Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020

Η αξία της καλής ποιότητας του Βαμβακόσπορου

Γράφει ο: Ανδρέας Τσαχτάνης, Διευθυντής Marketing & Ανάπτυξης Σπόρων | Sipcam Hellas
Η αξία της καλής ποιότητας του Βαμβακόσπορου

Όταν ο παραγωγός αγοράζει βαμβακόσπορο της ποικιλίας που έχει επιλέξει, θέλει αυτός ο σπόρος να του δίνει φυτά με τα αγρονομικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν την ποικιλία και τα φυτά να έχουν ομοιογένεια. Θέλει αυτός ο βαμβακόσπορος να έχει τουλάχιστον 99% καθαρότητα και πολύ υψηλή φυτρωτική ικανότητα.

«Αρχή ήμισυ παντός».
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Για να ξεκινήσουμε σωστά με την καλλιέργεια του βαμβακιού, πρέπει ο βαμβακόσπορος να έχει άριστη ποιότητα. Η ποιότητα του βαμβακόσπορου μας εξασφαλίζει ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ειδικά όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και συνεκτικότητας του εδάφους.

sporos1

COVER 700

Πολλοί είναι εκείνοι οι βαμβακοπαραγωγοί που δίνουν τα εύσημα στον πολύ καλό βαμβακόσπορο με την φράση «22 σπόρους έσπειρα, 24 φυτά φύτρωσαν». Είναι πολύ σημαντικό ο παραγωγός να είναι σίγουρος για το σπόρο, για την ποιότητα του και τη φυτρωτική του ικανότητα.

Ο καλός βαμβακόσπορος μας εξασφαλίζει:

 Επιτυχία στην πρώιμη σπορά, όπου συνήθως επικρατούν δύσκολές καιρικές και εδαφικές συνθήκες

 Δυνατά φυτά, που αναπτύσσονται γρήγορα και έχουν υγιή ρίζα • Αύξηση ταχύτητας που ο βαμβακόσπορος εκμεταλλεύεται την υγρασία και την θερμοκρασία του εδάφους και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο ξεκίνημα της καλλιέργειας

 Πρωίμηση καλλιέργειας

 Αύξηση παραγωγής

Πολλοί παραγωγοί επιδιώκουν να σπείρουν όσο πιο πρώιμα γίνεται ακόμη και αν πρόκειται για πρώιμη ποικιλία. Όλοι μας ξέρουμε τα πλεονεκτήματα της πρώιμης καλλιέργειας στο βαμβάκι.

Ένας κακός βαμβακόσπορος χαμηλής φυτρωτικής ικανότητας ακόμα και αν η τιμή αγοράς του είναι χαμηλή, είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε:

 Μικρότερο αριθμό φυτών/μέτρο από το επιθυμητό, που δεν δικαιολογεί επανασπορά

 Καχεκτικά φυτά με αργή ανάπτυξη και κακό ριζικό σύστημα

 Σηψιρριζίες σε μεγάλο ποσοστό και τέλος χάσιμο φυτών

 Επανασπορά, οψίμιση της καλλιέργειας, αύξηση εισροών και μείωση της παραγωγής

 Χαμένη παραγωγικά χρονιά και μείωση εισοδήματος

Σύμφωνα με έρευνες ο βαμβακόσπορος άριστης φυτρωτικής ικανότητας είναι αποτέλεσμα των γενετικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας κατά ένα ποσοστό, αλλά κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό είναι αποτέλεσμα των πρακτικών που ακολουθούνται κατά την σποροπαραγωγή και την επεξεργασία.

Για να παραχθεί άριστος βαμβακόσπορος απαιτείται μεγάλη εμπειρία και επιμέλεια των γεωτεχνικών που ασχολούνται με την σποροπαραγωγή, σωστή επιλογή των πιο πρώιμων «στεγνών» γεωγραφικών περιοχών με υψηλές αποδόσεις και σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας. Εργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο και μεγάλο κόστος, αλλά μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί βαμβακόσπορος υψηλής φυτρωτικής ικανότητας.

Φυσικά η πολύ καλή δουλειά στη σποροπαραγωγή και επεξεργασία επικυρώνεται από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, που ελέγχει με τεστ φυτρωτικής ικανότητας, στην κυριολεξία το κάθε σακί βαμβακόσπορου για προβλέψει πόσο καλά ένας σπόρος φυτρώνει στο χωράφι.

Το Warm test-θερμό τεστ μας δίνει την πληροφορία πόσο καλά φυτρώνει ο σπόρος κάτω από ιδανικές συνθήκες που είναι δύσκολο να τις συναντήσουμε στο χωράφι.

Το cool test-ψυχρό τεστ μας δίνει την πληροφορία της φυτρωτικότητας κάτω από συνθήκες πιο τυπικές, σαν εκείνες που συναντάμε στο χωράφι, ειδικά αν σπείρουμε πρώιμα. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό (%) από το cool test (ειδικά όταν είναι μεγαλύτερο του 85%), τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα του σπόρου να φυτρώνει στις δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες. Η έρευνα έχει δείξει, ότι ο συνδυασμός του θερμού και του ψυχρού τεστ προσφέρει ένα λογικό δείκτη για το χωράφι. Αυτός ο δείκτης ονομάζεται δείκτης ζωηρότητας.

Η φυτρωτικότητα % εκφράζεται ως άθροισμα των δύο τεστ. Σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό φυτρωτικότητας είναι άριστο όταν ξεπερνά το 175 %. Τότε ο σπόρος φυτρώνει ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και συνεκτικότητας του εδάφους. Τότε ο σπόρος έχει μεγάλη ταχύτητα φυτρώματος, 5-7 ημέρες όταν επικρατούν ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Δυστυχώς πολλές φορές αυτή η πληροφορία δεν δίνεται από τις εταιρίες, γιατί ο νόμος τις υποχρεώνει να γνωστοποιούν μόνο το θερμό τεστ, που πρέπει να είναι πάνω από 80%. Γι’ αυτό τον λόγο οι παραγωγοί πρέπει να απαιτούν να τους γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα και του ψυχρού τεστ από τις εταιρίες εμπορίας βαμβακόσπορου.

Τεχνολογία OptimaxTM

Με την είσοδο της Sipcam στην αγορά των σπόρων Βαμβακιού, σε συνεργασία με την Greenco, μία Ελληνική εταιρία που ασχολείται με την έρευνα, τη δημιουργία, την βελτίωση, τη διατήρηση του γενετικού υλικού και τη σποροπαραγωγή του βαμβακόσπορου με αναγνωρισμένα αποτελέσματα στην Ελληνική αγορά, μελετήσαμε εναλλακτικές εφαρμογές για τη μεταφορά και προσαρμογή της τεχνολογίας επένδυσης σπόρων OptimaxTM στο βαμβάκι.

Στην καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το στάδιο του φυτρώματος και της πρώτης ανάπτυξης στο χωράφι. Μετά από επιτυχημένες δοκιμές στο εργαστήριο, έχουμε εγκαταστήσει αποδεικτικούς αγρούς σε όλη την Ελλάδα και τα πρώτα αποτελέσματα από σπορές βαμβακιού στο χωράφι επιβεβαιώνουν τα εργαστηριακά δεδομένα.

Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος είναι κρίσιμη ώστε το βαμβάκι να ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσμενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος, να αρχίσει να προσλαμβάνει θρεπτικά στοιχεία και να ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντομα και παθογόνα.

optimaxΑποδεικτικός αγρός βαμβακιού, αριστερά μάρτυρας, δεξιά σπόρος OptimaxΤΜ, Περιοχή Καρδίτσας, ημερομηνία σποράς 20/4/2020, ημερομηνία δείγματος 09/5/2020.
Φωτογραφία: Ανδρέας Τσαχτάνης, Διευθυντής Marketing & Ανάπτυξης Σπόρων
FYTO

Αποδεικτικός αγρός βαμβακιού με τεχνολογία OptimaxΤΜ, Περιοχή Ημαθίας, ημ. σποράς 06/5/2020 ημ. δείγματος 15/5/2020
Φωτογραφία: Χρήστος Παπαπαναγιώτου, Γεωπόνος Τεχνικός Σύμβουλος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας.


 LINE

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας