Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής - Τσιγαρδή Νεκταρία
Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, ο εκσυγχρονισμός και τα επακόλουθα έχουν την ανάγκη για αυξημένη παραγωγή ενέργειας η οποία έχει ασκήσει τεράστια πίεση στη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ως αποτέλεσμα, οι ανθρωπογενείς εκπομπές από αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλάζοντας έτσι το παγκόσμιο κλίμα, επηρεάζουν τόσο το περιβάλλον όσο και τη γεωργία.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το κύριο αέριο του θερμοκηπίου που εκπέμπεται με μεγάλη ένταση, όχι μόνο παγιδεύει τη θερμότητα και με αυτό το τρόπο αυξάνεται προοδευτικά η παγκόσμια θερμοκρασία, αλλά επηρεάζει επίσης άμεσα φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών.

Η προ-βιομηχανική συγκέντρωση του ατμοσφαιρικού CO2 ήταν περίπου 120 μmol mol-1 σε σύγκριση με το τρέχον επίπεδο και παρόλο που αυξάνεται συνεχώς, σχεδόν το ήμισυ αυτής της αύξησης του CO2 έχει συμβεί τα τελευταία 25 χρόνια. Αυξήθηκε το CO2 της ατμόσφαιρας που επηρεάζει την παγκόσμια θερμοκρασία και με αυτό το τρόπο επιβάλλονται αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και σε σοβαρά καιρικά φαινόμενα (δηλ. κύματα θερμότητας, ξηρασία, πυρκαγιές, θύελλες, πλημμύρες κλπ.), οι οποίες αποτελούν μείζονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στις επόμενες δεκαετίες ή στο άμεσο μέλλον.

Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια (30% αύξηση του πληθυσμού από το τρέχον επίπεδο) και να προσαρμοστεί σε μία οικονομική ανάπτυξη με αύξηση για κατανάλωση η οποία απαιτεί κάλυψη της ζήτησης και διπλασιασμό της παραγωγής τροφίμων. 

Κλιματική αλλαγή 1

Επίδραση στα φυτά

Η αύξηση του CO2 της ατμόσφαιρας μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των φυτών, τη φυσιολογία και τη βιοχημεία, με τη σειρά της επηρεάζει τον ιό, τον φορέα, την εξάπλωση της ασθένειας, την ένταση καθώς και τη διατροφή του ανθρώπου. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε θαλάμους ανάπτυξης φυτών κάτω από συνθήκες εμπλουτισμού ελεύθερου CO2 (FACE) σε μία εγκατάσταση με το CO2  να είναι η κύρια μεταβλητή.

Σε γενικές γραμμές αποδείχτηκε ότι αυξήθηκε η βιομάζα του φυτού και η απόδοση αλλά μειώθηκε η ποιότητα της παραγωγής. Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2  διεγείρει την ανάπτυξη, αυξάνει τη χρήση νερού αποδοτικά και αυξάνει την απόδοση των C3 φυτών αλλά μειώνει τη συγκέντρωση αζώτου και ορυκτών (δηλ. S, Fe και Zn) στο φυτικό ιστό και στους σπόρους.

Με εξαίρεση άλλων μεταβλητών, η «λίπανση» με COγια το σιτάρι και το ρύζι κέρδισε αύξηση της απόδοσης κατά 24–26% και 17% αντίστοιχα. Επιπλέον, η αύξηση του CO και του O3 μπορούν να μεταβάλλουν την ορμόνη που εξαρτάται από τους μεταβολικούς οδούς του salicylic και jasmonic οξέων που είναι κρίσιμα στον έλεγχο των προσβολών των εντόμων και των ασθενειών των φυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία τα επόμενα 50 χρόνια

Κλιματολογικό στοιχείο

Αναμενόμενες αλλαγές έως το 2050

Εχεμύθεια πρόβλεψης                                                                                                                                                              

Επιπτώσεις στη γεωργία

 

 

CO2

Αύξηση από 360 ppm σε

450–600 ppm

Πολύ υψηλή

Καλό για τις καλλιέργειες: αυξημένη φωτοσύνθεση; μειωμένη χρήση νερού

 

 

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας                                                                                                                       

Αύξηση κατά 10-15 cm. Αυξήθηκε στο νότο και αντισταθμίζεται στα βόρεια από φυσική επιβίωση / ανάκαμψη

Πολύ υψηλή

Απώλεια γης, παραθαλάσσια διάβρωση, πλημμύρες, αλάτωση των υπόγειων υδάτων

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία

Άνοδος κατά 1-2 ° C. Θερμότεροι χειμώνες από ότι καλοκαίρια. Αυξήθηκε η συχνότητα κυμάτων θερμότητας.

Υψηλή

Ταχύτερη, μικρότερη, νωρίτερα καλλιεργητικές εποχές, το εύρος κινείται βόρεια και προς υψηλότερα υψόμετρα, κίνδυνος από στρες- θερμότητας & αυξημένη εξατμοϊσοδιαπνοή

 

 

 

Υετός

Εποχιακές αλλαγές κατά ± 10%

Χαμηλή

Επιπτώσεις με κίνδυνο ξηρασίας, στην εργασιμότητα εδάφους, στη καταγραφή νερού παροχής άρδευσης, διαπνοή

 

 

Δριμύτητα                                                                                                

Αυξημένες ταχύτητες ανέμου, ειδικά στο Βορρά. Πιο έντονη εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Πολύ χαμηλή

Διάβρωση του εδάφους, μειωμένη διήθηση της βροχόπτωσης.

 

 

 

 

 

Μεταβλητότητα

Αυξάνονται κλιματικές μεταβλητές. Αβέβαιες προβλέψεις

Πολύ χαμηλή

Μεταβαλλόμενος κίνδυνος καταστροφής από ακραία καιρικά φαινόμενα (κύματα θερμότητας, παγετοί, πλημμύρες, ξηρασίες) που επιδρούν στις καλλιέργειας και στο χρόνο δραστηριοτήτων σε αυτές

Πηγή: Climate change and Agriculture, MAFF, 2000.

 

Βιβλιογραφία

Alexandratos, N. & Bruinsma, J., 2012 . World Agriculture towards 2030/2050: the 2012 Revision..

Dlugokencky , E. και συν., 2015. Atmospheric Carbon Dioxide Dry Air Mole Fractions From the NOAA ESRL Carbon Cycle Cooperative Global Air Sampling Network. 1968–2014. NOAA ESRL Global Monitoring Division, Boulder, CO, USA..

Fitzgerald, G. και συν., 2016. Elevated atmospheric [CO2]can dramatically increase wheat yields in semi‐arid environments and buffer againstheat waves. Glob. Chang. Biol. 22 (6), pp. 2269-2284.

Guo, H., Wan, S. & Ge, F., 2017. Effect of elevated CO2 and O3 on phytohormone-mediated plant resistance to vector insects and insect-borne plant viruses. Sci. China Life Sci. 60 (8), pp. 816-825.

Hartmann , D. και συν., 2013. Observations: Atmosphere and Surface, Climate Change 2013 the Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, p. 159–254.

Hasegawa, T. και συν., 2013. Rice cultivar responses to elevated CO2 at two free-air CO2 enrichment (FACE) sites in Japan. Funct. Plant Biol. 40 (2), pp. 148-159.

Kimball, B., 2016. Crop responses to elevated CO2 and interactions with H2O, N, and temperature. Curr. Opin. Plant Biol. 31, pp. 36-43.

Leakey, A. και συν., 2009. Elevated CO2 effects on plant carbon, nitrogen, and water relations: six important lessons from. FACE. J. Exp. Bot. 60 (10), p. 2859–2876..

Myers, S. και συν., 2014. Increasing CO2 threatens human nutrition. Nature 510 (7503), p. 139.

O’Leary, G. και συν., 2015. Response of wheat growth, grain yield and water use to elevated CO2 under a free‐air CO2 enrichment (FACE) experiment and modelling in a semi‐arid environment. Glob. Chang. Biol. 21 (7), pp. 2670-2686.

Tilman, D., Balzer, C., Hill, J. & Befort, B., 2011. Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108 (50), p. 20260–20264.

Trębicki, P. & Finlay, K., 2019. Pests and diseases under climate change; its threat to food security. Food Secur. Clim. Change, pp. 229-250.

Vassiliadis, S. και συν., 2016. The effect of elevated CO2 and virus infection on the primary metabolism of wheat. Funct. Plant Biol. 43 (9), p. 892–902.

Wang, L., Feng, Z. & Schjoerring, J., 2013. Effects of elevated atmospheric CO2 onphysiology and yield of wheat (Triticum aestivum L.): a meta-analytic test of current hypotheses. Agric. Ecosyst. Environ. 178, pp. 57-63.

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας