Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Πολλαπλασιαστικό υλικό

Είδος ΝομοθεσίαςΈτοςΠεριγραφή
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΕ) 2012 Όσον αφορά τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη επίβλεψη για βασικούς σπόρους προς σπορά και σπόρους επιλογής από γενεές προγενέστερες των βασικών σπόρων προς σπορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 4169]
Κ.Υ.Α. 2011 Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμένους τόπους και περιφέρειες και απειλούνται από γενετική διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν πραγματική αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά προορίζονται για καλλιέργεια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν λόγω ντόπιων αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΕ)  2011 Όσον αφορά τους όρους κάτω από τους οποίους επιτρέπεται να διατίθενται στο εμπόριο μικρές συσκευασίες μειγμάτων τυποποιημένων σπόρων διαφόρων ποικιλιών κηπευτικών του ίδιου είδους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1760]Όσον αφορά τους όρους κάτω από τους οποίους επιτρέπεται να διατίθενται στο εμπόριο μικρές συσκευασίες μειγμάτων τυποποιημένων σπόρων διαφόρων ποικιλιών κηπευτικών του ίδιου είδους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1760]
Υ.Α. 2011 Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων
ΝΟΜΟΣ 2011 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΕ) 2010 Για την προσωρινή εμπορία των ποικιλιών Avena strigosa Schreb. που δεν περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5835]
ΟΔΗΓΙΑ  2010 Σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών που χρησιμοποιούνται για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος
Κ.Υ.Α 2009 Για τη χορήγηση αδειών χρήσης μη βιολογικά παραγομένων σπόρων σποράς
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 Των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών.Πρώτο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση (2009/C 26 A/01)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2009 Των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών.Δεύτερο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση (2009/C 48 A/02)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2009 Των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών.Πρώτο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση (2009/C 43 A/01)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2009 Των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών.Δεύτερο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση (2009/C 48 A/01)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   2009 Των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών.Τρίτο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση (2009/C 70 A/01)
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ) 2009 Με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων γεωμήλων προς φύτευση που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 3392] (2009/378/ΕΚ)
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ) 2009 Σχετικά με την οργάνωση προσωρινού πειράματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις για την εμπορία μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών
ΟΔΗΓΙΑ  2009 Σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμένους τόπους και περιφέρειες και απειλούνται με γενετική διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά αναπτύσσονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών
 ΚΑΝ.(ΕΚ) 2009 Όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2008 Ποικιλίες κηπευτικών
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2008 Ποικιλίες φυτών μεγάλης καλλιέργειας – ποικιλίες κηπευτικών
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   2008 Των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών 27η πλήρης έκδοση (2008/C 297 A/01)
ΟΔΗΓΙΑ 2008 Για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση καθώς και για τη διάθεση στην αγορά σπόρων και σπόρων γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών
ΟΔΗΓΙΑ 2008   Για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά
ΟΔΗΓΙΑ 2008 Για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων
ΟΔΗΓΙΑ  2008 Για τον περιορισμό της εμπορίας σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι»
ΚΑΝ.(ΕΚ)  2008 Όσον αφορά το επίπεδο του ετήσιου τέλους και τα τέλη σχετικά με την τεχνική εξέταση, που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών, και τον τρόπο πληρωμής
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2007 Κατάλογος των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών.Εικοστή πέμπτη πλήρης έκδοση (2007/C 23 A/01)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   2007 Ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας(25ος Κοινοτικός Κατάλογος)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2007  Πρώτο συμπλήρωμα στην εικοστή πέμπτη πλήρη έκδοση (2007/C 47 A/01) Ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ)

2006 Για την οργάνωση προσωρινού πειράματος όσον αφορά την αύξηση του μέγιστου βάρους των παρτίδων σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών σύμφωνα με την οδηγία 66/401/EΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6572]
ΚΑΝ.(ΕΚ)   2006 Όσον αφορά την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επιτρέπουν προσωρινά την εμπορία σπόρων προς σπορά που δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας
ΟΔΗΓΙΑ  2006  Περί καθορισμού των ιδιαιτέρων προϋποθέσεων ως προς την παρουσία της «Avena fatua» στους σπόρους προς σπορά σιτηρών
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ)  2004 Σχετικά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο εμπόριο σπόρων ποικιλίας για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή κηπευτικών ειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4493]
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ)   2004 Που επιτρέπει την ανεξίτηλη τύπωση καθορισμένων ενδείξεων στις συσκευασίες σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ) 2004  Για τους όρους διάθεσης στην αγορά μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1429]
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ) 2004  Με την οποία δίνεται άδεια στα κράτη μέλη να επιτρέψουν προσωρινά την εμπορία σπόρων προς σπορά των ειδών Cedrus libani και Pinus brutia και των φυτών προς φύτευση που προέρχονται από τους σπόρους αυτούς, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 3138]
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2004  Που επιτρέπει παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από βασικό υλικό
ΟΔΗΓΙΑ 2004  Για καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ)    2003 Όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο σύνολο ή σε μέρος του εδάφους ορισμένων κρατών μελών, η λήψη αυστηρότερων μέτρων προς καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/56/EK του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4833]
ΟΔΗΓΙΑ 2003 Όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προυποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών
ΟΔΗΓΙΑ  2003 Όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προυποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών
ΟΔΗΓΙΑ 2002 Περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
ΟΔΗΓΙΑ 2002 Περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών
ΚΑΝ.(ΕΚ)  2002 Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 1999/105/EΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των εθνικών καταλόγων βασικού υλικού για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού
ΚΑΝ.(ΕΚ)  2002 Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 1999/105/EΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από τους επίσημους φορείς
ΚΑΝ.(ΕΚ) 2002  Όσον αφορά την άδεια που παρέχει κράτος μέλος για την απαγόρευση της εμπορίας συγκεκριμένου βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού στον τελικό χρήστη
ΚΑΝ.(ΕΚ) 2002 Όσον αφορά τον καθορισμό των μικρών ποσοτήτων σπόρων
ΟΔΗΓΙΑ 2002 Περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά
ΟΔΗΓΙΑ 2002 Περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση
ΟΔΗΓΙΑ 2002 Περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών
ΚΑΝ.(ΕΚ)   2000 Για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών
ΟΔΗΓΙΑ  1999 Σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων που αφορούν την ετικέτα ή άλλο έγγραφο που συντάσσει ο προμηθευτής σύμφωνα με την οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ  1999 Για τον καθορισμό συμπληρωματικών διατάξεων σχετικά με τους καταλόγους των ποικιλιών καλλωπιστικών φυτών που τηρούν οι προμηθευτές στο πλαίσιο της οδηγίας 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ 1999  Σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού
ΟΔΗΓΙΑ 1998 Για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών
ΚΑΝ.(ΕΚ) 1995 Όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών
ΚΑΝ.(ΕΚ)  1995 Σχετικά με τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών
ΚΑΝ.(ΕΚ) 1994 Για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών
ΟΔΗΓΙΑ  1993 Περί καθορισμού των κοινοτικών κλάσεων βασικών σπόρων γεωμήλων, των προυποθέσεων και του χαρακτηρισμού που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές
ΟΔΗΓΙΑ 1993 Περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, δυνάμει της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ 1993 Περί του δελτίου των όρων που πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ    1993 Για τον καθορισμό των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών σύμφωνα με την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών
ΟΔΗΓΙΑ  1993 Για τον καθορισμό των μέτρων εφαρμογής σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των προμηθευτών και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών
ΟΔΗΓΙΑ  1993 Για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων
ΟΔΗΓΙΑ   1993 Για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής σχετικά με τους καταλόγους των ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων που τηρούν οι προμηθευτές στο πλαίσιο της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ  1992 Για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ)     1990 Για τον καθορισμό των ονομάτων που θα πρέπει να φέρουν οι ποικιλίες οι οποίες προέρχονται από τις ποικιλίες ειδών λαχανικών που αναφέρονται στην απόφαση 89/7/ΕΟΚ
ΟΔΗΓΙΑ  1988 Καθορίζει της ομάδες ποικιλιών σέσκουλων και τεύτλων που αναφέρονται στους όρους για την απομόνωση των καλλιεργειών που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά λαχανικών
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ)  1985  Για την τήρηση της ποικιλιακής καθαρότητας για τους σπόρους των μονοκλωνικών απογαμικών ποικιλιών της <Poa pratensis>
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΕΚ) 1985 Η οποία διαπιστώνει ότι ορισμένα συστήματα σφραγίσεως είναι συστήματα σφραγίσεως που καταστρέφονται και δεν δύναται να επανατοποθετηθούν
ΟΔΗΓΙΑ 1974 Περί καθορισμού των ιδιαίτερων προυποθέσεων ως προς την παρουσία της <Avena fatua> στους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών(74/268/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ   1968 Περί καθορισμού των ιδιαίτερων προυποθέσεων ως προς την παρουσία της <Avena fatua> στους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών(74/268/ΕΟΚ)
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προϊόντα Θρέψης

Είδος ΝομοθεσίαςΈτοςΠεριγραφή
Κ.Υ.Α. 2014 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β (Β' 2692/4.10.2012)
Μητρώο 2014 Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων
Κ.Υ.Α. 2012 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010
ΚΑΝ. (ΕΕ) 2012 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και IV στην τεχνολογική πρόοδο
Υ.Α. 2012 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2011 Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΝΟΜΟΣ 2011 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2010 Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I, III, IV και V στην τεχνική πρόοδο
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2008 Διακίνηση λιπασμάτων με την ένδειξη "Λίπασμα ΕΚ" κοινοτικής παραγωγής ή προέλευσης
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2008 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2007 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΟΔΗΓΙΑ 2005 Οδηγός κατάρτισης του τεχνικού φακέλου σχετικά με τα λιπάσματα που είναι υποψήφια για χαρακτηρισμό "λιπάσματα ΕΚ" σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθμ 2002/2003
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2004 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
 
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2004
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Υ.Α. 2004 Κυκλοφορια υποπροιόντων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εδαφοβελτιωτικών ουσιών, υποστρωμάτων καλλιεργειών, ουσιών υποβοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για χρήση τους στη γεωργία
 
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2003 Σχετικά με τα λιπάσματα
ΝΟΜΟΣ 2003
Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
Κ.Υ.Α. 2002
Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 291180/11034/19-09-2002 Υπουργικής Απόφασης «Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων»
Υ.Α. 2002 Τροποποίηση της ΥΑ 394199/5224/1999 «Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη (Λίπασμα Ε.Κ)»
ΝΟΜΟΣ 2001 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
Π.Δ. 2001 Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του Νόμου 1565/85
Υ.Α. 1999 Άδειες εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β
Υ.Α. 1999 Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη «Λίπασμα Ε.Κ»
Υ.Α. 1999 Αναπροσαρμογή παραβόλων Εμπορίας Λιπασμάτων
Υ.Α. 1999 Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 1998
Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΝΟΜΟΣ 1997 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
ΟΔΗΓΙΑ 1997 Για την τροποποίηση των οδηγιών 76/116/ΕΟΚ,89/284/ΕΟΚ και 89/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα λιπάσματα
ΟΔΗΓΙΑ 1996 Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΝΟΜΟΣ 1995 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
ΟΔΗΓΙΑ 1993 Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 1993 Για τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων (Μέθοδοι για την ανάλυση των ιχνοστοιχείων)
ΝΟΜΟΣ 1992 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
ΟΔΗΓΙΑ 1992 Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων(Μέθοδοι για την ανάλυση των ιχνοστοιχείων των οποίων η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από 10%)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Όσον αφορά τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά με τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο στα λιπάσματα(89/530/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ ως προς το ασβέστιο ,το μαγνήσιο ,το νάτριο και το θείο που περιέχονται στα λιπάσματα(89/284/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων(89/519/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ όσον αφορά τα υγρά λιπάσματα(88/183/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1987 Για την τροποποίηση της οδηγίας 87/94/ΕΟΚ όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις διαδικασίες για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών, των ορίων και της εκρηκτικότητας των απλών λιπασμάτων με βάση το νιτρικό αμμώνιο και με μεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο(88/126/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1987 Όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις διαδικασίες για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών ,των ορίων και της εκρηκτικότητας των απλών λιπασμάτων με βάση το νιτρικό αμμώνιο και με μεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο(87/94/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1987 Περί τροποποιήσεως της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων(87/566/ΕΟΚ)
ΝΟΜΟΣ 1985 Για το πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών εκτός από τα δασικά
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Φ.Π.Π.

Είδος ΝομοθεσίαςΈτοςΠεριγραφή
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2013 Ενημέρωση της υπηρεσίας για ανάκληση αδειών διάθεσης στην αγορά από άλλα Κράτη Μέλη
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2013 Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Π.Δ. 2013 Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
Υ.Α. 2013 Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Υ.Α. 2013 Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων
Υ.Α 2013 Φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια
Υ.Α. 2013 Διαδικασίες αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλησης του πιστοποιητικού κατάρτισής τους
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2012 Προγραμματισμός του έτους 2013 για την αξιολόγηση και την λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012 Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012 Κατευθυντήρια οδηγία για το παράλληλο εμπόριο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012 Περίοδος χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα
Κ.Υ.Α. 2012 Σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
Κ.Υ.Α. 2012 Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών
ΝΟΜΟΣ 2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2012 Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων – Αναφορά συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας
ΝΟΜΟΣ 2012 Καταγραφή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΝΟΜΟΣ 2012 Κατευθυντήρια οδηγία διενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης
ΝΟΜΟΣ 2012 Διασύνδεση αυτοελέγχων επιχειρήσεων τροφίμων και επίσημων ελέγχων στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων
Υ.Α. 2012 Τροποποίηση της απόφασης 124830/12-12-2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Υ.Α. 2012 Τροποποίηση της απόφασης 124831/12-12-2007 σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Υ.Α. 2012 Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλες ρυθμίσεις
Υ.Α. 2012 Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi
Υ.Α. 2012 Διαδικασία επιθεώρησης παραγωγής, αποθήκευσης ή μετακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στερούμενης άδειας διάθεσης στην αγορά στη χώρα μας , που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon και triforine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια των καταλοίπων για την ουσία chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) μέσα ή πάνω στα καρότα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dimethomorph, fluopicolide, mandipropamid, metrafenone, nicotine και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acequinocyl, emamectin benzoate, ethametsulfuron-methyl, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozide, novaluron, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, biphenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, dithiocarbamates, epoxiconazole, ethephon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pyrimethanil και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των δραστικών ουσιών benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole και zoxamide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΝΟΜΟΣ 2011 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις
Κ.Υ.Α. 2010 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, νικοτίνη, spirotetramat, thiacloprid και thiamethoxam μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία 2- phenylphenol μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των δραστικών ουσιών acequinocyl, bentazone, carbendazim, cyfluthrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazole, prothioconazole, tebufenozide και thiophanate-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη και την τροποποίηση των παραδειγμάτων των συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΚΑΝ. (ΕΚ)   2009   Σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα
ΚΑΝ. (ΕΚ)   2009   Σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24.11.09)
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων azoxystrobin και fludioxonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ)  2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin oxide, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, prothioconazole, pyridalyl, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2009 Tροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dimethoate, ethephon, fenamiphos, fenarimol, methamidophos, methomyl, omethoate, oxydemeton-methyl, procymidone, thiodicarb και vinclozolin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΔΙΟΡΘ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΔΙΟΡΘ. ΚΑΝ. (ΕΚ)  2009 Τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΟΔΗΓΙΑ 2009 Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
ΚΑΝ. (ΕΚ)   2008 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού
 ΚΑΝ. (ΕΚ)  2008  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
 ΚΑΝ. (ΕΚ)  2008 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2008 Για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2008
Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 τηςεν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I
ΟΔΗΓΙΑ 2008 Για την καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2007 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας
Υ.Α. 2007 Αµοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Υ.Α. 2007 Χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 115/1997
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2006 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού Συμβουλίου με σκοπό την κατάρτιση του παραρτήματος I όπου απαριθμούνται τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων
Υ.Α. 2006 Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης 128416/14-11-2005 «παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Υ.Α. 2005 Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΟΔΗΓΙΑ 2003
Για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικάμε τις τυποποιημένες φράσειςγια ειδικούς κινδύνους και τα προληπτικάμέτρα ασφαλείας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τον τομέα της πιστοποίησης

Καταναλωτές και αγορές απαιτούν πλέον από τους εμπλεκόμενους στην αγροδιατροφική αλυσίδα την εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ICM) και Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (GAP), Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων (HACCP), Διαχείρισης Ποιότητας και Ιχνηλασιμότητας. 

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας