Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Η επίδραση του Amino16® στο οινοποιήσιμο σταφύλι

EΒΥΠ - Ελληνική Βιομηχανία Υδρολιμένης Πρωτεϊνης
Η επίδραση του Amino16® στο οινοποιήσιμο σταφύλι

Έκθεση για το οινοποιήσιμο σταφύλι από την υπεύθυνη αμπελουργό στο κτήμα «Κυρ-Γιάννη», κα. Χ. Σπινθηροπούλου.

Το προϊόν Amino16® αποτελεί έναν καινοτόμο βιο-ενεργοποιητή που περιέχει 16 ελεύθερα L αμινοξέα, άμεσα αναγνωρίσιμα και συμβατά με τη φυσιολογία των φυτών και παράλληλα απόλυτα απαραίτητα για την ανάπτυξη τους. 

Το  Amino16® δεν είναι ένα κοινό μίγμα αμινοξέων. Είναι ένας μοναδικός και αποτελεσματικός βελτιστοποιητής, ιδανική πηγή θρέψης των φυτών, που παράγεται από πρώτες ύλες υψίστης ποιότητας, αποκλειστικά φυτικής προέλευσης.

Η χρήση του  Amino16®

Η χρήση του  Amino16®, ειδικότερα στα κρίσιμης σημασίας στάδια ανάπτυξης των φυτών, όταν και οι απαιτήσεις για πρωτεϊνική σύνθεση είναι ιδιαίτερα αυξημένες, έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης τους, ενώ δεν αφήνει κανενός είδους κατάλοιπα στα φυτά, το χώμα ή το νερό.

To  Amino16® διαθέτει υψηλή ικανότητα απορρόφησης εξαιτίας του χαμηλού pH, καθιστώντας το ακόμη πιο αποτελεσματικό σε διαφορετικές καλλιέργειες.

Θεωρείται ένα εξαιρετικά συμβατό προϊόν, κυρίως λόγω του γεγονότος πως συνδυάζεται εύκολα με τα περισσότερα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά.

Τον Οκτώβριο του 2013 το  Amino16® έλαβε την Ευρωπαϊκή Πατέντα [EP 2537823] στον τομέα των οργανικών λιπασμάτων.

AMPELI

Στο κτήμα Κυρ-Γιάννη, προσπαθώντας κάθε χρόνο να βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά των σταφυλιών του κάθε αμπελοτεμαχίου μας, δοκιμάσαμε για πρώτη φορά, τη χρήση υδρολυμένων πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης και πιο συγκεκριμένα το  Amino16® στο Γιαννακοχώρι, στην ποικιλία Ξινόμαυρο και στο Αμύνταιο στην ποικιλία Sauvignon blanc.

Γιαννακοχώρι

Το 2012, στο Γιαννακοχώρι πραγματοποιήθηκαν δύο διαφυλλικές εφαρμογές σε ένα νεαρό αμπελώνα Ξινόμαυρου ηλικίας δύο ετών.

Ο αμπελώνας βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μέτρων, έχει έκταση 7 περίπου στρεμμάτων, έκθεση νοτιοανατολική, κλίση 10-15%, ενώ το έδαφός του είναι μέσης μηχανικής σύστασης, αργιλασβεστώδες, αλκαλικό, με αρκετό ενεργό ανθρακικό ασβέστιο (μέχρι 17% στην τελευταία διάστρωση).

Στον αμπελώνα αυτό ο κλώνος 6 του Ξινόμαυρου είναι εμβολιασμένος στο υποκείμενο 41 Β με πυκνότητα φύτευσης 330 φυτά/στρ.

Το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο επιλέχθηκε γιατί παρουσίαζε φαινόμενα χλώρωσης και το  Amino16® θεωρείται ότι βοηθά τα φυτά υπό συνθήκες stress.

Η μισή έκταση του αμπελώνα ψεκάστηκε δύο φορές:

► η πρώτη πριν την ανθοφορία (15/5) και

► η δεύτερη πριν τον περκασμό (20/7),

η υπόλοιπη έκταση χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας. Τα φυτά φαίνεται ότι αντέδρασαν πολύ καλά (μικρότερο ποσοστό χλωρωτικών φυτών σε σχέση με το μάρτυρα) και τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

AMPELI2

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε το ίδιο σκεύασμα για δεύτερη χρονιά, το 2013, σε όλο τον αμπελώνα αλλάζοντας τον τρόπο εφαρμογής, αυτή τη φορά μέσω της υδρολίπανσης,

► δύο βδομάδες πριν την ανθοφορία (5/5)

► και αμέσως μετά την ανθοφορία (2/6).

Το ποσοστό των χλωρωτικών φυτών ήταν σχεδόν μηδενικό και δε χρειάστηκε τρίτη επανάληψη της υδρολίπανσης.

Την ίδια χρονιά, το 2013, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το σκεύασμα και σε έναν παραγωγικό αμπελώνα Ξινόμαυρου, ηλικίας 8 ετών.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε εδώ σύστημα υδρολίπανσης η εφαρμογή έγινε διαφυλλικά.

Ο αμπελώνας αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 250 μέτρων, έχει νοτιοδυτική έκθεση και κλίση 15%. Το έδαφός του είναι αμμοπηλώδες, με ελάχιστο ολικό ανθρακικό ασβέστιο, pH 6,7 και ο κλώνος 6 του Ξινόμαυρου είναι εμβολιασμένος στο υποκείμενο 1103 P. Η έκταση του αμπελώνα είναι 8 στρ και η πυκνότητα φύτευσης 385 φυτά/στρ.

Εδώ έγιναν τρεις διαφυλλικές εφαρμογές:

► η πρώτη πριν την ανθοφορία (10/5)

► η δεύτερη μετά την καρπόδεση (26/6) και

► η τρίτη πριν τον περκασμό (5/7).

Το ψεκασμένο τμήμα τρυγήθηκε 10 μέρες πιο αργά από το μάρτυρα, λόγω καθυστέρησης της ωρίμανσής του, πιθανότατα λόγω μεγαλύτερης παραγωγής (3,38 κιλά το φυτό το ψεκασμένο τμήμα, 2,9 κιλά το φυτό ο μάρτυρας, πίν.1)

PINAKAS1

Από ότι φαίνεται το  Amino16® χωρίς να προκαλέσει αύξηση του βάρους της ράγας, οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή σε σχέση με το μάρτυρα που οφείλονταν κυρίως στην αύξηση του μεγέθους του τσαμπιού.

Αμύνταιο

Στο Αμύνταιο δοκιμάσαμε το  Amino16® το 2012 σε έναν παραγωγικό αμπελώνα της ποικιλίας Sauvignon blanc στη Σαμαρόπετρα σε υψόμετρο 720 μ.

Ο αμπελώνας έχει έδαφος αμμοπηλώδες, με αρκετό ανθρακικό ασβέστιο και pH 8,1. Έχει δυτικό προσανατολισμό, κλίση 15% και είναι φυτεμένος με τον κλώνο R3 του Sauvignon εμβολιασμένο στο υποκείμενο 41Β. Η πυκνότητα φύτευσης είναι 380 φυτά το στρέμμα και η συνολική έκταση του αμπελώνα είναι 23 στρ.

Εδώ η εφαρμογή του σκευάσματος έγινε με υδρολίπανση:

► μετά την άνθηση (20/6) και

► η δεύτερη πάλι με υδρολίπανση στον περκασμό (30/7) σε μία έκταση 8 περίπου στρεμμάτων.

Η εφαρμογή του  Amino16® φαίνεται ότι οδήγησε σε:

► αύξηση του μεγέθους του τσαμπιού (μέσο βάρος σταφυλής 100 g) σε σχέση με το μάρτυρα (80 g),

► σε μείωση της συγκέντρωσης των σακχάρων,

► αύξηση της οξύτητας και

► μείωση του pH του μούστου (πίν.2)

Λόγω της ιδιαίτερα επιθυμητής αύξησης της παραγωγής στο συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο με διατήρηση των υπόλοιπων χαρακτηριστικών (σάκχαρα, οξύτητα) σε επιθυμητά επίπεδα, το 2013 το  Amino16® εφαρμόστηκε σε όλο τον αμπελώνα και αποτελεί πλέον τμήμα της λιπαντικής μας τακτικής.

PINAKAS2

Επιτραπέζιο σταφύλι

Πειράματα που διεξήχθησαν από το τμήμα R&D της ΕΒΥΠ EE σε επιτραπέζιο σταφύλι στην περιοχή της Περάμου σε καλλιέργεια Σουλτανίνας με διαφυλλική εφαρμογή 2 επαναλήψεων έδειξαν σημαντική αύξηση της καρπόδεσης και μεγάλη αύξηση του μέσου βάρους τσαμπιού.


 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους γεωπόνους της εταιρείας ΕΒΥΠ Ε.Ε.

evyp logo grCMYK whitebgrnd

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας