Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων: Προϋποθέσεις - Κριτήρια και Πώς θα παρέχονται οι συμβουλές

FARMACON
Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων: Προϋποθέσεις - Κριτήρια και Πώς θα παρέχονται οι συμβουλές

Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξίμων δαπανών. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Πεδίο εφαρμογής

Το υπομέτρο 2.1 <<χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα>> εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική επικικράτεια παρέχοντας στήριξη σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβούλων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξίμων δαπανών. Κάθε ωφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1 και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του, αλλά όχι ταυτόχρονα.

 Τη  διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης την έχει:

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. (ΕΥΔ ΠΑΑ)
 2. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΠΑΑ έιναι η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβούλων. (ΕΦΔ)
 3. Αρμόδιος φορέας για την διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών την έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. (ΟΠΕΚΕΠΕ)
 4. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο την έχει η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων. 
 5. Αρμόδιος φορέας επιμόρφωσης, πιστοποίησης και ελέγχου των Γεωργικών Συμβούλων και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβούλων είναι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. (ΓΣ - ΦΠΣΓ)

Προϋποθέσεις και κριτήρια Δικαιούχων 

Τα κριτήρια που χρειάζεται να έχουν:

 • Θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβούλων και να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο.
 • Να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς η κοινοπραξίες που δραστηροποιούνται σε αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών προς όφελος των ενεργών και νέων αγροτών.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν Γεωπόνους που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές στη φυτική και ζωική παραγωγή και να είναι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι.
 • Να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την διεκπαιρέωση των συμβουλών.

Οι προυποθέσεις και οι δεσμεύσεις για τους παρόχους είναι:

► Να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την ενταξή τους στο υπομέτρο όπως (επωνυμία φορέα, στοιχεία επικοινωνίας, παρεχόμενες συμβουλευτικές πληροφορίες) για να ενημερώνονται οι δυνητικοί ωφελούμενοι.

► Να διαφυλάσσουν το απόρρητο και να μην κοινοποιούν στοιχεία των ωφελουμένων.

► Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τις αρμόδοες αρχές.

► Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου των συμβουλών.

► Να ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις επιμόρφωσης.

Τρόπος παροχής Συμβουλών στους Παραγωγούς

1. Κάθε δικαιούχος-πάροχος είναι ενταγμένος για καθορισμένα είδη και αριθμό συμβουλών που πρόκειται να παρέχει στην περιοχή δραστηριοποίησής του και στην ομάδα ωφελούμενων.

2. Θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και σε άλλα μέσα ο πάροχος, η περιοχή δραστηριοποιησής του. Όπως και τα είδη συμβουλών που παρέχει ώστε να μπορεί ο κάθε εν δυνάμει ωφελούμενος γεωργός να διαπιστώσει, για συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει, πως και από ποιους φορείς μπορεί να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη.

3. Ο πάροχος θα προσεγγίζει και εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους ωφελούμενους που έχουν κάνει αίτηση σε αυτόν. Ωστόσο μπορεί να παρέχει συμβουλές και σε γεωργούς που δεν είχαν προβλεφθεί στην ομάδα-στόχο και από τους οποίους υπήρξε σχετικό αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται από την απόφαση ένταξης.

4. Μόλις εντοπιστεί το πρόβλημα της εκμετάλλευσής του ωφελούμενου γεωργού, για το οποίο συναινεί για υποστήριξη στην επίλυσή του από τον πάροχο, ο τελευταίος καταρτίζει σύμβαση/συμφωνητικό με τον γεωργό για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

5. Στην περίπτωση που προϋπάρχει και είναι σε ισχύ σύμβαση/συμφωνητικό για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ παρόχου και γεωργού, π.χ. σύμβαση συναφθείσα στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 11 - Βιολογική παραγωγή του ΠΑΑ, μπορεί να αναρτηθεί σαρωμένο αντίγραφο αυτής.

6. Το αντικείμενο της σύμβασης/συμφωνητικού θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει τα είδη συμβουλών που είναι δυνατό να παρασχεθούν, τους κατάλληλους ΓΣ του παρόχου στους οποίους ανατίθεται η υπηρεσία, δήλωση του παραγωγού εάν ανήκει σε Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών και συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα.

7. Ο πάροχος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου. Σε διαπίστωση προβλημάτων της εκμετάλλευσης προτείνει τα κατάλληλα δυνατά είδη συμβουλών και βελτίωσης. Πριν την ολοκλήρωσή του απαιτείται τουλάχιστον μία επίσκεψη ενός ή περισσοτέρων Γεωργικών Συμβούλων του παρόχου στην εκμετάλλευση.

8. Στη συνέχεια, ο πάροχος χρησιμοποιώντας τα ευρήματα, τις μετρήσεις και τις επισκέψεις, καταρτίζει και τεκμηριώνει το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (μετά την εφαρμογή της από τον ωφελούμενο) της προς παροχή συμβουλής.

#FARMABLOG

Σχετικά Άρθρα

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας