Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018

Αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων στη γεωργία

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon - Farmacon Team
Αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων στη γεωργία

Σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξαρτώνται από τη γεωργία και τα προϊόντα της. Επίσης, η γεωργία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας πολλών εθνών και είναι ευθύνη των επιστημόνων, των βιομηχανιών και των κυβερνήσεων να καταστήσουν κερδοφόρες τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Αξιοποίηση δεδομένων

Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη του γεωργικού κέρδους. Τέτοια παραδείγματα είναι η εύρεση αποτελεσματικών υβριδίων, φυτοφαρμάκων, τα σωστά επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας καθώς και εδάφους, η διαθεσιμότητα του νερού, οι ιδανικές θερμοκρασίες, οι συχνότητα των βροχοπτώσεων, οι προβλέψεις των τιμών της αγοράς κ.α.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, αξιοποιώντας σωστά όλα αυτά τα πολύτιμα δεδομένα, επιτυγχάνονται τα εξής παρακάτω:

 • Επίτευξη των βέλτιστων αποφάσεων
 • Κατάλληλες συμβουλές για την κάθε καλλιέργεια
 • Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών και υβριδίων
 • Κατάλληλες και μοντέρνες καλλιεργητικές πρακτικές
 • Πρόβλεψη και σωστή διαχείριση παρασίτων
 • Έγκαιρη πρόβλεψη των τιμών της αγοράς
 • Ανάλυση κέρδους

Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πλαίσια μεγάλων δεδομένων, η ποικιλία και ο όγκος τους μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και αξιοποιηθούν σωστά, συνάμα με την ανάπτυξη πολύτιμων και χρήσιμων αλγορίθμων.

Δύο από τα σημαντικότερα οφέλη της αξιοποίησης των μεγάλων δεδομένων αναφέρονται παρακάτω:

Γεωργία στο βέλτιστο

Έχουν περάσει προ πολλού οι μέρες που οι καλλιέργειες λάμβαναν χώρα με τις παραδοσιακές μεθόδους. Σήμερα, με τη αξιοποίηση πολύτιμων δεδομένων και με τη χρήση αλγορίθμων, πολλά χαρακτηριστικά μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και να συνδυαστούν μεταξύ τους όπως ο καιρός, η λειψυδρία, οι συνθήκες εδάφους, το κόστος εργασίας και μηχανημάτων, η διαχείριση των παρασίτων. Συνδυάζοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, βελτιστοποιημένες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε όλες τις φάσεις της καλλιέργειας.

Ένα γεωργικό πλαίσιο μεγάλων δεδομένων είναι η σχολαστική ιδέα να συγκεντρωθούν όλα τα είδη των τεράστιων όγκων ιστορικών και σχεδόν πραγματικών δεδομένων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, το έδαφος, τις δορυφορικές εικόνες τηλεπισκόπησης, το κόστος καλλιέργειας και τα τοπικά στοιχεία παρασίτων. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να χειριστεί διαφορετικές μορφές δεδομένων. Διάφορες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν εκ των προτέρων με την επεξεργασία δεδομένων που βοηθούν τον αγρότη να πάρει τελικά τις σωστές αποφάσεις και να μειώσει το κόστος παραγωγής επιτυγχάνοντας μεγάλες όμως αποδόσεις.

bigdata2

Τομείς εφαρμογής της λήψης των σωστών αποφάσεων:

✓ Καιρός:

ο καιρός έχει βαθιά επίδραση στη γεωργία από την άποψη της ανάπτυξης των καλλιεργειών, των επιπτώσεων των παρασίτων και των ασθενειών, των αναγκών σε νερό και των απαιτήσεων σε λιπάσματα. Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες και τις βροχοπτώσεις, για διαφορετικές δημογραφικές περιοχές μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές καλλιέργειες. Επίσης, προβλέποντας τον καιρό και τις βροχοπτώσεις μπορεί να προταθεί ο αγρότης όταν χρειάζεται να σπείρει, συγκομίζει, μεταφέρει και άλλες σχετικές πληροφορίες.

✓ Έδαφος:

τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, τα επίπεδα της εδαφικής υγρασίας είναι κάποια από τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας.

✓ Συγκομιδή:

με την ανάλυση δεδομένων (εικόνων) μπορεί κανείς να ορίσει την κατάλληλη χρονική στιγμή για τη συγκομιδή.

✓ Υγεία των καλλιεργειών:

Η υγεία των φυτών μπορεί να παρακολουθείται εξ αποστάσεως με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης.

✓ Διαχείριση παρασίτων:

με τη συλλογή δεδομένων εδάφους, υγρασίας, βροχοπτώσεων και εχθρών-ασθενειών, μπορεί να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση. έτσι ώστε η καλλιέργεια να μπορεί να είναι πιο οργανική που δίνει καλά κέρδη στον αγρότη.

✓ Αμειψισπορά:

μελετώντας τα ιστορικά δεδομένα και τις τρέχουσες εδαφικές και καιρικές συνθήκες, οι εμπειρογνώμονες μπορούν να προτείνουν στον αγρότη τη σωστή και κατάλληλη εναλλαγή των καλλιεργειών.

Με τον υπολογισμό όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών, μπορούν να ληφθούν βελτιστοποιημένες αποφάσεις σε κάθε φάση της καλλιέργειας. Αυτό εξασφαλίζει:

 1. Εξασφάλιση κέρδους

 2. Χαμηλό κόστος παραγωγής

 3. Πολύ λίγα ή ελάχιστα υπολείμματα φυτοφαρμάκων

 4. Μείωση των πιθανών κινδύνων για την υγεία των παραγωγών

 5. Υψηλότερες αποδόσεις

 6. Αποτελεσματική χρήση της γης, των μηχανημάτων, της εργασίας και του χρόνου

 Τιμολόγηση προϊόντων

Παρατηρείται ότι οι τιμές των εμπορευμάτων κυμαίνονται σημαντικά αναλόγως των αγροτικών ζωνών που έχουν ορισθεί και επίσης οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις τοπικές κυβερνήσεις, (Ελάχιστη Τιμή Πώλησης) κ.λπ.

bigdata14

Η πρόβλεψη της τιμής που δίδεται αρκετά εκ των προτέρων για αγροτικά προϊόντα είναι χρήσιμη με πολλούς τρόπους:

 • Αποφάσεις σποράς: Οι πληροφορίες για τις προβλέψεις τιμών βοηθούν τον γεωργό να γνωρίζει εκ των προτέρων την τιμή που βοηθά να λάβει την κατάλληλη απόφαση για το αν πρόκειται να σπείρει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ή όχι και αν ναι, πόσο κέρδος αναμένει.
 • Κυβερνητικές αποφάσεις: Οι πληροφορίες για την πρόβλεψη των τιμών δρουν ως εισήγηση στις κυβερνήσεις και τις άλλες αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις αποφάσεις για τις τιμές των ελάχιστων τιμών πώλησης, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και σε άλλους σχετικούς τομείς.
 • Τιμές αγοράς: Οι τιμές της απόδοσης δεν είναι ίδιες σε όλες τις τοπικές αγορές. Επομένως, είναι απαραίτητο να παρέχονται προβλέψεις για τις τιμές για τις τοπικές αγορές, τις περιφέρειες, τις κρατικές.

Για την πρόβλεψη των αγροτικών προϊόντων απαιτείται τα προηγούμενα 7 έως 10 χρόνια ιστορικών δεδομένων για όλες τις ποικιλίες των καλλιεργειών. Για να είναι διαχειρίσιμα τέτοιου μεγέθους δεδομένα, απαιτείται μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων. Αυτό βοηθά επίσης στον υπολογισμό των δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για να μάθετε τις τρέχουσες τιμές όλων των ποικιλιών των καλλιεργειών.

Ανταλλαγή των τρεχουσών τιμών των αγροτικών προϊόντων

Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων ποικίλλουν στις διαφορετικές αγορές. Προκειμένου να επωφεληθεί κάποιος από τις υψηλότερες τιμές στις τοπικές ή πλησιέστερες αγορές, η τρέχουσα τιμή του εμπορεύματος πρέπει να είναι διαθέσιμη. Αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορούν να διατεθούν για όλες τις καλλιέργειες αναπτύσσοντας εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτόν τον μεγάλο όγκο δεδομένων.

Οι εφαρμογές που βασίζονται στο διαδίκτυο ή στα κινητά τηλέφωνα μπορούν να αναπτυχθούν για τους αγρότες, οι οποίοι θα μπορούν να επωφεληθούν από τα μέγιστα οφέλη εάν πωλούν την καλλιέργεια στην τοπική αγορά ή στις άλλες αγορές.

bigdata8

Πώς όμως μπορεί να μεταβιβασθεί αυτή η πληροφορία στους παραγωγούς;

 1. Αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή sms
 2. Χρήση διαδικτύου μέσω εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο
 3. Μέσω της διαφήμισης

Με τη συλλογή τοπικών τιμών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και την προσθήκη των εξόδων μεταφοράς, οι γεωργοί μπορούν να αποκτήσουν τις καλύτερες τιμές για τις καλλιέργειες τους χωρίς μεσάζοντα.

Εν κατακλείδι

Η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων μεγάλων δεδομένων και μηχανικής μάθησης σε ένα σύστημα AgriTech μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τους αγρότες.

Τα συστήματα αυτά θα οδηγήσουν σε:

 • Bελτιωμένη παραγωγικότητα με καλύτερες γεωργικές πρακτικές
 • Βελτιωμένη παραγωγή με έγκαιρες αποφάσεις
 • Πρόβλεψη εμπορευμάτων σε διάφορες αγορές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Σχετικά Άρθρα

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας