολογήθηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων και αποτελούν προς το παρόν, τον κύριο κορμό της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας. Η επιλογή τους έγινε βάσει της καλλιεργούμενης έκτασης που καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή και της δυναμικής φυτεύσεών τους, με σειρά ωρίμανσης του καρπού, από τις πρωιμότερες προς τις οψιμότερες.

 

BIGARREAU BURLAT

kerasi bigarreau burlat   kerasi bigarreau burlat2

Γενικά: Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Είναι γαλλική ποικιλία από άγνωστους γονείς. Ανακαλύφτηκε το 1915 σαν ένα τυχαίο σπορόφυτο κοντά στο Lyons της Γαλλίας, από τον Leonard Burlat, δενδροκόμο στο Loire της περιοχής Rhone.
Δένδρο: Κανονικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μεγάλη.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου (πρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιμο των καρπών και εμφανίζει σημαντικό ποσοστό δίδυμων καρπών κατά χρονιές.
Επικονιαστές: B. Marmotte, B.S. Hardy Giant, Van, Cuigne Early Rivers (από πειράματα του Ι.Φ.Δ.), Durone della Marca, Bing, Larian, Rainier, Sue, Stella, Ulster (από τη βιβλιογραφία).
Συμπεράσματα: Η B. Burlat είναι μια πρώιμη αξιόλογη ποικιλία, με ικανοποιητικές και σταθερές κατ' έτος αποδόσεις, με καρπό μεγάλου μεγέθους και ζωηρό δένδρο, όχι πολύ μεγάλου ύψους. Το Ι.Φ.Δ. την χρησιμοποιεί ως ποικιλία αναφοράς για να επισημάνει την περίοδο ωρίμανσης όλων των ποικιλιών. Κατέχει και σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό φυτεύσεων στην Ελλάδα, παρόλο που τελευταία έχει μειωμένη τάση φύτευσης. Χρησιμοποιείται και ως επικονιαστής των υπερπρώιμων ποικιλιών. Έχει το μειονέκτημα ότι σχίζεται ο καρπός με τις βροχές και προσβάλλεται από μονίλια. Πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργειά της σε περιοχές με βροχερό Μάιο, γιατί είναι δυνατό να εκμηδενίζεται η παραγωγή της.

 

GIORGIA

kerasi georgia1   kerasi georgia2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε από τον G. Bargioni στο Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Verona, της Ιταλίας, το 1964. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών ISF 123 x Caccianese. Η διάδοσή της ξεκίνησε το 1985.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, με κρεμοκλαδείς τρίτης τάξης βλαστούς, μετρίου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (μεσοπρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Χρειάζεται σχολαστικός έλεγχος του όγκου της παραγωγής με κατάλληλα κλαδέματα, για να μην επηρεάζεται το μέγεθος του καρπού και για να μην ξεφύγει η ζώνη καρποφορίας από τους κεντρικούς άξονες τροφοδοσίας με θρεπτικά στοιχεία.
Επικονιαστές: Στον πειραματικό όπου έγιναν οι παρατηρήσεις, φαίνεται ότι επικονιάζεται καλά από την Canada Giant και υπάρχει συνάνθηση τριών ημερών με την Giant Red. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως καλοί επικονιαστές και οι ποικιλίες: Adriana, Corinna, Moreau, Mora di Cazzano, Durone Nero I, Ferrovia, Van, B.S. Hardy Giant και B. Burlat.
Συμπεράσματα: Πολύ παραγωγική ποικιλία, με σταθερές αποδόσεις και μεγάλο μέγεθος καρπού, σχετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο. Χρειάζεται σχολαστικός έλεγχος του όγκου της παραγωγής της με κατάλληλα κλαδέματα, για να μην επηρεάζεται το μέγεθος του καρπού. Πρόκειται για χαμηλής ζωηρότητας ποικιλία και ο συνδυασμός της με το νάνο υποκείμενο Gisela 5, σε πεδινές περιοχές, θα πρέπει να αποφεύγεται και να προτιμάται το ημινάνο Gisela 6 ή ζωηρότερα υποκείμενα, για καλύτερα αποτελέσματα σχηματισμού των δένδρων σε Μονόκλωνο σύστημα. Ενδείκνυται η διάδοσή της σε όλες τις περιοχές της χώρας μας, για κάθε σύστημα διαμόρφωσης.

 

LAPINS

kerasi lapins1   kerasi lapins2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε από τον K. O. Lapins στο Agricultural Research Station, Summerland, British Columbia του Καναδά, το 1965. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών Van x Stella.
Δένδρο: Ορθόκλαδο, μετρίου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μεγάλη.
Καρπός: Καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (μέσης εποχής).
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη.
Συμπεράσματα: Η ποικιλία Lapins παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο εμπορικό και γενετικό ενδιαφέρον, λόγω των χαρακτηριστικών του καρπού, των σταθερών αποδόσεων και φυσικά λόγω του αυτογόνιμού της. Ενδείκνυται η διάδοσή της σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Έχει συμπεριληφθεί στα προγράμματα βελτίωσης ποικιλιών του Ι.Φ.Δ.

 

FERROVIA

kerasi ferrovia1   kerasi ferrovia2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ιταλική ποικιλία. Προέρχεται από την περιοχή Comune di Turi του Bari. Η καλλιέργειά της είναι πολύ εξαπλωμένη στην κερασοπαραγωγική περιοχή του Bari της Ιταλίας.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μέτρια έως μεγάλη.
Καρπός: Καρδιόσχημος, πολύ μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (μέσης εποχής).
Ιδιαιτερότητες: Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των δενδρυλλίων στον οπωρώνα, τα κατώτερα κυρίως φύλλα και τα εσωτερικά της κόμης, εμφανίζουν ποικιλοχρώσεις και αποχρωματισμούς, που ομοιάζουν με συμπτώματα προσβολών από ιώσεις. Είναι όμως χαρακτηριστικό της ποικιλίας και εξαφανίζεται με την πάροδο των ετών.
Επικονιαστές: Sunburst, Lapins, Van, Kordia, Regina.
Συμπεράσματα: Παραγωγική ποικιλία, με καλής ποιότητας καρπό και σταθερές αποδόσεις, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις στη χώρα μας αναφέρεται ότι υστερεί σε αποδόσεις, πράγμα που πιστεύουμε ότι οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων επικονιαστών. Ενδείκνυται η διάδοσή της.

 

CANADA GIANT

kerasi canada giant1   kerasi canada giant2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή έως ημιτραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Επισημάνθηκε από τον D. Lane στο Pacific Agri-Food Research Centre, στο Summerland της British Columbia του Καναδά. Επιλέχθηκε με την κωδική ονομασία 2E-64-3 e και εισάχθηκε στην Ευρώπη το 1995, με το όνομα Sumgita. Αργότερα μετονομάστηκε με τη σημερινή κοινή ονομασία της, Canada Giant. Στη χώρα μας διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις.
Δένδρο: Ορθόκλαδο, μετρίου έως μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μεγάλη.
Καρπός: Καρδιόσχημος, πολύ μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (μέσης εποχής).
Επικονιαστές: Στον πειραματικό όπου έγιναν οι παρατηρήσεις, φαίνεται ότι επικονιάζεται καλά από την Giorgia και υπάρχει οριακή συνάνθηση δύο ημερών με την Giant Red. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως καλοί επικονιαστές και οι ποικιλίες: Sweetheart, Noire de Meched, Hedelfingen, Van, Lapins, Ferrovia, Summit και B. Burlat.
Συμπεράσματα: Παραγωγική ποικιλία, με καρδιόσχημο, πολύ μεγάλου μεγέθους καρπό. Ανταποκρίνεται πολύ καλά στο συνδυασμό της με το υποκείμενο Gisela 5 και διαμορφώνεται εύκολα το δένδρο σε μονόκλωνο. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι υπάρχουν χρονιές στις οποίες δεν καρποφορεί ικανοποιητικά, γεγονός που δεν παρατηρήθηκε τα χρόνια των μελετών μας. Ενδείκνυται η διάδοσή της σε όλες τις περιοχές της χώρας μας, για κάθε σύστημα διαμόρφωσης.

 

KORDIA

kerasi kordia1   kerasi kordia2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Είναι σπορόφυτο αγνώστων γονέων. Επισημάνθηκε από το Research Institute for Fruit Growing and Breeding of Holovousy, στο Techlovice της ανατολικής Βοημίας της πρώην Τσεχοσλοβακίας και νυν Τσεχίας, το 1963. Το πρώτο της όνομα ήταν Teclovicka II. Καλλιεργείται στην κεντρική Ευρώπη. Τελευταία παρουσιάζει μεγάλη δυναμική φυτεύσεων και στη χώρα μας.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μετρίου έως μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μεγάλη.
Καρπός: Καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου (μεσοόψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει μέτρια ανθεκτικότητα στο σχίσιμο και σχετική ευαισθησία στο κυλιδροσπόριο (Cylindrosporium pruni-cerasi).
Επικονιαστές: Από παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ., φαίνεται να επικονιάζεται από τη Ferrovia, τη Regina και την Cristalina. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως καλοί επικονιαστές της οι ποικιλίες Regina, Hedelfinger και Van.
Συμπεράσματα: Ποικιλία με μεγάλη εμπορική αξία, που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική φυτεύσεων και στη χώρα μας. Συνδυάζεται πολύ καλά με τα υποκείμενα της σειράς Gisela, δίνει καλής ποιότητας καρπό, μεγάλου μεγέθους, που απορροφάται εύκολα από τις αγορές. Προτείνεται για καλλιέργεια, αρκεί να συγκαλλιεργηθεί με οψιμανθείς ποικιλίες που αποδεδειγμένα την επικονιάζουν.

 

REGINA

kerasi regina1   kerasi regina2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε στη Γερμανία από το Jork Experiment Station, το 1957. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών Schneiders Spate Knorpelkirsche x Rube. Καλλιεργείται στην Κεντρική Ευρώπη. Τελευταία παρουσιάζει δυναμική φυτεύσεων και στη χώρα μας.
Δένδρο: Ημιορθόκλαδο, μετρίου έως μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μεγάλη.
Καρπός: Καρδιόσχημος έως επιμήκης καρδιόσχημος, μεγάλου προς μέτριου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Τέλη Μαΐου με πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου (όψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιμο και σχετική ευαισθησία στη μονίλια (Monilinia laxa).
Επικονιαστές: Από παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ., φαίνεται να επικονιάζεται από τη Ferrovia, την Kordia, την Cristalina και την Τραγανά Εδέσσης. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως καλοί επικονιαστές της οι ποικιλίες Kordia, Summit και Sam.
Συμπεράσματα: Αξιόλογη ποικιλία όσον αφορά την εποχή ωρίμανσης του καρπού, την πολύ καλή συμφωνία της με νάνα υποκείμενα, την παραγωγικότητα και τον καλής ποιότητας καρπό της, που απορροφάται εύκολα από τις αγορές. Οι παραγωγικές δυνατότητές της ξεπερνούν αυτές που έδειξε στις συλλογές αξιολόγησης του Ι.Φ.Δ. Τελευταία παρουσιάζει μεγάλη δυναμική φυτεύσεων στη χώρα μας. Προτείνεται για καλλιέργεια. Μπορεί να συγκαλλιεργηθεί με την Kordia, με την οποία αλληλεπικονιάζονται και έχουν διαδοχική ωρίμανση καρπού με διαφορά λίγων ημερών.

 

GERMERSDORFER

kerasi germersdorfer1   kerasi germersdorfer2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ουγγρική ποικιλία. Καλλιεργείται σε όλες τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης με διάφορα ονόματα. Επίσης καλλιεργούνται πολλοί κλώνοι της ποικιλίας αυτής.
Δένδρο: Ορθόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μέτρια.
Καρπός: Καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Αρχές Ιουνίου (όψιμη).
Επικονιαστές: Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα (από πειράματα του Ι.Φ.Δ.), Hedelfinger, Techlo 2 (από τη βιβλιογραφία).
Συμπεράσματα: Η Germersdorfer είναι μια αξιόλογη ποικιλία, με μεγάλη ικανότητα προσαρμογής σε διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα, με μεγάλο μέγεθος καρπού και πολύ καλές οργανοληπτικές ιδιότητες. Υστερεί σε αποδόσεις, οι οποίες όμως μπορούν να βελτιωθούν, εάν καλλιεργηθεί σε κατάλληλες συνθήκες. Ενδείκνυται για καλλιέργεια στη χώρα μας και κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, μαζί με την Τραγανά Εδέσσης ή προς αντικατάσταση αυτής. Παρουσιάζει και ιδιαίτερο γενετικό ενδιαφέρον, λόγω του μεγάλου μεγέθους του καρπού και της ικανότητας προσαρμογής της και έχει συμπεριληφθεί στα προγράμματα βελτίωσης ποικιλιών, του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων.

 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ

kerasi mpakirtseika1   kerasi mpakirtseika2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Επισημάνθηκε στην περιοχή Άγρα του Νομού Πέλλας, σε οπωρώνα του ιδιώτη Μπακιρτσή, από το Ι.Φ.Δ., το 1986.
Δένδρο: Ορθόκλαδο, πολύ μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη.
Καρπός: Καρδιόσχημος πεπλατυσμένος, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (όψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Έχει γλυκοξυνόπικρη (πικάντικη) γεύση που δεν προτιμάται στην ελληνική αγορά, αλλά διαμορφώνει υψηλές τιμές στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που εξάγεται.
Επικονιαστές: Τραγανά Εδέσσης, Germersdorfer, B. Napoleon.
Συμπεράσματα: Αξιόλογη εμπορική ποικιλία, που άρχισε να διαδίδεται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ο καρπός της προορίζεται για εξαγωγή, με επιφυλάξεις όσον αφορά την εγχώρια αγορά, λόγω της πικάντικης γεύσης του. Κατάλληλη για ορεινές περιοχές και ως επικονιαστής της Τραγανά Εδέσσης. Παρουσιάζει ιδιαίτερο γενετικό ενδιαφέρον λόγω της εποχής ωρίμανσης, της αντοχής του καρπού στο σχίσιμο, του μεγέθους αυτού, της εξαιρετικής εμφάνισής του και της παραγωγικότητας των δένδρων.

 

2. Συνοπτική περιγραφή κλασικών ποικιλιών, που συμμετέχουν στον κύριο κορμό της κερασοκαλλιέργειας αλλά δεν προτιμούνται πλέον στις νέες φυτεύσεις.

Παρακάτω παρουσιάζεται η συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών κάποιων κλασικών ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, οι οποίες καταλαμβάνουν σεβαστό ποσοστό της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας, αλλά δεν προτιμούνται πλέον στις νέες φυτεύσεις κερασεώνων, για διάφορους λόγους. Αποτελούν και αυτές τον κύριο κορμό της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας αλλά η σημασία τους βαίνει φθίνουσα και σε λίγα χρόνια θα έχουν αντικατασταθεί από νεότερες ποικιλίες.

 

BIGARREAU STARK HARDY GIANT

kerasi bigarreau stark hardy giant1   kerasi bigarreau stark hardy giant2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Κατάγεται από την Αμερική και οι γονείς της είναι άγνωστοι. Επισημάνθηκε στο Cedarburg, Wisconsin των Η.Π.Α., από τον Ottilie R. Mayer το 1925, και μετονομάστηκε με το σημερινό όνομα από τους φυτωριούχους Stark, που άρχισαν να τη διαδίδουν το 1948 πατενταρισμένη, με τον κωδικό Νο 764.
Δένδρο: Κανονικού σχήματος έως κρεμοκλαδές, μεγάλου έως μετρίου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μέτρια έως μεγάλη.
Καρπός: Σφαιρικός, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (μέσης εποχής).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει ευαισθησία στο βακτηριακό καρκίνο (Pseudomonas mors-prunorum).
Επικονιαστές: B. Reverchon, B. Burlat, B. Moreau, Van, Lambert, μέχρι ποσοστό 40% (από πειράματα του Ι.Φ.Δ.), B. Marmotte, Early Rivers, Stella, Rainier, Guillaume, Hedelfinger, B. Napoleon, Ulster, Τραγανά Εδέσσης (από τη βιβλιογραφία).
Συμπεράσματα: Πρόκειται για μια εξαιρετική ποικιλία, μέσης ως μεσοπρώιμης εποχής ωρίμανσης, με μεγάλη εμπορική αξία. Το δένδρο είναι παραγωγικό, ανθεκτικό και η ποιότητα καρπού εξαιρετική.

 

VAN

kerasi van1   kerasi van2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Είναι σπορόφυτο ελεύθερης γονιμοποιήσεως της ποικιλίας Empress Engenie. Δημιουργήθηκε στον Πειραματικό Σταθμό του Dominion στο Summerland, British Columbia του Καναδά, το 1936. Επιλέγηκε το 1942 και διαδόθηκε το 1944. Το όνομά της το πήρε προς τιμήν του J.R. Van Haarlem, ερευνητή του Σταθμού Vineland, Ontario του Καναδά.
Δένδρο: Κανονικό προς ορθόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη.
Καρπός: Νεφροειδής ως μηλοειδής, μέτριου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (μέσης εποχής).
Ιδιαιτερότητες: Για να διατηρείται το μέγεθος του καρπού σε ικανοποιητικά επίπεδα, πρέπει να διατηρείται το δένδρο ζωηρό, με ειδικά κλαδεύματα και να μην υπερφορτώνεται.
Επικονιαστές: Bing, Lambert, B. Napoleon, Durone Nero I (από πειράματα του Ι.Φ.Δ.), B. Burlat, Rainier, B.S. Hardy Giant, Sue, Summit, Hedelfinger, B. Moreau, Vittoria (από τη βιβλιογραφία).
Συμπεράσματα: Η ποικιλία Van έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά. Υψηλές αποδόσεις, καρπό τραγανό ικανοποιητικού μεγέθους, ανθεκτικό. Δένδρο όχι πολύ μεγάλο, που εγκλιματίζεται εύκολα.

 

ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ

kerasi tragana edessis1   kerasi tragana edessis2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Η καλλιέργειά της ξεκίνησε από τα ορεινά της περιοχής Εδέσσης, από όπου θεωρείται και ότι κατάγεται.
Δένδρο: Κανονικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους.
Παραγωγικότητα: Μεγάλη.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (όψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Κατά την πλήρη ωρίμανση και με το πέρας αυτής, αποκόπτεται πολύ εύκολα ο ποδίσκος από τον καρπό.
Επικονιαστές: Μπακιρτζέικα, Germersdorfer, B. Napoleon, Lambert, Di Mauria, B. Reverchon, Corniola.
Συμπεράσματα: Η ποικιλία Τραγανά Εδέσσης, με τη ζωηρότητα του δένδρου, τις ικανοποιητικές αποδόσεις και προπαντός με την εξαιρετική ποιότητα καρπού σε γεύση, τραγανότητα και αντοχή, θεωρείται μια από τις καλύτερες ποικιλίες. Επιπλέον είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό περιβάλλον. Παλιότερα αποτελούσε τη ναυαρχίδα της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας και ο καρπός της απολάμβανε υψηλές τιμές στην ελληνική και διεθνή αγορά. Τελευταία, λόγω του ότι νεότερες ποικιλίες επιτυγχάνουν μεγαλύτερα μεγέθη καρπού, έχει μειωθεί η προτίμησή της από το καταναλωτικό κοινό και λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η καλλιέργειά της, έχει υποχωρήσει η δυναμική φυτεύσεών της.

 

3. Συνοπτική περιγραφή νεοδιαδιδόμενων ποικιλιών.

Παρακάτω παρουσιάζεται η συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των κυριότερων νεοδιαδιδόμενων ποικιλιών κερασιάς, κατά σειρά ωρίμανσης, που δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων και διαδίδονται στη χώρα μας από φυτωριακές επιχειρήσεις, με ή χωρίς δικαιώματα διάθεσης. Πολλές από αυτές φαίνεται ότι στο κοντινό μέλλον θα ενσωματωθούν πλήρως στον κύριο κορμό της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας. Η περιγραφή αντλήθηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία.

 

EARLY BIGI

kerasi early bigi

 

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Γαλλικής προέλευσης ποικιλία, επιλογή του P. Argot.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Αρχές Μαΐου (υπερπρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιμο.
Επικονιαστές: B. Burlat, Lapins.

 

SWEET EARLY – PANARO 1

 kerasi sweet early panaro12

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ιταλικής προέλευσης ποικιλία, δημιουργία του Πανεπιστημίου της Bologna, προϊόν διασταύρωσης των ποικιλιών B. Burlat x Sunburst. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένη φυτωριακή επιχείρηση.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου (υπερπρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει πολύ υψηλά σάκχαρα για την εποχή της. Μάλλον έχει παρατεταμένη νεανικότητα ως ποικιλία και μπαίνει αργά στην παραγωγή.
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη.

 

EARLY LORY

 kerasi early lory123

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Γαλλικής προέλευσης ποικιλία, δημιουργία του P. Argot.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου προς μέτριου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Στο τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Μαΐου (υπερπρώιμη).
Επικονιαστές: Garnet, Giorgia, Lory Bloom, Lapins, Skeena, Sweetheart.

 

SATIN

kerasi satin 123 

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε στο Agric. Res. Station, Summerland, British Columbia του Καναδά. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μέσης ευρωστίας.
Καρπός: Καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, πολύ ανθεκτικός στο σχίσιμο.
Εποχή ωρίμανσης: Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου (πρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Έχει τακτική και μεγάλη παραγωγή.
Επικονιαστές: B. Burlat, Van, B.S. Hardy Giant.

 

EARLY STAR – PANARO 2

 kerasi early star panaro2

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ιταλικής προέλευσης ποικιλία, δημιουργία του Πανεπιστημίου της Bologna, προϊόν διασταύρωσης των ποικιλιών B. Burlat x Stella. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένη φυτωριακή επιχείρηση.
Δένδρο: Ορθόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.
Εποχή ωρίμανσης: Μέσα Μαΐου (πρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη μονίλια.
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη.

 

SABRINA

kerasi sabrina

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε στο Agric. Res. Station, Summerland, British Columbia του Καναδά. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας.
Καρπός: Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, λίγο έως καθόλου ευαίσθητος στο σχίσιμο.
Εποχή ωρίμανσης: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (μεσοπρώιμη).
Ιδιαιτερότητες: Έχει ομοιογενή χρωματισμό καρπού, με εξαιρετική, ήπια και γλυκιά γεύση.
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη. 

 

GRACE STAR

kerasi grace star

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ιταλικής προέλευσης ποικιλία, δημιουργία του Πανεπιστημίου της Bologna, προερχόμενη από την B. Burlat. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένη φυτωριακή επιχείρηση.
Δένδρο: Κανονικού σχήματος, ζωηρό.
Καρπός: Καρδιόσχημος, πολύ μεγάλου μεγέθους, ανθεκτικός στο σχίσιμο, μέσης αντοχής στη μονίλια.
Εποχή ωρίμανσης: Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (μέσης εποχής).
Ιδιαιτερότητες: Είναι πολύ γλυκιά, με πολύ ωραία γεύση.
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη

 

SAMBA

 kerasi samba

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε στο Agric. Res. Station, Summerland, British Columbia του Καναδά. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας.
Καρπός: Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής ανθεκτικότητας στο σχίσιμο.
Εποχή ωρίμανσης: Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου (μεσοόψιμη) σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία αλλά στις συλλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων φαίνεται να είναι μεσοπρώιμη, όπως επιβεβαιώνουν και παραγωγοί που την καλλιεργούν.
Ιδιαιτερότητες: Έχει ομοιογενή, πολύ σκληρό και λαμπερό καρπό, που συλλέγεται μαύρος.
Επικονιαστές: Διατίθεται ως αυτογόνιμη. Από εγκλωβισμούς κλάδων που έχει κάνει όμως το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, φαίνεται ότι είναι αυτόστειρη. Συνανθίζει με τη B. Burlat.

 

BLACK STAR

kerasi black star

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ιταλικής προέλευσης ποικιλία, δημιουργία του Πανεπιστημίου της Bologna, προϊόν διασταύρωσης των ποικιλιών Lapins x B. Burlat. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένη φυτωριακή επιχείρηση.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μέσης ζωηρότητας.
Καρπός: Καρδιόσχημος, πολύ μεγάλου μεγέθους, πολύ ανθεκτικός στο σχίσιμο.
Εποχή ωρίμανσης: Τέλη Μαΐου με πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου (όψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Είναι πολύ γλυκιά.
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη.

 

BIG STAR

kerasi big star

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Ιταλικής προέλευσης ποικιλία, δημιουργία του Πανεπιστημίου της Bologna, προϊόν διασταύρωσης της ποικιλίας Lapins. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένη φυτωριακή επιχείρηση.
Δένδρο: Ορθόκλαδο, ζωηρό.
Καρπός: Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, ανθεκτικός στο σχίσιμο.
Εποχή ωρίμανσης: Πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (όψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Παρουσιάζει πολύ καλή και σταθερή παραγωγή.
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη

 

SKEENA

kerasi skeena

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε στο Agric. Res. Station, Summerland, British Columbia του Καναδά. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, με ανοιχτά κλαδιά, μεγάλης ευρωστίας.
Καρπός: Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, ανθεκτικός στο σχίσιμο.
Εποχή ωρίμανσης: Πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (όψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Έχει ομοιογενή και τακτική κατανομή της παραγωγής, με συγκεντρωμένη ωρίμανση (ένα χέρι).
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη

 

SWEETHEART

kerasi sweetheart

Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.
Καταγωγή: Δημιουργήθηκε στο Agriculture and Agri-Food Station, Summerland, British Columbia του Καναδά, από τον W. D. Lane, το 1993. Διατίθεται με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις, αν και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει ατονήσει η πατέντα.
Δένδρο: Πλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγέθους, πολύ παραγωγικό.
Καρπός: Μηλοειδής έως καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους για την εποχή του.
Εποχή ωρίμανσης: Μέσα Ιουνίου (υπερόψιμη).
Ιδιαιτερότητες: Ο καρπός έχει γλυκιά γεύση. Παρουσιάζει σχετική ευαισθησία στο βακτηριακό καρκίνο (Pseudomonas mors-prunorum).
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη.

Σεβαστός αριθμός ποικιλιών κερασιάς δεν έχει αναφερθεί στο ως άνω άρθρο, είτε λόγω του ότι καταλαμβάνουν μικρό αριθμό φυτεύσεων, είτε επειδή αγνοούμε παντελώς τα χαρακτηριστικά τους, είτε επειδή δεν γνωρίζουμε αν καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, συλλέγει αναφορές παραγωγών ως προς τα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που καλλιεργούνται και τις αξιοποιεί ανάλογα, αφού τις επιβεβαιώσει, για το καλό των ελλήνων κερασοκαλλιεργητών.

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας