Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Πώς να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε την έλλειψη θείου στα φυτά σας

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon - Farmacon Team
Πώς να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε την έλλειψη θείου στα φυτά σας

Το θείο είναι απαραίτητο για την υγεία των φυτών και για τις υψηλές αποδόσεις. Πώς όμως μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει έλλειψη αυτού του στοιχείου και τι πρέπει να κάνουμε γι’αυτό;

Το θείο είναι ένα από τα λίγα στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Μαζί με το άζωτο, το κάλιο, το φώσφορο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, το θείο συμπληρώνει τα έξι μακροθρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά σε επαρκείς ποσότητες για να διατηρήσουν καλή υγεία και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις.

Μετά το άζωτο, το κάλιο και το φώσφορο, το θείο είναι το τέταρτο απαραίτητο θρεπτικό φυτό.

sulphur5

Όπως τόσα άλλα θρεπτικά συστατικά, το θείο επίσης, έχει μια πληθώρα ρόλων για τη σωστή λειτουργία των φυτών. Είναι ένα συστατικό της χλωροφύλλης και είναι απαραίτητο για τη σύνθεση πρωτεϊνών, που βοηθά τα φυτά να ρυθμίζουν τις διαδικασίες φωτοσύνθεσης.

Το θείο χρειάζεται επίσης για τη σταθεροποίηση του αζώτου κατά την αζωτοδέσμευση, δηλαδή τα αζωτοδεσμευτικά φυτά όπως είναι τα ψυχανθή, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανεπάρκειες του θείου.

Το θείο και το άζωτο συνδέονται περαιτέρω στη φυσιολογία των φυτών, καθώς το θείο είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των βασικών αζωτούχων ενζύμων.

Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ανεπάρκειες του θείου αντιμετωπίζονται συνήθως πάντα ταυτόχρονα με τις ελλείψεις αζώτου.

Συμπτώματα έλλειψης θείου

Το θείο είναι άφθονο στο έδαφος. Φτάνει στη γη μέσα από ένα ευρύ φάσμα φυσικών διεργασιών, όπως η ηφαιστειακή δραστηριότητα και η ρύπανση. Δεν είναι, ωστόσο, ευρέως σε διαθέσιμη μορφή στα φυτά έως ότου μεταλλοποιηθεί. Το θείο απορρίπτεται επίσης εύκολα από το έδαφος κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχών ή κατά την άρδευση.

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ συνήθεις οι ελλείψεις θείου στις καλλιέργειες.

Η σωστή ταυτοποίηση μιας ανεπάρκειας θείου μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς μπορεί να μοιάζει με άλλες ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών και τα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανίζονται μέχρις ότου η ανεπάρκεια είναι αρκετά σοβαρή.

Το θείο δεν είναι ιδιαίτερα ευκίνητο στο αγγειακό σύστημα ενός φυτού.

Αν παρουσιαστεί έλλειψη θείου, αυτή θα παρουσιαστεί πρώτα στη νέα ανάπτυξη. Εάν η έλλειψη συνεχίσει, τότε θα συνεχίσει στην παλαιότερη ανάπτυξη. Τα φυτά που επηρεάζονται από την ανεπάρκεια θείου είναι δύσκολο να διακριθούν από τα φυτά που έχουν έλλειψη αζώτου.

sulphur2

Και οι δύο ελλείψεις προκαλούν κιτρίνισμα των φύλλων, αλλά οι ελλείψεις αζώτου αρχίζουν στα παλαιότερα φύλλα πρώτα.

Η σωστή διάγνωση μπορεί να γίνει ακόμη πιο περίπλοκη, ένα φυτό μπορεί να υποφέρει ταυτόχρονα τόσο από έλλειψη αζώτου όσο και θείου. Ωστόσο, εάν κανείς καταφέρει να διαγνώσει το πρόβλημα στα αρχικά του στάδια και πριν αυτό εξαπλωθεί σε εκτεταμένη έκταση στο φυτό, το ενδεικτικό σημάδι διπλών προβλημάτων θα είναι ένα υγιές μεσαίο τμήμα με χλωρωτική άνω και κάτω ανάπτυξη. Διαφορετικά, μια σωστή διάγνωση απαιτεί και την απαραίτητη φυλλοδιαγνωστική.

Για μια εργαστηριακή ανάλυση, είναι σημαντικό να συλλεχθούν τα κατάλληλα δείγματα. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών από το εργαστήριο, επιλέξτε έως και 10 δείγματα φύλλων νέας ανάπτυξης και ξεπλύνετέ τα με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό πριν τα στείλετε προς ανάλυση.

Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση δεν θα υποστεί βλάβη από οποιοδήποτε υπόλειμμα θείου που μπορεί να έχει πέσει στα φύλλα από βροχή ή άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Για να εκτελέσετε μια δοκιμή λιπάσματος σε μια καλλιέργεια ώστε να διαπιστωθεί εάν η ανεπάρκεια οφείλεται σε έλλειψη αζώτου ή έλλειψη θείου, απαιτούνται πολλά φυτά. Χρειάζεται επίσης ένα λίπασμα που να περιέχει τόσο άζωτο όσο και θείο, όπως το θειικό αμμώνιο και ένα λίπασμα μόνο αζωτούχο, όπως η ουρία.

Εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα αρχικά του αζωτούχου λιπάσματος σε ένα τμήμα φυτών και μια κατάλληλη ποσότητα του λιπάσματος αζώτου συν θείου σε μία άλλη παρτίδα φυτών. Αν και τα δύο τμήματα του φυτού ανταποκριθούν ευνοϊκά στη θεραπεία, τότε αναφερόμαστε σε έλλειψη αζώτου.

Εάν αντιδρά μόνο το τμήμα στο οποίο εφαρμόσθηκε το λίπασμα αζώτου συν θείου, τότε μιλάμε για έλλειψη θείου.

Άλλα σημάδια που προδίδουν μια έλλειψη θείου περιλαμβάνουν αργή ανάπτυξη και καθυστερημένη ωρίμανση των φύλλων. Τα φυτά με έλλειψη θείου μπορεί να εμφανιστούν με ατέρμονα άκρα και να έχουν πολύ λεπτά στελέχη. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι ταυτόχρονα με τα κιτρινισμένα φύλλα ή να εμφανίζονται χωριστά, αναλόγως των φυτικών ειδών.

Πώς εμφανίζεται η ανεπάρκεια θείου στα φυτά;

Οι ποσότητες του θείου οι οποίες είναι διαθέσιμες για τις καλλιέργειες μέσω του περιβάλλοντος, μειώνονται διαρκώς.

Ορισμένες σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, όπως η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, συνέβαλαν στην αύξηση της ανεπάρκειας θείου. Πολλά φυτοφάρμακα, ειδικά μυκητοκτόνα, περιείχαν θείο. Το υψηλότερο επίπεδο βελτίωσης, το οποίο απομακρύνει το θείο, στα σύγχρονα λιπάσματα έχει επίσης μειώσει ενδεχομένως την ποσότητα του διαθέσιμου θείου.

Άλλοι υποθετικοί παράγοντες που έχουν συμβάλλει στη μείωση του θείου των εδαφών, περιλαμβάνουν εντατικές γεωργικές πρακτικές. Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται έντονα ή δεν επιτρέπεται να είναι σε αγρανάπαυση έχουν κατά κανόνα χαμηλότερα επίπεδα διαθέσιμου θείου.

sulphur3

Επίσης, οι ποικιλίες καλλιεργειών υψηλότερων αποδόσεων, είτε δημιουργούνται με γενετική τροποποίηση είτε με υβριδισμό, προσλαμβάνουν περισσότερο θείο από το έδαφος σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις τείνουν να δημιουργούν περισσότερα υπολείμματα καλλιεργειών, τα οποία είναι χαμηλά σε θείο.

Η καύση υπολειμμάτων φυτών ή η καύση της βλάστησης σε μια περιοχή που πρόκειται να μετατραπεί σε καλλιέργεια θα προκαλέσει πιθανώς ανεπάρκεια θείου.

Το θείο στο έδαφος απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ως αέριο όταν καίγεται. Η εμφάνιση των ακαλλιέργητων εκτάσεων και των προηγούμενων φυτεύσεων συμβάλλει επίσης σε αυτήν την ανεπάρκεια.

Τα εδάφη τα οποία υπερλιπαίνονται με φώσφορο τείνουν επίσης να παρουσιάζουν έλλειψη θείου, καθώς ο άφθονος φώσφορος μπορεί να εκτοπίσει το θείο. Γενικά, τα εδάφη που είναι πολύ όξινα, πολύ αμμώδη και πολύ αργιλώδη ή έχουν χαμηλά επίπεδα οργανικής ύλης τείνουν να παρουσιάζουν έλλειψη θείου, όπως και τα εδάφη σε υψηλότερα υψόμετρα.

Πώς μπορούμε να διορθώσουμε μία έλλειψη θείου;

Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην αγορά για αυτό το σκοπό. Αυτά μπορεί να είναι προϊόντα στοιχειακού θείου ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν όπως προϊόντα θειικού καλίου, θειικού καλίου μαγνησίου, θειοθειικού αμμωνίου, πολυσουλφιδίου αμμωνίου, θειικού αμμωνίου, θειικού ψευδαργύρου.

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπ’όψιν ορισμένοι παράγοντες όταν επιλέγεται η κατάλληλη φόρμουλα για να διορθωθεί η έλλειψη θείου. Το στοιχειακό θείο  είναι η λιγότερο δαπανηρή αλλά αποτελεσματικότερη λύση, μόνο εάν το θείο είναι το μόνο θρεπτικό συστατικό που λείπει από την καλλιέργεια.

Ωστόσο, προτού εφαρμόσετε οποιοδήποτε άλλο τύπο διόρθωσης του θείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει μια ανάλυση εδάφους, ώστε να μην προσθέσετε ενδεχομένως περιττές θρεπτικές ουσίες στο χώμα σας. Φυσικά, αυτό μπορεί να είναι επωφελές. Για παράδειγμα, εάν ανακαλυφθεί ότι το έδαφος είναι επίσης ανεπαρκές σε ασβέστιο, μπορεί να εφαρμοστεί γύψος (θειικό ασβέστιο) στην περιοχή για να αντιμετωπιστούν τόσο οι ελλείψεις θείου όσο και ασβεστίου.

sulphur1

Για όσους δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα κοκκώδες ή χημικό λίπασμα στις καλλιέργειές τους, υπάρχουν άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε θείο.

Η κοπριά περιέχει συχνά μεγάλες ποσότητες θείου, καθώς και άλλα ευεργετικά θρεπτικά συστατικά.

Βεβαιωθείτε ότι η κοπριά έχει ωριμάσει σωστά, καθώς διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να καούν οι καλλιέργειες.

Άλλες μορφές οργανικής ύλης όπως οι κομπόστες θα πρέπει επίσης να περιέχουν επαρκή επίπεδα θείου για να διορθώσουν μια ανεπάρκεια.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες ανεπάρκειες θρεπτικών ουσιών, οι ανεπάρκειες του θείου μπορούν μερικές φορές να διορθωθούν αποτελεσματικά. Αν εμφανιστούν στην αρχή της εποχής όταν οι θερμοκρασίες του εδάφους παραμένουν σχετικά χαμηλές ή εμφανίζονται σε νεαρά φυτά, υπάρχει η πιθανότητα να απορροφηθεί  αρκετό μεταλλικό θείο από το έδαφος για να διορθωθεί η ανεπάρκεια, καθώς το ριζικό σύστημα του φυτού τότε επανενεργοποιείται ή ωριμάζει.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η μικροβιακή διαδικασία είναι εντονότερη στο έδαφος κατά τους ψυχρούς μήνες.

Αν, ωστόσο, τα συμπτώματα της ανεπάρκειας του θείου εμφανιστούν στα μέσα της περιόδου ή στα ώριμα φυτά, μάλλον σε αυτήν περίπτωση δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια διόρθωσης του προβλήματος...

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας