Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Γεωργία Ακριβείας VS Συμβατική Γεωργία

Farmacon Team - Γράφει: η Χαρού Αναστασία - Γεωπόνος Α.Π.Θ. (Φυτοπροστασία), MSc "Αειφορική Γεωργική Ανάπτυξη"
Γεωργία Ακριβείας VS Συμβατική Γεωργία

Από τα πρώτα χρόνια που ο άνθρωπος καλλιεργούσε τη γη με τα χέρια μέχρι και σήμερα η γεωργία έχει αλλάξει δραματικά. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση των μηχανημάτων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκμηχάνισή της.

Αυτό οδήγησε σε μεγιστοποίηση της παραγωγής, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, είχε όμως και πολλές αρνητικές συνέπειες. Στο «βωμό» της υπερπαραγωγής τροφίμων και του κέρδους παραμερίστηκαν βασικές έννοιες της αειφορίας και των ορθών γεωργικών πρακτικών με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής, την εξάντληση των φυσικών πόρων καθώς και την αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά.) στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Σήμερα οι παραγωγοί καλλιεργούν τα χωράφια τους εφαρμόζοντας κυρίως συμβατικές μεθόδους γεωργικής πρακτικής μη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις παραπάνω επιπτώσεις. Οι αλλαγές όμως στο παγκόσμιο εμπόριο, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η προτίμηση των καταναλωτών για ασφαλέστερα και ποιοτικότερα προϊόντα οδηγούν στην ανάγκη για αλλαγές στην παραγωγή και στην αφομοίωση νέων μεθόδων γεωργικών πρακτικών.

Η Γεωργία Ακριβείας είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής που οδηγεί τους παραγωγούς στο δρόμο της αλλαγής!!!

Ποιά είναι όμως τα πλεονεκτήματα της Γεωργίας Ακριβείας έναντι της συμβατικής γεωργίας και γιατί αποτελεί το μέλλον στις μεθόδους γεωργικών πρακτικών?

Α. Διαχείριση του αγροτεμαχίου σε σημεία μικρότερης κλίμακας με βάση την παραλλακτικότητα και όχι ενιαία

Με τη συμβατική γεωργία οι παραγωγοί εκμεταλεύονται τη γη τους ως ενιαίο κομμάτι γνωρίζονται ή όχι τις ιδιομορφίες και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε τμήματός της. Μέσα στο ίδιο χωράφι ο τύπος του εδάφους, το pH, τα θρεπτικά στοιχεία, το νερό και η στράγγισή του κ.ά. μπορεί να διαφέρουν. Η Γεωργία Ακριβείας χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και παρέχει πληροφορίες για τη διαχείριση του αγροτεμαχίου σε μικρότερες κλίμακες. Οι τεχνολογίες αυτές δίνουν δεδομένα υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης, δηλαδή πληροφορίες για τη μεταβλητότητα και τις ανάγκες του χωραφιού σε κάθε σημείο του, ώστε η εφαρμογή των εισροών και είναι ακριβέστερη και πιο αποτελεσματική.

ΦΩΤΟ Α

Β. Παροχή αναλυτικότερων, ακριβέστερων και συχνότερων πληροφοριών

Σήμερα πληροφορίες για τη γονιμότητα του εδάφους, τη θρεπτική κατάσταση των φυτών και την κλινική τους εικόνα από άποψη παρασίτων λαμβάνονται βάσει δειγματοληψιών και αφορούν το σύνολο του αγροτεμαχίου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο τρόπος δειγματοληψίας που ακολουθούν οι παραγωγοί δεν είναι πάντα σωστός και οι αναλυτικές τεχνικές με τη σημερινή τους μορφή είναι αργές και δαπανηρές, καθιστώντας απαγορευτική την πυκνή και συχνή δειγματοληψία. Αντίθετα, με τις τεχνικές της χαρτογράφησης λαμβάνονται δεδομένα που αναδεικνύουν την παραλλακτικότητα και την μεταβλητότητα κάθε τμήματος του αγρού. Έτσι, η Γεωργία Ακριβείας μειώνει την αβεβαιότητα των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων γιατί η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων είναι πιο συχνή και λεπτομερέστερη και η λύση πιο έγκαιρη και συγκεκριμένη. Επιπλέον, η Γεωργία Ακριβείας δίνει τη δυνατότητα η απόδοση της διαχείρισης να αξιολογηθεί και ποσοτικά.

ΦΩΤΟ Β

Γ. Μείωση των καλλιεργητικών εισροών

Στη συμβατική γεωργία η εφαρμογή των καλλιεργητικών εισροών (νερό, σπόρος, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά.) γίνεται βάσει δειγματοληψιών και με τη βοήθεια των γεωργικών μηχανημάτων αντιμετωπίζοντας τον αγρό ως ενιαίο κομμάτι και σε δοσολογίες που αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εφαρμογή εισροών σε μεγαλύτερες από τις αναγκαίες ποσότητες αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η Γεωργία Ακριβείας αντιμετωπίζει την παραλλακτικότητα του αγρού και εφαρμόζει την κατάλληλη εισροή, στο σημείο που χρειάζεται, στην κατάλληλη δόση και στο σωστό χρόνο. Έτσι επιτυγχάνεται μείωση των καλλιεργητικών εισροών και επομένως μείωση του κόστους παραγωγής.

ΦΩΤΟ Γ

Δ. Αύξηση της απόδοσης της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

Ο διαχωρισμός του αγροτεμαχίου σε επιμέρους ομοιόμορφες ζώνες σύμφωνα με την παραλλακτικότητα και τις ανάγκες τους και αντίστοιχα η σωστή εφαρμογή των εισροών χωρικά και χρονικά, οδηγούν στην ανάπτυξη εύρωστων και πιο παραγωγικών φυτών γιατί καλύπτονται ακριβώς οι ανάγκες τους. Από την άλλη, η εφαρμοφή των εισροών στη σωστή δοσολογία παρέχει ποιοτικά προϊόντα κατάλληλα για τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, αυξάνοντας το εισόδημα του καλλιεργητή.

ΦΩΤΟ Δ

Ε. Προστασία του περιβάλλοντος

Τα τελευταία χρόνια η αλόγιστη χρήση νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων έχουν προκαλέσει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν την υποβάθμιση του εδάφους σε βαθμό ερημοποίησης, τη μείωση των υδατικών πόρων στους υδροφορείς, τη διείσδυση του υφάλμυρου νερού στις παράκτιες περιοχές, την αλάτωση και τη ρύπανση των εδαφών και τελικά την παραγωγή προϊόντων κατώτερης ποιότητας και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνων προς κατανάλωση. Με τη Γεωργία Ακριβείας η σχέση και η αλληλεξάρτηση µεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η σωστή διαχείριση και εφαρμογή των εισροών μειώνει στο ελάχιστο τις επιζήμιες επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

ΦΩΤΟ Ε

Η εφαρμογή νέων μεθόδων γεωργικών πρακτικών είναι γεγονός.

Μέσα στα πλαίσια των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και της Αειφόρου Ανάπτυξης, όλοι οι Έλληνες αγρότες μπορούν να εφαρμόσουν τη Γεωργία Ακριβείας προς όφελος των ιδίων και της γεωργίας της χώρας, χρησιμοποιώντας μηχανήματα και εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας, πολλαπλασιάζοντας ακόμη περισσότερο τα έσοδά τους.

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας