Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Η σημασία των λιπασμάτων Θειικού Καλίου για την καλλιέργεια μας

EUROCHEM
Η σημασία των λιπασμάτων Θειικού Καλίου για την καλλιέργεια μας

Τα φυτά για να αναπτυχθούν χρειάζονται κάποια μακροστοιχεία όπως Άζωτο (Ν), Φώσφορο (Ρ), Κάλιο (Κ), Θείο (S), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg) όπως επίσης και μια σειρά ιχνοστοιχείων που μπορούμε να τα παρέχουμε στην καλλιέργεια με τη χρήση σύνθετων NPK λιπασμάτων.

Σημαντικό ρόλο στα χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα του λιπάσματος όσον αφορά το ύψος και την ποιότητα της παραγωγής, παίζει η προέλευση των πρώτων υλών και ο τρόπος ενσωμάτωσης των θρεπτικών στοιχείων στον κόκκο του λιπάσματος.

Για παράδειγμα το Κάλιο λαμβάνεται με φυσικό τρόπο και μπορεί να περιέχει και άλλες ουσίες εκτός από το Κάλιο όπως το Χλώριο και το Θείο, στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ύψος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής μας.

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής του Καλιούχου λιπάσματος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο όσο και η εφαρμογή της κατάλληλης ποσότητας του Καλιούχου λιπάσματος στην καλλιέργεια μας.

Το Κάλιο που περιέχουν τα ΝPK λιπάσματα είναι είτε με τη μορφή Θειικού Καλίου είτε με τη μορφή Χλωριούχου Καλίου.

Το είδος της καλλιέργειας (υπάρχουν καλλιέργειες ανθεκτικές στο Χλωριούχο Κάλιο, όπως επίσης υπάρχουν και κάποιες ευαίσθητες σε αυτό), η μηχανική σύσταση του εδάφους, η ποιότητα του νερού ποτίσματος και οι κλιματολογικές συνθήκες (συχνότητα βροχοπτώσεων) είναι παράγοντες που καθορίζουν ποια μορφή Καλίου είναι κατάλληλη για την καλλιέργεια μας προκειμένου να λάβουμε υψηλή και ποιοτική παραγωγή.

Θρεπτικά στοιχεία

Όταν επιλέγουμε λιπάσματα που περιέχουν Θειικό Κάλιο εκτός από το Κάλιο που έχουν τα λιπάσματα περιέχουν και Θείο, το οποίο είναι το έκτο θρεπτικό μακροστοιχείο μαζί με το Άζωτο τον Φώσφορο, το Ασβέστιο και το Μαγνήσιο.

Το Θείο είναι απαραίτητο στοιχείο στα φυτά για την σύνθεση των πρωτεϊνών (είναι σημαντικό στοιχείο των αμινοξέων) αλλά και της χλωροφύλλης αφού ανεπαρκής τροφοδοσία με Θείο οδηγεί στην διάσπαση των χλωροπλαστών.

Επίσης το Θείο συμμετέχει σε πολλά ενζυμικά συστήματα και βιταμίνες, αυξάνοντας τον μεταβολισμό του Αζώτου στα φυτά με αποτέλεσμα το φυτό να εκμεταλλεύεται καλύτερα και αποδοτικότερα την αζωτούχο λίπανση.

Σε πάρα πολλά εδάφη παρατηρείται έλλειψη Θείου σε αντίθεση με το Χλώριο το οποίο βρίσκεται σε επάρκεια στα περισσότερα ελληνικά εδάφη και σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Τα λιπάσματα με Χλωριούχο Κάλιο περιέχουν Χλώριο το οποίο, με εξαίρεση ελάχιστα ανθεκτικά είδη φυτών, δεν έχει κάποια θετική επίδραση στο μεταβολισμό των φυτών και δεν ενσωματώνεται στα οργανικά τους συστατικά. Η συνεχής απορρόφηση του Χλωρίου καταλήγει απλώς σε μία συσσώρευση του στα φυτικά κύτταρα και σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης έχει ακόμη και τοξικές συνέπειες (εγκαύματα).

pinakas1 

Συμπεριφορά στο έδαφος και η επίδραση τους στην αλατότητα του εδάφους

Η αλατότητα του εδάφους αυξάνεται όταν η εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη της βροχόπτωσης. Ένα μεγάλο ποσοστό εδαφών παρουσιάζει τάσεις αλατότητας ειδικά σε ξηροθερμικές συνθήκες όπως συναντώνται στον ελλαδικό χώρο. Η επίδραση των λιπασμάτων στην αλατότητα των εδαφών μετριέται με το δείκτη αλατότητας (salt index) που είναι διαφορετικός για κάθε τύπο λιπάσματος. Για το Θειικό Κάλιο ο δείκτης είναι 46 και για το Χλωριούχο Κάλιο είναι 114.

Το ριζικό σύστημα των φυτών λειτουργεί ενάντια στην ωσμωτική πίεση που ασκείται από το έδαφος και είναι αντίστοιχη με το επίπεδο αλατότητας του εδάφους. Αν το επίπεδο αυτό είναι πολύ υψηλό έχουμε μείωση της παραγωγής στην καλλιέργεια μας αφού μειώνεται η πρόσληψη νερού και θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά. Το φαινόμενο της αλατότητας επιδεινώνεται όταν χρησιμοποιούνται αλατούχα νερά για άρδευση, όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας μας, και μπορεί να αποβούν ακόμη και τοξικά για την καλλιέργεια μας.

Ακόμη και σε καλλιέργειες που είναι ανεκτικές στο Χλώριο παρατηρείται μείωση της παραγωγής και υποβάθμισης της ποιότητας τους λόγω της αλατότητας του εδάφους. Αυτή η παράμετρος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του τύπου λιπάσματος που θα επιλέξουμε για την καλλιέργεια μας.

Το Θειικό Κάλιο λόγω του χαμηλού δείκτη αλατότητας συνίσταται για τις περιπτώσεις εδαφών που τείνουν να γίνουν αλατούχα. Αντίθετα το Χλωριούχο Κάλιο, λόγω του Χλωρίου που περιέχει, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό σε τέτοια εδάφη και συμβάλλει στην περαιτέρω αλάτωσή τους.

Επιπρόσθετα σε άλλες περιπτώσεις, περίσσεια Χλωρίου στο έδαφος έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την βλαστική ικανότητα των σπόρων κάποιων καλλιεργειών, όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα.

pinakas2

Απόδοση

Όπως προαναφέραμε με την εφαρμογή λιπασμάτων με Θειικό Κάλιο, έχουμε:

► αύξηση του μεταβολισμού των φυτών και

► καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας,

αύξηση στη σύνθεση της χλωροφύλλης,

μεγαλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος και

καλύτερη αξιοποίηση τους από το φυτό

με αποτέλεσμα υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλα τα εδάφη.

Αντίθετα η εφαρμογή λιπασμάτων με Χλωριούχο Κάλιο μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα στο ύψος της παραγωγής.

Μεγάλες συγκεντρώσεις Χλωρίου οδηγούν σε μείωση την παραγωγή πολλών καλλιεργειών όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα.

pinakas3

pinakas4

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το Θειικό Κάλιο έχει καθιερωθεί διεθνώς ως το «ποιοτικό λίπασμα για ποιοτική παραγωγή». Η λίπανση με σύνθετα λιπάσματα που περιέχουν Θειικό Κάλιο, οδηγεί:

► στην ενεργοποίηση ενζύμων που προάγουν την παραγωγή αμινοξέων, πρωτεϊνών και βιταμινών που βελτιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (εμφάνιση, γεύση, άρωμα) των καρπών,

► αυξάνουν την προστασία των φυτών έναντι σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες ή η ξηρασία και τέλος

► αυξάνουν τη συνεκτικότητα των καρπών επιδρώντας θετικά στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς τους, τη μεταφορά και την αποθήκευση τους.

Αντίθετα το Χλωριούχο Κάλιο, λόγω του Χλωρίου που περιέχει, δημιουργεί υδαρείς φυτικούς ιστούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση των καρπών οι οποίοι είναι ευπαθείς στη μεταφορά, την αποθήκευση, αλλά και σε πλήθος μυκητολογικών ασθενειών.


Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, επισκεφθείτε το επίσημο site της

line

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας