Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020

Η BASF είναι αξία στο Βαμβάκι!

BASF
Η BASF είναι αξία στο Βαμβάκι!

Η καλλιέργεια του βαμβακιού έχει πολλές προοπτικές και μέλλον στην Ελλάδα και η BASF την προσεγγίζει ολιστικά, δίνοντας λύσεις από την αρχή ως το τέλος της καλλιέργειας. Διαθέτοντας τις κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® & Stoneville®, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού, αλλά και μέσα από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων, η BASF είναι αξία στο βαμβάκι!

LOGOS

Δυνατότητα διαφοροποίησης με καταξιωμένα brands στο βαμβάκι

Με τα δύο πασίγνωστα ονόματα FiberMax® & Stoneville® πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, αντοχή σε συνθήκες στρες, απόδοση και ποιότητα σε ίνα, πρωιμότητα και ευκολία διαχείρισης, αλλά και για αναγνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.

FiberMax

► Υψηλές και σταθερές αποδόσεις

► Αντοχή σε συνθήκες στρες

► Απόδοση & ποιότητα σε ίνα

► Αναγνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού

Stoneville

► Γρήγορη αρχική ανάπτυξη

► Ευρεία επιλογή βιολογικού κύκλου

► Ευκολία διαχείρισης

cotton2 2048x614

Πρόγραμμα Πιστοποίησης FiberMax® με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές

► Certified Sustainable FiberMax® (CSF)

Μέσα από το πρόγραμμα CSF η BASF στηρίζει τον Έλληνα αγρότη, με στόχο να αναδείξει το βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax®, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο παραγωγής.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός επώνυμου, υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντος και συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού βαμβακιού προς όφελος όλων.

CSF COTTON

► CSF upper

Πιλοτική εφαρμογή 2019

Το CSF upper αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία βαμβακιού CSF, που παράγεται αποκλειστικά από τις πλέον ανώτερες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax, Carla, Fiona και Elsa, σε ότι αφορά τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι:

► Η μέγιστη απόδοση σε ίνα (Gin Turn Out %)

► Τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ινάς (Μήκος, Αντοχή, Αναλογία κοντών ινών)

► Ο επιθυμητός δείκτης κλωσιμότητας (Spinning Consistency Index) για τον νηματουργό.

CSF


Δείτε παρακάτω πληροφορίες για τις ποικιλίες FiberMax® της BASF:

 FiberMax® - Carla

CARLA

Η νέα..."αύρα"

Νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία με μέγιστο δυναμικό απόδοσης σε σύσπορο και ίνα. Καρποφορεί από τον 5ο-6ο κόμπο. Είναι φυτό με ισχυρό στέλεχος, καθορισμένης ανάπτυξης, με πλούσια καρποφορία και ευκολία στη διαχείριση. Ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό άνοιγμα και την άριστη συγκομιδή.

Ιδανική για πρώιμες ή όψιμες σπορές. Ποικιλία που παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να επιτύχει πρώιμη και υψηλή σε απόδοση συγκομιδή σε ευρύ φάσμα εδαφών.

Πλεονεκτήματα

 Εντυπωσιακά πρώιμη ποικιλία

Ζωηρή αρχική ανάπτυξη

► Θαμνώδες φυτό

► Πλούσια καρποφορία

► Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση

► Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carla εδώ

 

✔ Fibermax® - Carmen

CARMEN

Ποικιλία με ξεχωριστή εμφάνιση, συμπαγή φυτά με σκούρο πράσινο χρώμα και μεγάλα καρύδια πάνω σε κοντούς καρποφόρους βραχίονες.

Σχήμα σύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού.

Πλεονεκτήματα

► Μεσοπρώιμη

► Άριστη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση

► Βαθύ ριζικό σύστημα

► Αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού

► Υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carmen εδώ

 

 FiberMax® - Celia

CELIA

Η δυναμική ποικιλία Fibermax®

Η Celia είναι μια μεσο-πρώιμη ποικιλία με σχετικά καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης, βαθύ ριζικό σύστημα και με ισχυρό κεντρικό στέλεχος ώστε να μην πλαγιάζει.

Η Celia παρουσιάζει πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε πολλούς τύπους εδαφών και μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε σύσπορο και σε ίνα.

Πλεονεκτήματα

► Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση

► Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη

► Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο

► Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση

► Εξαιρετική ποιότητα ίνας

Δείτε περισσότερα για τη Celia εδώ

 

✔ FiberMax® - Elsa

ELSA

Ελ...κυστικά πρώιμη και παραγωγική

Πρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για τη γρήγορη αρχική ανάπτυξη και το ισχυρό ριζικό σύστημα, που την καθιστά ιδανική ποικιλία ακόμα και για αδύνατα εδάφη.

Παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού, ενώ διακρίνεται για την πλούσια και συνεχή καρποφορία. Η ανεκτικότητά της στην αδρομύκωση είναι εξαιρετική. Τα δυνατά της σημεία είναι το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, η ανοχή στην αδρομύκωση και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

► Εξαιρετική μεταβροχική συμπεριφορά

► Πρώϊμη και υπερπαραγωγική

► Γρήγορη αρχική ανάπτυξη

► Πλούσια καρποφορία

► Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση

► Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Elsa εδώ

 

✔ FiberMax® - Fiona

FIONA

Ξεπερνώντας τα καθιερωμένα

Η ποικιλία Fiona αποτελεί ό,τι πιο καινοτόμο έχει να παρουσιάσει το γενετικό πρόγραμμα της εταιρείας BASF με εστίαση κυρίως στην απόδοση σε ίνα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Είναι κατάλληλη για κανονικές σπορές καθώς και για πρώιμες περιοχές (συνιστάται για σπορά Απριλίου).

Πλεονεκτήματα

► Μεσοπρώιμη

► Καθορισμένης ανάπτυξης

► Εύκολα διαχειρίσιμη

► Αξεπέραστα ποιοτικά χαρακτηριστικά

► Απόδοση σε ίνα στο 44%

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Fiona εδώ

 

✔ FiberMax® - Flora

FLORA

Μεσοπρώιμη ποικιλία με καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης και μεγάλα καρύδια. Σχήμα φύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Ανταποκρίνεται εύκολα στις καλλιεργητικές φροντίδες.

Είναι πολύ παραγωγική με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού. Ποικιλία ανεκτική στις αδρομυκώσεις.

Πλεονεκτήματα

► Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση

► Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη

► Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα

► Ανεκτικότητα στην αδρομύκωση

► Εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Flora εδώ


Η BASF προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη στιγμή της σποράς ως τη συγκομιδή.

 LYSEIS FYTOPROSTASIAS

Το χαρτοφυλάκιο της BASF προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία στον παραγωγό για τη διαχείριση της καλλιέργειας του για ποιοτικές αποδόσεις.

Για την καλλιέργεια του βαμβακιού, οι λύσεις φυτοπροστασίας ξεκινούν από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ώστε να διευκολυνθεί το πρώτο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Η διαχείριση δύσκολων ζιζανίων (πχ. Αγροτοματιά, στάρια) από τα πρώτα στάδια αλλά και μετέπειτα, των αγρωστωδών, ελαχιστοποιούν τον ανταγωνισμό με την καλλιέργεια. Η αντιμετώπιση των εντόμων είναι επίσης πολύ σημαντική. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις φυτορρυθμιστικές ουσίες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ανάπτυξης του φυτού και στη διευκόλυνση κατά τη συγκομιδή.

Προετοιμασία εδάφους

Για τη σπορά του βαμβακιού, είναι κρίσιμο να γίνει η σωστή εδαφοκατεργασία στο έδαφος. Η σωστή προετοιμασία του εδάφους και η ύπαρξη κατάλληλης υγρασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις  της σποράς.

Λίπανση

Η λίπανση είναι σημαντικός παράγοντας για τη σωστή ανάπτυξη του βαμβακιού ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις φυσιολογικές τους λειτουργίες και να είναι υγιής.

Άρδευση

Το βαμβάκι πρόκειται για μια καλλιέργεια που είναι απαιτητική σε νερό. Η συχνότητα και η ποσότητα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

Φυτοπροστασία

 Ζιζανιοκτονία

Εφαρμόζεται κυρίως με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά με κύριος στόχο την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων όπως αγριοτοματιά, μουχρίτσα και αγριοπιπεριά.

► Εντομοκτόνα

Οι εντομολογικές προσβολές ξεκινούν από τα πρώτα κιόλας στάδια της εγκατάστασης της φυτείας και εξελίσσονται ως τους θερινούς μήνες. Η πιο σημαντική προσβολή είναι αυτή από το πράσινο σκουλήκι.

► Ρυθμιστές ανάπτυξης

Από τις πολύ σημαντικές επεμβάσεις καθώς η σωστή εφαρμογή τους εξασφαλίζει την ποιοτική απόδοση της καλλιέργειας μας. Η ρύθμιση της βλάστησης και της καρποφορίας γίνεται νωρίς το καλοκαίρι. Η αποφύλλωση, μια ακόμη απαραίτητη επέμβαση, βοηθά στη διευκόλυνση της παραγωγής αλλά και στις ποιοτικές αποδόσεις.


Ενημερωτικά φυλλάδια

Μπορείτε να ξεφυλίσσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις ποικιλίες FiberMax®  εδώ και το ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα πιστοποίησης Certified Sustainable FiberMax®  εδώ


 

Δείτε παρακάτω το βίντεο της BASF για την καλλιέργεια του Βαμβακιού 

Video

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας