Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Υποκείμενα κερασιάς

Μιλτιάδης Βασιλακάκης Ομ. καθηγητής ΑΠΘ
Υποκείμενα κερασιάς

Tα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολλές βελτιώσεις στην καλλιέργεια της κερασιάς που έχουν κάνει την καλλιέργεια ενδιαφέρουσα και με δυνατότητα κέρδους στον κερασοπαραγωγό.

Οι βελτιώσεις είναι η εισαγωγή και χρήση νέων υποκειμένων τα οποία εισάγουν το δένδρο γρήγορα στην καρποφορία, προκαλούν νανισμό στο εμβόλιο και δίνουν τη δυνατότητα πυκνής φύτευσης, διαμόρφωση της κόμης σε σχήματα που διευκολύνουν τη συγκομιδή και περιορίζεται στο ελάχιστο το κόστος της καλλιέργειας, εισαγωγή νέων ποικιλιών, από πολύ πρώιμες έως πολύ όψιμες, που παράγουν μεγάλο καρπό.
Όμως θα πρέπει ο παραγωγός να λαμβάνει υπόψη του ότι οι κλασσικοί οπωρώνες με ζωηρά υποκείμενα και μεγάλες αποστάσεις φύτευσης έχουν πολύ μικρό κόστος εγκατάστασης, ενώ αντίθετα οι οπωρώνες πυκνής φύτευσης προϋποθέτουν υψηλό κόστος εγκατάστασης, ενώ τα δένδρα μπαίνουν γρήγορα στην καρποφορία και η απόσβεση γίνεται γρηγορότερα. Επίσης, με τη χρήση νάνων υποκειμένων δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του οπωρώνα καθότι τα εμβολιασμένα δένδρα σε νάνα υποκείμενα ζουν λιγότερα έτη από ότι τα εμβολιασμένα σε ζωηρά υποκείμενα.
Επομένως θα πρέπει ο παραγωγός να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά για την περίπτωσή του και να αποφασίσει τι είδους οπωρώνα θα πραγματοποιήσει. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι εντατικοί οπωρώνες απαιτούν περισσότερη εργασία και επιδεξιότητα στο κλάδεμα από ότι οι κλασσικοί οπωρώνες.

Η κερασιά πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό της επιθυμητής ποικιλίας πάνω σε διάφορα υποκείμενα.

Ένα από τα κύρια προβλήματα της καλλιέργειας της κερασιάς είναι το υψηλό κόστος συγκομιδής. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με δυο τρόπους:

α) μειώνοντας το ύψος των δένδρων και

β) προκαλώντας εύκολη πτώση των καρπών. Η δεύτερη μέθοδος μέχρι τώρα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα οπότε η μόνη ελπίδα είναι η πρώτη με την χρήση νάνων υποκειμένων.

Τα υποκείμενα κερασιάς προήλθαν είτε από την επιλογή σποροφύτων ορισμένου είδους, είτε από υβρίδια μεταξύ διαφορετικών ειδών. Τα είδη που συνέβαλαν στην δημιουργία των περισσότερο γνωστών υποκειμένων είναι αυτό της κερασιάς (P. avium) ,της βυσσινιάς (P. cerasus), της μαχαλεβίου ή κοινώς μαχαλέπι (P. maxhaleb ), των P. canescens, P. fruticosa, P. pseudocerasus, P. insica και υβριδίων μεταξύ αυτών (πίνακας 1).

Πίνακας 1

 Υποκείμενα κερασιάς και είδη από τα οποία προέκυψαν

Υποκείμενο Είδος
Mazzard(F12/1) Prunus avium
Megalepo, SL 64, CT 500, CT 2753, VC, P. mahaleb
CAB 6P, 8F, 11E P. cerasus
Tabel Edabriz, P. cerasus

PIKU 4 (s)( Pi- KU 1.10 ) – Υποκείμενο κατάλληλο για ξηρά, αμμώδη εδάφη,   προκαλεί 40-50% νανισμό με υψηλή δυναμικότητα παραγωγής.

 

PIKU 1(s) (Pi - KU 4.20) – Ημινάνο υποκείμενο, με μεγάλη δυνατότητα παραγωγής (35% νανισμό)

 

PIKU 3(s) (Pi - KU 4.83) – Ζωηρό υποκείμενο , κατάλληλο για εκτατική καλλιέργεια

Prunus cerasus x Prunus kursar

 

Prunus avium x (Prunus canescens x prunus tomentosa)

 

Prunus pseudocerasus x (Prunus canescens x Prunus incisa)
Weiroot 10, 13, 53, 72, 158 P. cerasus
Victor P. padum
Camil (GM 79) P. canescens
MaxΜa 14, 60, 97 P. avium x P. mahaleb
P-HL A, P-HL B P. avium x P. cerasus
Colt P. avium x P. pseudocerasus
Colt 6x Μετάλλαξη Colt
Gisela® 5, 6,7, 12 P. cerasus x P. canescens
Gisela 4 P. avium x P. fruticosa
LC-52 P. cerasus x (P. cerasus x P. maacki)
Damil (GM 61/1) P. x dawykensis
VSL-2 P. fruticosa x P. serrulata
L-2 P. serrulata var. lannesiana

Τα υποκείμενα κερασιάς διακρίνονται σε σπορόφυτα και κλωνικά.

Σπορόφυτα είναι εκείνα που πολλαπλασιάζονται με σπόρο (εγγενώς- αγριοκερασιά), ενώ κλωνικά είναι εκείνα που πολλαπλασιάζονται μόνο αγενώς (μοσχεύματα, πολλαπλή καταβολάδα, ιστοκαλλιέργεια). Επίσης ανάλογα με τη ζωηρότητά τους, διακρίνονται σε νάνα, ημινάνα ή ζωηρά.

Τα πιο κοινά υποκείμενα είναι:

  • τo Μazzard (σπορόφυτα αγριοκερασιάς - P. avium - επιλογή F12/1),
  • το Colt, το μαχαλέπι (P. mahaleb) ( οι επιλογές SL 64),
  • τα Cab 6P και 11E.

Μεταξύ των πλέον υποσχόμενων υποκειμένων είναι το MaxΜa 14 και τα νάνα υποκείμενα Gisela 5 & 6. Επίσης πολλά υποκείμενα δοκιμάζονται όπως η σειρά των Weiroot.

Τα υποκείμενα επιλέγονται με βάση τον νανισμό που προκαλούν στο εμβόλιο, την είσοδο του εμβολίου στην παραγωγή και την αντοχή τους σε ασθένειες.

Σπορόφυτα Mazzard (Prunus αvium): Ο σπόρος του υποκειμένου αυτού έχει πρόβλημα φυτρώματος και για αυτό χρειάζεται ορισμένη διαδικασία.
1. Παραμονή σε νερό βρύσης επί 7-8 ημέρες, αλλαγή του νερού κάθε ημέρα.
2. Θερμή στρωμάτωση (21°C) επί 3 εβδομάδες.
3. Υγρή + ψυχρή στρωμάτωση επί 120 ημέρες (2-4°C).

F 12/1 (Κλώνος της Mazzard): Είναι ανθεκτικό στον βακτηριακό καρκίνο. Πολλαπλασιάζεται με πολλαπλή καταβολάδα. Δεν είναι κατάλληλο για συνεκτικά, κακώς αεριζόμενα εδάφη αλλά τα ανέχεται περισσότερο από ό,τι το Μαχαλέπι. Είναι ανθεκτικό στον νηματώδη Μ. jαvαnica, απρόσβλητο από τον Μ. incognitα και ευαίσθητο στον νηματώδη Prαtylenchus vulnus. Τα δένδρα γίνονται πολύ μεγάλα, αργούν να μπουν στην καρποφορία, αποδίδουν πάρα πολύ και ζούν πολλά χρόνια. Οι αποστάσεις φύτευσης 7x7m, χαμηλό κόστος εγκατάστασης οπωρώνα. Είναι κατάλληλο για όλες τις ποικιλίες κερασιάς.

Prunus mαhαleb: Πολλαπλασιάζεται με σπόρο κυρίως αλλά και φυλλοφόρα μοσχεύματα. Ο σπόρος για να φυτρώσει τοποθετείται σε νερό επί 24 ώρες και κατόπιν στρωματώνεται στους 4°C επί 100 ημέρες. Είναι ευαίσθητο στην φυτόφθορα, ακατάλληλο για συνεκτικά εδάφη. Προσαρμόζεται καλά σε ξερά, μη αρδευόμενα εδάφη. Τα εμβόλια πάνω στο υποκείμενο αυτό μεγαλώνουν γρήγορα και εισέρχονται στην καρποφορία γρηγορότερα από ό,τι όταν είναι εμβολιασμένα πάνω στην Mazzard ή το υποκείμενο Stocton Morello.

SL. 64 (Saint Lucie): Είναι επιλογή της Ρ. mahaleb και συνιστάται για εδάφη ασβεστούχα.

Colt (Ρ. αnium x Ρ. pseudocerαsus): Προκαλεί νανισμό στο εμβόλιο. Έχει καλή συμφωνία με τις ποικιλίες κερασιάς. Προκαλεί κάποια συστροφή στον φλοιό του εμβολίου. Πολλαπλασιάζεται με φυλλοφόρα μοσχεύματα και με ιστοκαλλιέργεια. Το εμβόλιο εισέρχεται σχετικά γρήγορα στην καρποφορία.

Υποκείμενα νάνα και υποκείμενα που οδηγούν τα δένδρα σε πρώιμη καρποφορία
Υποκείμενα που, ανεξάρτητα από την ζωηρότητα του εμβολίου, οδηγούν το δένδρο γρήγορα στην καρποφορία είναι τα: MaxΜa 14, Edabriz, Pontaleb και άλλα.

palmeta   ypokeimena kerasias 1  

Δημιουργία της σειράς υποκειμένων Gisela

Gisela 5, 6, 12 (Prunus cerasus ' Schattenmerelle' x Prunus canescens)

Τα υποκείμενα αυτά δημιουργήθηκαν στο σταθμό GIESSEN της Γερμανίας από τον Δρ. Gruppe διασταυρώνοντας τα είδη Prunus avium, ή Prunus cerasus (ένας γονέας) για να εξασφαλίσει συγγένεια με τις ποικιλίες κερασιάς και ο άλλος γονέας που χρησιμοποιήθηκε ήταν νάνα είδη του γένους Prunus. Η περισσότερο υποσχόμενη διασταύρωση ήταν εκείνη με το είδος Prunus canescens. Aπό αυτές τις διασταυρώσεις αποδείχθηκαν σημαντικές εκείνες με τους αριθμούς 248/1 and 248/2, οι οποίες ονομάστηκαν στη συνέχεια Gisela 6 and Gisela 5, αντίστοιχα.

Το Gisela 5 ήταν το πιο νάνο περίπου το μισό του όγκου του δένδρου εμβολιασμένο σε υποκείμενο Colt, που ήταν, τον καιρό εκείνο, το στάνταρτ αλλά καρποφορούσε πλούσια.

Το Gisela 6 ήταν τόσο ζωηρό όσο το Colt αλλά έδινε διπλάσια παραγωγή και καλύτερη κανονικότητα παραγωγής.

Πέρα από τa Gisela 5 και Gisela 6 υπάρχουν και άλλα υποκείμενα Gisela (όπως το 12) αλλά αυτά είναι λιγότερο σπουδαία από ότι το 5 και 6.

Gisela 5: Aνάλογα με την ποικιλία και την τοποθεσία επιτυγχάνει ανάπτυξη εμβολίου (διάμετρο κορμού) 50-70% σε σχέση με την Mazzard (αγριοκέρασο). Tα δένδρα μπαίνουν γρήγορα στην καρποφορία από το δεύτερο κιόλας έτος. H κόμη είναι ανοιχτή και οι καρποί εξαιτίας της υπερβολικής καρποφορίας είναι μικρότερου μεγέθους από ότι επί Mazzard. Συνιστάται για μεγαλόκαρπες ποικιλίες ή εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί αραίωμα καρπών. Δεν συνιστάται ο εμβολιασμός αυτογόνιμων ποικιλιών πάνω σε Gisela 5. Πολλαπλασιάζεται με ιστοκαλλιέργεια. Οι προτεινόμενες αποστάσεις φύτευσης είναι 1.5-3x5m (90 δένδρα /στρέμμα). Δεν συνιστάται για επαναφύτευση.

Gisela 6: Ανάλογα με την ποικιλία και την τοποθεσία, προσδίδει 70-90% ανάπτυξη στο εμβόλιο, σε σχέση με την Mazzard (αγριοκέρασο). Η γωνία των βραχιόνων είναι περισσότερο ανοιχτή από ότι σε Mazzard. Το εμβόλιο αναπτύσσεται περισσότερο από ότι το υποκείμενο. Πολλαπλασιάζεται με ιστοκαλλιέργεια. Οι προτεινόμενες αποστάσεις φύτευσης ανάλογα με το σχήμα διαμόρφωσης είναι στα 4-5x5-6m για το κύπελλο, 3x5-6m για ατρακτοειδές σχήμα και 2.5x5-6m για τον ισπανικό θάμνο.

Ανάλογα με την ποικιλία και τις εδαφικές συνθήκες το ύψος των δένδρων πάνω σε Gisela 5 είναι 50-70%, ενώ πάνω σε Gisela 6 ή 12 70-90% του αντίστοιχου σπορόφυτου. Και τα τρία υποκείμενα εισάγουν το εμβόλιο γρήγορα στην καρποφορία, παράγουν καρπούς από την 3η χρονιά, που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του υποκειμένου Mazzard (αγριοκέρασο).

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός ζωηρού υποκειμένου (σπορόφυτο κερασιάς) και ενός νάνου υποκειμένου (Gisela 5 ή 6) είναι η παραγωγή που φέρει το δένδρο την 3η βλαστική περίοδο. Το σπορόφυτο βάζει το δένδρο σταδιακά στην καρποφορία ενώ τα Gisela 5 ή και 6 βάζουν το δένδρο απότομα σε πλήρη καρποφορία από το 3ο ή 4ο έτος οπότε σταματάει και η ανάπτυξη του δένδρου.
Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι δενδροκαλλιεργητές έτσι ώστε να ωθήσουν το δένδρο με το κατάλληλο κλάδεμα και λίπανση στο 3ο ή 4ο έτος που θα έχουν αυξημένη παραγωγή να έχουν και ικανοποιητική βλάστηση .

Η βλάστηση είναι απαραίτητη για το ικανοποιητικό μέγεθος καρπών. Κατά το χειμερινό κλάδεμα ή μετά τη συγκομιδή μπορεί να εφαρμοστούν βραχύνσεις ενώ την άνοιξη την περίοδο της άνθησης να αφαιρεθούν οι λεπτοί και οριζόντιοι βλαστοί που φέρουν μεγάλη καρποφορία και οι καρποί γίνονται μικρού μεγέθους.

Ορισμένες ποικιλίες, και μάλιστα οι αυτογόνιμες, εμβολιασμένες στα υποκείμενα αυτά συνήθως καρποδένουν υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια το μικρό μέγεθος καρπών (π.χ. ποικιλία Sweetheart x Gisela 6). Υπερβολική καρπόδεση μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε ορισμένες χρονιές ιδιαίτερα με τις αυτογόνιμες ποικιλίες όπως 'Lapins' και 'Sweetheart'.

Τα δένδρα τα εμβολιασμένα πάνω σε υποκείμενα Gisela πρέπει να κλαδεύονται πιο αυστηρά από ότι όταν είναι εμβολιασμένα πάνω σε Mazzard ή Colt. Οι βραχύνσεις πρέπει να αρχίσουν από την πρώτη χρονιά που θα καρποφορήσει το δένδρο. Λεπτοί και σκιαζόμενοι βλαστοί αφαιρούνται προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο μέγεθος καρπών. Αυξημένη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου του αυστηρότερου κλαδέματος, είναι αναγκαία για να αποκτήσουν οι καρποί ικανοποιητικό μέγεθος.

Το μέγεθος του καρπού είναι εξίσου μεγάλο όταν τα δένδρα κλαδεύονται σωστά. Η αύξηση του καρπού με το κατάλληλο κλάδεμα μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από 1 γραμμάριο, γεγονός σημαντικό για τις μικρόκαρπες ποικιλίες. Δεν νοείται χρήση νάνου υποκειμένου χωρίς τα δένδρα να αρδεύονται. Η γωνία των βραχιόνων είναι περισσότερο αμβλεία από ότι σε σπορόφυτο κερασιάς ακόμη και σε ορθόκλαδες ποικιλίες όπως είναι η Lapins.
Όλα τα Gisela αποδείχθηκε ότι ανέχονται τις μεταφερόμενες με την γύρη ιώσεις Prune dwarf virus και PNRSV. Το Gisela 5 είναι λίγο περισσότερο ευαίσθητο στις ιώσεις PDV (Prune dwarf virus- Ιός του νανισμού των πυρηνοκάρπων ) και PNRSV (Prunus necrotic ringspot virus- Νεκρωτική δακτυλιωτή κηλίδωση των πυρηνοκάρπων).

gisela

Δημιουργία της σειράς υποκειμένων PIKU

Τα υποκείμενα αυτά προέκυψαν από πρόγραμμα διασταυρώσεων στη Γερμανία (Dresden-Pillnitz) μεταξύ διαφόρων ειδών Prunus. Οι κλώνοι που προστατεύονται είναι εκείνοι που χαρακτηρίζονται με τα νούμερα PIKU 1, 3 και 4.
Τα υποκείμενα αυτά εισάγουν γρήγορα το εμβόλιο στην καρποφορία και ελέγχουν την ανάπτυξη του εμβολίου σε διάφορους βαθμούς σε σχέση με το αγριοκέρασο μέχρι και 50% (PIKU4-50%, PIKU1-70%, PIKU3-90%, με σειρά νανισμού-100% αγριοκέρασο). Αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε αμμώδη και ξηρικά εδάφη. ΄Αλλα πλεονεκτήματα των υποκειμένων είναι η καλή συγγένεια με τις ποικιλίες κερασιάς, ομαλή ένωση εμβολίου –υποκειμένου και η απουσία παραφυάδων. Τα δικαιώματα πολλαπλασιασμού και διάθεσης τα έχει η CDB (Consortium Deutcher Baumschulen). Η λίπανση και η άρδευση που εφαρμόζεται εξαρτάται από το περιοχή και την ποικιλία.

WEIROOT

Ενδιαφέρον υπάρχει και για άλλα δυο γερμανικά υποκείμενα τα Weiroot (W)-158 and W-72. Και τα δυο μειώνουν το μέγεθος του εμβολίου και οι Γερμανοί αναφέρουν ότι το W-72 μειώνει το μέγεθος κατά 40%-50% σε σχέση με το σπορόφυτο Μazzard ενώ το W-158 περίπου κατά 70%. Όμως άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι το W-158 είναι ζωηρότερο από ότι το σπορόφυτο. Παρόλο που και τα δυο υποκείμενα μειώνουν το μέγεθος και εισάγουν το εμβόλιο σε καρποφορία γρηγορότερα και τα δυο σχηματίζουν παραφυάδες.

Υποκείμενα – μέγεθος δένδρων και μέγεθος καρπών

Τα υποκείμενα συμπεριφέρονται διαφορετικά σε διαφορετικές περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να δοκιμάζονται σε κάθε περιοχή για ασφαλή συμπεράσματα. Για παράδειγμα, το Gisela 6 αποκτά το 60% του ύψους του Mazzard στις Ανατολικές ΗΠΑ, ενώ είναι πολύ μεγαλύτερο στις Δυτικές ΗΠΑ. Παρόλα αυτά το υποκείμενο θεωρείται πολύ καλό διότι εισάγει το εμβόλιο γρηγορότερα στην καρποφορία και με το κατάλληλο κλάδεμα μπορεί το ύψος του δένδρου να μειωθεί στο 50% του αντίστοιχου σποροφύτου.
Επίσης, ο συνδυασμός υποκειμένου - ποικιλίας είναι πολύ σημαντικός. Για παράδειγμα η ποικιλία 'Sweetheart' πάνω σε Gisela 6 αναπτύσσεται ικανοποιητικά και ελέγχεται απόλυτα, όμως πολύ γρήγορα καρποδένει υπερβολικά και ο καρπός γίνεται πολύ μικρός, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Οι αυτογόνιμες ποικιλίες όπως 'Sweetheart' και 'Lapins', εμβολιασμένες σε Gisela 5 εμφανίζουν υπερβολική καρποφορία και απαιτείται η διαχείριση της, με τεχνικές όπως κλάδεμα και αραίωμα για να επιτευχθεί μεγάλο μέγεθος καρπών. Πρακτικές όπως αραίωμα ροζετών με κλάδεμα ή βράχυνση βλαστών παρελθόντος έτους θεωρούνται απαραίτητες για να έχουμε μεγάλο μέγεθος καρπών σε δένδρα εμβολιασμένα σε Gisela 5, αλλά και σε πολύ παραγωγικές ποικιλίες. Για τον λόγο αυτό οι αυτογόνιμες ποικιλίες δεν επιτρέπεται να εμβολιάζονται στο υποκείμενο Gisela 5.

Πέρα από την ποικιλία το έδαφος μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των δένδρων. Σε βαθειά γόνιμα εδάφη, δένδρα πάνω σε Gisela 5 αναπτύσσονται πολύ καλά. Σε αβαθή ή και άγονα εδάφη τα δένδρα έχουν ασθενική ανάπτυξη και δεν συνιστώνται για καλλιέργεια νάνων υποκειμένων. Σε φτωχά εδάφη ή με αυτογόνιμες ποικιλίες δεν θα συνιστούνταν νάνα υποκείμενα παρόμοια με το Gisela 5, όπως τα Edabriz, Weiroot 72 and 53. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Gisela 6.

ypok

Υποκείμενα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης

Νέες ποικιλίες και πυκνές φυτεύσεις είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων οπωρώνων κερασιάς που επεκτείνονται σε μεγάλες εκτάσεις.

Γερμανία
Κυρίως Gisela 5,6 και ΜaxΜa 14(σε μη ποτιστικά χωράφια)

Γαλλία
Mahaleb (St.Lucie 64 GF 405) και Μazzard
MaxMa 14
Tabel Edabriz, (P. cerasus). Συνιστάται μόνο για γόνιμα αρδευόμενα εδάφη.

Πεδιάδα του Ρήνου
Σε βαθειά εδάφη, ασβεστούχα χρησιμοποιούνται τα υποκείμενα Prunus mahaleb και MaxMa 14.

Παραμεσόγειες περιοχές
Υποκείμενα Tabel Edabriz και MaxMa 14,

Ιταλία
Περιοχή Puglia
P. mahaleb- κύριο υποκείμενο

Περιοχή Εμιλια Ρομανα
50%- Mαχαλέπι,
50%- MaxMa, Colt, P. Cerasus (Cab 11E, Cab 6), Gisela 5.-
Ουγγαρία
Ζωηρά- Cema, Sl 64, Bogdany
Μέσης ζωηρότητας - MaxMa 97, Piku 1,
Νάνα - Tabel -Edabriz, Gisela 5,

Πρόβλημα επαναφύτευσης κερασιάς

Το πρόβλημα της επαναφύτευσης οπωρώνων με το ίδιο είδος είναι γενικότερο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις (ροδακινιά) είναι σοβαρό και σε άλλες λιγότερο σοβαρό. Τα αίτια του προβλήματος είναι συνδυασμός βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Παράγοντες που συμβάλλουν είναι οι νηματώδεις, η βακτηρίωση και η σιτόσπορα/λευκόστομα σε συνδυασμό με την ανεπαρκή διαχείριση του εδάφους/οπωρώνα και ζημιά από παγετό τον χειμώνα. Δεν εμφανίζουν ειδικά συμπτώματα άλλα διακρίνεται κυρίως από την ασθενική ανάπτυξη των δένδρων τα πρώτα χρόνια μετά τη φύτευση. Σε ζωηρά νεαρά δένδρα που φυτεύτηκαν σε προβληματικό έδαφος, σταματάει η αύξησή τους νωρίς την άνοιξη. Προσβεβλημένα δένδρα, βλαστάνουν την άνοιξη αλλά δεν σχηματίζουν καθόλου βλάστηση ή εμφανίζουν περιορισμένη. Λίγες πλάγιες ή λεπτές ρίζες σχηματίζονται (feeder roots) και οι υπάρχουσες ρίζες μεταχρωματίζονται και καταστρέφονται.

Καλλιεργητικές επιλογές

1. Να αποφεύγεται η επαναφύτευση κερασεώνα πριν την παρέλευση 5-8 ετών από την εκρίζωση του κερασεώνα.
2. Να αποφεύγεται η χρήση νάνων υποκειμένων (Gisela 5)
3. Να γίνεται διόρθωση των φυσικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση των κερασοδένδρων (φρέσκο χώμα, προστασία από το ψύχος).

Εφαρμογή χημικών σκευασμάτων

Να γίνεται εφαρμογή υποκαπνισμού πριν τη φύτευση. Καλό είναι η εφαρμογή να γίνει από επαγγελματίες ή με μεγάλη προσοχή για καλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

1. Basamid G. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι υψηλότερη των 30οC. Να εφαρμόζεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.20m από υπάρχοντα φυτά καθώς και από το αρδευτικό σύστημα.. Να μην γίνεται συγκομιδή για ένα έτος από την εφαρμογή (να ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρείας).
2. Προϊόντα Metam-sodium όπως Metam CLR (42%), Sectagon 42, ή Vapam HL. Το Vapam HL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκέντρωση 56 to 75 gal/4 στρεμματα. Να χρησιμοποιείται αρκετό νερό έτσι ώστε να περάσει σε βάθος 90cm. Να απομακρύνονται όσο γίνεται περισσότερα υπολείμματα ριζών πριν τη εφαρμογή. Δένδρα προσκείμενα στην περιοχή εφαρμογής, πιθανόν να προσβληθούν.
3. Telone C-17, 32.4 - 42 gal/4 στρέμματα ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και το βάθος διείσδυσης.

 

Βιβλιογραφία:
Melakeberhan, H., A.L. Jones, P. Sobiczewski, and G.W. Bird. 1993. Factors associated with decline of sweet cherry trees in Michigan: Nematodes, bacterial canker, nutrition, soil pH, and winter injury. Plant Disease 77:266-271

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας