Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Haifa: Πλήρες πρόγραμμα λίπανσης ελαιοδένδρων

Haifa - Knowledge Center & Community
Haifa: Πλήρες πρόγραμμα λίπανσης ελαιοδένδρων

Ακολουθείστε τις προτάσεις λίπανσης της Haifa, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος ψεκασμού φυλλώματος και λίπανσης που προτείνονται για τους ελαιώνες της Ισπανίας.

Πληθυσμός δένδρων: 500 δένδρα/εκτάριο

Τύπος εδάφους: ελαφρύ προς μέσο

Αναμενόμενη απόδοση: 30-50 κιλά/δένδρο

Συστάσεις για έναν νεαρό ελαιώνα που δεν καρποφορεί ακόμη

Η κάθε άρδευση θα πρέπει να ακολουθείται από την αντίστοιχη λίπανση: N:K 1:1 ξεκινώντας μόνο όταν τα δένδρα παρουσιάσουν σημάδια έλλειψης (Τις πρώτες 1-2 εβδομάδες εφαρμόστε καθαρό νερό) ξεκινώντας με 1 gr αζώτου για κάθε Δέντρο για κάθε μέρα για ηλικία κάθε έτους, ενώ το P μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βασική επένδυση περίπου 1000 kg SSP / ha ή 500 kg TSP / ha.

Για το παραπάνω παράδειγμα:

Εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι 1250 δένδρα/εκτάριο, τον πρώτο χρόνο το κάθε δένδρο θα προσλαμβάνει 1 γραμμάριο N/ημέρα. Για ολόκληρο το χωράφι θα χρειαστούν 1250 γραμμάρια Ν και για μία εβδομάδα 8750 γραμμάρια για το ένα εκτάριο. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας ένα λίπασμα 20-20-20 θα είναι 43750 g ή 45 kg περίπου που θα χωριστούν σε σχέση με την ποσοτική εφαρμογή νερού ή καλύτερα αναλογικά.

Μην ξεχνάτε πως οποιαδήποτε διαφυλλική εφαρμογή υψηλών συγκεντρώσεων N και Mg θα βοηθήσει στην καλύτερη βλαστική ανάπτυξη, περίπου 1%.

Ηλικία ελαιώνα (χρόνια) N K
  (Kg/ha)
1 50-80 50-70
2 80-120 70-120
3 120-150 120-145

Ο Φώσφορος θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναλύσεις των φύλλων.

Πρόταση λίπανσης για ελαιώνες που καρποφορούν (πίνακας)

N P2O5 K2O
  (Kg/ha)  
200-300 200-240 395-480

Ο Φώσφορος θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναλύσεις των φύλλων.

Πρόταση λίπανσης για μη αρδευόμενους ελαιώνες

1. Μία εφαρμογή/χρονιά-Μετά τη συγκομιδή συνιστάται η εφαρμογή 2,5-3,5 Kg / δένδρο από 25-8-14 ή 25-4-10.

2. Δύο εφαρμογές/χρονιά-Κατά τη διάρκεια του χειμώνα- Η μισή της προτεινόμενης ποσότητας αζώτου και η συνολική ποσότητα του Καλίου και Φωσφόρου. Μετά τη συγκομιδή ή την άνοιξη- 1 κιλό Ν/δένδρο με τη μορφή της ουρίας ή του θειικού αμμωνίου.

Για αρδευόμενα δένδρα προτείνεται ο διπλασιασμός της ποσότητας των θρεπτικών στοιχείων για μεγάλες αποδόσεις.

1. Στην περίπτωση μη δυνατότητας υδρολίπανσης, η συνολική ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων θα πρέπει να χωριστεί σε 4-6 εφαρμογές από Μάιο-Ιούνιο.

2. Εάν υπάρχει δυνατότητα υδρολίπανσης, το ακόλουθο πρόγραμμα προτείνεται με τις ακόλουθες οδηγίες:

- Η υδρολίπανση θα πρέπει να τερματιστεί 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή

- Διορισμός της υδρολίπανσης σε εβδομαδιαίες εφαρμογές και εφαρμογή τουλάχιστον κατά τη διάρκεια τρίωρης άρδευση.

- Προσαρμογή του προγράμματος λίπανσης όπως υποδεικνύεται από την φυλλοδιαγνωστική

  N P2O5 K2O Multi-K MAP Amm.Nit
  (Kg/ha) (Kg/ha)

Άνοιξη-Αρχές καλοκαιριού

125-185 200-240 246-300 540-650 320-390 190-200

Μετά τη συγκομιδή

75-115 - 150-180 330-400 - 50-130

Συνολικό

200-300 200-240 395-480 870-1,050 320-390 240-330

Multi-K® - προϊόντα νιτρικού καλίου (13-0-46)

MAP - Mono ammonium phosphate (12-61-0)

Amm. Nit – Ammonium Nitrate (34-0-0).

Ελιές - Πρόταση για Ισπανία

Χρήση: εξαγωγή λαδιού

Πληθυσμός φυτών: 500 δένδρα/εκτάριο

Τύπος εδάφους: ελαφρύ προς μέσο

Αναμενόμενη παραγωγή: 30 MT/ha

Μέθοδος εφαρμογής: Υδρολίπανση

Εφαρμογές /μήνα

Multi-K MAP Amm.Nit
  (Kg/ha)
Φεβρουάριος 0 150 21
Μάρτιος 0 100 78
Απρίλιος 0 94 111
Μάιος 26 94 183
Ιούνιος 75 47 219
Ιούλιος 125 0 205
Αύγουστος 195 0 60
Σεπτέμβριος 200 0 0
Οκτώβριος 200 0 0

Multi-K® - προϊόντα νιτρικού καλίου (13-0-46)

MAP - Mono ammonium phosphate (12-61-0)

Amm. Nit – Ammonium Nitrate (34-0-0).

Διαφυλλικοί ψεκασμοί

Εκτός από τα λιπάσματα που εφαρμόζονται στο έδαφος, οι διαφυλλικοί ψεκασμοί είναι επίσης σημαντικοί για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων θρεπτικών συστατικών σε περιόδους αιχμής. Η θρέψη της ελιάς είναι κρίσιμη την άνοιξη και στο τέλος της θερινής περιόδου πριν τη συγκομιδή. Η ανθοφορία και η ανάπτυξη των καρπών λαμβάνουν χώρα την άνοιξη. Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί βοηθούν στην επιτάχυνση της βλαστικής ανάπτυξης καθώς και αυτής των αναπαραγωγικών οργάνων. Έτσι, προωθείται η ανάπτυξη των βλαστών, βελτιώνονται στο σύνολό τους οι καρποί και μειώνεται η παρενιαυτοφορία.

Το τέλος του καλοκαιριού αποτελεί την κύρια περίοδος της ανάπτυξης των καρπών. Ο καρπός της ελιάς απομακρύνει θρεπτικά συστατικά από τα φύλλα σε μεγάλες ποσότητες. Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί βοηθούν στον εμπλουτισμό τν φύλλων με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία τις περιόδους υψηλής ζήτησης. Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί αυτήν την περίοδο θα δώσουν μία αυξημένη απόδοση και θα βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Multi-K®: 2-4 εφαρμογές του Multi-K από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο 3 Kg / 100 λίτρα νερού, με 8-10 λίτρα

Poly Olive: είναι ένα ειδικό διαλυτό διαφυλλικό λίπασμα NPK για ελαιόδεντρα με μικροστοιχεία.

Poly Olive (15-3-25+1.2Mg) Πρόταση

Στάδιο ανάπτυξης Σκεύασμα Όγκος ψεκαστικού υγρού Συγκέντρωση
Ανθοφορία* Poly Olive 500-700L/ha 1%
Ανάπτυξη καρπών* Poly Olive 50-700L/ha 0.5-1.5%

*2 εφαρμογές, 2-3 εβδομάδες μεσοδιάστημα εφαρμογών

Πηγή: P. Aguilar, Ferquisa

Είναι κοινή πρακτική η εφαρμογή του παραπάνω σκευάσματος το Φθινόπωρο και αργότερα την Άνοιξη επίσης. Η πείρα έχει δείξει πως μετά από μία καλή παραγωγή θα πρέπει να γίνονται 2 ψεκασμοί, ένας την Άνοιξη και ένας το Φθινόπωρο. Εάν θέλετε να διαχωρίσετε τα σκευάσματα, συνιστάται η ανάμιξη με Mg και Βόριο για ανοιξιάτικη εφαρμογή και σκέτο Multi-K για το δεύτερο ψεκασμό.

Οι συνήθεις τιμές είναι 2% -3% με 7-9 λίτρα διαλύματος / δένδρο (ανάλογα με τον όγκο των δένδρων).

Συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας με μυκητοκτόνα του χαλκού και με εντομοκτόνα, αλλά η υδρόλυση μπορεί να συμβεί με τη δραστική dimethoate (η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη), καθώς το pH πέφτει ακαριαία στο 8 σε μία ώρα το πολύ. Οι καλλιεργητές δε δίνουν προσοχή στο γεγονός αυτό, αλλά είναι σημαντικό να αναφερθεί.

Μακροστοιχεία που αφαιρούνται από 1 τόνο εμπορεύσιμο προϊόν

N P K Ca Mg S
 ---------- Kg/ton ----------
9.8 11.3 10.3      

Πηγή: Kinoch: VOLHOUBARE LANDBOU, RSA. Processed by Frans Lourens, Haifa, RSA May, 1999.

Οδηγός ανάλυσης φυτού

Διακυμάνσεις επάρκειας θρεπτικών στοιχείων (πηγή: A & L, Agronomy Handbook, Ankerman & Large Eds.)

Olive N P K Mg Ca S Na B Zn Mn Fe Cu Al
---------- % ---------- -------- p.p.m --------
From 1.50 0.10 0.75 0.25 2.00 0.20 0.01 20 15 50 45 5  
To 2.20 0.20 1.50 0.50 2.50 0.35 0.10 35 20 100 100 20  

Διαδικασία δειγματοληψίας φυτικών ιστών:

Στάδιο ανάπτυξης: Μέρος του φυτού:
5-8 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση

4-8 φύλλα από τους βλαστούς

κοντά στη βάση της τρέχουσας ανάπτυξης

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας