Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Agrology Success Stories: Πρωίμιση Παραγωγής στο Μανταρίνι με XGel Topaz®

Agrology
Agrology Success Stories: Πρωίμιση Παραγωγής στο Μανταρίνι με XGel Topaz®

Μέσω των Success Stories που πραγματοποιούνται σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αποδυκνείεται συνεχώς πως τα προϊόντα Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology κάνουν την διαφορά στις καλλιέργειες από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές.

Ένα τέτοιο Success Story στο μανταρίνι, πραγματοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σαγιάδας κατά την Γεωργκική Περίοδο 2017.

Σκοπός Αποδεικτικού

Με τη χρήση Εξειδικευμένων Προϊόντων Θρέψης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας μανταρινιού, ο παραγωγός μπορεί να επιτύχει πρωίμιση της παραγωγής του, το οποίο μεταφράζεται σε σημαντικό οικονομικό όφελος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εφαρμογών, υπήρχε συνεχής βοήθεια και υποστήριξη προς τον παραγωγό τόσο από τα εξειδικευμένα στελέχη του τεχνικού τμήματος της Agrology, όσο και από το συνεργαζόμενο Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Στόχος μας είναι να καταδείξουμε πως τα Προγράμματα Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology, αποτελούν μια κερδοφόρα επένδυση για τους παραγωγούς καθώς τα οικονομικά οφέλη για τους ίδιους είναι πολλαπλάσια από το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Success Story σε καλλιέργεια μανταρινιού, όπου η πρωίμιση παραγωγής κατά 1 εβδομάδα που επετεύχθηκε με το καινοτόμο λίπασμα XGel Topaz® της Agrology συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων του παραγωγού κατά 250 €/στρ., ενώ το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών ανέρχεται μόλις στα 7,00 €/στρ..

Ταυτότητα Αποδεικτικού

► Περιοχή: Σαγιάδα Ηγουμενίτσας

Καλλιεργητική Περίοδος: 2017

► Συνεργάτης: Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαγιάδας

► Ιδιοκτήτης Κτήματος: Αναστασιάδης Ιωάννης

Καλλιέργεια: Μανταρίνι

Ποικιλία: Κλημεντίνη

Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας: Κατάλληλο για απαλλαγή από εχθρούς και ασθένειες

Πρόγραμμα Θρέψης

Σε ήδη υπάρχον πρόγραμμα Θρέψης, έγινε 1 συμπληρωματική επέμβαση με το εξειδικευμένο λίπασμα της Agrology XGel Topaz®, στο στάδιο της ωρίμανσης του καρπού με διαφυλλικό ψεκασμό (300 cc/100 λίτρα), το οποίο επιλέχθηκε και τοποθετήθηκε στο κατάλληλο βλαστικό στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, βάση του στόχου που τέθηκε, δηλαδή την πρωίμιση της παραγωγής.

μανταριν1

Το υπόλοιπο πρόγραμμα θρέψης υπήρξε κοινό και για τα 2 τεμάχια (μάρτυρα + αποδεικτικού), καθόλη τη διαρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Topaz® 0-50-50+TE

Συύνθετο, πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα, υψηλότατης συγκέντρωσης σε Φώσφορο και Κάλιο σε μορφή gel, για εφαρμογή με τα συστήματα άρδευσης και ψεκασμούς φυλλώματος.

τοπαζ2

Είναι οργανικά ενεργοποιημένο με τον παράγοντα E2DA® και εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.

Ενισχύει το μέγεθος και προάγει την ωρίμανση των καρπών, των βολβών και των κονδύλων.

Σύνθεση: Φωσφόρος (P2O5) 50% β/ο, Κάλιο (K2O) 50% β/ο, Ιχνοστοιχεία (EDTA), Παράγοντας E2DA®

Πολλές φορές η εφαρμογή των θρεπτικών στοιχείων από εδάφους μπορεί να μην αποδόσει τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το έδαφος ή η καλλιέργεια λόγω καιρκών συνθηκών. Για παράδειγμα η υπερβολική αμμωνιακή λίπανση δυσκολεύει την αφομοίωση του Καλίου από τα φυτά. Τα αμμώδη εδάφη είναι πτωχότερα σε Κάλιο από τα αργιλώδη. Στα αργιλώδη εδάφη όμως το Κάλιο δεσμεύεται σε σημαντικό ποσοστό από την άργιλο και σε αυτά απαιτείται να χορηγηθεί μεγαλύτερη ποσότητα για να διατηρείται ικανοποιητική διαθεσιμότητα του στοιχείου στο εδαφικό διάλυμα.

Είναι σημαντικό να παρέχουμε τα σημαντικά αυτά θρεπτικά στοιχεία στην καλλιέργεια του βαμβακιού, δεν αρκεί όμως να έχουμε προνοήσει για τη σωστή εφαρμογή τους ως προς το βλαστικό στάδιο και την απαιτούμενη ποσότητα. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε τα φυτά να απορροφήσουν και να μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά στις θέσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η καλή φυσιολογική λειτουργία των φυτών και να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται από τα καινοτόμα λιπάσματα της σειράς XGel.

Σειρά XGel®

Η σειρά XGel® είναι το αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης της Agrology στη δημιουργία της επόμενης γενιάς λιπασμάτων. Ενσωματώνοντας τις αποκλειστικές τεχνολογίες E2DA® και S3®, τα XGels® προσφέρουν υψηλές συγκεντρώσεις, βελτιωμένη πρόσληψη και ταχύτερη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών μέσα στο φυτό, χωρίς να θυσιάζονται η ευκολία στη χρήση ή η σταθερότητα. Η σειρά XGel® προσφέρει θρέψη υψηλής απόδοσης NPK για κάθε στάδιο ανάπτυξης, ικανή να αυξήσει σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:

✔ Τεχνολογία E2DA®:

► Ενισχυμένη πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και αυξημένη αποτελεσματικότητα.

►  Βελτιωμένη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών και ταχύτερα αποτελέσματα.

✔ Τεχνολογία S3®:

► Υψηλή εναιωρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και απορρόφηση θρεπτικών ουσιών.

► Χωρίς δημιουργία ιζήματος ή διαχωρισμού φάσεων.

✔ Υψηλές Συγκεντρώσεις:

► Μειωμένες δόσεις και αυξημένη αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος εφαρμογής.

✔ Υψηλής Ποιότητας Πρώτες Ύλες:

► Εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, χωρίς χλώριο.

✔ Ενισχυμένο Προφίλ Συνδυαστικότητας:

► Διευκολύνει τη συνδυασμένη εφαρμογή για μειωμένο κόστος εφαρμογής.

✔ Σταθερότητα:

► Οι πιστοποιημένες διαδικασίες παρασκευής εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στην αποθήκευση.

Θεαματικά Αποτελέσματα

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις που έγιναν στο Μάρτυρα, αλλά και στο Αποδεικτικό, παρατηρήθηκε ότι η μεταχείριση του προγράμματος της Agrology επέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα προς όφελος του παραγωγού.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρωίμιση της παραγωγής των μανταρινιών κατά 1 εβδομάδα, συγκριτικά με τον Μάρτυρα!

Η επίτευξη της πρωίμισης οδήγησε στην πώληση του προϊόντος με μεγαλύτερη τιμή/kg (+0.05 €/kg)!

 μανταριν3

Επένδυση – Όφελος Παραγωγού

H πρωίμιση της παραγωγής , συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων του παραγωγού κατά 250 €/στρ.(Αύξηση τιμής Kg: 0,05 € – Η ενημέρωση για τις παρακάτω μέσες τιμές κιλού έχει γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δοθεί αυθαίρετα.), ενώ το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών ανέρχεται μόλις στα 7,00 €/στρ..

Μέση Στρεμματική Απόδοση Καλλιέργειας Μανταρινιών: 5000 kg

topazfinal 1024x195


Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Θρέψης από το εξειδικευμένο προσωπικό της Agrology.

Μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος γεωπόνος – πωλητής της περιοχής σας ΕΔΩ!

AGR Logo EN

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας