Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Tα πολλαπλά οφέλη των Multicote® Agri στη θρέψη φυτών μεγάλης καλλιεργητικής περιόδου

Haifa - Pioneering the Future
Tα πολλαπλά οφέλη των Multicote® Agri στη θρέψη φυτών μεγάλης καλλιεργητικής περιόδου

Τα λιπάσματα Multicote® Agri προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην θρέψη φυτών με μεγάλη καλλιεργητική περίοδο αυξάνοντας την απόδοση των θρεπτικών και μειώνοντας τις δοσολογίες εφαρμογής ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν την έκπλυση που εμφανίζεται σε περιπτώσεις μίας μόνο εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων.

Πώς είναι κατασκευασμένα τα Multicote® AGRI

Τα Multicote® AGRI βασίζονται στην τεχνολογία επένδυσης κόκκων που έχει αναπτύξει η Haifa και αποκαλεί MulticoTechTM.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτυγχάνει αλλεπάλληλα στρώματα επικάλυψης των κόκκων των λιπασμάτων με ένα πολυμερές υλικό φυσικής προέλευσης, που έχει την ικανότητα να επιτρέπει την είσοδο της εδαφικής υγρασίας μέσω των πόρων του αλλά και την έξοδο των εν διαλύσει στο νερό ιόντων των θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν τα λιπάσματα.

Στο τέλος της διαδικασίας όλο το περιεχόμενο των κόκκων διαλύεται στο νερό και εξέρχεται αφήνοντας μόνο το κούφιο επένδυμα που σταδιακά αποσυντίθεται βιολογικά. Κατά συνέπεια δεν μένουν δυσμενή υπολείμματα στο έδαφος που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.

Η παρακάτω σχηματική παράσταση δείχνει ακριβώς πώς δουλεύει η επένδυση:

multicoteAgri 1

Ανάλογα με τον αριθμό και το πάχος των αλλεπάλληλων στρωμάτων επικάλυψης των κόκκων μπορεί να επιτευχθεί χρόνος απόδοσης των εγκυστωμένων θρεπτικών στοιχείων από 2 έως 16 μήνες και μάλιστα με ρυθμό σταθερό καθόλη τη διάρκεια της απόδοσης μιας και η λειτουργία του συστήματος εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την θερμοκρασία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ο κόκκος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασμάτων προς επένδυση.

Οι επενδεδυμένοι κόκκοι στην συνέχεια μπορούν να αναμιχθούν με άλλους και να δώσουν τελικά ένα σύνθετο κοκκώδες λίπασμα που μπορεί να περιέχει από μερική έως ολική επένδυση ενός έως και όλων των θρεπτικών.

Τι είναι τα Multicote® AGRI

Τα Multicote® AGRI αποτελούν μια νέα σειρά επενδεδυμένων λιπασμάτων σε μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών κόκκων.

Αποτελούν εξέλιξη των προϊόντων της σειράς Multigro® που αποτελούσαν μίγματα κοκκωδών λιπασμάτων και επενδεδυμένης ουρίας.

Στα Multicote® AGRI η επένδυση μπορεί να περιέχει όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος και ο βαθμός επένδυσης μπορεί να ποικίλει (συνήθως 50-80%) και με χρόνο απόδοσης θρεπτικών συνήθως 2-8 μήνες. Κυρίως είναι επενδεδυμένο το άζωτο που συνήθως έχει ως πηγή προέλευσης την κοκκώδη ουρία, αλλά μπορεί να είναι επενδεδυμένο και ένα μέρος του φωσφόρου ή και του καλίου. Δευτερεύοντα θρεπτικά μπορεί επίσης να περιέχονται.

Ειδικοί τύποι Multicote® AGRI μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε καλλιέργειας και της απαιτήσεις των Παραγωγών.

fb

Πως λειτουργούν τα Multicote® AGRI

Αμέσως μετά την εφαρμογή τους το μη-επικαλυμμένο μέρος του λιπάσματος αποδίδεται στα φυτά για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά.

Η διαδικασία αυτή (Α) είναι η κλασική και συνήθως οδηγεί σε μια μειωμένη απόδοση θρεπτικών στοιχείων με την πάροδο του χρόνου, μια διαδικασία η οποία εξαρτάται άμεσα από την εδαφική υγρασία. Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται τα φυτά προσλαμβάνουν και αξιοποιούν τα αποδιδόμενα θρεπτικά συστατικά.

multicoteAgri 2

Αμέσως όμως μετά την εφαρμογή τους ξεκινά να απορροφά εδαφική υγρασία και το επικαλυμμένο μέρος του λιπάσματος, οι επενδεδυμένοι κόκκοι δηλαδή, αποδίδοντας θρεπτικά και αυτοί στα φυτά με πολύ μικρότερο ρυθμό όμως.

Η διαδικασία αυτή (Β) εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την θερμοκρασία του εδάφους ενώ η εδαφική υγρασία λειτουργεί ως μέσω μεταφοράς των αποδιδόμενων εν διαλύσει θρεπτικών στη ρίζα.

Λόγω του ότι το επενδεδυμένο αυτό μέρος των Multicote® AGRI περιέχει αποκλειστικά πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα καλό είναι να μην υπάρχει περίσσεια εδαφικής υγρασίας για να μην έχουμε έκπλυση θρεπτικών και επίσης καλό είναι η τοποθέτηση του λιπάσματος να έχει γίνει κατά το δυνατόν κοντύτερα ή πάνω από τις ρίζες των φυτών.

Η απόδοση των θρεπτικών από το επενδεδυμένο μέρος των Multicote® AGRI είναι σταθερή και συνεχής για όλο το προκαθορισμένο χρόνο παραγωγής τους και ακολουθεί τον ρυθμό απορρόφησης των ριζών των φυτών που επίσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του εδάφους.

Έτσι, τα θρεπτικά που αποδίδονται κάθε φορά είτε στη φάση της άμεσης απόδοσης από το μη επενδεδυμένο μέρος του λιπάσματος είτε από το επενδεδυμένο μέρος των Multicote® AGRI είναι όσα έχει ανάγκη το φυτό σε κάθε στάδιο ανάπτυξης και στην ποσότητα και μορφή που πρέπει.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πραγματική και ουσιαστική οικονομία λιπάσματος και εργατικών ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα των Multicote® AGRI Multicote Agri 210113

✔ Περιέχουν εγκυστωμένα πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα

✔ Περιέχουν αποκλειστικά απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία

✔ Είναι απαλλαγμένα χλωρίου, νατρίου και άλλων δυσμενών στοιχείων για τα φυτά

✔ Tα θρεπτικά που έχουν επενδεδυμένα αποδίδονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με σταθερό ρυθμό, εξαρτώμενα μόνο από την θερμοκρασία του εδάφους

✔ Δεν αφήνουν δυσμενή κατάλοιπα για το έδαφος

✔ Ιδανικά για αμμώδη εδάφη και περιοχές με έντονες βροχές

✔ Είναι ασφαλή και απλά στην εφαρμογή τους

✔ Δεν απαιτούν ενσωμάτωση και ειδικό εξοπλισμό

✔ Μία και μόνη εφαρμογή στην αρχή είναι αρκετή

✔ Παράγονται στις ανάγκες κάθε Παραγωγού

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζονται με τον συνήθη εξοπλισμό με διασπορά επί του εδάφους ή τοποθέτηση δίπλα στις γραμμές φύτευσης ενώ δεν απαιτούν ενσωμάτωση.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επένδυσης και όσο περισσότερα θρεπτικά είναι επενδεδυμένα είναι οικονομικώς προτιμότερο να γίνεται τοποθέτηση του λιπάσματος κατά θέσεις λίγο πιο χαμηλά και δίπλα από τον σπόρο, κατά την φύτευση.

Είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού και κυρίως τα φυτά μεγάλης και εκτατικής καλλιέργειας, αλλά και για δενδρώδεις καλλιέργειες, ιδίως αν καλλιεργούνται σε ελαφρά εδάφη.

Επίσης μπορούν να εφαρμοσθούν ως βασική λίπανση σε καλλιέργειες κηπευτικών και φρούτων υπό κάλυψη ή σε θερμοκήπια με εδαφικό υπόστρωμα ανάπτυξης.

✔  4 μηνών διάρκεια απόδοσης θρεπτικών

Multicote Agri 4 17-9-27 (90-50-100% επενδεδυμένο)
34-0-7 (100% επενδεδυμένο)

✔  6 μηνών διάρκεια απόδοσης θρεπτικών

Multicote Agri 6 22-8-13 (100% επενδεδυμένο)
34-0-7 (100% επενδεδυμένο)

✔  8 μηνών διάρκεια απόδοσης θρεπτικών

Multicote Agri 8 11-22-9+4MgO+B
34-0-7 (100% επενδεδυμένο)

Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα της Haifa, ή απευθυνθείτε στους συνεργαζόμενους γεωπόνους της περιοχής σας  

HAIFA logo

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας